Д-р Е. Попов, проф Ч. Славов, д-р В. Сабриев, доц Г. Венков
<ul><li>Мъжката уретра, представлявяща едновременно част от репродуктивната и отделителната система при мъжа, заема важно ...
Стриктури на уретрата <ul><li>Стриктурата на уретрата представлява образуване на съединителна тъкан в определен участък на...
E тиология на уретралните стриктури <ul><li>Посттравматични </li></ul><ul><ul><li>травми в областта на перинеума </li></ul...
Патологоанатомични варианти на стриктурите <ul><li>мукозна плика </li></ul><ul><li>ирисова стриктура </li></ul><ul><li>пъ...
Диагностика <ul><li>Оглед и палпация </li></ul><ul><li>Уретрография </li></ul><ul><ul><li>Ретроградна </li></ul></ul><ul><...
 
 
Лечение <ul><li>Операции допускащи регенерация на епитела след разширяване на лумена й </li></ul><ul><ul><li>Дилатация; у...
Ексцизия на стриктурата и анастомозиране край с край. <ul><li>- Това е реконструктивната операция на уретрата с най-висок...
Реконструктивни операции в булбарната част на уретрата <ul><li>Ексцизия на стриктурата и анастомозиране край с край. </li>...
Уретропластика със свободно ламбо от букална лигавица <ul><li>В последните 15 години използването на букална лигавица се н...
 
 
 
Онлей (накладкова) уретропластика с букална лигавица.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дълга стриктура на цялата предна уретра и меатуса в следствие на LSA
 
 
 
 
 
 
 
“ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>Едно от най-големите предизвикателства в съвременната реконструктивна хирургия...
“ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>няколко основни проблема след предходни неуспешни операции за хипоспадия </li>...
“ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>Този сложен казус изисква силно индивидуализиран подход, с използването на раз...
Комбинирана уретропластика при “увредена хипоспадия”
Комбинирана уретропластика при “увредена хипоспадия”
Двуетапна уретропластика при “увредена хипоспадия”
Двуетапна уретропластика при “увредена хипоспадия”
Уретропластика с лингвална мукоза <ul><li>Лингвалната мукоза е съвсем нов метод за добиване на присадки от орална мукоза <...
Уретропластика с лингвална мукоза
Уретропластика с лингвална мукоза
Заключение <ul><li>Клиниката по Урология – УМБАЛ “Александровска” се превърна в основен реферативен център областта на р...
<ul><li>Благодарим за вниманието! </li></ul><ul><li>Честит празник скъпи колеги! </li></ul>
of 48

Реконструктивни операции на мъжката уретра – иновативни техники

Д-р Еленко Попов, Проф. Чавдар Славов
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Реконструктивни операции на мъжката уретра – иновативни техники

