ERASMUS +
15 aprilie 2014
Ce este ERASMUS +?
• Programul Uniunii Europene pentru
educație, formare profesională, tineret și
sport
• 2014 - 2020
• Şa...
Mobilitatea Erasmus de studiu
• Cuantumul lunar: maximum 600 Euro
• Durata mobilităţii = durata semestrului
la universitat...
Contractul de studii
(Learning Agreement)
• Document care cuprinde lista cursurilor pe care studentul
Erasmus le va urma l...
FORMALITĂŢI DE PLECARE
Cererea de plecare
• Formularul-tip se obţine de la BPC, împreună cu
modelul de completare
• Se com...
Contractul Financiar cu UAIC
• Document în care sunt menţionate drepturile şi
obligaţiile studentului beneficiar de mobili...
FINANŢAREA
• Studenţii vor primi suportul financiar Erasmus
înainte de plecare numai dacă Ordinul de
deplasare a fost emis...
Asigurarea de sănătate
Toţi beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să
încheie, pe perioada şederii în străinătate, o
a...
La întoarcerea din mobilitate
În termen de cel mult 5 zile de la încheierea mobilităţii, studentul
trebuie să depună la do...
Alte precizări
• Studentul titular de mobilitate în sem. I îşi
păstrează statutul avut înainte de plecare pe tot
parcursul...
Alte precizări
• Studentul titular de mobilitate care are, la
plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele
UAIC, îşi p...
MULT SUCCES!
Echipa BPC
of 12

Prezentare informare sms erasmus open doors aprilie 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare informare sms erasmus open doors aprilie 2014

 • 1. ERASMUS + 15 aprilie 2014
 • 2. Ce este ERASMUS +? • Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport • 2014 - 2020 • Şansa oferită fiecărui student de a fi mobil • O poartă deschisă către perfecţionare academică, profesională şi devenire personală Ce este ERASMUS+ ? • Continuarea, pentru perioada 2014-2020, a Programului LLP-Erasmus al Uniunii Europene in domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. • Înlocuieşte şapte programe cu unul singur, fiind astfel mai uşor de accesat. • O oportunitate ce vă poate transforma viața și cariera.
 • 3. Mobilitatea Erasmus de studiu • Cuantumul lunar: maximum 600 Euro • Durata mobilităţii = durata semestrului la universitatea partener • Prelungirea mobilităţii poate fi acordată doar pentru cei care pleacă în semestrul I • Statut de student Erasmus: până la 30 septembrie 2014 Mobilitatea Erasmus+ de studiu • Cuantumul lunar: -500 de Euro/lună: Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Lichte nstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Rep. Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda , Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia; -450 de Euro/lună: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia. • Durata mobilităţii = durata semestrului la universitatea partener (cursuri + sesiunea de examene, NU şi restanţe) • Prelungirea mobilităţii poate fi acordată doar pentru cei care pleacă în semestrul I • Statut de student Erasmus+: până la 30 septembrie 2015 cel târziu.
 • 4. Contractul de studii (Learning Agreement) • Document care cuprinde lista cursurilor pe care studentul Erasmus le va urma la universitatea-partener (informaţii – pe site-ul universităţii respective) şi disciplinele care vor fi echivalate la întoarcerea la UAIC (fie din semestrul în care are loc mobilitatea, fie din semestre ulterioare, din ciclul de studii respectiv) • Nr. total de credite: 30 ECTS • Trebuie semnat înainte de plecare de către: student, Coordonatorul Erasmus/ECTS al facultăţii şi Responsabilul ECTS la nivel de universitate • Orice schimbare a cursurilor alese iniţial se face pe pagina 2, în termen de 3 săptămâni de la începerea cursurilor la universitatea-partener, iar modificările trebuie comunicate coordonatorului Erasmus de la UAIC, pentru aprobare • Learning Agreement-ul trebuie adus în original la întoarcerea din mobilitate, semnat şi de către reprezentanţii universităţii-partener Organizarea mobilităţilor de studiu În funcţie de cerinţele universităţii partener, dosarul poate cuprinde: • O scrisoare semnată de Coordonatorul Erasmus al facultăţii; • Contractul de studii (Learning Agreement) semnat de reprezentanţii UAIC; • Formularul de cerere pentru stagiu (Student Application Form - de pe site-ul universităţii gazdă); •Formularul de cazare (de pe site-ul universităţii gazdă). Important: în cazul în care universitatea gazdă solicită o nominalizare din partea universităţii de origine, trebuie să informaţi coordonatorul facultăţii dvs.: îi trimiteţi un email care să cuprindă şi adresa de email la care acesta ar trebui să trimită respectiva nominalizare.
