W tym roku czeka do placu Powstania kom, którzy zarzucają,
nas boo...
of 1

Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 1

Najnowszy numer publikacji wydawanej przez Urząd Miasta Włocławek
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 1

  • 1. W tym roku czeka do placu Powstania kom, którzy zarzucają, nas boom inwesty- Styczniowego, nato- że nasze plany reali- cyjny we Włocław- miast w marcu ogła- zujemy wspierając się ku. W fazę realizacji szamy przetarg na kredytami i obliga- wchodzą inwestycje drugi etap - od mostu cjami wyjaśniam, że z udziałem funduszy na Zgłowiączce do dzięki temu możemy unijnych, do których granic miasta w kie- skorzystać z funduszy przygotowywaliśmy runku Torunia. Poza unijnych. Nie ma bar- się przez ostatnie dwa tym czeka nas rewi- dziej prorozwojowego lata. Ziści się to, na talizacja śródmieścia, działania niż inwe- co czekali włocławia- budowa przystani, stycje, które w przy- nie. Rusza pierwszy przebudowa Bulwa- szłych latach sprawią, etap remontu krajowej rów i Zielonego Ryn- że do kasy miejskiej jedynki na wyso- ku. Kwota prawie 200 powróci brzęcząca kości skrzyżowania mln zł na inwestycje gotówka chociażby ulic Okrzei i Lunewil może cieszyć. Scepty- w postaci podatków. Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka Budżet Włocławka na 2010 rok ok. 162 mln zł ok. 200 mln zł Na programy unijne Inwestycje ok. 598 mln zł ok. 106 mln zł Drogi Wydatki ok. 180 mln zł Oświata ok. 22 mln zł Sport Wydatki na inwestycje w latach 2007-2010 Rok 2010 - 200 mln zł Rok 2007 - 38 mln zł

Related Documents