Alapítsunk iskolát! Készítette : Csiki Marietta Petra, Kovács Szilvia, Varga Adrienn Kurzus : Hátrányos helyzetű fiatalok ...
[Bevezetés] "Egy társadalom emberképét, általános morális állapotát igen nagy mértékben jellemzi, hogy milyen módon t...
A fogyatékossággal szembeni szociális közérzet javulásáról <ul><ul><li>„ Másfél évtizede még érzékelhetően kevésbé volt el...
Az együtt nevelés fontosságáról „ Nyilvánvalóvá vált, hogy a befogadó felnőtt társadalom csak akkor válik elfogadóvá, ha  ...
Oktatás Történeti – törvényi gyorstalpaló Nemzeti alaptanterv: irányelvek megfogalmazása, 2005-ös oktatási minisztériumi r...
[Iskolánk] <ul><ul><li>Iskolánk öt osztályos, inkluzív  középiskola dráma- és sporttagozattal </li></ul></ul>
1. Elkötelezve az inklúzió mellett <ul><li>Az integráció fajtái: </li></ul><ul><ul><li>Lokális integráció </li></ul></ul><...
Az inklúzió eredményességének feltételei: <ul><ul><li>a gyógypedagógusok megfelelő kapcsolata a fogyatékos gyermeket önkén...
2. Elkötelezve a drámapedagógia mellett &quot;...a különbségeket figyelembe véve, de egymástól nem megkülönböztetve...&quo...
(Dráma)pedagógiai megfontolások <ul><ul><li>A  drámapedagógia lehetővé teszi, hogy egy-egy téma megélt, valódi élménnyé ...
A drámapedagógia színrelépése iskolákban <ul><ul><li>Tanórán belül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az interaktív és reflek...
3. Elkötelezve a mozgás mellett <ul><ul><li>Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a kellő mennyiségű mozgás és a különböző sp...
4. Diákjaink <ul><li>Iskolánkban a következő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók együtt nevelése folyik ép társaikkal:...
5. Osztályaink <ul><ul><li>Osztályonként csak egy típusú SNI-s tanulók együtt nevelését tesszük lehetővé. </li></ul></ul...
Az együttnevelés eredményessége érdekében
Kooperatív tanítás <ul><ul><li>Tágabb értelemben : </li></ul></ul><ul><ul><li>Iskolánkban inkluzív tanári munkaközösség ...
Az együttműködés érdekében: <ul><ul><li>A nyitott kapuk elve alapján: szívesen fogadjuk és ösztönözzük  mind az iskolán ...
Kooperatív tanítás:         <ul><li>2. Szűkebb értelemben : </li></ul><ul><ul><li>a gyógypedagógusok megfelelő kapcsolata ...
Kooperatív tanítás: a látássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>A befogadó osztályokban jelen van a többségi p...
Kooperatív tanítás: a hallássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>Az inkluzív osztályoknál az osztályteremben j...
Kooperatív tanítás: az értelmileg akadályozottakkkal való foglalkozás terén <ul><ul><li>Az osztálytermi kontextusban jelen...
A sikeres integráció feltételei <ul><ul><li>„ kooperatív tanítás, mely szerint a tanárok és a különböző szakemberek együtt...
kooperatív tanulás
Elkötelezve a kooperatív tanulás mellett: A kooperatív tanulás ... <ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>... növeli a diákok...
Kooperatív tanulás a látássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>Fontosnak tartjuk a párban , illetve csoportb...
kooperatív tanulás   a hallássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>  Az osztályokban csoportmunkát gyakran hasz...
Kooperatív tanulás   az értelmileg akadályozottakkal való foglalkozás terén <ul><ul><li>A tanórát a kooperatív technikák...
A kooperatív tanulás hatásai <ul><ul><li>Azzal, hogy a sajátos nevelési igényű vagy gyengébb képességű gyerekek aktívan ki...
Együttműködő problémamegoldás <ul><ul><li>A szabályokat közösen fektetjük le: </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul...
Együttműködő problémamegoldás <ul><ul><li>A szabályok interiorizálása érdekében a reggeli beszélgető körök ben teret nyit...
