COM AUGMENTAR L’OCUPABILITAT DE LA GENT JOVE? Nacho Sequeira Barcelona, 19 de març de 2013
2012 201254% 74%
(…) debilidades estructurales (…)
1. Alta taxa de fracàs escolar
2. Polarització del mercat de treball juvenil i escàs pes relatiu de la Formació  Professional de grau mitjà ...
3. Baix coneixement d’idiomes  estrangers4. Alta temporalitat i contractació parcial  no desitj...
5. Dificultat d’accés al mercat laboral  dels grups en risc d’exclusió social 6. Necessitat de millorar el nivell d’aut...
Especialització Especialització Especialització superior  MercatPrelaboral inicial (P...
Recomanacions generals pel treball amb joves en risc dexclusió:1. Sempre que es pugui recomanable més formació (sense gr...
6. Per joves motivats per continuar formant‐se: i. Coaching/mentoring per motivació/orientació/xarxa contactes ...
Tendències, intuïcions...1. Es difuminen les fronteres, canvien els rols: entitats educatives,  acció social, cooper...
Assignatures pendents:1. Dispositius orientació/inserció ≠ “guarderías de  adolescentes/diques sociales”.2. Replic...
MOLTES GRÀCIES! Nacho Sequeira nachosequeira@fundacionexit.org   @nachosequeira
of 13

#SICocupacio Nacho Sequeira 19 mar13

Presentación de Nacho Sequeira, director de Fundació Éxit, en la jornada ¿Cómo aumentar la ocupabilidad de los jóvenes?
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - #SICocupacio Nacho Sequeira 19 mar13

 • 1. COM AUGMENTAR L’OCUPABILITAT DE LA GENT JOVE? Nacho Sequeira Barcelona, 19 de març de 2013
 • 2. 2012 201254% 74%
 • 3. (…) debilidades estructurales (…)
 • 4. 1. Alta taxa de fracàs escolar
 • 5. 2. Polarització del mercat de treball juvenil i escàs pes relatiu de la Formació  Professional de grau mitjà Subocupació Baixa qualificació
 • 6. 3. Baix coneixement d’idiomes  estrangers4. Alta temporalitat i contractació parcial  no desitjada
 • 7. 5. Dificultat d’accés al mercat laboral  dels grups en risc d’exclusió social 6. Necessitat de millorar el nivell d’autoocupació e iniciativa empresarial  entre els joves
 • 8. Especialització Especialització Especialització superior  MercatPrelaboral inicial (PQPI) mitja(CFGM) (CFGS,  Laboral Universitat)
 • 9. Recomanacions generals pel treball amb joves en risc dexclusió:1. Sempre que es pugui recomanable més formació (sense graduat joves  invisibles)2. Millor orientació, itineraris personalitzats reals, treball per  competències, observatori de tendències feina3. Visió integral, amb especial atenció a necessitats bàsiques  (condicionants)4. Treball en xarxa especialitzat5. Per joves que no poden/volen més formació (curt termini): i. Aprenentatge i servei, escoles taller, cases d’ofici ii. Pràctiques no laborals (amb marc legal!) iii. Empreses d’inserció
 • 10. 6. Per joves motivats per continuar formant‐se: i. Coaching/mentoring per motivació/orientació/xarxa contactes ii. Formació dual/formació en alternança iii. Formació professional integral (inicial, cicles formatius,  ocupacional, contínua). Certificats professionals fil conductor?7. Per joves interessats en mobilitat geogràfica:  i. Idiomes ii. Oportunitats de retorn8. Important conèixer els incentius a la contractació (primer empleo joven, contrato en prácticas primer empleo, contrato a tiempo parcial  con vinculación formativa...)
 • 11. Tendències, intuïcions...1. Es difuminen les fronteres, canvien els rols: entitats educatives,  acció social, cooperació, empreses (problema o oportunitat?)2. El futur passa per l’impacte col∙lectiu3. Pagament per objectius, agències privades de col∙locació?4. A curt termini propostes de xoc (minijobs), a llarg termini  empoderament, visió crítica i projecte professional.5. A curt termini alegalitat6. Atenció a tendència demogràfica (“atur 0” o destrucció de llocs  de treball?
 • 12. Assignatures pendents:1. Dispositius orientació/inserció ≠ “guarderías de  adolescentes/diques sociales”.2. Replicar projectes (nacionals o internacionals), aconseguir escala3. Mesurar impacte social, SROI...4. Evitar el curt termini, la penalització treball en xarxa i la  burocràcia per part finançadors5. Diversificar fonts de finançament6. Aliances per projectes i metodologies no per finançadors7. Partenariat amb empreses
 • 13. MOLTES GRÀCIES! Nacho Sequeira nachosequeira@fundacionexit.org   @nachosequeira

Related Documents