Jak prezentovat
vědu na
konferencích
Mgr. Gabriela Šimková
gabinasimkova@gmail.com
3. prosince 2015
Před konferencí
• Znát cílové publikum na konferenci a témata konference:
o Přinesu publiku něco nového?
o Hodí se můj pří...
Aby vaše prezentace dobře
dopadla...
Seznamte se s prostorem před vystoupením.
Choďte včas.
Ujistěte se, že vše dobře fung...
Prezentujeme
• Auditorium je třeba mít „pod dohledem“. (W, M)
• Postoj (vzpřímený, otevřený), gesta (přiměřená, vstřícná,
...
Tipy proti trémě
Proti fyzické:
• Vědomé ovládání svého dechu. Dobré zavřít oči.
• Počítat do deseti s hlubokými nádechy a...
Artikulace
• ústa slouží jako hlásná trouba, čím více je rozevíráme,
tím lépe se může zvuk šířit
• je nezbytné se před pre...
Otázky z publika
• Odpovídejte v klidu, sledujte tazatele, buďte pozorní
• Před prezentací si zkuste odpovídání na dotazy ...
Navazování a udržování
kontaktů
• Nebojte se navazovat kontakty
s ostatními účastníky akce – drtivá
většina jede na konfer...
• 2003 Tokio, Astrid Klein & Mark Dytham
• 20 X 20
• Architekti příliš mluví!
• Neformální, tvořivé, inspirativní
• Odkryj...
Virální šíření
Tipy & triky
• Připravte se důkladně!
(Stopky jsou nutností)
• Vhodný výběr obrázků
• Nervozita stranou
• www.pechakucha.o...
Vědecký poster
Plakát užitý přednášejícím k efektivní prezentaci výzkumu
během vědeckého setkání.
• Reklama Vaší tvrdé prá...
Proč poster? (dle Janda, Ivan. Kurz vědecké práce. 2014)
• Rychlejší zveřejnění výsledků než publikací v časopise
• Obvykl...
Obsah
• Titulek (čitelný ze vzdálenosti 5 m, poutavý, výstižný)
• Autor a instituce – kdo?
• Výzkumný záměr – proč? (výzku...
Je můj poster efektivní?
• Proč by se o něj měli ostatní zajímat?
• Co nového do zkoumané oblasti přináším?
• Je třeba vys...
Zásady při tvorbě posteru
• Váš poster je krátký příběh
• Story board – nejdřív si to
nakreslete
• Popište to klíčové
• Ma...
• Členění do sloupců
• Mezery mezi obsahovými poli
• Bílá místa = vizuálně oddechový čas
• Určují účinnost posteru
• „Co b...
Pravidlo tří vteřin
Poster je jako billboard = musí zaujmout návštěvníka konference
dřív, než se do něj začte/než jej pros...
Titulek: 85pt
Autoři: 56pt
Podnapis: 36pt
Text: 24pt
Popisky: 18pt
Kontrola: Je poster čitelný i při vytištění na A4?
• 3 – 5 barev (jedna neutrální a jedna
zvýrazňovací)
• Neutrální barva – barva pozadí,
definování vizuální hierarchie,
roz...
Modrá na červené není dobrá volba
Žlutá na bíle je nečitelná
S červenou na modré je to podobně
Grafy a tabulky 1/3
Graf je názornější než tabulka, tabulka je přesnější.
Graf preferujeme pokud chceme ukázat:
o Průběh
o...
Koláčový diagram:
o Popularizační články, nevhodné do
odborných prezentací a textů
o Špatný odhad hodnot znázorněných
veli...
„Za pokusné králíky posloužili Eellsovi studenti psychologie, kterým byl
předložen soubor různých koláčových diagramů a je...
Vyvážený obsah
Horizontální
symetrie
Horizontální
a vertikální
Diagonální
symetrie
Asymetrie
• Členění textu do sloupců
• ...
Vyberte si tu správnou
šablonu
http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx
http://www.posterpresentations.com/html/...
Poster with Vertical Format: Title of Poster in Calibri, Bold, 60-80 Points
Acknowledgments (Calibri, 36 points, bold)
In ...
Přizpůsobte
vzhled obsahu
Zdroj: http://arc.research.umich.edu/cidays/ci-
days-2012/poster-competition-winners/
Zdroj:http...
#Twitter
Inspiraci hledejte na:
ttps://twitter.com/search?q=visit%20my%20poster%20session&src=typdhttp://
Tipy & triky
• Převoz posteru letadlem – tubus nejlépe s sebou do
letadla, případně poster vytištěný na plátně a složený v...
