NAPOLEONOV SLOM I BEČKI KONGRES
 Napoleonov slom u Rusiji 1812.g. iskoristili
njegovi neprijatelji
 Bitka kod Leipziga - 1812. – ‘Bitka naroda’
 Odl...
 Nerede iskoristio Napoleona - 1815. –
povratak → Napoleonovih 100 dana
 Bitka kod Waterlooa – 1815.g.
 General Well...
 Raspad Ilirskih pokrajina
 Hrvatske zemlje sada okupljene pod HM
 San o ujedinjenju – neostvaren
 Zgb. biskup Maks...
BEČKI KONGRES I SVETA ALIJANSA
 Bečki kongres (1814. – 1815.)
 Sazvan nakon protjerivanja Napolena na Elbu
 Pobjedni...
 Sveta Alijansa – 1815.g
 Glavna uloga: Pruska (Fridrik Vilim II), Rusija
(Aleksandar I.) i Habsburška Monarhija (Fran...
ZNAČENJE FRANCUSKE REVOLUCIJE
 Nemoguć povratak na staro unatoč
nastojanjima
 Preduboke i prevelike promjene
 Grani...
of 7

Napoleonov slom i bečki kongres

Tragom prošlosti 7
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Napoleonov slom i bečki kongres

  • 1. NAPOLEONOV SLOM I BEČKI KONGRES
  • 2.  Napoleonov slom u Rusiji 1812.g. iskoristili njegovi neprijatelji  Bitka kod Leipziga - 1812. – ‘Bitka naroda’  Odlučujuća bitka protiv Napoleona  Sudjeluju više od 10 zemalja protiv Napoleonove vojske  1814.g. saveznici ulaze u Pariz  Napoleon abdicirao u korist Luja XVIII. – protjeran na otok Elbu  Francuska u neredu
  • 3.  Nerede iskoristio Napoleona - 1815. – povratak → Napoleonovih 100 dana  Bitka kod Waterlooa – 1815.g.  General Wellington (eng.)  Konačni poraz Napoleon  Prognan na otok sv. Helenu tamo je 1821.g. umro
  • 4.  Raspad Ilirskih pokrajina  Hrvatske zemlje sada okupljene pod HM  San o ujedinjenju – neostvaren  Zgb. biskup Maksimilijan Vrhovac – zagovara ujedinjenje
  • 5. BEČKI KONGRES I SVETA ALIJANSA  Bečki kongres (1814. – 1815.)  Sazvan nakon protjerivanja Napolena na Elbu  Pobjedničke sile žele vratiti stari poredak u Europu  Vodeća uloga na kongresu – Clemens Lothar Metternich - habsburški ministar vanjskih poslova i kancelar
  • 6.  Sveta Alijansa – 1815.g  Glavna uloga: Pruska (Fridrik Vilim II), Rusija (Aleksandar I.) i Habsburška Monarhija (Franjo I.)  Kasnije: Pijemont, Švedska, Nizozemska  Žele: očuvanje mira u Europi i sprečavanje unutarnjih sukoba u europskim državama  Cilj: obrana političkog poretka uspostavljenog na Bečkom Kongresu  Pravi cilj: očuvanje vlasti plemstva i vojno gušenje svake revolucije
  • 7. ZNAČENJE FRANCUSKE REVOLUCIJE  Nemoguć povratak na staro unatoč nastojanjima  Preduboke i prevelike promjene  Granice se mogu vratiti ali ideje demokracije ‘Deklaracije o pravima čovjeka i građanina’ se ne mogu zaustaviti  Prva polovica XIX.st. – jačanje nacionalne svijesti