Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego Elementy budowy obiegu chłodniczego pompy ciepła Tryby pracy kompaktowej pom...
2Chłodzenie pasywne – cel zastosowania Chłodzenie pasywne wykorzystujenaturalne zasoby chłodu ziemi lub wody,dla chłodzen...
3Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego Pompy ciepła typu solanka-woda mogąoferować poza standardową funkcjąogrzewan...
4Praca pompy ciepła w trybie grzaniai chłodzenia pasywnegoTryb grzania Tryb chłodzenia
5Praca pompy ciepła w trybie grzaniai chłodzenia pasywnegoTryb chłodzenia Porównanie pracy pompy ciepła w trybie grzania ...
6 Pompa ciepła w trybie grzania, wykorzystuje standardowo pracę sprężarkiw obiegu chłodniczym. Ciepło z dolnego źródła ci...
7 Pompa ciepła w trybie chłodzenia pasywnego pracuje z wyłączeniem obieguchłodniczego. Pracują jedynie pompy obiegowe: po...
8Praca pompy ciepła w trybie podgrzewaniaciepłej wody użytkowej Kompaktowa pompa ciepła wyposażona jest w podgrzewacz poj...
9Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła w nowym budynku jednorodzinnym może w samodzielny sposóbpo...
Chłodzeniewww.eko-blog.pl www.vaillant.plOgrzewanieEnergia odnawialnaKotły gazoweKotły olejowePompy ciepłaKolektory słonec...
of 10

Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego

Pompa ciepła z funkcją chłodzenia naturalnego nazywanego inaczej chłodzeniem pasywnym, pozwala w trybie automatycznych zmieniać tryb pracy, aby w okresie letnim spełniać funkcję chłodzenia pomieszczeń budynku. To najtańsza i najbardziej przyjazna środowisku natrualnemu metoda schładzania pomieszczeń.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego

  • 1. Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego Elementy budowy obiegu chłodniczego pompy ciepła Tryby pracy kompaktowej pompy ciepła Schematy funkcjonowania pompy ciepłaWydanie 1/201325.05.2013www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
  • 2. 2Chłodzenie pasywne – cel zastosowania Chłodzenie pasywne wykorzystujenaturalne zasoby chłodu ziemi lub wody,dla chłodzenia pomieszczeń. System niewymaga (aktywnej) pracy pompy ciepła,tzn. sprężarka (i tym samym obiegchłodniczy) nie pracuje w trybie chłodzeniapasywnego. Chłodzenie pasywne zapewnia najniższekoszty chłodzenia budynku, a dodatkowokorzystnie wpływa na regenerację dolnegoźródła ciepła – w szczególności sondgruntowych – poza sezonem grzewczym. Wydajność chłodzenia pasywnego jestograniczona w porównaniu do tradycyjnejklimatyzacji i dla obniżenia zysków ciepłaod nasłonecznienia, wskazane jeststosowanie osłon przeciwsłonecznych.
  • 3. 3Pompa ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego Pompy ciepła typu solanka-woda mogąoferować poza standardową funkcjąogrzewania budynku i podgrzewaniaciepłej wody użytkowej, także dodatkowąmożliwość chłodzenia pomieszczeń. Przykładem może być kompaktowapompa ciepła geoTHERM exclusivz wbudowanym zasobnikiem ciepłej wodyużytkowej i funkcją chłodzenia pasywnegonazywanego także chłodzeniemnaturalnym (natural cooling, free-cooling).geoTHERM exclusiv
  • 4. 4Praca pompy ciepła w trybie grzaniai chłodzenia pasywnegoTryb grzania Tryb chłodzenia
  • 5. 5Praca pompy ciepła w trybie grzaniai chłodzenia pasywnegoTryb chłodzenia Porównanie pracy pompy ciepła w trybie grzania i chłodzenia pasywnegoTryb grzaniasolanka(sondy gruntowe)instalacjaogrzewania/chłodzenia
  • 6. 6 Pompa ciepła w trybie grzania, wykorzystuje standardowo pracę sprężarkiw obiegu chłodniczym. Ciepło z dolnego źródła ciepła, np. sond gruntowych,jest oddawane do obiegu chłodniczegoprzez parownik.Praca pompy ciepła w trybie grzaniaTryb grzaniaskraplaczparownik>>> więcej o budowie pompy ciepła <<< System grzewczy odbiera ciepłoz obiegu chłodniczego poprzez skraplacz,w którym czynnik chłodniczy (R 407 C)oddając ciepło skrapla się, aby ponownieodebrać ciepło z parownika. Parametry systemu ogrzewania, np.podłogowego mogą wynosić 35/27oC.+35oC +27oC
  • 7. 7 Pompa ciepła w trybie chłodzenia pasywnego pracuje z wyłączeniem obieguchłodniczego. Pracują jedynie pompy obiegowe: po stronie solanki (dolnegoźródła ciepła) oraz instalacji grzewczej.Praca pompy ciepła w trybie chłodzenia System grzewczy przejmuję rolęchłodzenia pomieszczeń. Temperaturapunktu rosy, występuje zwykle w zakresie13÷16oC (sporadycznie do 18oC). Przyniższej temperaturze powierzchnichłodzącej (np. podłogi) może zachodzićwykraplanie pary wodnej zawartejw powietrzu wewnętrznym. Zakłada się, że temperatura zasilaniaukładu chłodzącego nie będzie niższa niż18oC. Woda po odebraniu ciepłaz pomieszczenia, podnosi swojątemperaturę o około 3oC. Ciepło oddawanejest do solanki w wymienniku ciepła.Tryb chłodzeniazawór 3-drogowyprzełączający+18oC +21oCwymiennik ciepław obiegu chłodzeniapasywnego
  • 8. 8Praca pompy ciepła w trybie podgrzewaniaciepłej wody użytkowej Kompaktowa pompa ciepła wyposażona jest w podgrzewacz pojemnościowywody użytkowej. Praca pompy ciepła odbywać się może zamiennie.zawór 3-drogowyprzełączającyTryb podgrzewania wody użytkowej 3-drogowy zawór przełączający powtórnej stronie pompy ciepła, powodujewłączanie trybu podgrzewania wodyużytkowej, gdy woda grzewcza (wtórnyobieg pompy ciepła) zamiast doinstalacji grzewczej, kierowana jestna wężownicę podgrzewacza.
  • 9. 9Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła w nowym budynku jednorodzinnym może w samodzielny sposóbpokrywać potrzeby ciepła dla systemu grzewczego i podgrzewania ciepłej wodyużytkowej. Może także pracować w funkcji chłodzenia pomieszczeń. W porównaniu do innych źródeł ciepła, pompa ciepła zapewniać możenajniższe koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
  • 10. Chłodzeniewww.eko-blog.pl www.vaillant.plOgrzewanieEnergia odnawialnaKotły gazoweKotły olejowePompy ciepłaKolektory słoneczneSystemy wentylacji