ALFA UNIVERZITET<br />FAKULTETINFORMACIONIHTEHNOLOGIJA<br />BEOGRAD<br />www.alfa-fit.rs<br />www.alfa.fit.rs<br />
Fakultetinformacionihtehnologijasvojukonkurentskuprednostbazirana:<br /><ul><li>kvalitetnomnastavnomkadru,
namodernimnastavnimplanovima,
naprogramimakoncipiranimuskladusazahtevima</li></ul>savremeneinformacionenauke,<br /><ul><li>naprimenisavremenihmetodaievr...
Uprvugodinuosnovnihakademskihstudijamožeseupisatilicekojeima srednjeobrazovanjeučetvorogodišnjemtrajanju.<br />Kandidatkoj...
www.alfa.fit.rs<br />PROFESIJAKOJAJE2009. GODINEBILAMEĐUPETNAJTRAŽENIJIHUSRBIJI!<br />Upisujemosamo100 studenata!<br />ПРО...
UVEDIMOINFORMACIONODRUŠTVOUSRBIJUKAKOBISMOSRBIJUUVELIMEĐUSVETSKEITLIDERE!<br />Školarinu  je mogućeplatiti udvanaestrata.<...
www.alfa.fit.rs<br />BUDITEPARTNERFIT-aUSARADNJISAVODEĆIM<br />SVETSKIMKOMPANIJAMA!<br />Alfa univerzitetvamomogućavadauči...
Stručninaziv: Diplomiraniinženjerinformacionihsistema<br />www.alfa.fit.rs<br />DANASNASIMASAMO12000 APOTREBESRBIJESUDALEK...
www.alfa.fit.rs<br />PROFESIJABUDUĆNOSTIJEPREDVAMA!<br />masterakademskihstudija<br />INFORMACIONISISTEMIITEHNOLOGIJE<br /...
www.alfa.fit.rs<br />BUDITE U DRUŠTVU NAJBOLJIH !<br />doktorskestudije<br />INFORMACIONISISTEMI<br />Stručninaziv: Doktor...
www.alfa.fit.rs<br />FITJEPRAVIIZBORZAVAS!<br />
www.alfa.fit.rs<br />INVESTICIJA U ZNANJE! DOĐITEKODNAS!<br />Našiinženjerićebitiosposobljenizarad:<br /><ul><li>uprivre...
ujavnomsektoru,
of 14

Prezentacija fit 1 (1)

Univerzitet ALFAFakultet informacionih tehnologija, Beograd
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija fit 1 (1)

 • 1. ALFA UNIVERZITET<br />FAKULTETINFORMACIONIHTEHNOLOGIJA<br />BEOGRAD<br />www.alfa-fit.rs<br />www.alfa.fit.rs<br />
 • 2. Fakultetinformacionihtehnologijasvojukonkurentskuprednostbazirana:<br /><ul><li>kvalitetnomnastavnomkadru,
 • 3. namodernimnastavnimplanovima,
 • 4. naprogramimakoncipiranimuskladusazahtevima</li></ul>savremeneinformacionenauke,<br /><ul><li>naprimenisavremenihmetodaievropskihstandarda</li></ul>unastaviiučenju. <br />www.alfa.fit.rs<br />FAKULTET BUDUĆNOSTI<br />
 • 5. Uprvugodinuosnovnihakademskihstudijamožeseupisatilicekojeima srednjeobrazovanjeučetvorogodišnjemtrajanju.<br />Kandidatkojikonkurišezaupisuprvugodinuosnovnihstudijapolažeprijemniispitiz:<br />Testaopštekulture<br />Testainteligencije<br />www.alfa.fit.rs<br />FAKULTET ZANETGENERACIJU<br />
 • 6. www.alfa.fit.rs<br />PROFESIJAKOJAJE2009. GODINEBILAMEĐUPETNAJTRAŽENIJIHUSRBIJI!<br />Upisujemosamo100 studenata!<br />ПРОФЕСИЈА КОЈА ЈЕ 2009. ГОДИНЕ БИЛА МЕЂУ ПЕТ НАЈТРАЖЕНИЈИХ У СРБИЈИ !<br />
 • 7. UVEDIMOINFORMACIONODRUŠTVOUSRBIJUKAKOBISMOSRBIJUUVELIMEĐUSVETSKEITLIDERE!<br />Školarinu  je mogućeplatiti udvanaestrata.<br />Svaki student dobijabesplatno LAPTOP<br />Višeinformacija<br />Novi Beograd, <br />PalmiraToljatija3<br />011/2-604-022<br />011/2-674-164<br />www.alfa.fit.rs<br />
 • 8. www.alfa.fit.rs<br />BUDITEPARTNERFIT-aUSARADNJISAVODEĆIM<br />SVETSKIMKOMPANIJAMA!<br />Alfa univerzitetvamomogućavadaučiteodnajboljih a dastručnupraksurealizujete u vodećimsvetskimITkompanijama<br />
 • 9. Stručninaziv: Diplomiraniinženjerinformacionihsistema<br />www.alfa.fit.rs<br />DANASNASIMASAMO12000 APOTREBESRBIJESUDALEKOVEĆE. PRIDRUŽITENAMSE!<br />diplomskeakademskestudije<br />INFORMACIONISISTEMI<br />
 • 10. www.alfa.fit.rs<br />PROFESIJABUDUĆNOSTIJEPREDVAMA!<br />masterakademskihstudija<br />INFORMACIONISISTEMIITEHNOLOGIJE<br />Stručninaziv: Master inženjerinformacionihsistemaitehnologija<br />
 • 11. www.alfa.fit.rs<br />BUDITE U DRUŠTVU NAJBOLJIH !<br />doktorskestudije<br />INFORMACIONISISTEMI<br />Stručninaziv: Doktornauka- informacionisistemi<br />
 • 12. www.alfa.fit.rs<br />FITJEPRAVIIZBORZAVAS!<br />
 • 13. www.alfa.fit.rs<br />INVESTICIJA U ZNANJE! DOĐITEKODNAS!<br />Našiinženjerićebitiosposobljenizarad:<br /><ul><li>uprivredi,
 • 14. ujavnomsektoru,
 • 15. ubankarskomsektoru,
 • 16. utelekomunikacijama,
 • 17. umedijimaislično.</li></li></ul><li>www.alfa.fit.rs<br />BUDITEBAŠVINOSILAC "LUČEMIKROKOZME" UITSEKTORUKODNAS!<br />
 • 18. FAKULTETINFORMACIONIH TEHNOLOGIJA<br />VODI VAS U DIGITALNO DRUŠTVO<br />www.alfa.fit.rs<br />ŠANSAKOJAKUCANAVAŠAVRATA! OTVORITEIH!<br />
 • 19. HVALAVAMNAPAŽNJI !<br />DOBRONAMDOŠLI !<br />www.alfa.fit.rs<br />

Related Documents