Nacrtaj lentu vremena i označi povijesna
razdoblja!
0.g.
3500.g.pr.Kr. 476.g. 1492.g. 1918.g.
stari vijek srednji vije...
Objasni feudalizam i feudalno društvo. Nacrtaj
feudalnu pramidu.
Senior
Vazal
(Senior)
Vazal Vazal
Vazal
(Senior)
...
Razvrstaj po tituli.
• Borna
• Tomislav
• Stjepan Držislav
• Zvonimir
• Ljudevit Posavski
• Branimir
• Trpimir
Po godinama...
• 1054.g.
• crkveni raskol
• 1075.g.
• okrunjen Zvonimir
• 1100.g.
• nastala Bašćanska ploča
• 1102....
It’s a small world...
Kolumbo
Magellan
Vasco da Gama
Bartolomeu Diaz
Marco Polo
Amerigo Vespucci
Spoji parove...
• Ludovik II.
• Emerik Derenčin
• Nikola Š. Zrinski
• Ferdinand I. Habsburški
• Stjepan Tomašević
• ...
Objasni pojam...
• Reformacija
• Protureformacija
• Apsolutizam
• Parlamentarizam
The grand finale...Objasni...
Zrinsko – frankopanski otpor
Ponavljanje poč. 7.
of 9

Ponavljanje poč. 7.

tragom prošlosti 6 i 7
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ponavljanje poč. 7.

  • 1. Nacrtaj lentu vremena i označi povijesna razdoblja! 0.g. 3500.g.pr.Kr. 476.g. 1492.g. 1918.g. stari vijek srednji vijek novi vijek suvremeno doba
  • 2. Objasni feudalizam i feudalno društvo. Nacrtaj feudalnu pramidu. Senior Vazal (Senior) Vazal Vazal Vazal (Senior) Vazal
  • 3. Razvrstaj po tituli. • Borna • Tomislav • Stjepan Držislav • Zvonimir • Ljudevit Posavski • Branimir • Trpimir
  • 4. Po godinama... • 1054.g. • crkveni raskol • 1075.g. • okrunjen Zvonimir • 1100.g. • nastala Bašćanska ploča • 1102. • Pacta Conventa • 1242. • Zlatna Bula Bele IV.
  • 5. It’s a small world... Kolumbo Magellan Vasco da Gama Bartolomeu Diaz Marco Polo Amerigo Vespucci
  • 6. Spoji parove... • Ludovik II. • Emerik Derenčin • Nikola Š. Zrinski • Ferdinand I. Habsburški • Stjepan Tomašević • Katarina Kosača • Nikola Jurišić • Toma Erdödy  Posljednji bosanski kralj  Bitka kod Siska  Bitka na Mohačkom polju  Sabor u Cetinu  Bitka kod Kisega  Pad Bosne  Bitka kod Sigeta  Bitka na Krbavskom polju
  • 7. Objasni pojam... • Reformacija • Protureformacija • Apsolutizam • Parlamentarizam
  • 8. The grand finale...Objasni... Zrinsko – frankopanski otpor

Related Documents