 • 5. FORMALITĂŢI DE PLECARE Cererea de plecare • Formularul-tip se obţine de la BPC, împreună cu modelul de completare • Se completează şi se obţin 6 semnături, în ordinea indicată • Se anexează copii după invitaţie, Learning Agreement-ul semnat şi calendarul academic al universităţii partener şi se depune la BPC Contractul de studii (Learning Agreement) !!! Formular NOU ERASMUS + (NU se va folosi formularul actual) Document care cuprinde lista cursurilor pe care studentul Erasmus le va urma la universitatea-partener (informaţii – pe site-ul universităţii respective) şi disciplinele care vor fi echivalate la întoarcerea la UAIC (fie din semestrul în care are loc mobilitatea, fie din semestre ulterioare, din ciclul de studii respectiv). Nr. total de credite: 30 ECTS/ semestru. Trebuie semnat înainte de plecare de către: student, Coordonatorul Erasmus/ECTS al facultăţii de origine şi cel al univeristăţii gazdă. Orice schimbare a cursurilor alese iniţial se face pe pagina “Changes” (Section to be completed DURING THE MOBILITY), în termen de o lună de la începerea cursurilor la universitatea-partener, iar modificările trebuie trimise prin email coordonatorului Erasmus de la UAIC, pentru aprobare. Learning Agreement-ul cuprinde acum si notele obţinute şi trebuie adus la întoarcerea din mobilitate, semnat de către reprezentanţii universităţii-partener pentru fiecare secţiune completată. Learning Agreement-ul este un contract! Trebuie completat cu mare atenţie şi respectat!!!
 • 6. Contractul Financiar cu UAIC • Document în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile studentului beneficiar de mobilitate şi obligaţiile UAIC; • Se completează numai în format electronic cu toate datele solicitate; • Se printează în 3 exemplare şi, împreună cu un garant cetăţean român (salariat sau pensionar), se merge la un notar pentru a se legaliza în 3 exemplare Actul Adiţional la Contract; • După legalizare, studentul va veni cu Contractul Financiar (3 ex.) semnate de beneficiar şi garant, la UAIC pentru a obţine semnăturile reprezentanţilor universităţii (Oficiul Juridic) după care îl vor aduce la BPC, drei Oana Ţonea, împreună cu un extras de cont al contului în Euro; • Contractul este un document foarte important, care trebuie citit cu mare atenţie şi respectat. FORMALITĂŢI DE PLECARE După obţinerea invitaţiei/ acceptului/ confirmării de la universitatea gazdă, se pot continua formalităţile de plecare la UAIC, prima dintre acestea fiind CEREREA DE PLECARE: • Formularul-tip se obţine de la BPC, împreună cu modelul de completare. • Se completează şi se obţin 6 semnături, în ordinea indicată. • Se anexează copii după a)invitaţie/ accept/ confirmare b)Learning Agreement-ul semnat de UAIC c)calendarul academic al universităţii partener şi se depune la BPC, pentru a fi aprobat de conducerea universităţii.
 • 7. FINANŢAREA • Studenţii vor primi suportul financiar Erasmus înainte de plecare numai dacă Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar semnat de reprezentanţii UAIC; • Contractul financiar va fi adus la BPC cu minimum 20 de zile înaintea începerii mobilităţii. Împreună cu acesta, studenţii vor lăsa d-rei Oana Ţonea (BPC) un extras al contului în euro, document care conţine datele bancare necesare transferului; • Grantul va fi virat doar în contul în Euro al studentului beneficiar de mobilitate; • Comisionul pentru transfer bancar este suportat de către student, din suma primită. Contractul Financiar cu UAIC • Document în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile studentului beneficiar de mobilitate şi ale UAIC; • Se primeşte pe email de la BPC după aprobarea cererii de plecare • Se completează numai în format electronic cu toate datele solicitate; • Se printează în 3 exemplare şi, împreună cu un garant cetăţean român, salariat în România sau pensionar, se merge la un notar pentru a se legaliza în 3 exemplare Actul Adiţional la Contract; • După legalizare, studentul va veni cu Contractul Financiar (3 ex.) semnate de beneficiar şi garant, la UAIC pentru a obţine semnăturile reprezentanţilor universităţii (Oficiul Juridic) după care îl vor aduce la BPC, drei Oana Ţonea, împreună cu un extras de cont al contului în Euro deschis pe numele titularului de mobilitate; !!! Contractul financiar este un document foarte important, care trebuie citit cu mare atenţie şi respectat pe tot parcursul mobilităţii.
