လြတေျမာက္ေရးအတြက္
္
တိကပြဲ၀င္ၾကစို႕
ု ္
မိးသီးဇြန္
ု
ေရႊစင္ထနး
...
ထုတ္ေ၀သူ ပန္ၾကားလႊာ
ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႕-
ျပည္သူ႕အာဏာကို မတရားရယူထားတဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေ...
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ သံးသပ္ခ်က္
ု
နိဒါန္း
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ...
သူမ်ားေျမာက္ေပးလို ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မိတဲ့ ခပ္အအ နိင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ေထာင္မက်ရင္ ကံေကာင္း လို ့မွတ္ပါ။
အမ်ိဳးသားဒီမကေရ...
အပစ္ရပ္အဖြဲ မ်ား နဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
့
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္ေဆာင္တခ်ိဳ ့ရဲ ၂၀၁၀ ...
ေရြးေကာက္ပြဲေတြဆိုတာကလည္း လူသစ္ေတြထြက္ေပၚလာတတ္တဲ့ အစဥ္အလာကလဲ ရိွထားပါတယ္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထူးျခားတာတခုကေတာ့ ကိုလို...
သန္းေရႊေခါင္းမာဂိဏး ရဲ အၾကံ
ု ္ ့
သန္းေရြေခါင္မာဂိုဏ္းရဲ႕ အျမင္က ဒီေန႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကပ္အတည္းဟာ တရား၀င...
၉- ျပီးတဲ့အခါမွာ ေတာ့ သူက ၂၀၀၉ ခုနစ္အေျခခံဥပေဒအရ နိင္ငံေတာ္သမၼတ ဟာ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့
မူနဲ႕ သူဟာ ရုပ္ေသးဆရာၾ...
လိႈင္းလံုးၾကီးေတြပါ။ က်ေနာ္တို ့ လက္ဦးမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့တယ္။
ဒီတခါလည္း ေရာမလိႈင္းလံုးၾကီးကလာေနပါျပီ။ လိႈင္းလံုးၾကီးကေတာ့ စီ...
စစ္မနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အာဏာရွငေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္
ွ ္ ္
ေရြးေ...
ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ လူတဦးတေယာက္ကေန (သို႕မဟုတ္) လူတစုကေန ရပ္တည္တာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ျပဳလုပ္တာလို႕
အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ကိုယ္စား...
(၁) ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငေတာ္အတြက္
...
ပညာရွင္ေတြကလဲ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႕ ျပည့္စံုသူေတြဆိုတဲ့ မာနရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ဘယ္သူမွ
မျပည့္စံုပါဘူး။ ေတာ္လွန္...
(၃) ကိုယ္စားျပဳမွုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံ...
(တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေ...
အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အက္ေၾကာင္းေတြနဲ႕ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အင္မတန္ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့
အဆိုတရပ္လို႕ ...
ဘယ္ကဘယ္လို ထြက္လာမွန္းမသိခဲ့တဲ့ ပညာတတ္ေတြ ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္၊ မယံုရဘူး ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ သီအိုရီေတြကို
ဂရုမစိုက္ဘူး၊ လက္ေတ...
ျမန္မာေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္တရပ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႕ ညီညြတ္ဖို႕ တပ္ေပါင္းစုၾကီးေတြ ထပ္ေထာင္ၾက၊ ကြဲၾကျပဲၾက၊
ဟိုအဖြဲ႕ေပ...
ကိုယ္သတ္မွတ္တဲ့ တန္ဖိုး၊ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ေပးဆပ္မွဳေတြကို
မိမိကိုယ္...
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
National Liberation Struggle By Free Burma Federation
of 56

National Liberation Struggle By Free Burma Federation

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - National Liberation Struggle By Free Burma Federation

 • 1. လြတေျမာက္ေရးအတြက္ ္ တိကပြဲ၀င္ၾကစို႕ ု ္ မိးသီးဇြန္ ု ေရႊစင္ထနး ြ ္ ခင္မမမ်ိဳး
 • 2. ထုတ္ေ၀သူ ပန္ၾကားလႊာ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႕- ျပည္သူ႕အာဏာကို မတရားရယူထားတဲ့ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွးရွဳျခင္းမရွိပဲ သူတို႕အာဏာတည္ျမဲေရး၊ ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေရးကို သက္ဆိုးရွည္ေစမယ့္ လမ္းျပေျမပံုကိုသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုဟာ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးကို စစ္က်ြန္အျဖစ္ ရာသက္ပန္သြတ္သြင္းမယ့္ ေသမင္းတမန္ က်ြန္လမ္းစဥ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စစ္က်ြန္ဘ၀မွာ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးေစာ္ကားခံခဲ့ရတာကို အားလံုးသိရွိ ခံစားေနၾကရျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက်ြန္ဘ၀သာ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ရင္ အမ်ိဳးပါေပ်ာက္ျပီး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပါ ေမွးမွိန္ရမယ့္ အေရးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အယူအဆ ကြဲျပားမွဳေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ပဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး - ဒို႕အေရး၊ ဒို႕အေရး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း သမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္ေရး - ဒို႕အေရး၊ ဒို႕အေရး ျပည္သူ႕ၾကားျဖတ္အစိုးရ - ဖြဲ႕စည္းၾက၊ ဖြဲ႕စည္းၾက အမ်ိဳးသားလြတေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ္ - ေအာင္ရမည္။ ေအာင္ရမည္။ ထုတေ၀သူ ္
 • 3. ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ သံးသပ္ခ်က္ ု နိဒါန္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာျပည္ဒမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဦးတည္ေနျပီလို႕ ီ က်ေနာ္မယံုၾကည္ပါဘူး။ ဒါဟာ အဆိုးျမင္နဲ႕ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီမိုကေရစီအင္အင္အားစုမ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္မဟုတ္သလို တပ္မေတာ္အတြက္ေရာ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးစုေတြ အတြက္ပါထြက္ေပါက္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါျဖင့္ရင္ ဘယ္သူအတြက္လည္းဆိုတဲ့အေမးအတြက္အေျဖကေတာ့ တစ္- သန္းေရႊအတြက္ နစ္- သန္းေရႊအတြက္ သံုး- သန္းေရႊအတြက္ လို႕ပဲ ေျပာပါရေစေတာ့။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုျပီးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီျပဳေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေ၀စု ၂၀၁၀ မွာ စစ္တပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကို ဖြဲ စည္းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထြက္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ၾကားမွာ စိုးရိမ္ပပန္မႈေတြ တိုးပြားေနတယ္။ ူ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ဒါကို ထြက္ေပါက္တခုလို႕ တိုးတိုးတမ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တမ်ိဳး ဆိုသလို ေျပာေနၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထြက္ေပါက္လို႔ေျပာျပီး ၀င္ဖို႕တာစူေနၾကတယ္။ ဒီလူေတြထဲမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕နဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးရွာသူေတြ လည္းပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ငၾကင္းငါးလို ဆူျဖိဳးေနတဲ့ ျမန္မာ ျပည္ကို စားပြဲတင္ျပီး ေျမးေခြး က ေ၀ခြဲေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေ၀စု အၾကီးအေသး ကို ၾကည့္ရင္ သန္းေရြက ဗိုက္သား ကိုယူမယ္။ တျခားကိုယ္က်ိဳးရွာ အဖြဲ ့ေတြကို ေ၀စု ခြဲေပးမယ္။ ကုန္သည္ ပြဲစားေတြနဲ ့လုပ္စားနိင္ငေရးသမားတခ်ို ့က အတြက္ ေ၀စုတစု ရမယ္။ ံ