Na co nezapomenout při
prezentaci 1/2
• Připravte si shrnutí klíčového, dvě věty stačí
Proč je váš výzkum zajímavý? Co při...
Na co nezapomenout při
prezentaci 2/2
• Máte opravdu velký šatník? Využijte
příležitost
• Co dál? Lampička, korková nástěn...
Inspirujte se
• http://www.wired.com/techbiz/media/magazine/15-
09/st_pechakucha
• http://www.cns.cornell.edu/documents/Sc...
Použitá literatura
• DUARTE, Nancy. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1.
vyd. Brno: BizBooks, 2012, 141 s...
Čas na vaše dotazy...
gabinasimkova@gmail.com
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
Jak prezentovat vědu na konferenci
of 45

Jak prezentovat vědu na konferenci

Doktorandi a mladí akademici by měli umět nejen vědecké výstupy vytvářet a publikovat, ale také je kvalitně prezentovat před odborným publikem. Na semináři jsme si společně prošli rady a tipy pro to, aby Vaše vystoupení na konferenci zaujalo a přineslo kýžené výsledky. Ukázali jsme si zásady správného prezentování a řekli jsme si, na co je dobré před prezentací a během ní myslet. Na praktických příkladech jsme si ukázali, čeho je lépe se vyvarovat, a také to, s jakými typy netradičních příspěvků se můžete na konferencích setkat (PechaKucha, poster…).
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Jak prezentovat vědu na konferenci

 • 1. Jak prezentovat vědu na konferencích Mgr. Gabriela Šimková gabinasimkova@gmail.com 3. prosince 2015
 • 2. Před konferencí • Znát cílové publikum na konferenci a témata konference: o Přinesu publiku něco nového? o Hodí se můj příspěvek tematicky do obsahu konference? • Prosazovat aktuální témata • Pečlivá příprava abstraktu (obvyklá i pevně daná struktura abstraktu – úvod, hypotéza, metody, výsledky, závěry) o Jak napsat správný abstrakt na konferenci? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136027/ • Před podáním příspěvku je dobré projít si témata řešená v minulosti • Důvody vrácení abstraktu: o Špatně popsané použité metody o Příliš obecné téma
 • 3. Aby vaše prezentace dobře dopadla... Seznamte se s prostorem před vystoupením. Choďte včas. Ujistěte se, že vše dobře funguje. o Vždy vyzkoušet předem – PC, flash disk o Jaké je vybavení místnosti (mikrofon, plátno, flipchart) o Záloha: různé formáty (.ppt, .pptx, .pdf) různé nosiče (flash disk, CD, DVD, vlastní notebook, papír) online záloha (e-mail, webová úložiště – Dropbox, Letecká pošta…) Nezapomeňte si důležité věci (hodinky, brýle...). Oblečte se pohodlně a vhodně.
 • 4. Prezentujeme • Auditorium je třeba mít „pod dohledem“. (W, M) • Postoj (vzpřímený, otevřený), gesta (přiměřená, vstřícná, ilustrativní), mimika (výrazná, dokreslující zaujetí a vhled) • Je vhodné mít s sebou tištěné podklady – pozor na způsob jejich držení i na jejich estetickou hodnotu (PowerPoint 2013 – poznámky na obrazovce přednášejícího i náhled následujícího slidu) • Dbát na zásady správné rétoriky • Nesnažte se zaujmout za každou cenu, někdy stačí být jen sami sebou a být před diváky přítomní duchem • Dobrá zpráva pro bojácné: Publikum je velmi tolerantní
 • 5. Tipy proti trémě Proti fyzické: • Vědomé ovládání svého dechu. Dobré zavřít oči. • Počítat do deseti s hlubokými nádechy a výdechy. • Naslouchání vlastnímu tepu srdce. • Protřepání celého těla. • Vlastní rituál před každou prezentací. Proti psychické: • Znevážení situace – Co nejhoršího se může stát, když se mi to nepovede? • Být připravený, ale nemít prezentaci přezkoušenou.