 • 8. Asigurarea de sănătate Toţi beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să încheie, pe perioada şederii în străinătate, o asigurare de sănătate: • fie Cardul European de Sănătate, eliberat de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din judeţul unde aveţi domiciliul, • fie o asigurare privată, încheiată de o societate de asigurări. • Studenţii vor primi suportul financiar Erasmus înainte de plecare numai dacă Ordinul de deplasare a fost emis şi Contractul financiar a fost semnat de reprezentanţii UAIC; • Contractul financiar va fi adus la BPC cu minimum 20 de zile înaintea începerii mobilităţii. Împreună cu acesta, studenţii vor lăsa d-rei Oana Ţonea (BPC) un extras al contului în euro, document care conţine datele bancare necesare transferului; • Grantul va fi virat doar în contul în Euro al studentului beneficiar de mobilitate; contul poate fi deschis la orice bancă; Comisionul pentru transfer bancar este suportat de către student, din suma primită.
 • 9. La întoarcerea din mobilitate În termen de cel mult 5 zile de la încheierea mobilităţii, studentul trebuie să depună la dosarul aflat la BPC: 1. Certificatul de prezenţă (Certificate of Stay/Attestation de présence) semnat şi ştampilat, care trebuie să ateste întreaga perioadă finanţată (original) 2. Contractul de studii (Learning Agreement) semnat de reprezentanţii ambelor instituţii (în original) 3. Situaţia şcolară (Transcript of Records) (note+credite obţinute) semnată şi ştampilată (copie) (în original – la facultate) 4. Documente de transport internaţional (bilete dus-întors, tichete de îmbarcare) (original) 5. Raport scris (studentul va primi formularul la întoarcere, de la BPC) 6. Declaraţie pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanţări (formular de la BPC) La întoarcerea din mobilitate În termen de cel mult 5 zile de la încheierea mobilităţii, studentul trebuie să depună la dosarul aflat la BPC: 1. Certificatul de prezenţă (Certificate of Stay/Attestation de présence) semnat şi ştampilat, care trebuie să ateste întreaga perioadă finanţată (ORIGINAL); 2. Contractul de studii (Learning Agreement) semnat de reprezentanţii ambelor instituţii; 3. Situaţia şcolară (Transcript of Records- document inclus în noul Learning Agreement) semnată şi ştampilată (COPIE la BPC şi ORIGINAL la facultate); 4. Documente de transport internaţional (bilete dus- întors, tichete de îmbarcare) (original) – NU pentru decont, ci pentru justificarea datelor de mobilitate; 5. Declaraţie pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanţări (formular de la BPC). Imediat după încheierea mobilităţii, fiecare student va primi prin email un chestionar pe care îl va completa electronic. !!! Completarea chestionarului este obligaţie contractuală. Vă rugăm să- completaţi cu toată seriozitatea.
 • 10. Alte precizări • Studentul titular de mobilitate în sem. I îşi păstrează statutul avut înainte de plecare pe tot parcursul anului universitar, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor academice (obţinerea a 30 de credite ECTS la universitatea partener); • Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MECTS în ţară pe toată perioada mobilităţii; • Dacă este pe locurile cu taxă, va continua să plătească taxa pe toată durata studiilor Erasmus în străinătate. Alte precizări • Studentul titular de mobilitate în sem. I îşi păstrează statutul avut la plecare pe tot parcursul anului universitar, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor academice (obţinerea a 30 de credite ECTS la universitatea partener); • Studentul titular de mobilitate în sem. II îşi păstrează şi pe durata mobilităţii statutul avut în semestrul I numai dacă mobilitatea are loc la o universitate unde semestrul al doilea începe înainte de încheierea sesiunii de iarnă la UAIC; !!! Nu uitaţi să anunţaţi administratorul facultăţii dvs.; • Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MECTS în ţară pe toată perioada mobilităţii; • Dacă este pe locurile cu taxă, va continua să plătească taxa pe toată durata studiilor Erasmus în străinătate; • Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UAIC, îşi păstrează acest drept şi la întoarcerea din mobilitate (cerere înregistrată depusă la administratorul facultăţii).
 • 11. Alte precizări • Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UAIC, îşi păstrează acest drept şi la întoarcerea din mobilitate (cerere înregistrată depusă la administratorul facultăţii); • Este încurajată găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsori. Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi, 10.00-12.30  mobilităţi de studiu Ioana SERAFINCEANU (ioana.serafinceanu@uaic.ro, tel. 201111) Cerasela JUFĂ (erasmus@uaic.ro, tel. 201839)  mobilităţi de practică Ioana PĂŞTINARU (ioana.pastinaru@uaic.ro, tel. 201021)  administrator financiar Oana ŢONEA (oana.tonea@uaic.ro, tel. 201113) Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi broşura Erasmus pe site-ul UAIC, la secţunea Erasmus+.
 • 12. MULT SUCCES! Echipa BPC

Related Documents