 • 1. Д-р Е. Попов, проф Ч. Славов, д-р В. Сабриев, доц Г. Венков
 • 2. <ul><li>Мъжката уретра, представлявяща едновременно част от репродуктивната и отделителната система при мъжа, заема важно място в урологичната патология. Заболяванията на мъжката уретра биват изключително разнообразни (хипоспадия, фистули, стриктури и др.) и със своята висока честота представляват важен социално-здравен проблем. </li></ul><ul><li>За успешното им лечение е необходимо строго индивидуален подход при всеки случай, което налага владеенето и прилагането на значителен обем от реконструктивни оперативни процедури. </li></ul>
 • 3. Стриктури на уретрата <ul><li>Стриктурата на уретрата представлява образуване на съединителна тъкан в определен участък на пикочния канал, който стеснява лумена му и води до нарушения в отделянето на урина и семенна течност </li></ul><ul><ul><li>честота – достига до 15% от общия брой урологични операции в университетски клиники </li></ul></ul><ul><ul><li>За последните 5 години в Клиниката са извършени над 200 уретропластики по повод стриктури на уретрата </li></ul></ul>
 • 4. E тиология на уретралните стриктури <ul><li>Посттравматични </li></ul><ul><ul><li>травми в областта на перинеума </li></ul></ul><ul><ul><li>фрактури на тазовите кости </li></ul></ul><ul><ul><li>ятрогенни увреждания </li></ul></ul><ul><li>Поствъзпалителни </li></ul><ul><ul><li>Гонококови </li></ul></ul><ul><ul><li>Хламидиални </li></ul></ul><ul><ul><li>ВХО </li></ul></ul><ul><ul><li>термични, химически, радиационни </li></ul></ul><ul><li>Исхемични </li></ul><ul><li>Идиопатични </li></ul>
 • 5. Патологоанатомични варианти на стриктурите <ul><li>мукозна плика </li></ul><ul><li>ирисова стриктура </li></ul><ul><li>пълна стриктура без спонгиофиброза </li></ul><ul><li>пълна стриктура със спонгиофиброза </li></ul><ul><li>въвлечена е и околната тъкан </li></ul><ul><li>комплексна стриктура с фистулизация </li></ul>
 • 6. Диагностика <ul><li>Оглед и палпация </li></ul><ul><li>Уретрография </li></ul><ul><ul><li>Ретроградна </li></ul></ul><ul><ul><li>Микционна </li></ul></ul><ul><li>Уретроцистоскопия </li></ul>
 • 9. Лечение <ul><li>Операции допускащи регенерация на епитела след разширяване на лумена й </li></ul><ul><ul><li>Дилатация; уретротомия; стент </li></ul></ul><ul><li>Операции целящи отстраняване на стриктурираната част и реанастомоза (край-с-край) </li></ul><ul><li>Операции целящи пълно или частично създаване на нова уретра (използване на ламба или присадки) </li></ul><ul><ul><li>Изборът на оперативен метод зависи от дължината, местоположението и патоанатомичните особености. </li></ul></ul>
 • 10. Ексцизия на стриктурата и анастомозиране край с край. <ul><li>- Това е реконструктивната операция на уретрата с най-висок процент на успеваемост – над 90 %, независимо от етиологията на стриктурата </li></ul><ul><li>Основно ограничение за приложението на метода е дължината и локализацията на стриктурата – не се прилага при стриктури с дължина над 1 см в предната уретра и стриктури с дължина над 2.5 см в задната уретра </li></ul><ul><li>Няма ламба и присадки които да зависят от васкуларизацията на околните тъкани </li></ul>
 • 11. Реконструктивни операции в булбарната част на уретрата <ul><li>Ексцизия на стриктурата и анастомозиране край с край. </li></ul>
 • 12. Уретропластика със свободно ламбо от букална лигавица <ul><li>В последните 15 години използването на букална лигавица се наложи безапелационно като златен стандарт в реконструктивната хирургия на уретрата </li></ul><ul><li>К-ката по Урология на УМБАЛ “Александровска” е един от първите 10 центъра в световен мащаб, които въвеждат използването на тази техника още през 200 1 </li></ul><ul><li>Понастоящем успеваемостта при приложението на букална лигавица в Клиниката е 78.5 %, което напълно съответства на резултатите докладвани от водещи центрове по реконструктивна урология </li></ul>
 • 16. Онлей (накладкова) уретропластика с букална лигавица.
 • 29. Дълга стриктура на цялата предна уретра и меатуса в следствие на LSA
 • 37. “ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>Едно от най-големите предизвикателства в съвременната реконструктивна хирургия на уретрата </li></ul><ul><li>Непрестанно увеличаване на броя на случаите, поради увеличаване на честотата на операции по повод хипоспадия, които неизменно водят и до увеличаване броя на неуспешните операции </li></ul><ul><li>Реконструктивните операции се извършват на фона на силно компроментирани тъкани (средно 5.3 предхождащи операции при тези пациенти) </li></ul><ul><li>Значителни изисквания от пациентите по отношение на козметичния резултат </li></ul>
 • 38. “ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>няколко основни проблема след предходни неуспешни операции за хипоспадия </li></ul><ul><ul><li>Наличие на уретрални фистули </li></ul></ul><ul><ul><li>Недобър козметичен резултат от предхождащите операции </li></ul></ul><ul><ul><li>Наличие на стриктури на уретрата </li></ul></ul><ul><ul><li>Наличие на дивертикули на уретрата </li></ul></ul><ul><ul><li>Меатуса не е изведен на върха на гланса </li></ul></ul>
 • 39. “ Увредена”(“осакатена”) хипоспадия <ul><li>Този сложен казус изисква силно индивидуализиран подход, с използването на различни комбинации от ламба и присадки, а в най-тежките случаи и на двуетапни реконструктивни оперативни техники </li></ul><ul><li>В клиниката за последните 5 години са оперирани 87 пациента с “осакатена” хипоспадия с пълен успех при 67.4 %, при други 12.4 % са били необходими допълнителни процедури като фистулорафии, дилатации на меатуса, меатопластики </li></ul>
 • 40. Комбинирана уретропластика при “увредена хипоспадия”
 • 41. Комбинирана уретропластика при “увредена хипоспадия”
 • 42. Двуетапна уретропластика при “увредена хипоспадия”
 • 43. Двуетапна уретропластика при “увредена хипоспадия”
 • 44. Уретропластика с лингвална мукоза <ul><li>Лингвалната мукоза е съвсем нов метод за добиване на присадки от орална мукоза </li></ul><ul><li>Първо съобщение в световната литература 2006 </li></ul><ul><li>Въвеждане на метода в Клиниката по Урология – началото на 2008 </li></ul><ul><li>До настоящия момент по този метод са оперирани 46 пациента с успеваемост еквивалентна на тази при използването на букална мукоза </li></ul>
 • 45. Уретропластика с лингвална мукоза
 • 46. Уретропластика с лингвална мукоза
 • 47. Заключение <ul><li>Клиниката по Урология – УМБАЛ “Александровска” се превърна в основен реферативен център областта на реконструктивната хирургия на мъжката уретра за България </li></ul><ul><li>Дългосрочните резултати наблюдавани от нас са съпоставими с тези на най-изтъкнатите центрове по реконструктивна урология </li></ul><ul><li>В последните десет години Клиниката има множество участия в европейски и световни конгреси с експозета по проблема, както и статии във водещи международни и национални реферирани списания </li></ul>
 • 48. <ul><li>Благодарим за вниманието! </li></ul><ul><li>Честит празник скъпи колеги! </li></ul>

Related Documents