 • 6. Artikulace • ústa slouží jako hlásná trouba, čím více je rozevíráme, tím lépe se může zvuk šířit • je nezbytné se před prezentací rozmluvit, abychom zahřáli a aktivovali mimické svaly a jazyk: o Promasírování obličeje o Žvýkání obrovské žvýkačky (přežvykování jako kráva) o A,E,I,O,U, Jauvej jauvej o Rozhýbání jazyka – čert, ještěrka • artikulace ale nesmí být ani přehnaná, aby nebyla směšná: o Jazykolamy (Od poklopu ku poklopu, kyklop koulí koulí. Nalili liliputání liliím vodu nebo nenalilil liliputání liliím vodu? Pudl prdl pudr.)
 • 7. Otázky z publika • Odpovídejte v klidu, sledujte tazatele, buďte pozorní • Před prezentací si zkuste odpovídání na dotazy procvičit • Nedopovídejte na to, co nevíte („Nad touto problematikou jsme se až dosud v kontextu naší práce nezamýšleli.“) • Nebojte se udělat pauzu a požádat o upřesnění nebo zopakování otázky • Zkuste dotaz sami zopakovat nebo parafrázovat • Vraťte se k otázce později • Udělejte z otázky dotaz pro celou skupinu • Zjistěte, proč se tazatel ptá
 • 8. Navazování a udržování kontaktů • Nebojte se navazovat kontakty s ostatními účastníky akce – drtivá většina jede na konferenci se stejným záměrem jako vy. • Je vhodné nevytvářet uzavřené „národní“ skupinky a bavit se v rodném jazyce, pokud se neshoduje s oficiálním jazykem konference. • Po skončení konference je dobré zaslat e-mail účastníkům, se kterými jste navázali kontakt. Vhodné je propojení v rámci sociálních sítí – LinkedIn, Facebook, Twitter
 • 9. • 2003 Tokio, Astrid Klein & Mark Dytham • 20 X 20 • Architekti příliš mluví! • Neformální, tvořivé, inspirativní • Odkryjte neočekávané „Nudné přednášky netrvají dlouho a ty skvělé končí příliš rychle“ Pecha Kucha
 • 10. Virální šíření
 • 11. Tipy & triky • Připravte se důkladně! (Stopky jsou nutností) • Vhodný výběr obrázků • Nervozita stranou • www.pechakucha.org
 • 12. Vědecký poster Plakát užitý přednášejícím k efektivní prezentaci výzkumu během vědeckého setkání. • Reklama Vaší tvrdé práce • ilustrovaný abstrakt Stručně prezentuje obsah textu. Konkrétně definuje cíle práce, metodologický postup, výsledky a závěry. Obsahuje údaje s konkrétními hodnotami. Neobsahuje hodnotící nebo doplňkové informace. Základními vlastnostmi jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, přesnost, objektivnost a čtivost.
 • 13. Proč poster? (dle Janda, Ivan. Kurz vědecké práce. 2014) • Rychlejší zveřejnění výsledků než publikací v časopise • Obvykle žádné oponentní řízení • Možnost otevřené diskuse o studované problematice s příznivci i eventuálními konkurenty • Neformální a nestresující atmosféra – trénink • Lze publikovat i částečné výsledky (rozpracované studie) • Větší volnost ve formálním ztvárnění publikace než v časopise s přísnými instrukcemi pro autory • Nebrání následnému zveřejnění týchž výsledků v impaktovaném časopise • Publikační aktivita – RIV: nehlásí se poster, nýbrž abstrakt v konferenčním sborníku (kategorie A)
 • 14. Obsah • Titulek (čitelný ze vzdálenosti 5 m, poutavý, výstižný) • Autor a instituce – kdo? • Výzkumný záměr – proč? (výzkumné cíle a hypotézy) • Metody – jak? (obsahuje dostatek informací o tom, co bylo provedeno a jak) • Hlavní zjištění (nejdůležitější a nejobsáhlejší část posteru, dostatečně detailní a přesná) • Resumé a doporučení – co dál? (Klíčové sdělení studie vyjádřené korektně, výstižně a stručně.) • Zdroje (Pozor na citační styl vyžadovaný na konferenci) • Kontakt
 • 15. Je můj poster efektivní? • Proč by se o něj měli ostatní zajímat? • Co nového do zkoumané oblasti přináším? • Je třeba vysvětlit použité metody? • Uvedl/a jsem, co jsem v rámci zkoumání zjistila a jaká doporučení z toho plynou?
