Pompa ciepła z kotłem lub samodzielnie? Rodzaje trybów pracy pompy ciepła Pompa ciepła samodzielnie, czy z kotłem grzewc...
Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła znajduje zastosowanie w budynkach nowych i modernizowanych ...
4 tryby eksploatacji pompy ciepła Pompa ciepła może być eksploatowana według jednego z czterech wariantów: 1 ...
Monowalentny tryb pracy pompy ciepła Pompa ciepła w monowalentnym trybie pracy dostarcza 100% wymaganegociepła. Nie jest ...
Monoenergetyczny tryb pracy pompy ciepła Pompa ciepła w monoenergetycznym trybie pracy dostarcza do 85÷95%wymaganego ciep...
Biwalentny równoległy tryb pracypompy ciepła Pompa ciepła w biwalentnym równoległym trybie pracy dostarcza 60÷80%wymagane...
Biwalentny alternatywny tryb pracypompy ciepła Pompa ciepła w biwalentnym alternatywnym trybie pracy dostarcza 60÷80%wyma...
Przegląd trybów eksploatacji pompy ciepła Tryb Możliwości zastosowania ...
Przykład systemu monowalentnego /monoenergetycznego Kompaktowa pompa ciepła np. geoTHERM plus może samodzielniepracować w...
Przykład systemu biwalentnego W wariancie biwalentnym z reguły istniejący system grzewczy z kotłem ...
Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła w nowym budynku jednorodzinnym może w samodzielny sposóbpok...
Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Kotły olejowe ...
of 12

Pompa ciepła - praca z kotłem lub samodzielnie

Pompa ciepła w zależności od rodzaju budynku, systemu grzewczego i zakładanych kosztów inwestycji, może pracować samodzielnie lub w połączeniu z kotłem grzewczym. Rozróżnia się 4 tryby pracy pompy: monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny równoległy i biwalentny alternatywny.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pompa ciepła - praca z kotłem lub samodzielnie