 • 4. သူမ်ားေျမာက္ေပးလို ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မိတဲ့ ခပ္အအ နိင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ေထာင္မက်ရင္ ကံေကာင္း လို ့မွတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ နဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ကေတာ့ ကေန ့အထိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာနိင္တဲ့ အေနထားမွာ မရိွေသးဘူး။ တကယ့္ကို ေပၚလစီ အၾကပ္အတည္း (Policy Dilemma ) ျဖစ္ေနပံုရတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါလို႕ပါလို႕ ေလသံခပ္ေလ်ာေလ်ာေျပာနိင္တဲ့ အေနထားကို ေရာက္ေနတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို၀င္မိရင္ ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပုလင္းထဲထည့္ျပီး ေရစံုေမ်ာ ေပးလိုက္ရသလို ျဖစ္သြားမယ္။ ၂၀၁၀ ကို မ၀င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေဘးက တတ္ေယာင္ကား ႏိုင္ငံေရးသုေတသီေတြေျပာေနတဲ့ ”ႏိုင္ငံေရး ေဘးေရာက္မႈ '' ဆိုတာကို စိးရိမ္ေနပံုရတယ္။ ဒီေတာ့ ၁၉၉၀ တံုးက ဦးႏုလုပ္သလိုမ်ား လုပ္လာနိင္တယ္လို ့လဲ ယူဆနိင္တယ္။ ု (ဦးႏုက သူကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေတာ့ပဲ သူလူမ်ားကို ဒီျငိမ္းနာမည္နဲ႕ ၀င္ေစခဲ့တယ္။ ) ခုလည္း ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႕ မဟုတ္ဘူး။ ဒီခ်ဳပ္ထဲက ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ခြဲထုတ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကံစမ္းမဲထိုးသလို ထိုးလာနိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ လက္ရိွအေနထား အတိုင္းရပ္ခံသြားေတာ့မဲ့ အေျခအေနမွာရိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ၉၀ ွ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆုတ္ကိုင္ရံု ဆုတ္ကိုင္ အသက္သြင္းနိင္ေအာင္မၾကိဳးစား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးကိုေတာင္းဆို အေနထားတက္ ပိုမိုတိုးတက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ေဆာင္လာမဲ့ အေနထားမရိွေတာ့ဘူးလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကို က်ေရာက္ေစတာကေတာ့ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဦးတင္ဦးက အထိန္းသိမ္းခံေနရတယ္။ - လက္ရိွအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြက အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္မႈ ၊ သူတို ့ေနရာကို လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ အစား မထိုးၾကတာ။ - နအဖက ေအာက္တန္းက်က် ဖိနိပ္ထားတာ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • 5. အပစ္ရပ္အဖြဲ မ်ား နဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္ေဆာင္တခ်ိဳ ့ရဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ က်င့္သံုးတဲ့ေပၚလစီကေတာ့ ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေပၚလစီ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ • သူတို ့ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚယံုၾကည္မႈမရိွဘူး။ • ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မျဖစ္မေန ပါရမယ္လို႕ နအဖ က ဖိအားေပးလာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တခ်ိဳ႕က ၀င္ၾကလိမ့္မယ္။ ပါတီနာမည္ေတြအသစ္နဲ ၀င္တာမ်ိဳးေတြလည္းရိွလာနိင္တယ္။ • သူတို႕ကို လက္နက္လမ္းစဥ္ကို အျပီးတိုင္စြန္႕လႊတ္ဖို႕ ဖိအားေပးလာနိင္တယ္။ အဖြဲ႕ငယ္ေတြက လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို စြန္ ့လႊတ္သြားလိမ့္မယ္။ အဖြဲ ့ၾကီးေတြအတြက္ေတာ့ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္စတင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးမွာေတာ့ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြ အတြင္းမွာ ဆက္တိုက္သူ၊ ရာသက္ပန္လက္နက္ခ်မဲ့သူ၊ အနားယူသြားမဲ့သူေတြနဲ႕ ရႈပ္ရွက္ခတ္ ေနေအာင္ရိွမာပါ။ ွ ျပန္လည္တိုက္ပြဲဆင္လာမဲ့အေနထားကေတာ့ အနည္းတက အနည္းဆံုးပဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေပၚမွာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသတြရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိုေရာ လံုျခံဳေရးကိုပါ ဘာမွ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူးလို ့က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မ်က္နာသစ္မ်ား ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတံုးကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ပါတီေတြရိွတယ္။ ၀င္မယ့္ခါင္းေဆာင္ေတြရိွတယ္။ သူတို႕မွာ Transparency and Accountability ေတြရိွခဲ့တယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ သူတို႕က ဘယ္သူေတြလည္း ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ ဆိုတာကို လူထုက သိခြင့္ျမင္ခြင့္ရိွခဲ့တယ္။ အခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီေတြ၀င္မွာလဲ၊ သူတို ့ကဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို ့ေပၚလစီေတြက ဘာလဲဆိုတာကို ခုထိလူထုက မသိရေသးဘူးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ နအဖရဲ ့အကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လူထု ရင္းနွီးမိတ္ဆက္ခြင့္ကို ၾကာၾကာမေပးေလေကာင္းေလဆိုတာကို ၊ ပုတင္လက္ထက္ ရုရွား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မဟာသီယာလက္ထက္မေလးရွား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ထိုင္းနိင္ငံ တပ္ဆင္လက္ထက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သင္ခန္းစာေတြက ရိွထားပါတယ္။
 • 6. ေရြးေကာက္ပြဲေတြဆိုတာကလည္း လူသစ္ေတြထြက္ေပၚလာတတ္တဲ့ အစဥ္အလာကလဲ ရိွထားပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထူးျခားတာတခုကေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေတြေနရာမွာ လူသစ္ေတြအစားထိုး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မဟာ ၈၈ လႈပ္ရွားမႈၾကီးရဲ အရိွန္နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း ့ စုၾကည္ရဲ ့အရိွန္တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ လူထုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လူထုကို ငရဲနဲ ့နိဗၺာန္ မွာ ဘယ္လမ္းကို သြားရမယ္ဆုိတာကို မေရြးခ်ယ္ေပးနိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့လူထုက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထြက္ေပါက္တခုျဖစ္လာနိင္မလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ၉၀ တုန္းကလို အားေကာင္းေကာင္းရိွမွာ မဟုတ္ေတာ့တာ ေသခ်ာေနျပီ။ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မဲ ့ သူေတြဟာ မ်က္နာသစ္ေတြျဖစ္လာနိင္ပါတယ္။ သူတို ့က ၁၉၉၀ တံုးက မ်က္နာသစ္ေတြလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို ့က ေတာ့ ျပည္တြင္းရိွ ပညာတတ္လူငယ္တခ်ဳိ႔ နဲ ့ ကုန္သည္အသိုင္း၀ိုင္း တခ်ိုဳ ့ျဖစ္တယ္။ သူတို႕ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္မယ္။ လက္ရိွအေျခအေနေပၚမွာသူတို ့ရူျမင္ပံုက • သူတို႕ကလက္ရိွျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြဟာ သန္းေရြစစ္အုပ္စုရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံဖ်င္းမႈေၾကာင့္ လို႕ျမင္တယ္။ • လက္ရိွနိင္ငံေရး ျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနိင္တာက အာဏာကို စစ္တပ္က ကိုင္ထား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ စီးပြားေရးကို ငါတို ့ကိုေပးကိုင္မယ္။ • ဒီမိုကေရစီ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့ေပၚလစီ။ ဒီလူေတြက လူေတြနဲ ့ေတြ႕ရင္ သန္းေရြမေကာင္းဘူး၊ ဒီခ်ဳပ္ကလည္း အရည္အခ်င္းမရိွဘူးလို ့ေျပာေလ့ရိွၾက တယ္။ သန္းေရြနဲ႕ ေတြ ့ရင္ေတာ့ ရနိင္သမ်ွ အခြင့္အေရးေတြကိုေတာင္းယူေလ့ရိွၾကသူေတြပါ။ ေဒၚစုကိုေတာ့တခါမွေတြ ့ဖို ့မၾကိဳးစား၊လႊတ္ေပးပါလို႕ မေတာင္းဆို၊ နအဖရဲ ့လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈနဲ႕ လာဘ္စားမႈေတြအေပၚမွာ တုံနိဘာေ၀၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေလသံေတာင္ မဟဘူးသူေတြပါ။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ ဖင္တၾကြၾကြအျဖစ္ဆံုးကသူတို ့ျဖစ္ေနတာေတာ့ ဆိုးတာပဲ။