 • 16. Zásady při tvorbě posteru • Váš poster je krátký příběh • Story board – nejdřív si to nakreslete • Popište to klíčové • Maximálně 800 slov na poster A0 • Odstavce s max. 15 řádky, řádkování min. 1,0 • Vizualizujte • Obrázky 150 – 300 dpi (.jpg, .png) • Grafy (.png) Zdroj obrázku: http://www.makesigns.com/tutorials/scientific-poster- planning.aspx
 • 17. • Členění do sloupců • Mezery mezi obsahovými poli • Bílá místa = vizuálně oddechový čas • Určují účinnost posteru • „Co bychom mohli z obsahu ubrat, aniž by se tím změnil smysl?“ • Zarovnání doleva • To nejdůležitější patří do levého horního rohu
 • 18. Pravidlo tří vteřin Poster je jako billboard = musí zaujmout návštěvníka konference dřív, než se do něj začte/než jej prostě přejde. • Klaďte důraz na typografii. • Nadpis bezpatkové, text patkové písmo Patkové písmo (určené pro dlouhé věty přesahující jeden řádek, různě silné čáry, lepší vedení oka) Georgia Times New Roman Courier Book antiqua Formální, praktická Profesionální, tradiční Obyčejná, podivínská Profesionální Bezpatkové písmo (tvary písmen větší, tahy silnější, krátké texty) Arial Tahoma Century Gothic Ebrima Vyrovnaná, konformní Mladá, obyčejná Šťastná, elegantní Vyrovnaná
 • 19. Titulek: 85pt Autoři: 56pt Podnapis: 36pt Text: 24pt Popisky: 18pt Kontrola: Je poster čitelný i při vytištění na A4?
 • 20. • 3 – 5 barev (jedna neutrální a jedna zvýrazňovací) • Neutrální barva – barva pozadí, definování vizuální hierarchie, rozdělování prostoru, sekundární informace v datových tabulkách či grafech • Zvýrazňovací barva – zvýrazňuje text, klade důraz na vybraná data v grafech a tabulkách • Tmavé na světlém pozadí (kontrast) • Použijte barvy odpovídající např. logu ústavu nebo použitým fotografiím/vizualizacím Šikovní pomocníci http://www.colourlovers.com/palettes/
 • 21. Modrá na červené není dobrá volba Žlutá na bíle je nečitelná S červenou na modré je to podobně
 • 22. Grafy a tabulky 1/3 Graf je názornější než tabulka, tabulka je přesnější. Graf preferujeme pokud chceme ukázat: o Průběh o Tendenci o Strukturu Graf je vhodnější pro přednášku. Pamatujte si: • Co nejvíce informací umístěte přímo do grafu (legenda není dobře čitelná) • Dbejte na srozumitelnost pro čtenáře – čitelnost písma v grafu
 • 23. Koláčový diagram: o Popularizační články, nevhodné do odborných prezentací a textů o Špatný odhad hodnot znázorněných veličin o Walter C. Eells 1926 – experimentální ověření (ne)efektivity koláčových grafů o Nakloněné koláčové grafy vizuálně zdůrazňují data v popředí
 • 24. „Za pokusné králíky posloužili Eellsovi studenti psychologie, kterým byl předložen soubor různých koláčových diagramů a jejich úkolem bylo odhadnout co nejpřesněji ve stanoveném čase hodnoty, které jednotlivé segmenty představují. Tři dny na to byl studentům předložen další soubor, kde byla stejná data (t.j. stejné hodnoty) zakódovány do skládaných sloupcových diagramů. Eells ve svém článku sumarizuje veškeré argumenty kritiků, které jsou přítomny dnes stejně, jako kdysi, a které se výzkumem pokusil potvrdit či vyvrátit: 1) kruhové diagramy se čtou pomaleji než formy založené na sloupcích; 2) kruhové diagramy není možné číst tak přesně jako sloupce; 3) nepřesnost zobrazování segmentů pomocí kruhových diagramů tkví ve způsobu, jak jsou tyto segmenty čteny: a) jsou většinou čteny skrze velikosti ploch, tedy jsou nepřesné, b) jsou většinou čteny skrze tětivy, čili jsou taktéž nepřesné, c) lidské oko není dobré v porovnávání oblouků a úhlů.“ (Tomáš Marek, http://blog.vizualizacedat.cz/2013/03/at-jedi-kolace/)
 • 25. Vyvážený obsah Horizontální symetrie Horizontální a vertikální Diagonální symetrie Asymetrie • Členění textu do sloupců • Vyvážené množství textu, vizuálních prvků a bílých mezer
 • 26. Vyberte si tu správnou šablonu http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates. html http://www.genigraphics.com/templates/