 • 1. Pompa ciepła z kotłem lub samodzielnie? Rodzaje trybów pracy pompy ciepła Pompa ciepła samodzielnie, czy z kotłem grzewczym? W jakich warunkach pompa ciepła może pracować samodzielnie? Wydanie 1/2013 12.02.2013 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
 • 2. Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła znajduje zastosowanie w budynkach nowych i modernizowanych Budynki nowe  Zazwyczaj możliwa samodzielna praca pompy ciepła. Większa dowolność wyboru rozwiązania, szczególnie pomp typu solanka/woda z sondami gruntowymi lub kolektorem poziomym. Budynki modernizowane  Najczęściej układ połączony pompy ciepła z kotłem grzewczym wspierającym jej pracę przy zwiększonych potrzebach cieplnych. Ograniczenia montażowe decydują często o wyborze pompy ciepła typu powietrze/woda. 2
 • 3. 4 tryby eksploatacji pompy ciepła Pompa ciepła może być eksploatowana według jednego z czterech wariantów: 1 Monowalenty tryb pracy 2 Monoenergetyczny tryb pracy 3 Biwalentny równoległy tryb pracy 4 Biwalentny alternatywny tryb pracy Wybór wariantu uzależniony jest m.in. o standardu energetycznego budynku,temperatur roboczych systemu grzewczego, możliwości zabudowy pompy ciepłai dolnego źródła ciepła oraz zakładanych kosztów inwestycji. 3
 • 4. Monowalentny tryb pracy pompy ciepła Pompa ciepła w monowalentnym trybie pracy dostarcza 100% wymaganegociepła. Nie jest więc wymagane dodatkowe źródło ciepła, jak np. kocioł grzewczylub przepływowy podgrzewacz elektryczny. Tryb monowalentny pracy pompy ciepła jest możliwy do zastosowania przedewszystkim w nowych budynkach – niskoenergetycznych lub pasywnych. Dolneźródło ciepła (np. sondy pionowe) musi zapewnić odpowiednią ilość ciepła dlapracy pompy ciepła, przy zachowaniu możliwości własnej regeneracji cieplnej.(fot. beodom.com 4
 • 5. Monoenergetyczny tryb pracy pompy ciepła Pompa ciepła w monoenergetycznym trybie pracy dostarcza do 85÷95%wymaganego ciepła. Pozostałą część uzupełnia elektryczne źródło ciepła, którymmoże być np. wbudowany przepływowy podgrzewacz elektryczny lub kociołelektryczny. Taki wariant pozwala zmniejszyć moc grzewczą pompy ciepła,obniżając koszty inwestycji także wskutek mniejszego rozmiaru dolnego źródłaciepła. Podwyższa jednak koszty eksploatacji, stąd udział energii elektrycznejnie powinien przekraczać 5÷15% zużywanej rocznie energii przez pompę ciepła.(fot. bau.ua 5
 • 6. Biwalentny równoległy tryb pracypompy ciepła Pompa ciepła w biwalentnym równoległym trybie pracy dostarcza 60÷80%wymaganego ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło pokrywa oprócz pompy ciepła,dodatkowe źródło ciepła, jak np. kocioł gazowy lub olejowy. Ten sposób pracy uwarunkowany jest założeniem, że pompa ciepła potrafipracować nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych, a dodatkoweźródło ciepła cechuje się dobrą regulacyjnością mocy grzewczej, jak na przykładdla kotłów gazowych z modulowaną mocą palnika.(fot. bau.ua 6
 • 7. Biwalentny alternatywny tryb pracypompy ciepła Pompa ciepła w biwalentnym alternatywnym trybie pracy dostarcza 60÷80%wymaganego ciepła. Dalszą część zapewnia drugie źródło ciepła (nie elektryczne)jakim jest najczęściej kocioł grzewczy. Obydwa źródła ciepła pracują zamiennie(alternatywnie). Kocioł grzewczy przejmuje całkowicie zasilanie systemugrzewczego budynku od tzw. zewnętrznej temperatury biwalencyjnej (np. 0oC). Wariant jest przydatny szczególnie dla budynków modernizowanych, o niższymstandardzie energetycznym i wyższych temperaturach roboczych instalacji c.o..(fot. bau.ua 7
 • 8. Przegląd trybów eksploatacji pompy ciepła Tryb Możliwości zastosowania  Zastosowanie w nowych budynkach niskoenergetycznych  Brak konieczności stosowania innego źródła ciepła  Budynek nie wymaga podłączenia do sieci gazowniczejMonowalentny  Dolne źródło ciepła musi posiadać odpowiednią wydajność  Dolne źródło ciepła musi mieć zapewnione warunki do regeneracji cieplnej  Zapewnia najniższe koszty eksploatacji  Zastosowanie podobne jak w wariancie monowalentnymMonoenergetyczny  Możliwe zmniejszenie mocy grzewczej pompy ciepła = niższy koszt zakupu  Możliwe zmniejszenie dolnego źródła ciepła, np. przy ograniczonym miejscu  Zastosowanie głównie przy modernizacji systemu grzewczego, gdy standard energetyczny budynku i podwyższone temperatury robocze instalacjiBiwalentny grzewczej nie pozwalają na pracę pompy ciepła w trybie monowalentymrównoległy lub monoenergetycznym. Źródło ciepła musi dopasowywać się elastycznie do wymaganej mocy grzewczej.  Zastosowanie głównie przy modernizacji systemu grzewczego, gdyBiwalentny dotychczasowe źródło ciepła pozostaje w budynku. Pompa ciepła pokrywaalternatywny podstawowe potrzeby ciepła, a kocioł grzewczy przy niższych temperaturach zewnętrznych przejmuje całkowicie zasilanie systemu grzewczego budynku. 8
 • 9. Przykład systemu monowalentnego /monoenergetycznego Kompaktowa pompa ciepła np. geoTHERM plus może samodzielniepracować w trybie monowalentym lub też z wykorzystaniem wbudowanejgrzałki elektrycznej, może funkcjonować w trybie monoenergetycznym. Ciepła woda użytkowa Dolne źródło Ogrzewanie ciepła Pompa ciepła solanka/woda 9
 • 10. Przykład systemu biwalentnego W wariancie biwalentnym z reguły istniejący system grzewczy z kotłem grzewczym zostaje uzupełniony o pompę ciepła, często typu powietrze/woda. Kocioł grzewczy Ogrzewanie PodgrzewaczPompa ciepła CWUpowietrze/woda Bufor CO 10
 • 11. Pompa ciepła w budynkach nowychi modernizowanych Pompa ciepła w nowym budynku jednorodzinnym może w samodzielny sposóbpokrywać potrzeby ciepła dla systemu grzewczego i podgrzewania ciepłej wodyużytkowej. Może także pracować w funkcji chłodzenia pomieszczeń. W porównaniu do innych źródeł ciepła, pompa ciepła zapewniać możenajniższe koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 11
 • 12. Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Kotły olejowe Pompy ciepła Energia odnawialna Kolektory słoneczne Systemy wentylacjiwww.eko-blog.pl www.vaillant.pl