 • 7. သန္းေရႊေခါင္းမာဂိဏး ရဲ အၾကံ ု ္ ့ သန္းေရြေခါင္မာဂိုဏ္းရဲ႕ အျမင္က ဒီေန႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကပ္အတည္းဟာ တရား၀င္မႈ ( Legitimate Crisis ) လို႕ ယူဆၾကတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႕ ႏိုငငံေတာ္အာဏာကို ္ တရား၀င္ရယူနိင္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ အာဏာရတဲ့ပံုစံကို ဖန္တီးဖို႕ လိုလာပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေနတာ သန္းေရြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန ့နအဖေျပာေနတဲ ့ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္ဆိုတာေတြဟာ သန္းေရႊ ရဲ ့ အၾကံေတြသာျဖစ္တယ္။ ဒီေန ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ ့ပက္သက္ျပီး သန္းေရႊလုပ္မွာကေတာ့ ၁- သူဟာ တပ္ထဲမွာတပ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာထူးကိုဆက္ယူထားမယ္။ ၂- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလုပ္ေပးမယ္။ ( သူကိုယ္တိုင္က ေတာ ့ ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ) ၃- စစ္တပ္က ပါတီတခုကို ဖြဲ ့ေပးမယ္။ ဒီပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ လက္ရိွအစိုးရထဲက ၀န္ၾကီးတခ်ဳိ ့နဲ ့ စစ္တပ္ထဲက တခ်ိဳ႕ ကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေစမယ္၊ ( ပါတီနာမည္ေတာင္မွန္းလို ့ရေသးရဲ ့ ။ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတို ့ ၊ တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး စတဲ့ စာလံုးေတြပါတဲ့ နာမည္မ်ိဳးေတြပါပါလိမ့္မယ္။ ) ၄- အရပ္သားေတြထဲ ကို ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေပး၀င္မယ္။ ၅- စစ္ဗိုလ္ထဲက ေထာင္နဲ ့ခ်ီျပီး အထက္ အမိန္ ႔ နဲ ့ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္ခိုင္းျပီး ပုလိပ္ဖက္၊ မ၀တ ဖက္ေတြကို စတဲ့အေရးမပါတဲ့ ေနရာေတြကို အစားထိုးမယ္။ သူတို ့က ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္တာေတြ လုပ္ေပးရဦးမယ္။ ၆- အပစ္အခပ္ရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို အျပီးတိုင္စြန္ ့ခင္းမယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြထဲက တခ်ိဳ႕ ို ခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာညာကီြကြ နာမည္ေတြနဲ ့ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္လာၾကလိမ့္မယ္။ ၇-ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ပါတီကို အနိင္ရေစမယ္။ ၈- ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္မ်ား၊ နိင္ငံေရးလူျပက္မ်ားေတြနဲ႕ ေညာင္ေစးက်ေအာင္ ေရာသမေမြျပီးတဲ့အခါမွာ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚ ရုပ္ေသး အစိုးရကိုဖြဲ ့စည္းေစမယ္။
 • 8. ၉- ျပီးတဲ့အခါမွာ ေတာ့ သူက ၂၀၀၉ ခုနစ္အေျခခံဥပေဒအရ နိင္ငံေတာ္သမၼတ ဟာ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ မူနဲ႕ သူဟာ ရုပ္ေသးဆရာၾကီးအျဖစ္ နဲ ့ အစိုးရအဖြဲ ေရာ စစ္တပ္ကိုပါ ၾကိဳးကိုင္နိင္ဖို ့ၾကိဳးပမ္းမွဳမွ်သာတည္း။ ့ ၂၀၁၀ နဲ ့ ဒီမကေရစီမရ နိင္ ုိ ဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ေျပာသလို ၂၀၁၀ လမ္းကိုလိုက္ရင္ ငရဲပဲေရာက္မယ္ဆိုသလိုပဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ကိုယ့္ဖက္က နိင္ေျခမရိွပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုတာကေတာ့ရွင္းတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြေထာင္ထဲမွာ၊ ေအာက္ေျခကလႈပ္လို မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ့ ဒီေတာ့ စစ္တပ္ က လက္ကိုငဒုတ္ပါတီ နိင္မယ္။ ဒီေတာ့ သူတို ့ဟာ တရား၀င္မႈရသြားျပီ။ ငါတို႕ေတာ့သြားပါျပီလို႕ ယူဆခ်င္ ္ သူေတြ ရိွတယ္။ ဒါဆိုမွားမယ္။ အေျဖက စစ္တပ္က ခုလည္းနိင္ေနတာပဲမဟုတ္လား။ ခုလည္းနိင္ငံေတာ္အာဏာ သံုးရပ္စလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာပဲမဟုတ္လား။ သူတို႕က နိင္လိုက္လို႕ ဥံဳဖြဆိုျပီး အရာခပ္သိမ္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္မလာပါဘူး။ နိင္ငံတကာက ေထာက္ခံမႈေတြ ရလာဖို႕ ကေတာ့ အတြက္စံႏႈန္းေတြရိွပါတယ္။ - ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈရိွရဲ ့လား - လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈေတြဘယ္ေလာက္တိုးတက္လာသလဲ။ - နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ျပီလား - စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေတြဘယ္ေလာက္အထိရိွလာသလဲ စတဲ့စံႏႈန္းေတြကို ျပည့္မွီေအာင္ ၂၀၁၀ မွာ ဘာမွ မပါလာဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ဘာမွျပဌာန္းမထားဘူး။ စစ္တပ္က နိင္ျပီလို ့နင္ငံတကာကေထာက္ခံလိုက္ျပီလို ့က်ေနာ္လံုး၀မယံုပါဘူး။ ိ က်ေနာ္တုိ ဘာလုပ္ၾကမလဲ ့ က်ေနာ္တို ့လုပ္ရမွာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား သပိတ္ေမွာက္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာတင္ မျမင္ရတဲ့ လက္ရိွေနတာမဟုတ္ဘူး။ နိင္ငံေရးမွာလည္း မျမင္ရတဲ့ လိႈင္းလံုးၾကီးရိွေနတတ္ပါတယ္။ မင္းကိုနိင္နဲ႕ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေတြ ဓါတ္ဆီေစ်းက်ဖို ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကေတာ့ သံဃာလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္လာမယ္လို ့မတြက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သံဃာလႈပ္ရွားမွဳၾကီးကို နအဖက နိမ္နင္းလိုက္ေတာ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီးျဖစ္လာမယ္လို႕ ဘယ္သူကမွ မစဥ္းစားမိခဲ့ၾကဘူး။ နအဖကို ပြဲသိမ္းေစတဲ့