 • 27. Poster with Vertical Format: Title of Poster in Calibri, Bold, 60-80 Points Acknowledgments (Calibri, 36 points, bold) In this template, acknowledgments are set in Calibri, 32 points. Try to keep the acknowledgments to one or two lines. Heading (Calibri: 44 Points, Bold) The first section of the poster should define the topic and show its importance. A good test is whether the poster can orient the audience to these two aspects in 20 seconds. Shown in Figure 1 is a possible layout for a poster. This section was set in Calibri, 36 points. Boldfacing the section type is an option. Figure 1. Possible layout for poster (caption: 32 points, bold). Sponsor Logo References (Calibri, 36 points, bold) First reference in Calibri, 32 points, with a reverse indent: alphabetical or numerical order. Second reference in Calibri, 32 points, with a reverse indent: alphabetical or numerical order. Heading (Calibri: 44 Points, Bold) The second section of the poster might serve a number of purposes: background information, methods, or system design. An important point with posters is to rely on visuals rather than longs blocks of text to communicate. Figures 2 and 3 show two more possible layouts for posters. This section was set in Calibri, 36 points. Boldfacing the section type is an option. Figure 2. Second possible layout for poster (caption: 32 points, bold). i i i Figure 3. Third possible layout for poster (caption: 32 points, bold). Heading (Calibri 44 Points) The final section of the poster generally provides conclusions and recommendations. This section was set in Calibri, 36 points. Boldfacing the section type is an option. Heading (Calibri: 44 Points, Bold) One section of a poster should present the results. Often the results can be depicted with graphs, such as for an experiment, or with drawings such as with a design. Shown in Figure 4 is another possible layout for a poster. This section was set in Calibri, 36 points. Boldfacing the section type is an option. Figure 4. Fourth possible layout for poster (caption: 32 points, bold). Figure 5. Fifth possible layout for poster (caption: 32 points, bold). Heading (Calibri: 44 Points, Bold) Shown in Figure 5 is another possible layout for a poster. This section was set in Calibri, 36 points. Note that the amount of type in the sections affects the choice, size, and boldfacing of the typeface. No matter the type selected for the sections, you should still use a bold sans serif for the headings. Institution Logo
 • 28. Přizpůsobte vzhled obsahu Zdroj: http://arc.research.umich.edu/cidays/ci- days-2012/poster-competition-winners/ Zdroj:http://cieronymidou.blogsp ot.cz/2010_07_01_archive.html
 • 29. #Twitter Inspiraci hledejte na: ttps://twitter.com/search?q=visit%20my%20poster%20session&src=typdhttp://
 • 30. Tipy & triky • Převoz posteru letadlem – tubus nejlépe s sebou do letadla, případně poster vytištěný na plátně a složený v kufru • Zeptejte se na možnost vytištění posteru na místě • Tisk posteru na nelesklé médium • QR kód s kontaktními údaji (vizitka)
 • 31. Na co nezapomenout při prezentaci 1/2 • Připravte si shrnutí klíčového, dvě věty stačí Proč je váš výzkum zajímavý? Co přinesl nového? • Nechte u posteru své vizitky • Připravte si miniatury posteru, které si budou moci ostatní odnést • Pokud potřebujete poster na chvíli opustit, zanechte u něj vzkaz, kdy se opět vrátíte • Nebojte se připojit svou fotografii, aby vás případní zájemci snadno našli
 • 32. Na co nezapomenout při prezentaci 2/2 • Máte opravdu velký šatník? Využijte příležitost • Co dál? Lampička, korková nástěnka, post-its
 • 33. Inspirujte se • http://www.wired.com/techbiz/media/magazine/15- 09/st_pechakucha • http://www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf • http://betterposters.blogspot.cz/ • http://www.organizingcreativity.com/2012/04/conference- posters/ • http://www.ncsu.edu/project/posters/ • http://www.writing.engr.psu.edu/posters.html • http://libweb.lib.buffalo.edu/guide/guide.asp?ID=155 • http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign • http://www.makesigns.com/tutorials/scientific-poster- parts.aspx
 • 34. Použitá literatura • DUARTE, Nancy. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 141 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-265- 0009-4. • SIMMONS, Annette. Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů: storytelling. Vyd. 1. Překlad Vilém Jungmann. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-802-5121-122. • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 208 s. ISBN 80-864-2940-7. • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Vyd. 1. Brno: Academia, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251- 3510-5. • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, c2009, 141 s. ISBN 978-80-247-2965-7.
 • 35. Čas na vaše dotazy... gabinasimkova@gmail.com