Heterogén csoportok létrehozása <ul><ul><li>A heterogén csoportszervezés sajátja, hogy minden diáknak előnyös: a jobb és a...
Hatékony tanítási módszerek <ul><ul><li>A hatékony tanítás és tanulás érdekében Egyéni Tanulási Terv eket készítünk: a ...
Az otthonos tanulókörzet rendszer <ul><ul><li>Egy-egy hagyományos osztálynak két-három osztályterem áll a rendelkezésé...
Az otthonos tanulókörzet rendszer <ul><li>Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítottak: </li></ul><ul><ul><li>a f...
Alternatív tanulási stratégiák <ul><ul><li>Tanórán belül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaktív és reflektív tanulási...
<ul><ul><li>Interaktív és reflektív tanulási technikák </li></ul></ul>A tanórán belüli alternatív tanulási stratégiák <u...
2. Élmény- és művészetterápiás módszerek Tánccal és Zenével együtt tanulni A tanórán belüli alternatív tanulási stratégiák
Speciális eszközök, amelyekkel az egyensúlyérzéket fejlesztjük
A tanórán kívüli alternatív tanulási stratégiák:   Sportolási lehetőség <ul><ul><li>Nem sérült, egészséges tanulóink a ...
Értelmileg akadályozott tanulóink sportja <ul><li>„ Engedd, hogy győzzek; de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran.” </li>...
A tanórán kívüli alternatív tanulási stratégiák: Erdei iskola <ul><li>Élménypedagógia </li></ul><ul><ul><li>élmény, tapasz...
<ul><ul><li>a tanítás-tanulás folyamatába bevonja a résztvevőket,  </li></ul></ul><ul><ul><li>különleges metaforikus gyak...
Felhasznált irodalom <ul><ul><li>Cs. Czachesz Erzsébet ─ Radó Péter, Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények , Okt...
<ul><ul><li>Mesterházi Zsuzsa, „Nincsen bánat mélyebb nálad...” = A gyermek évszázada, Pukánszky Béla (szerk.), Bp., Osi...
<ul><ul><li>Papp Gabriella, Tanulásban akadályoztatott gyerekek a többségi általános iskolában , Pécs, Comenius, 2004. </...
<ul><ul><li>Sárosdi Anna, Fegyelem fegyelmezés nélkül = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka...
Köszönjük szépen a figyelmet!
of 47

Prezentacio Alapitsunk Iskolat

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacio Alapitsunk Iskolat

 • 1. Alapítsunk iskolát! Készítette : Csiki Marietta Petra, Kovács Szilvia, Varga Adrienn Kurzus : Hátrányos helyzetű fiatalok nevelése: Az inkluzív nevelés gyakorlata (TKN-231 ) Oktató : Nagyné Schiffer Csilla Dátum : 2010. október 22.
