F. 'TRE'lS'I', DE FF. lN.
FNTREVISTA DE FEINA
Es .
DE SELECCIO
§ ENTREVIST
- Es un pas del procés de seleccio: normalment | 'ultim abans de la
contractacio.
...
TIPUS D'ENTREl/ I_$TE$
DE SELECCIO
- Segons | ’enfoc:
- Dirigida o estructurada
- Semidirigida o semiestructurada
- No ...
‘Tm
PREPARA C16 DE
IJENTREVISTA
ABANS:
- Informar-se sobre | 'empresa.
- Recordar les dades l'anunci.
- Repassar el ...
REFORMULACIO POSITIVA
- Trobar-Ii la vessant positiva a un aspecte
que, a priori, semblaria negatiu.
- Convertir una...
- Ser puntual.
- Portar documents d'interés.
- Estar atent (escolta activa).
W ' ’ - Mostrar interes.
, '1 - Actit...
: Espmfs D
NTREVISTAQD
evis ment I’entrevi§ta i fer
una valoracié de com ha anat:
- Actit trada.
- Infor Io perjudici...
— Perqué vols canviar de‘
M‘/ ->‘ _ - Qué és el que valores rr
K . - Tens preguntes?
W - Quines qualitats pense:
pe...
Q
COMUNICACIO VERBAL
Que diguem.
- Preparar que volem dir i la
forma d'expressar—ho.
- Utilitzar el mateix idioma que...
COMUNICACIO
NO VERBAL
Com ho diguem.
- Roba - imatge personal adequada.
- Higiene corporal.
- Folmules de cordialitat...
iuntes?
Jalitats penses que cal tenir
"fer aquesta feina.
/ IULACIO POSITIVA
eszéant positiva a
nnnlfiri-I nan nth ....
PREGUNTES SOBRE COMPETISNCIES
- Perque penses que t'hauriem de contractar?
— Explica alguna situacio conflictiva amb la...
‘ I
I “
I I
PREGUNTES PERSONALS
— Exp| ica'm alguna cosa sobre tu.
- Si s'esta casat, es tenen fills 0 es
plantej...
PREGUNTES QUE POTS FER
Preguntes sobre l'empresa:
— Quina és | ’estructura jerarquica?
- Com es mesura | 'acompliment ...
PROBES DE SELECCIO
Proves psicotecniques:
— D'aptituts: raonament verbal,
creativitat, memoria, capacitat nume
aten...
MOLTES GRACIES W
IMOMMSORF
O
§"I'I§; iIfI, ‘. POTS FER
nnfiglgnaaxal
ENTREVISTA DE FEINA
of 18

Prezi entrevista feina

Aspectes a tenir en compte cara a afrontar una entrevista de feina
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Prezi entrevista feina

