Političke ideje tijekom XIX.st.
Političke ideje
Liberalizam Konzervativizam Socijalizam Anarhizam
Liberalizam ↔ Konzervativizam
Socijalizam
↓
Anarhizam
Liberalizam
 Osobne slobode pojedinca treba jamčiti državna vlast
 Žele da se ustavom definira što vlast smije a što ne ...
Konzervativizam
 Žele sačuvati postojuće društveno-političko stanje
 Glavni zastupnici: Sveta Alijansa (poznati konzerva...
Socijalizam
 Pravedno društvo će nastupiti tek kad se poboljša položaj tvorničkih radnika
 Žele da radnici budu vlasnici...
Anarhisti
 Proizašli iz socijalizma
 Žele ukinuti bilo kakav oblik vlasti
 Smatraju da će čovjek biti iskreno slobodan ...
of 7

Političke ideje tijekom xix

Tragom prošlosti 7
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Političke ideje tijekom xix

  • 1. Političke ideje tijekom XIX.st.
  • 2. Političke ideje Liberalizam Konzervativizam Socijalizam Anarhizam
  • 3. Liberalizam ↔ Konzervativizam Socijalizam ↓ Anarhizam
  • 4. Liberalizam  Osobne slobode pojedinca treba jamčiti državna vlast  Žele da se ustavom definira što vlast smije a što ne smije raditi  Sloboda tiska, udruživanja i novina  Ravnopravno izabiranje u tijela vlasti  Ravnopravnost žena  John Stuart Mill
  • 5. Konzervativizam  Žele sačuvati postojuće društveno-političko stanje  Glavni zastupnici: Sveta Alijansa (poznati konzervativist: Matternich)  Žele jaku središnju vlast, ograničenje prava glasa, uvode imovinski cenzus  Cenzus: dopušta samo bogatim građanima glasati i biti birani u tijela vlasti  Smatraju da revolucija nije učinkovita metoda
  • 6. Socijalizam  Pravedno društvo će nastupiti tek kad se poboljša položaj tvorničkih radnika  Žele da radnici budu vlasnici tvornica u kojima rade  Žele ukinuti privatno vlasništvo – sve je vlast zajednice  Podjela 1. Socijalisti-utopisti: tvrde da će tvorničari dati radnicima tvornice kada vide njihov težak život 2. Socijalisti-marksisti: Karl Marx je razradio plan da radnici uz pomoć komunista revolucijom zazeti tvornice
  • 7. Anarhisti  Proizašli iz socijalizma  Žele ukinuti bilo kakav oblik vlasti  Smatraju da će čovjek biti iskreno slobodan ako nema države i vlasti

Related Documents