 • 9. လိႈင္းလံုးၾကီးေတြပါ။ က်ေနာ္တို ့ လက္ဦးမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့တယ္။ ဒီတခါလည္း ေရာမလိႈင္းလံုးၾကီးကလာေနပါျပီ။ လိႈင္းလံုးၾကီးကေတာ့ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္လိႈင္းလံုးၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕က စေတာ့ရွယ္ရွာေစ်းကြက္ ပ်က္ရာက စလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးအၾကပ္ရိုက္မႈက တကမၻာလံုးကို အျပင္းထန္ ရိုက္ခတ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိႈင္းက အေမရိကန္ကိုလည္း မညွာသလို တရုတ္ ကိုလည္းအလြတ္မေပးပါဘူး။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ကိုေရာ၊ တရုတ္ေစ်းကြက္ကိုလည္း မညွာပါဘူး။ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၀ယ္လို အားက်ဆင္းမယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ စက္ရံုေတြ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာနိင္တယ္။ ျမန္မာ ျပည္လို ကုန္ၾကမ္း ပို ့စားေနတဲ့ နိင္ငံေတြ ရဲ ့ကုန္ၾကမ္းေတြ (သစ္၊ဆန္၊ ပဲ၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့) ဒလေဟာ ေစ်းက်ဆင္းလာတာေတြျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ အာရွမာ အလုပ္လက္မဲ့ ွ ့ျပသာနာ က နိင္ငံေရးမတည္မျငိမ္မႈေတြ အဆက္မျပတ္ျဖစ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ကနိင္ျခင္းမနိင္ျခင္းကို က်ေနာ္စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ စိတ္၀င္စားတာကေတာ့ မဟာစီးပြား ပ်က္ကပ္အတြက္ နအဖ မွာ ဘာအစီစဥ္မွာ မရိွဘူးျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နပိုလီယံေျပာခဲ့သလိုပဲ စစ္တပ္က အစာအိမ္နဲ႕ ခ်ီတက္တာဆိုတာကို ဒီေန ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေမ့ေနပါတယ္။ နအဖ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာအလုပ္ အကိုင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အလုပ္သမားေတြျပန္လာနိင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ေတြေပါတာေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမဲ ့ အလုပ္ထက္ပိုေပါတာကေတာ့ လုပ္အားခ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တေန ကုန္လုပ္လုိ႕ ထမင္းတနပ္ဖိုး မရတဲ့လုပ္ချဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ သိန္းစိနေျပာသလို႕ အလုပ္သမားေတြျပန္လာမွာပါ။ ရိုးရိုး ္ လာမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သူေခါင္းကိုရိုက္ခြဲဖို႕ ေပါက္တူးေတြ တူးရြင္းေတြ ကိုင္ျပီးျပန္လာခဲ့ေတာ့မွာ မေ၀းေတာ့ဘူးလို႕ ဆိုပါရေစေတာ့။ မျမင္ရတဲ့ လိႈင္းၾကီးလံုးၾကီးက ပစိဖတ္သမုဒၵရာကိုျဖတ္ျပီး ျမန္မာျပည္ကိုဦးတည္ေနပါျပီ။ ဒီလိႈင္းၾကီးၾကြလာမယ္။ ဒီလိႈင္းၾကီးကို ပစ္မွတ္ကိုထိေအာင္က်ေနာ္တို ့ဦးတည္ေပးရမယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုး၀ မဲ မေပးၾကနဲ ့အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္မထြက္ၾကဖို႕ က်ေနာ္တို႕ လံႈ ့ေဆာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ ့ထြက္ေပါက္မဟုတ္။ ထြက္ေပါက္အမွန္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖိဳခ်ျပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ က်ေနာ္တို႕အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရမယ္။ မိးသီးဇြန္ (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၈) ု
 • 10. စစ္မနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အာဏာရွငေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္ ွ ္ ္ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ဒီစကားလံုးဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြမွာ ေရပန္းအေတာ္စားေနတဲ့ စကားလံုးတခုပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျခတည္ျပီး ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးၾက၊ ျငင္းခံုၾက၊ သေဘာထားေတြ ဖလွယ္ၾကနဲ႕မို႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးေလာကတခုလံုးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အသံေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အားေပးေထာက္ခံသင့္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္တယ္၊ ပါလီမန္ထဲေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႕ အဆိုျပဳသူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ပါတီေထာင္ခြင့္ေတြ ထြက္ေပၚလာေသးတာ မရွိေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႕ စည္းရံးလွဳံ႕ေဆာ္မွုေတြကလဲ ျပည္တြင္းမွာ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။ တျပိဳင္နည္တည္းမွာတင္ ု ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ျပီး ျပည္သူလူထုနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူေတြ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႕က်င္ေရး ကင္ပိန္းေတြကလဲ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကားလံုးအရ ကြဲျပားမွဳ အခ်က္ႏွစ္ခုကို သတိျပဳမိဖို႕ လိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံ အားေပးသင့္တယ္လို႕ အဆိုရွိသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ သရုပ္မွန္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္သူမ်ားကလဲ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳမွာ အေရးပါတဲ့ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို ဆန္႕က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံသင့္သလဲ၊ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘာေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္သင့္သလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဆရာ၀ယ္ ြဲ ို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ မဲေပးျခင္း ဆိုတာ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ (Representative Democracy ) နဲ႕ အမ်ားဆံုး ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳျခင္း (representation) ဆိုတာကို ႏိင္ငံေရးရွဳေထာင့္ကေန ု အနက္အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုတဲ့အခါ လူအမ်ားကို
 • 11. ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ လူတဦးတေယာက္ကေန (သို႕မဟုတ္) လူတစုကေန ရပ္တည္တာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ျပဳလုပ္တာလို႕ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကေတာ့ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ကိုယ္စားျပဳမွဳ ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ အစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာေတြနဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လံုေလာက္တဲ့ အေျခအေန (sufficient condition) မဟုတ္ရင္ေတာင္ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေန (necessary condition) တခုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုး ႏွလံုးသား ျဖစ္တယ္လို႕ ေတြးျမင္ယူဆသူေတြလဲ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီအေတြးအျမင္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစတဲ့ အယူအဆေတြကို Joseph Schumpeter ေရးသားတဲ့ Capitalism, Socialism, Democracy (1942) စာအုပ္ထဲမွာ အတိအက် ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြက သူတို႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူေတြကို လက္ခံျခင္း၊ ကန္႕ကြက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အဆိုကို လက္ခံျပီး ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရဆိုတာကို ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႕သာ ယံုၾကည္ေရးသားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီပညာရွင္ေတြ အမ်ားအျပားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကလဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပလာျပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရေတြအေနနဲ႕ အသြင္ေဆာင္လာတဲ့ အခါမွာက်ေတာ့ အတုနဲ႕ အစစ္ကို ခြဲျခားႏိုင္ဖို႕အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ သေဘာတရားက