 • 1. F. 'TRE'lS'I', DE FF. lN.
 • 2. FNTREVISTA DE FEINA
 • 3. Es . DE SELECCIO § ENTREVIST - Es un pas del procés de seleccio: normalment | 'ultim abans de la contractacio. - L’Empresa vol saber si el candidat SAP, VOL I POT fer la feina. - Es determina | ’adequacio del candidat al lloc de treball. - Es revisen DADES DEL CURRICULUM pero també s’avaluen CARACTERISTIQUES DE PERSONALITAT (maduresa emocional, empatia, flexibilitat, etc. ), CAPACITATS (de comunicacio, treball en equip, etc. ), HABILITATS i MOTIVACIO PER LA FEINA. - També hauria de servir al candidat per obtenir més informacio sobre la vacant.
 • 4. TIPUS D'ENTREl/ I_$TE$ DE SELECCIO - Segons | ’enfoc: - Dirigida o estructurada - Semidirigida o semiestructurada - No dirigida o no estructurada - Segons el numero de persones: - Individual - Amb un o més - Grupal entrevistadors Nlvfi
 • 5. ‘Tm PREPARA C16 DE IJENTREVISTA ABANS: - Informar-se sobre | 'empresa. - Recordar les dades l'anunci. - Repassar el teu CV. - Preparar les explicacions: trajectoria formativa i professional (funcions, canvis, periodes d’inactivitat, exits, etc. ) - Assajar formes d’expressar motivacié i positivitat. - Preveure les respostes a preguntes conflictives (en base a| s”punts febles”), assajar la reformulacié positiva. - Fer un exercici d'autoconeixement: trobar la manera d’expressar els punts forts, punts febles i el teu valor afegit. - Fer un exercici d'autoestima: pensar perque val la pena contracta r-te.
 • 6. REFORMULACIO POSITIVA - Trobar-Ii la vessant positiva a un aspecte que, a priori, semblaria negatiu. - Convertir una debilitat en un avantatge. Exemples: - MASSA GRAN: Implica experiencia, maduresa, i responsabilitat, També cal combatre els prejudicis associats: manca de dinamisme, de flexibilitat, etc. — POCA EXPERIENCIA: Capacitat d'aprenentatge doncs fa poc que has estudiat, adaptabilitat, motivacio, implicacié. Mostrar responsabilitat, autonomia, etc. , per combatre prejudicis associats als joves. Q hipoté
 • 7. - Ser puntual. - Portar documents d'interés. - Estar atent (escolta activa). W ' ’ - Mostrar interes. , '1 - Actitud positiva i motivacié. - Coherencia entre tot el que s’expressa. - Comunicacio verbal ino verbal. - Mostrar assertivitat. - Ser agradable. - Mostrar confianca en un mateix. DESPRES DE L'£/ IITREI/ /srA‘i; D Revisar criticument I’entrevis}a i fer una valoracid :12 com ha unut: - Actitud mostrada, - Informacio perjudicial proporcionada. - Valora sl has sabut aprofitar cada pregunta. - Has donat tota la informacié que consideraves que era interessant que tinguessin? (punts forts) - Valorar que ha agradat i que no. - Identificar errors comesos. - Identificar coses ben fetes.
 • 8. : Espmfs D NTREVISTAQD evis ment I’entrevi§ta i fer una valoracié de com ha anat: - Actit trada. - Infor Io perjudicial proporcionada. - Val si has sabut aprofitar cada pregunta. - Has donat tota la informacio que consideraves que era interessant que tinguessin? (punts forts) - Valorar que ha agradat i que no. - Identificar errors comesos. - Identificar coses ben fetes.
 • 9. — Perqué vols canviar de‘ M‘/ ->‘ _ - Qué és el que valores rr K . - Tens preguntes? W - Quines qualitats pense: per fer aquesta fl BENEFICIA . PERIUDICA Autoconeixement . , . _ Indiferencia Autoestima . . Passivitat Autocontrol , . , _ , , Manca d atencio Comunicacio . ., Em atia No comunicacio p _ _ Actitud defensiva Assertivitat . . _ _, Manca de sinceritat Motivacio , . _ , _ Superbia Positivitat . . It Intolerancia n e_re_S_ Conflictivitat Flexibilitat . ., Od _ h ‘ _ Indecisio r reico erencia Negativitat en les explicacions _ , Informalitat Proactivitat Tancament
 • 10. Q COMUNICACIO VERBAL Que diguem. - Preparar que volem dir i la forma d'expressar—ho. - Utilitzar el mateix idioma que | 'entrevistador. - Utilitzar un llenguatge formal. - Reformular positivament. — Utilitzar expressions que mostrin motivacio, interes i entusiasme. — No facilitar informacio perjudicial.
 • 11. COMUNICACIO NO VERBAL Com ho diguem. - Roba - imatge personal adequada. - Higiene corporal. - Folmules de cordialitat: donar ma, espérar per seure, assentir, etc. - Expressic’) congruent amb el que diem. — Mirar a la cara i als ulls. / - Ass‘re's de forma correcta. gar les mans. - gesticular en excés. - Evitar manies o tics. - No fumar o menjar xiclet. - Apagar el telefon. - Somriure.
 • 12. iuntes? Jalitats penses que cal tenir "fer aquesta feina. / IULACIO POSITIVA eszéant positiva a nnnlfiri-I nan nth . PREG NTES SOBRE LA FORMACIO Perque vas escollir els estudis que tens? — Tornaries a escollir els mateixos? - Assignatures que t'agradaven més o menys. - Exits o experiencies com a estudiant. PREGUNTES SOBRE ERI ‘ A PROFESSIONAL n feines anteriors. e la finalitzacié de cada feina. d'un determinat periode sense Q. - Relacions amb antics companys o responsables en feines anteriors. - Et poden plantejar una situacio hipotetica a resoldre. un aspecte
 • 13. PREGUNTES SOBRE COMPETISNCIES - Perque penses que t'hauriem de contractar? — Explica alguna situacio conflictiva amb la que t'hagis trobat i com la vas resoldre. — Virtuts i defectes (habitualment en demanen 3) PREGUNTES SOBRE LA MOTIVACIO I EXPECTATIVES - Perque vols treballar amb nosaltres? - Perque t‘has interessat per aquesta oferta? - Com et veus d'aqui 5 anys? Que t'imagines fent? - Salari que voldries cobrar? - Perque vols canviar de feina? — Que és el que valores més d'una feina. - Tens preguntes? — Quines qualitats penses que cal tenir per fer aquesta feina.
 • 14. ‘ I I “ I I PREGUNTES PERSONALS — Exp| ica'm alguna cosa sobre tu. - Si s'esta casat, es tenen fills 0 es planteja tenir-ne a curt termini. - La teva disponibilitat: per incorporar-te immediatament, per desplagar-te, per viatjar, per fer hores extres, per treballar el cap de setmana? - Quines son les teves aficions?
 • 15. PREGUNTES QUE POTS FER Preguntes sobre l'empresa: — Quina és | ’estructura jerarquica? - Com es mesura | 'acompliment d’objectius? — Com mesura | 'empresa | ’exit en relacio al seu mercat? - Com esta afectant els canvis del mercat a | ’empresa? - Quines perspectives de creixement té | ’empresa? . Preguntes sobre el lloc de treball O — Quins son els majors reptes que haura d'afrontar la persona que ocupi aquest carrec? - Amb quins departaments treballeu més directament? Preguntes sobre el procés de seleccié — Propers passos en el procés de seleccio? lns
 • 16. PROBES DE SELECCIO Proves psicotecniques: — D'aptituts: raonament verbal, creativitat, memoria, capacitat nume atencio, etc. — De personalitat: extraversié, neuroticisne, empatia, agressivitat, et - Proves professionals 0 de coneixe t - Dine es de grup: treball e equi , eratge, autoestima, ‘ sertivitat, etc. 4 7- 3
 • 17. MOLTES GRACIES W IMOMMSORF O §"I'I§; iIfI, ‘. POTS FER nnfiglgnaaxal
 • 18. ENTREVISTA DE FEINA

Related Documents