Narod knjige - Židovi
 Židovi = Hebreji
 Nomadi Mezopotamije
 Abraham ih doveo u Kaanan – glad – preselili se u Egipat –
prelaze na sjedilačk...
 U Kaananu osnovali državu
 Kralj Solomon – mudri kralj – nakon njegove smrti dolazi
do borbi za vlast – podjela države:...
of 3

Narod knjige Židovi

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narod knjige Židovi

  • 1. Narod knjige - Židovi
  • 2.  Židovi = Hebreji  Nomadi Mezopotamije  Abraham ih doveo u Kaanan – glad – preselili se u Egipat – prelaze na sjedilački život  Židovi su jednobošci - Jahve– odbijajau egipatske bogove  uvijeti života u Egiptu se pogoršavaju – ropstvo  Mojsije – prorok – poveo ih natrag u Kaanan (Obećana zemlja)  Brdo Sinaj – Jahve dao 10 Božijih zapovjedi Mojsiju  Tora – židovska sveta knjiga – čita se na Sabath  Židovski sveti spisi tvore Stari zavjet u Bibliji  Biblos = grč. Knjiga > Židovi su „Narod knjige”
  • 3.  U Kaananu osnovali državu  Kralj Solomon – mudri kralj – nakon njegove smrti dolazi do borbi za vlast – podjela države: 1. Izrael – pao pod vlast Asirije 2. Judeja – pao pod vlast Babilona (Nabukodonosor)  Nabukodonosor – razorio Jahvin hram u Jeruzalemu – babilonsko ropstvo  Židovska država se osamostalila tek 1948. god.