ထပ္မံထြက္ေပၚလာရပါေတာ့တယ္။ စစ္မနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ွ ္ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို တိုင္းတာဖို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအၾကား၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အၾကား ျပိဳင္ဆိုင္မွဳရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းက အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္။ တပါတီစနစ္ကို တပါတီအာဏာရွင္စနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ပံုေဖာ္ျခင္းဟာ ဒီအခ်က္နဲ႕ ဆိုင္ပါတယ္။ အျပိဳင္အဆိုင္ ကင္းမဲ့ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလို႕ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံရျပီး တက္လာတဲ့ အစိုးရဟာလဲ အာဏာရွင္အစိုးရပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစိုးရရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလဲ အာဏာရွင္စနစ္ လို႕ပဲ သတ္မွတ္ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာက တျခားႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းေတြလိုပဲ အစိုးရနဲ႕ လူထုအၾကား၊ ေရေပၚဆီႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕ အမ်ားျပည္သူေတြၾကားမွာ တဦးနဲ႕ တဦးလႊမ္းမိုးခြင့္ကို ၾကိဳးပမ္အားထုတ္ၾကရတဲ့ ႏွစ္လမ္းသြားပံုသ႑ာန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပိဳင္အဆိုင္ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကေတာ့
 • 12. (၁) ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငေတာ္အတြက္ ံ လိုအပ္တဲ့ ျပည္သူ႕ေရးရာဌာနေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားျခင္း တမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ကနဦး ေရြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္။ ဒီႏင္ငံေရးသမားေတြဟာ ျပည္သူ႕ေရးရာ ဌာနေတြနဲ႕ ို ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြ၊ အေတြးအၾကံဳေတြ ရွိေနဖို႕ လိုအပ္သလို လူထုဆက္ဆံေရးမွာလဲ က်ြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီႏိုင္ငေရးသမားေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလဲ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ က်ြမ္းက်င္သူေတြ ရွိရပါမယ္။ ျပည္သူ႕ေရးရာဌာနတခုကို ံ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ တာ၀န္ယူႏိုင္မွုဆိုတာ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး ေတာင္ေတြကို တက္တာနဲ႕ အတူတူပါပဲ။ ေတာင္ထိပ္ေရာက္သြားတဲ့ ေတာင္တက္သမားေတြကိုပဲ လူအမ်ားက မွတ္မိ ခ်ီးက်ဴးတတ္ၾကတယ္။ စံခ်ိန္တင္တတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာင္တက္သမားတေယာက္ ေတာင္ထိပ္ ေရာက္သြားဖို႕ ဇြဲလံု႕လ၀ီရိယ၊ သတၱိနဲ႕ စိတ္ခြန္အားေတြလိုအပ္သလို၊ စနစ္တက်ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ crew member ေလးရာေက်ာ္လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ပံ့ပိုးမွုေတြမပါပဲ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေတာင္ေတြရဲ႕ ေတာင္ထိပ္ေတြကိုေရာက္သြားတဲ့ ေတာင္တက္သမားေတြ အေတာ္နည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ျပည္သူ႕ေရးရာဌာနတခုခုကို တာ၀န္ယူရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဘယ္သူမွ က႑စံုမာ နက္နက္နဲနဲ မက်ြမ္းက်င္ႏိုင္ပါ။ က႑စံုမွာ က်ြမ္းက်င္သူေတြကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကသာ ွ က်ြမ္းက်င္သေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေနတဲ့ အရည္အခ်င္းထက္ ပိုတန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ဒီအရည္အခ်င္းမွာ အားနည္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႕ ႏိုင္ငေရးပါတီေတြဟာ ံ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အရွံဳးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရတတ္သလို၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ခဲ့ရင္လဲ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြက်ရင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕တခုမွာ တာ၀န္ယူဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမွာ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရရင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမွာ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ေကာ္မတီေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့အခါ ကိုယ့္ပခံုးေပၚ ေရာက္လာႏိုင္မယ့္ တာ၀န္ေတြ၊ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို တာ၀န္ယူဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ ၀န္ၾကီးဌာန ယႏၱရား လည္ပတ္ပံုေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ ရံုးမွာ ဘယ္လိုအေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ဘယ္လိုအသိပညာရွိတဲ့ လူေတြ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာေတြကို သိရွိေနဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ္လွန္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒအခါမ်ိဳးမွာ ပါလီမန္ေတြထဲမွာ ီ ျပႆနာေတြ တက္ေလ့ရွိတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားကေန အမတ္ျဖစ္လာသူေတြကလဲ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႕လႊတ္ေပးဆပ္အနစ္နာခံျပီး အႏိုင္ရေအာင္ႏႊဲလာတာ ဆိုတဲ့ မာနေတြ ရွိတယ္။ အာဏာရွင္ေဟာင္းလက္ထက္က ဗ်ဴရိုကရက္ လူတန္းစားေတြကလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြကို စီမံခန္႕ခြဲတာကို အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိလာတာဆိုတဲ့ မာနေတြရွိတယ္။
 • 13. ပညာရွင္ေတြကလဲ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႕ ျပည့္စံုသူေတြဆိုတဲ့ မာနရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ဘယ္သူမွ မျပည့္စံုပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳဆိုတာကလဲ Conventional Politics အေတြ႕အၾကံဳ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တာနဲ႕ ၀န္ၾကီးဌာနတခုကို ဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိေနပါျပီလို႕ ဘယ္သူမွ တထစ္ခ် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြအတြက္ကလဲ သူတို႕ဆီရွိခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးပံုစံေတြဟာ စနစ္သစ္နဲ႕အညီ ေျပာင္းလဲမွုေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္လက္ခံရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြဘက္ကလဲ စာေတြ႕နဲ႕ လက္ေတြ႕ အျမဲတမ္းထပ္တူမက်ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို လက္ခံရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာက အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ။ ဒါကိုပဲ အာရံုစိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနားလည္မွဳမရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ အကြဲကြဲအျပဲျပဲနဲ႕ အပ်က္ပ်က္အယြင္းယြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္က ဦး၊ ဗိုလ္၊ သခင္ အကြဲအျပဲေတြနဲ႕ ဂိုဏ္းဖြဲ႕မွဳေတြဟာ ဒီလိုအာရံုစိုက္မွု အားနည္းလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္အထိမွာလဲ ဒီလို “မင္းကဘာလဲ၊ ငါက ဘာလဲ“ ဆိုတာေတြက ႏိုင္ငံေရးေလာကေတြမွာ ရွိေနၾကဆဲပဲ။ အေၾကာင္းအရာကိစၥတခုကို ေဆြးေႏြးေနတုန္းမွာ မင္းကဘာလဲလို႕ တဘက္လူကို မေမးခင္၊ ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမွာ ဒီေမးခြန္းေမးဖို႕ လိုအပ္သလားဆိုတာ အရင္စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ငါက ဘာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့တာ၊ ဘာေတြ ေပးဆပ္ခဲ့တာေတြ မေျပာခင္ ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႕ ဒါက ဆက္စပ္သလားဆိုတာ အရင္စဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုစဥ္းစားမွုေတြသာ ၾကိဳရွိမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အခ်ိန္တ၀က္ေက်ာ္ သက္သာျပီး၊ ဘာလုပ္သင့္လဲဆိုတာကို ဦးတည္သြားႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ (၂) အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ တျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္တရပ္ကေတာ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္နဲ႕ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အစိးရဖြဲ႕စည္းျခင္းကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မွဳရွိေစပါတယ္။ ပါတီစံု၊ ၀ါဒစံု ု အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကားမွာ အာဏာခြဲေ၀မွဳေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေရးၾကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တရပ္ပါ။
 • 14. (၃) ကိုယ္စားျပဳမွုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးတဲ့ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ အစိုးရဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ microcosm လို႕ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၄) မူ၀ါဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အစိုးရေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္ အစိုးရေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အစြန္းေရာက္မူ၀ါဒေတြ၊ ျပည္သူ႕သေဘာထား အမွန္နဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြ၊ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ျပဌာန္းတတ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရေတြကို ေပၚထြက္လာေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလို မူ၀ါဒေရးရာကို အာဏာနဲ႕ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မွဳေတြကို တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ (၅) ျပည္သူလူထုအား ႏိင္ငံေရးအသိပညာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း ု စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု မေပၚထြက္လာခင္မွာ အေရြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ စည္းရံုးေရးကာလ တခုရွိဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီကာလေတြမွာ ႏိုင္ငေရးပါတီေတြ၊ အေရြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ံ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးမွာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေတြ ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးေဟာေျပာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ ေတြကို လက္ရွိအစိုးရက ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြ ရွိရင္၊ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႕ သေဘာထားေတြကိုပဲ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္း၊ မီဒီယာေတြကေန ျဖန္႕ေ၀တယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ထြက္ေပၚလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဘူးလို႕ အခိုင္အမာ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ (၆) Legitimacy တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း Legitimacy ဆိုတာ လက္တင္စကား legitimare ကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ to make lawful
 • 15. (တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Legitimacy ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏင္ငံေတြမွာ ို အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တဲ့ အစိုးရေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႕ ၾကိဳးကိုင္ထားတဲ့ အစိုးရေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရသစ္ေတြရဲ႕ legitimacy ရဖို႕အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အာဏာရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ဆိုတာ ဒီလုပ္ငန္းေဆာင္တာေပၚမွာ အဓိကဗဟိုျပဳျပီး ထြက္ေပၚလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ဒီအခ်က္ေတြနဲ႕ ရည္ညႊန္းေျပာဆို ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတခုရဲ႕ စစ္မွန္ျခင္း၊ အတုအေယာင္ ျဖစ္ျခင္းေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပံုေပၚမွာ မူတည္ေနတာေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အသံုးျပဳျပီး သတ္မွတ္ တိုင္းတာလာၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကေတာ့ electoral process ကို တန္းတူညီမွ်အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ ရွိမွဳ၊ မဲလံုျခံဳမွဳ နဲ႕ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ စတာေတြနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ မဲခိုးမွဳေတြ၊ မဲလိမ္မွဳေတြ၊ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္မရွိေအာင္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားေတြက ျခိမ္းေခ်ာက္ေႏွာင့္ယွက္မွဳေတြ၊ ႏိုင္ငေရးပါတီေတြ ံ ကေန ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို လြတ္လြပ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေအာင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွဳေတြ ရွေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ိ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလို႕ မေခၚဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ေတြ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဒီလိုသြင္ျပင္လကၡဏာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အာဏာရွငေရြးေကာက္ပႏင့္ အတိကအခံအင္အားစု အက္ေၾကာင္းမ်ား ္ ြဲ ွ ု ္ အာဏာရွင္ေတြ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလို႕ လူအမ်ားက အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါဘူး။ ေရွ႕ပိင္းမွာ ု ဆိုခဲ့သလိုပဲ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲခိုးမွဳေတြ၊ မဲလိမ္မွဳေတြ၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေႏွာင့္ယွက္မွဳေတြ၊ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွဳေတြ အတိုင္းအတာတခု အထိ ရွိေနတတ္လို႕ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လဲ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကေတာ့ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေပၚထြက္ေနရလဲ။ အာဏာရွင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ထြက္ေပၚလာရျခင္းဟာ အာဏာရွင္ေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိေနေစလို႕ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ Gandhi နဲ႕ Peuter တို႕က အာဏာာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အတိုက္အခံ အင္အားစု ေတြကို အေတြးအေခၚ စစ္ပြဲအသြင္သ႑ာန္နဲ႕ အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာ ကြဲသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္လို႕ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ (၁၉၄၆) ကေန (၂၀၀၆) ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ကာလအတြင္းမွာ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ေလ့လာျပီးမွ ဒီအခ်က္ကို သူတို႕ ဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