 • 2. [Bevezetés] &quot;Egy társadalom emberképét, általános morális állapotát igen nagy mértékben jellemzi, hogy milyen módon törődik mindazon tagjaival, akik önerőből csak korlátozottan tudnak hozzájutni a kulturális és gazdasági javak legszélesebben értelmezett köréhez.&quot;
 • 3. A fogyatékossággal szembeni szociális közérzet javulásáról <ul><ul><li>„ Másfél évtizede még érzékelhetően kevésbé volt elfogadó a nemzetközi aréna mellett a magyar társadalom is, mint ma. Fogyatékossággal élni: mozgássérülten, siketen, értelmi akadályozottsággal, a látás képessége nélkül, pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmussal – ma valamivel könnyebb, mint másfél évtizede.” </li></ul></ul><ul><li>(Könczei György) </li></ul>
 • 4. Az együtt nevelés fontosságáról „ Nyilvánvalóvá vált, hogy a befogadó felnőtt társadalom csak akkor válik elfogadóvá, ha  a szociális tanulás már a gyermekkorban elkezdődik. Ezen a ponton kapcsolódik az oktatás a fogyatékkal élők társadalmi integrációjához. Tehát a legfontosabb lépcsőfok az esélyegyenlőség felé az együttnevelés.”  (Szuromi István)
 • 5. Oktatás Történeti – törvényi gyorstalpaló Nemzeti alaptanterv: irányelvek megfogalmazása, 2005-ös oktatási minisztériumi rendelet 1993. évi törvény: mindenkinek törvény adta joga, hogy olyan iskolában tanuljon, ami neki a legmegfelelőbb 1985. évi törvény: a gyógypedagógusok regionális alkalmazásáról 1981─ megkezdődtek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán az integrációval kapcsolatos kutatások Integrációs mozgalom a hatvanas évektől
 • 6. [Iskolánk] <ul><ul><li>Iskolánk öt osztályos, inkluzív  középiskola dráma- és sporttagozattal </li></ul></ul>
 • 7. 1. Elkötelezve az inklúzió mellett <ul><li>Az integráció fajtái: </li></ul><ul><ul><li>Lokális integráció </li></ul></ul><ul><ul><li>Szociális integráció </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcionális integráció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Részleges integráció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teljes integráció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fordított integráció </li></ul></ul><ul><ul><li>Spontán integráció </li></ul></ul><ul><li>(Petriné Feyér Judit) </li></ul>
 • 8. Az inklúzió eredményességének feltételei: <ul><ul><li>a gyógypedagógusok megfelelő kapcsolata a fogyatékos gyermeket önként vállaló tanítókkal / tanárokkal (rendszeres konzultáció, összehangolt munka), </li></ul></ul><ul><ul><li>a feladatot vállaló pedagógusok megfelelő gyógypedagógiai tudása, </li></ul></ul><ul><ul><li>a csoporttársak, osztálytársak megfelelő viszonyulása a „más” tanulókhoz, az el- és befogadóképesség kialakítása, </li></ul></ul><ul><ul><li>a család pozitív és támogató hozzáállása, </li></ul></ul><ul><ul><li>az integrálható gyermek sajátosságai </li></ul></ul><ul><li>(Csányi Yvonne) </li></ul>
 • 9. 2. Elkötelezve a drámapedagógia mellett &quot;...a különbségeket figyelembe véve, de egymástól nem megkülönböztetve...&quot; <ul><li>A dráma mint, oktatásszervezési koncepció (Gavin Bolton) </li></ul><ul><ul><li>dráma a tanterv középpontjában </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;...a dráma az alapvető szellemi erőforrások fejlesztésén keresztül hozzájárulhat az emberek közötti megértés, egyetértés létrejöttéhez.&quot; </li></ul></ul>
 • 10. (Dráma)pedagógiai megfontolások <ul><ul><li>A  drámapedagógia lehetővé teszi, hogy egy-egy téma megélt, valódi élménnyé váljon a gyerek számára, </li></ul></ul><ul><ul><li>Segíti őket gondolataik, ötleteik kifejezésében és azok gyakorlati megvalósításában. </li></ul></ul><ul><ul><li>A drámapedagógia módszeregyüttesének alkalmazásakor a tanuló előzetes tudásának, tapasztalatainak, ismereteinek, élményeinek bázisán aktívan teremti meg a saját jelentéseit, miközben változatos interakcióba kerül társaival és a világgal. </li></ul></ul><ul><ul><li>A dráma &quot;olyan játék , amely felépít egy képzeletbeli világot, szereplőit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti, s ezáltal valós problémákra és tapasztalatokra tesznek szert. A dráma ereje abban rejlik,  hogy a dráma - cselekvésnek tűnik. Cselekvésbe ágyazott gondolkodás ez. &quot; (Bolton) </li></ul></ul>
 • 11. A drámapedagógia színrelépése iskolákban <ul><ul><li>Tanórán belül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az interaktív és reflektív tanulási technikák között </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tánc és Dráma modulban (NAT): drámapedagógia a tanulás szolgálatában </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Tanórán kívül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Színjátszó kör </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drámapedagógiai tábor </li></ul></ul></ul>
 • 12. 3. Elkötelezve a mozgás mellett <ul><ul><li>Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a kellő mennyiségű mozgás és a különböző speciális sportok biztosítására is. </li></ul></ul><ul><ul><li>A heti 3 testnevelés mellett különböző edzésekre járhatnak a diákjaink. Ezeket a sportokat a testnevelés óra kereti között is kipróbálják, a nem sérült társaikkal együtt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Úgy gondoljuk, hogy így lehetőség et biztosítunk diákjainknak arra, hogy akár a Olimpiára, Siketlimpiára, Paralimpiára vagy Speciális Olimpiára eljuthassanak. </li></ul></ul>
 • 13. 4. Diákjaink <ul><li>Iskolánkban a következő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók együtt nevelése folyik ép társaikkal:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>látássérültek : vakok, gyengénlátók, </li></ul></ul><ul><ul><li>hallássérültek : nagyothallók és siketek, </li></ul></ul><ul><ul><li>értelmileg akadályozottak : mérsékelt és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók. </li></ul></ul>
 • 14. 5. Osztályaink <ul><ul><li>Osztályonként csak egy típusú SNI-s tanulók együtt nevelését tesszük lehetővé. </li></ul></ul><ul><ul><li>A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az osztályban nem haladhatja meg az összlétszám 10% -át (25 fős osztály esetén kettő SNI-s tanuló).  </li></ul></ul><ul><ul><li>Egy osztályunkban a co-enrollment technikát alkalmazva 50% a SNI-s tanulók aránya. Ez még kísérleti osztály. </li></ul></ul>
 • 15. Az együttnevelés eredményessége érdekében
 • 16. Kooperatív tanítás <ul><ul><li>Tágabb értelemben : </li></ul></ul><ul><ul><li>Iskolánkban inkluzív tanári munkaközösség működik, melynek tagjai: a tanárok, a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógus, a pszichológus, a jelnyelvi tolmács, a gyermekvédelmi felelős. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hisszük, hogy „a magányos tudományos felfedezők kora lejárt, a tudomány mai fejlettségi szintjén igazán hatékonyan csak team ben lehet dolgozni.” </li></ul></ul><ul><ul><li>(N. Kollár Katalin) </li></ul></ul>
 • 17. Az együttműködés érdekében: <ul><ul><li>A nyitott kapuk elve alapján: szívesen fogadjuk és ösztönözzük  mind az iskolán belüli, mind az iskolán kívüli munkatársak intézmény- és tanóra-látogatásait, hospitálását. </li></ul></ul><ul><ul><li>Egy, az egész munkaközösséget átfogó konzultációs rendszer t építettünk ki: heti rendszereséggel nyílik lehetőség a tapasztalatok cseréjére, egymás segítésére. </li></ul></ul><ul><ul><li>Szupervíziós lehetőségek et biztosítunk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kapcsolattartás és folyamatos konzultálási lehetőség a helyi Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Irodával, Nevelési Tanácsadóval, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>félévente továbbfejlesztő és csapatépítő tréningeket szervezünk. </li></ul></ul></ul>
 • 18. Kooperatív tanítás:         <ul><li>2. Szűkebb értelemben : </li></ul><ul><ul><li>a gyógypedagógusok megfelelő kapcsolata a fogyatékos gyermeket önként vállaló tanítókkal / tanárokkal (rendszeres konzultáció, összehangolt munka),  </li></ul></ul><ul><ul><li>a feladatot vállaló pedagógusok megfelelő gyógypedagógiai tudása. </li></ul></ul><ul><li>(Csányi Yvonne: Az integráció eredményességének feltételei) </li></ul>
 • 19. Kooperatív tanítás: a látássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>A befogadó osztályokban jelen van a többségi pedagógus és a fejlesztő pedagógus, </li></ul></ul><ul><ul><li>Szülők jelenléte, hogy megtapasztalják: gyermeküket hogyan segíthetik át a nehéz helyzeteken </li></ul></ul><ul><ul><li>Heti rendszerességű konzultáció:  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a fejlesztő pedagógus megfigyelése, feljegyzései alapján egyénre szabott fejlesztési terv készítése </li></ul></ul></ul>
 • 20. Kooperatív tanítás: a hallássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>Az inkluzív osztályoknál az osztályteremben jelen van a többségi tanár és a gyógypedagógus is. </li></ul></ul><ul><ul><li>A co-enrollmentes osztálynál, a szaktanáron és gyógypedagóguson kívül egy jelnyelvi tolmács is segíti a kommunikációt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hetente legalább 1x, de speciális esetekben gyakrabban is konzultálnak és együttes döntés alapján létrehozzák az egyéni fejlesztési terveket. Ebbe az iskola pszichológusát is bevonják. </li></ul></ul>
 • 21. Kooperatív tanítás: az értelmileg akadályozottakkkal való foglalkozás terén <ul><ul><li>Az osztálytermi kontextusban jelen van a többségi tanár és a fejlesztőpedagógus is. Összehangolt munkát végeznek, tevékenységüket sajátos koreográfia szervezi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Heti rendszerességgel konzultálnak, mely alkalmakkor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>együttesen dolgoznak az Egyéni Fejlesztési Terveken; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  a harmonizált tantervet figyelembe véve az aktuális fejlesztési területhez tananyagot rendelnek. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Koordinálják az egyes diákok tanórán kívüli foglalkozásait is: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a fejlesztő foglalkozásokat, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a tanulást segítő foglalkozásokat. </li></ul></ul></ul>
 • 22. A sikeres integráció feltételei <ul><ul><li>„ kooperatív tanítás, mely szerint a tanárok és a különböző szakemberek együtt tevékenykednek”, </li></ul></ul><ul><ul><li>„ a kooperatív, azaz a csoporthelyzetben történő tanulás, ahol a tanulók egymást segítik mind a tanulásban, mind a feladatok megoldásában” </li></ul></ul><ul><li>(Szuromi István) </li></ul>
 • 23. kooperatív tanulás
 • 24. Elkötelezve a kooperatív tanulás mellett: A kooperatív tanulás ... <ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>... növeli a diákok tanulásának hatékonyságát.   </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... egyaránt szolgálja a diákok kognitív és szociális-érzelmi fejlődését. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... előnyös a gyengébb képességű tanulóknak , akik a frontális óravezetésű órán lemaradnának az információszerzésről. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... révén az egyes gyerekek közötti differenciák csökkennek , mégpedig úgy, hogy a teljesítmény még a jobb képességű tanulóknál is javul. </li></ul></ul></ul>
 • 25. Kooperatív tanulás a látássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>Fontosnak tartjuk a párban , illetve csoportban való feladatvégzését, elősegítve a hatékony tanulást, mindezt heterogén csoportszervezés sel. </li></ul></ul><ul><ul><li>E tanulásszervezés következtében lényegesen fejleszthető a látássérültek más érzékszervi területei, a vizuális információszerzés helyébe lép a hallás és/vagy tapintás útján szerezhető információk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiemelt szerepet kap oktatásuk során a beszéd, kommunikáció. </li></ul></ul>