 • 16. အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အက္ေၾကာင္းေတြနဲ႕ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အင္မတန္ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ အဆိုတရပ္လို႕ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္ကို ဆန္႕က်င္ေနၾကတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစု ဆိုတာမွာကလဲ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ အာဏာရွင္ကို ဆန္႕က်င္တယ္ဆိုတာက ကိုယ့္မွာ အာဏာ မရႏိုင္တဲ့အတြက္ ဆန္႕က်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ိဳးရိုးေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြေၾကးျပည့္စံုတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူအမ်ားၾကားမွာ ေရပန္းစားတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ပါလီမန္အမတ္ျဖစ္သင့္တယ္လို႕ အလိုလိုေနရင္း အထင္ၾကီး ဘ၀င္ျမင့္ေနသူေတြ အတိုက္အခံ ေလာကထဲမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေပးတဲ့အခါ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို ႏွစ္ခါ ေခၚစရာ မလိုပါဘူး။ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာက္ခါငင္ခါ ေထာက္ခံၾကေတာ့တာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ အတိုက္အခံေတြက်ေတာ့လဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာသဘာ၀မွာ ပါေနၾကရင္း လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးမွာ ရုန္းရင္းကန္ရင္း အားကုန္ပင္ပန္းလာတာရွိပါတယ္။ “ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သြားရင္ေတာ့ အာဏာရွင္အစိးရဟာ ု political legitimacy ျဖစ္သြားေတာ့မွာပါ။ တို႕ ဆက္တိုက္လို႕လဲ ဘာထူးမွာလဲ။ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ရေတာ့မယ့္ ခင္းျပီးသား လမ္းမွာပဲ တက္ေလွ်ာက္လိုက္ေတာ့မယ္“ လို႕ ယူဆလာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္က်ေနသူေတြဆီကလဲ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံမွဳေတြ ေပၚထြက္လာတတ္ပါတယ္။ မိမိပညာ၊ မိမအရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ ိ ဘ၀ရပ္တည္ေနတာမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီနဲ႕ ရပ္တည္ေနရတာဆိုရင္ ပိုဆိုးတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ျပည္ပအေျခစိုက္ အတိုက္အခံ အင္အားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြတိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ အေတာ္ဂယက္ရိုက္ေစတတ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလေတြမွာ ျပည္ပႏိင္ငံေတြ၊ ု အန္ဂ်ီအိုေတြက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ေပၚထြက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ “ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသြားရင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမွုေတြမ်ား ရပ္သြားေလမလား” ဆိုတဲ့ အေတြးက အင္အားစုေတြကို ကိုင္လွဳပ္လာပါေတာ့တယ္။ တျခားဘ၀ ရပ္တည္မွဳနဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတြက္ကလဲ ျပင္ဆင္ထားတာ အားနည္းတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ ေပၚလစီေျပာင္း၊ ဘက္ေျပာင္းသြားတဲ့ အန္ဂ်ီအိုေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္လွဳပ္ရွားေနရသူေတြ ၾကားညပ္ပါေတာ့တယ္။ ဘ၀ရပ္တည္ေရးကတဖက္၊ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကတဖက္ လြန္ဆြဲလာတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သူေတြ ရွိလာသလို၊ ဘ၀ရပ္တည္ေရးကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သူေတြ ရွိလာပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုလူေတြဆီကေနလဲ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံေရး အဆိုေတြ ထြက္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ကြဲအက္ႏိုင္တဲ့ အက္ေၾကာင္းတခုကေတာ့ ပညာရွင္ေတြ၊ ေလ့လာသူေတြ ဆီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပအတိုက္အခံ အင္အားစုေတြဟာ ပညာရွင္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳမွဳ အလြန္အားနည္းပါတယ္။
 • 17. ဘယ္ကဘယ္လို ထြက္လာမွန္းမသိခဲ့တဲ့ ပညာတတ္ေတြ ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္၊ မယံုရဘူး ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ သီအိုရီေတြကို ဂရုမစိုက္ဘူး၊ လက္ေတြ႕လုပ္လာတာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြက တခါတရံ ေတာ္လွန္ေရး အသိုငးအ၀ိုင္းမွာ အလြန္ၾကီးစိုးပါတယ္။ ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ကမၻာၾကီးမွာ သီအိုရီအေျခခံမပါပဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႕အလုပ္ေတြ အေတာ္နည္းေနပါျပီ။ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ သံုးေနၾကတဲ့ ဘဏ္ကတ္ေတြဟာ သခ်ၤာသီအိုရီေတြေပၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ ေသာက္သံုးေနၾကတဲ့ ေရသန္႕ေတြ၊ အခ်ိဳရည္ေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မွဳျဖစ္စဥ္မွာ ဓာတုေဗဒသီအိုရီေတြကို အေျခခံထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ သီအိုရီေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသီအိုရီေတြေပၚ အေျခခံျပီး ေပၚထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မာ့စ္က သီအိုရီေတြ အမ်ားၾကီးပါတဲ့ စာအုပ္ေတြ ေရးခဲ့တယ္။ Adam Smith က စီးပြားေရးသီအိုရီေတြပါတဲ့ စာအုပ္ကို ေရးခဲ့တယ္။ သူတို႕ က လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ဒီသီအိုရီေတြကို ကိုင္စြဲျပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီအိုရီနဲ႕ လက္ေတြ႕နဲ႕ကို ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ေနစရာ မလိုအပ္ပါ။ သီအိုရီသမားေတြဘက္ကလဲ လိုအပ္မယ္ထင္တာကို ပညာရပ္ေတြေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေျပာစရာရွိတာေျပာ၊ ေရးစရာရွိတာ ေရးလိုက္ရံုပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါကို လူေတြ လိုက္လုပ္ရမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္စရာ မလိုအပ္ပါ။ ယူသင့္တာယူ၊ ပယ္သင့္တာ ပယ္ၾကရံုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလာကမွာ လူေတြဆိုတာကလဲ မလိုတဲ့အလုပ္ေတြကိုမွ ဇာခ်ဲ႕ခ်င္ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ၊ သီအိုရီက်ြမ္းက်င္သူေတြကလဲ သူပဲတတ္၊ သူပဲသိသလိုလို မာနေတြရွိတတ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တကယ့္ ေရေပၚဆီေတြလို အေတြးေတြ ၀င္ျပီး ဘ၀ျမင့္တတ္ၾကတယ္။ သူတပါးကို မသိသလို၊ မတတ္သလို ဆက္ဆံခ်င္တတ္ၾကတယ္။ လူေတြမွာကလဲ ဘ၀ျမင့္စိတ္ရွိသလို၊ အငံု႕စိတ္ေတြရွိတတ္ၾကတယ္။ လက္ေတြ႕မပါတဲ့ ပညာရွင္ကလဲ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတာကို ကိုယ့္ကိုကိုသိျပီး အငံု႕စိတ္ရွိတယ္။ လက္ေတြ႕ပဲရွိျပီး စာေတြ႕နည္းသူကလဲ သီအိုရီသမားေတြ ေျပာတိုင္းလက္ခံရမွာလား ဆိုျပီး မိမိမာ စာေတြ႕အားနည္းတာကို အငံု႕စိတ္ရွိတယ္။ ွ အဲဒီမွာတင္ မာနေတြ၊ အငံု႕စိတ္ေတြ တိုက္ခတ္မိၾကျပီး သည္းမခံႏိုင္သူေတြကလဲ ေဘးထြက္ထိုင္တယ္။ “ငါ့ကို ဒီလိုလုပ္ရလား“ ဆိုျပီး မာနနဲ႕ မခံခ်င္စိတ္ေတြ ေရာေထြးလာသူေတြက်ေတာ့ ရန္သူနဲ႕ သြားေပါင္းသူကလဲ ေပါင္းတယ္။ ရန္သူနဲ႕မေပါင္းပဲ တစင္ေထာင္သူကလဲ ေထာင္တယ္။ ဒါေတြဟာ အငံု႕စိတ္နဲ႕ ဘတျပန္က်ားတျပန္ ခြဲျခားမွဳေတြ၊ ပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ မာနေတြ၊ ရန္သူရဲ႕ သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲမွဳေတြ၊ ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားေတြ ပါ၀င္လာတာေတြ အားလံုး ေပါင္းဆံုသြားလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြကို ျဖိဳခြဲပစ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ ဒါကို ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳမိျပီး အတိုက္အခံအင္အားစုေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ ညီညြတ္ၾကဖို႕ လိုတယ္။ ညီညြတ္ေရးဆိုတာမွာလဲ ဒီစကားလံုးဆိုလိုက္တာနဲ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ၊ တပ္ေပါင္းစုၾကီးေတြပဲ သြားျမင္ေနတတ္ၾကတာ က်ြန္မတို႕
 • 18. ျမန္မာေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္တရပ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႕ ညီညြတ္ဖို႕ တပ္ေပါင္းစုၾကီးေတြ ထပ္ေထာင္ၾက၊ ကြဲၾကျပဲၾက၊ ဟိုအဖြဲ႕ေပၚလာ၊ ဒီအဖြဲ႕ေပၚလာနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မျပီးႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕တည္ေထာင္ေရး သံသရာစက္၀န္းၾကီးေတြ လည္ေနၾကေတာ့တာပဲ။ လူေတြကလဲ ဟိုအဖြဲ႕ၾကည့္လဲ ဒီလူ၊ ဒီအဖြဲ႕ၾကည့္လဲ ဟိုလူပဲ လည္ေနတတ္ၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ ညီညြတ္ေရးဆိုတာ တိုက္ပြဲရွိမွ ထြက္ေပၚ လာတာျဖစ္တယ္။ တိုက္ပြဲမရွိပဲ ညီညြတ္ေရးလုပ္ေနရင္ေတာ့ အဖြဲ႕ဥကၠဌလုေနၾက၊ အဖြဲ႕နာမည္ ေရြးေနၾကတာနဲ႕တင္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကမွာပဲ။ အဓိကက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရးဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚမွာ ညီညြတ္ဖို႕ပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚမွာ အေျခခံျပီးမွ တိုက္ပြဲ၀င္ လမ္းေၾကာင္းဆိုတာ ခ်မွတ္လို႕ရတာျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒီလိုအေတြးအေခၚမ်ိဳး ရွိေနလို႕ အတိုက္အခံျဖစ္ေနတာေပါ့လို႕ ဆိုခ်င္ဆိုၾကမယ္။ တကယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ ဒီလို အေတြးအေခၚေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို တကယ္ပဲ ခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသလား၊ မိမိတို႕ပါတီ၊ မိမိတို႕အဖြဲ႕အစည္း ရပ္တည္ေရးကိုပဲ ဦးစားေပးေနၾကသလား ဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႕ လိုေနျပီျဖစ္တယ္။ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ မီဒီယာအစရွိျပီး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကြဲျပားမွဳဆိုတာက နားလည္လက္ခံလို႕ ရေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ျဖစ္မသြားေစဖို႕ သတိျပဳမိဖို႕ လိုအပ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ညီညြတ္ေရးဆိုတာက ဒီလို ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ ညီညြတ္ေရးကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေရး သံသရာစက္၀န္းထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ ပတ္ခ်ာလည္ေနတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေဘာင္ျပန္ခတ္ထားၾကတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မွုေတြကို ေတာ္လွန္ေရး အေတြးအေခၚကသာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မယ္။ “တို႕ကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးအုပ္စုေတြ၊ တို႕ကေတာ့ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တို႕ကေတာ့ ဒီပဲယင္းအုပ္စု၊ တို႕ကေတာ့ အန္အယ္ဒီ၊ တို႕ကေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ တို႕ကေတာ့ --------“ ဆိုတဲ့ ေဘာင္ခတ္မွဳေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ စည္းရံုးေရးကို က်ဆင္းေစတဲ့ အခ်က္ေတြဆိုတာ သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေဘာင္ခတ္လိုက္တာနဲ႕ အသြင္မတူေတြကို စည္း၀ိုင္းျပင္ကို တြန္းပို႕လိုက္သလို ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ေပးဆပ္ခဲ့မွဳဆိုတာေတြကို သူမ်ားေတြကသာ တေလးတစား ဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္ေလာက္လုပ္ခဲ့တာ၊ ဘယ္လိုေပးဆပ္ခဲ့ရတာဆိုျပီး လိုက္ေျပာေနရင္ လူအရိုအေသ တန္တတ္တယ္။ ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ လူမသိ၊ သူမသိ အသက္ ေပးဆပ္စြန္႕လႊတ္ ခဲ့ၾကသူေတြက အမ်ားၾကီးပဲ ျဖစ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဆက္သားေလးေတြ အေနနဲ႕ တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္အေရအတြက္အထိ ဖက္ဆစ္လက္ထဲ က်ေရာက္ခဲ့သလဲ။ လူမသိ၊ သူမသိ ေသခဲ့ၾကသလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေပးဆပ္မွုကို သူတို႕ ေက်နပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေသႏိုင္မယ့္အလုပ္မွန္းသိရဲ႕နဲ႕ ေက်ေက်နပ္နပ္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
 • 19. ကိုယ္သတ္မွတ္တဲ့ တန္ဖိုး၊ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ေပးဆပ္မွဳေတြကို မိမိကိုယ္ကို ေက်နပ္ ဂုဏ္ယူေနဖို႕က အေရးၾကီးဆံုး မဟုတ္ဘူးလား။ လူတကာကို လိုက္ေျပာျပီး၊ “မင္းတို႕နဲ႕ ငါက မတူဘူးေနာ္။ ငါက ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့တာ။ ဘယ္လိုေပးဆပ္ခဲ့တာ၊ မင္းတို႕ငါနဲ႕လာမယွဥ္နဲ႕“ လို႕ လိုက္ယွဥ္ျပေနစရာ မလိုအပ္ဘူး။ ဒါေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေဘာင္ခတ္လိုက္တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဘာင္ခတ္လိုက္တာနဲ႕ လူထုစည္းရံုးေရးမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတတ္သလို၊ ကိုယ္ပါ၀င္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးတခုလံုးရဲ႕ ပံုရိပ္လဲ က်ဆင္းတတ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို တကယ္တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ လူသစ္တေယာက္မေရာက္လာရင္ေတာင္ ရွိျပီးသားလူေတြ မဆံုးရွံဳးေစသင့္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ စည္းရံုးေရးကို မထိခိုက္ေစသင့္ဘူး။ တိတိက်က်ဆိုရရင္ groups ေတြ ေပၚထြက္လာမွဳဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာင္ခတ္ျပီး ပိတ္မိေနတဲ့ အုပ္စုေတြ မျဖစ္ေစဖို႕ကိုလဲ သတိထားသင့္ၾကတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ အထည္ၾကီးပ်က္ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္။ တခ်ိန္က ေအာင္ျမင္ခဲ့တာေလးေတြကို သာယာေနရံုနဲ႕ ေအာင္ပြဲရမွာ မဟုတ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ၊ လက္ရွိ လူသူအင္အား၊ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးေရစီးေၾကာင္းေတြနဲ႕ ဘာလုပ္ဖို႕ လိုတယ္ဆိုတာကို ဦးစားေပးၾကဖို႕ အခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။ ေဘာင္ခတ္မွဳေတြေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး အေတြးအေခၚေတြကို မထိခိုက္မိေစဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေက

Related Documents