 • 26. kooperatív tanulás   a hallássérültekkel való foglalkozás terén <ul><ul><li>  Az osztályokban csoportmunkát gyakran használunk a kooperatív tanulás eszközeként. A csoportokat mindig heterogén módon állítjuk össze. Vegyesen halló és siket gyerekek.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Olyan csoportos feladatokat is kapnak, amelyek kifejezetten az egymás közti kommunikációjukat fejleszti, ezzel elkerüljük a problémát, ami sok inkluzív iskolában felmerül, a fogyatékkal élő tanulók elmagányosodását. Legtöbbször ezt a kommunikáció hiánya okozza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-enrollment: Ezekben az osztályokban nagyjából azonos számban vannak siket és halló diákok, és az oktatásban a hangzó és a jelnyelvet egyaránt használják. A halló tanulók formális és informális jelnyelvi képzésben is részesülnek. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 27. Kooperatív tanulás   az értelmileg akadályozottakkal való foglalkozás terén <ul><ul><li>A tanórát a kooperatív technikákra építjük (csoportmunka, páros munka, projektek). </li></ul></ul><ul><ul><li>A csoportmunkát a mozaikmódszer szerint szervezzük: a csoportokban szerepmegosztás van (térképfelelős, szóvivő, író-deák). </li></ul></ul><ul><ul><li>  A csoportok homogének: nemcsak az értelmileg akadályozottak vegyülnek ép társaikkal, hanem a gyengébb képességű diákok is a tehetséges diákokkal. </li></ul></ul><ul><ul><li>A csoportok munkáját mind a többségi tanár, mind a tanórán jelenlevő fejlesztő pedagógus facilitálja, koordinálja, ellenőrzi. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 28. A kooperatív tanulás hatásai <ul><ul><li>Azzal, hogy a sajátos nevelési igényű vagy gyengébb képességű gyerekek aktívan kiveszik a részüket a tanulási folyamatban, javul az önértékelésük. </li></ul></ul><ul><ul><li>Azzal, hogy a csoport el- és befogadja őket, megteremtődik egy támogató közeg, ami katalizátorként működik az egyéni fejlődés során.  </li></ul></ul><ul><ul><li>A csoport elfogadott, megbecsült tagjának lenni a kompetensség, az autonómia és az involváltság érzésével jár együtt, amik az énkép fontos összetevői. (Connel és Wellborn)  </li></ul></ul>
 • 29. Együttműködő problémamegoldás <ul><ul><li>A szabályokat közösen fektetjük le: </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>az osztályok közösen írják a házirendet, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>megfogalmazzák a világos viselkedési szabályokat ,  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meghatározzák az ösztönzőket és a büntetéseket.   </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A házirend bármikor bővíthető a gyerekek tapasztalatai, ötletei alapján. </li></ul></ul></ul>
 • 30. Együttműködő problémamegoldás <ul><ul><li>A szabályok interiorizálása érdekében a reggeli beszélgető körök ben teret nyitunk arra, hogy a diákok felismerjék a szabályok meglétének és betartásának fontosságát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha a szabályokat közösen alkotjuk, s rávilágítunk azok értelmére, akkor a diákok sokkal inkább magukénak érzik őket. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha a diákok magukénak érzik a szabályokat, sokkal inkább érdekeltek azok betartás ában. </li></ul></ul><ul><ul><li>Így lesznek orvosolhatóak a fegyelmezési problémák, hiszen: „a legsikeresebben az a tanár fegyelmez, aki alig fegyelmez. Egyszerűen olyan körülményeket teremt, amelyben a szabályszegő, zavaró viselkedés nem fordul elő”. (Sárosdi Anna) </li></ul></ul>
 • 31. Heterogén csoportok létrehozása <ul><ul><li>A heterogén csoportszervezés sajátja, hogy minden diáknak előnyös: a jobb és a gyengébb képességű diákok iskolai teljesítménye egyaránt nő. </li></ul></ul><ul><ul><li>A heterogén csoportokban a sajátos nevelési igényű gyerekeknek  a teljesítménnyel kapcsolatos énkép ük mellett a szociális énkép ük is javul, személyiségük teljesebbé válhat. Kifejlődnek és edződnek az olyan szociális kompetenciák , mint a tolerancia, az empátia, az elfogadás, a másokhoz való alkalmazkodás és az együtt-dolgozás képessége. </li></ul></ul>
 • 32. Hatékony tanítási módszerek <ul><ul><li>A hatékony tanítás és tanulás érdekében Egyéni Tanulási Terv eket készítünk: a tanterv adaptálására , nemcsak a gyengébben teljesítő sajátos nevelési igényű tanulók igényeinek, hanem minden diák egyéni igényeinek megfelelően. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az eredményes tanítást és tanulást a rendszeres mérés , (fejlesztő) értékelés és a folyamatos ellenőrzés is szolgálja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Igény- és elégedettségmérés t is végzünk mind a pedagógusok, mind a tanulók, mind a szülők részéről. </li></ul></ul>
 • 33. Az otthonos tanulókörzet rendszer <ul><ul><li>Egy-egy hagyományos osztálynak két-három osztályterem áll a rendelkezésére. A termek üvegfallal elválasztott berendezése lehetővé teszi, hogy az osztály együtt maradjon csoportbontás esetén is. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az osztályban a gyerekek méretéhez igazított, a csoportmunkához alkalmas mozgatható bútorok találhatók. </li></ul></ul><ul><ul><li>A munkaközösségek nemcsak tantárgyakat, hanem osztályokat is lefedve működnek. </li></ul></ul>
 • 34. Az otthonos tanulókörzet rendszer <ul><li>Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítottak: </li></ul><ul><ul><li>a fejlesztő óráknak (logopédus, gyógytorna), </li></ul></ul><ul><ul><li>a segítségadásnak (gyermekvédelmi, pszichológiai tanácsadás), </li></ul></ul><ul><ul><li>a sportolásnak, </li></ul></ul><ul><ul><li>a drámaszakkörnek! </li></ul></ul>
 • 35. Alternatív tanulási stratégiák <ul><ul><li>Tanórán belül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaktív és reflektív tanulási technikák </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tánc és Zene: drámapedagógia a tanulás szolgálatában </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Tanórán kívül: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sportolási lehetőség </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erdei iskola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drámapedagógiai tábor </li></ul></ul></ul>
 • 36. <ul><ul><li>Interaktív és reflektív tanulási technikák </li></ul></ul>A tanórán belüli alternatív tanulási stratégiák <ul><li>Például: </li></ul><ul><ul><li>gondolattérkép </li></ul></ul><ul><ul><li>ötletbörze </li></ul></ul><ul><ul><li>disputa </li></ul></ul><ul><ul><li>állóképek </li></ul></ul><ul><ul><li>színpadterv, illusztráció </li></ul></ul><ul><ul><li>túlvilági randevú </li></ul></ul><ul><ul><li>pletykajáték </li></ul></ul><ul><ul><li>vándorló csoportok </li></ul></ul><ul><ul><li>villamosszék </li></ul></ul>
 • 37. 2. Élmény- és művészetterápiás módszerek Tánccal és Zenével együtt tanulni A tanórán belüli alternatív tanulási stratégiák
 • 38. Speciális eszközök, amelyekkel az egyensúlyérzéket fejlesztjük
 • 39. A tanórán kívüli alternatív tanulási stratégiák:   Sportolási lehetőség <ul><ul><li>Nem sérült, egészséges tanulóink a ritmikus gimnasztika, atlétika, röplabda, asztalitenisz és kosárlabda sportágak közül választhatnak.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Vannak számukra külön edzések, de a fogyatékkal élő társaikkal is együtt edzenek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallássérült tanulóink velük edzenek. Nálunk a szokásos hangra való indítás helyett fényhatást használunk és minden edzésnél nagy hangsúlyt fektetünk az egyensúlyérzék fejlesztésére minden tanulónknál, különösen a hallás, látássérülteknél. </li></ul></ul><ul><ul><li>Látássérült tanulóink  atlétika (futás) sportágban, a legnépszerűbb és egyben legismertebb sportban, a csörgőlabdában alkotnak csapatot.  Ugyan nem edzésszerűen, de testnevelés órán a beep ball-t is kipróbálják </li></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul>
 • 40. Értelmileg akadályozott tanulóink sportja <ul><li>„ Engedd, hogy győzzek; de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran.” </li></ul><ul><li>Ahogy a Speciális Olimpiákon is, nálunk is a súlyosabb értelmi fogyatékosoknak fizioterapeuták és gyógypedagógusok által kifejlesztett programunk van, melyben az edzés és a részvétel nagyobb hangsúlyt kap, mint a verseny. Ezek olyan tevékenységek, mint például labdagurítás, vagy -rúgás, vagy babzsákkal való különböző gyakorlatok. </li></ul><ul><li>A gyenge és középsúlyos értelmi fogyatékos diákjaink atlétika, asztalitenisz és padlóhoki sportágakban próbálhatják ki magukat. </li></ul>
 • 41. A tanórán kívüli alternatív tanulási stratégiák: Erdei iskola <ul><li>Élménypedagógia </li></ul><ul><ul><li>élmény, tapasztaltak elemzésén alapuló reflexió,  </li></ul></ul><ul><ul><li>a feldolgozott élmények összevetése, összeillesztése a korábbi ismereteivel, </li></ul></ul><ul><ul><li>a szerzett tudás gyakorlati kipróbálása (Dewey, Kolb) </li></ul></ul>
 • 42. <ul><ul><li>a tanítás-tanulás folyamatába bevonja a résztvevőket,  </li></ul></ul><ul><ul><li>különleges metaforikus gyakorlatokat végeztet velük, hogy próbára tegyék értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, interperszonális képességeiket és kreatív gondolkodásukat, </li></ul></ul><ul><ul><li>a tanulók felfedezések et tesznek,  </li></ul></ul><ul><ul><li>a tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák, vagy hallgatnák: ők maguk felelnek saját tanulásukért , </li></ul></ul><ul><ul><li>a tapasztalati tanulás nemcsak kognitív, hanem érzelmi fejlődés sel is jár. </li></ul></ul>Multiszenzoros tanítás és tanulás
 • 43. Felhasznált irodalom <ul><ul><li>Cs. Czachesz Erzsébet ─ Radó Péter, Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények , Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009. június 17., http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/9-oktatasi-090617 </li></ul></ul><ul><ul><li>Könczei György, Megharcolt jogok a fogyatékosságügyben: Távoli és közeli történetek a láthatatlanság gettójától a lassú, fokozatos elfogadásig = Mérleg: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben , Kósáné Kovács Magda ─ Pető Andrea (szerk.), Napvilág Kiadó, 2007, 189─208. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kósáné Kovács Magda ─ Pető Andrea (szerk.), Mérleg: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben , Napvilág Kiadó, 2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kőrössy Judit, Az énkép összefüggése az iskolai teljesítménnyel = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka (szerk.), Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 83─102. </li></ul></ul>
 • 44. <ul><ul><li>Mesterházi Zsuzsa, „Nincsen bánat mélyebb nálad...” = A gyermek évszázada, Pukánszky Béla (szerk.), Bp., Osiris, 2000, 43─50. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mészáros Aranka (szerk.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004. </li></ul></ul><ul><ul><li>N. Kollár Katalin, Kooperáció az iskolában = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka (szerk.), Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 205─221. </li></ul></ul><ul><ul><li>N. Kollár Katalin ─ Szabó Éva (szerk.), Pszichológia pedagógusoknak , Bp., Osiris, 2004. </li></ul></ul>
 • 45. <ul><ul><li>Papp Gabriella, Tanulásban akadályoztatott gyerekek a többségi általános iskolában , Pécs, Comenius, 2004. </li></ul></ul><ul><ul><li>Petriné Feyér Judit, A különleges bánásmódot igénylő gyermek = Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához , Falus Iván (szerk.), Nemzeti Könyvkiadó, 2003, 418─446. </li></ul></ul><ul><ul><li>Petróczi Erzsébet (szerk.), Mentális és pszichés problémák XXI. Századi megoldásmódjai , Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2009. </li></ul></ul>
 • 46. <ul><ul><li>Sárosdi Anna, Fegyelem fegyelmezés nélkül = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka (szerk.), Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 70─83. </li></ul></ul><ul><ul><li>Szabó Éva, A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka (szerk.), Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 162─179. </li></ul></ul><ul><ul><li>Szabó Mónika , Motiváció = N. Kollár Katalin ─ Szabó Éva (szerk.), Pszichológia pedagógusoknak , Bp., Osiris, 2004, 169─190. </li></ul></ul><ul><ul><li>Szuromi István, Az integrációtól az inklúzióig = Petróczi Erzsébet (szerk.), Mentális és pszichés problémák XXI. Századi megoldásmódjai , Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2009, 93─101. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zétényi Ágnes, A hatékony tanár = Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága , Mészáros Aranka (szerk.), Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 375─384. </li></ul></ul>
 • 47. Köszönjük szépen a figyelmet!