Ekonomsko-geografske
karakteristike Bosne i
Hercegovine
Una Sabljaković & Selma Neimarlija
Prirodno-geografski uslovi privrednog
razvoja
 Fizičko-geografske odlike i
prirodni resursi su jedan od
faktora društveno...
ŠUME – JEDAN OD PRIRODNIH RESURSA BIH
NAJVEĆI RESURSI IZVORSKE VODE
Razvila se industrija celuloze i papira, drvna
industrija i šumarstvo
Fitogeni i zoogeni resursi utječu na razvoj
poljopri...
 Razvijene gotovo sve grane
poljoprivrede
 Uzroci:
Povoljna humidna klima
Reljef i geološka osnova
Bio-pedološke karakte...
VINOGRAD U HERCEGOVINI
POLJOPRIVREDNI REGIONI
 Žitarski
 Voćarko-stočarski
 Stočarsko-pašnjački
 Region južnih kultura
Šestpoljoprivrednihrejona
Ravničarski
Brdski
Brdsko-planinski
Planinski
Mediterasnki Planinski
Mediterasnki rejon
Sirovinska baza, energetski izvori, saobraćajni
i tržišni uslovi
Vrijeme austrougarske okupacije: drvna
industrija, crna m...
 Nedovoljno teritorijalno
zastupljena
 Slabo povezana sa
inostranim tržištem
 Slaba tehnička saradnja
sa inostranim
par...
RUDARSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI
 Veoma stara privredna grana
 Bogata ležišta ruda i minerala
 Magmatski ciklusi Zemljin...
 Ugalj – osnovni izvor
energije
 Rudne oblasti za sve
vrste ruda (područje
Vareša i Ljubije)
 Rudnik na planini
Radovan...
 Na području Srebrenice otvoren rudnik olova i cinka
 Olovna ruda u Olovu i njegovoj okolini
 Ležišta boksita u područj...
 Dolomiti, krečnjaci, mermeri, gline, kvarcni
pijesci, laporci, bentoniti, feldspati
 Za industriju važni: barit (Krešev...
of 15

Poljoprivreda i rudarstvo Bosne i Hercegovine

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Poljoprivreda i rudarstvo Bosne i Hercegovine

 • 1. Ekonomsko-geografske karakteristike Bosne i Hercegovine Una Sabljaković & Selma Neimarlija
 • 2. Prirodno-geografski uslovi privrednog razvoja  Fizičko-geografske odlike i prirodni resursi su jedan od faktora društveno- ekonomskog razvoja  Sve geografske komponente utječu na razvoj privrede
 • 3. ŠUME – JEDAN OD PRIRODNIH RESURSA BIH
 • 4. NAJVEĆI RESURSI IZVORSKE VODE
 • 5. Razvila se industrija celuloze i papira, drvna industrija i šumarstvo Fitogeni i zoogeni resursi utječu na razvoj poljoprivrede, šumarstva i turističkolovne privrede Osnovni prirodni i privredni resurs 50,3% ukupne površine zauzima privredno zemljište ZEMLJIŠTE
 • 6.  Razvijene gotovo sve grane poljoprivrede  Uzroci: Povoljna humidna klima Reljef i geološka osnova Bio-pedološke karakteristike Hidrografsko-hidrološki odnosi POLJOPRIVREDA
 • 7. VINOGRAD U HERCEGOVINI
 • 8. POLJOPRIVREDNI REGIONI  Žitarski  Voćarko-stočarski  Stočarsko-pašnjački  Region južnih kultura
 • 9. Šestpoljoprivrednihrejona Ravničarski Brdski Brdsko-planinski Planinski Mediterasnki Planinski Mediterasnki rejon
 • 10. Sirovinska baza, energetski izvori, saobraćajni i tržišni uslovi Vrijeme austrougarske okupacije: drvna industrija, crna metalurgija, industrija duhana i vađenja uglja Drugi svjetski rat: industrija gotovo uništena Poslijeratni period: metaloprerađivačka, elektroindustrija, proizvodnja motora, motornih vozila i aviona Industrija i rudarstvo
 • 11.  Nedovoljno teritorijalno zastupljena  Slabo povezana sa inostranim tržištem  Slaba tehnička saradnja sa inostranim partnerima NEDOSTACI INDUSTRIJE
 • 12. RUDARSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI  Veoma stara privredna grana  Bogata ležišta ruda i minerala  Magmatski ciklusi Zemljine kore  Magmatske stijene: metalogenija crnih i obojenih metala  Sedimentne stijene: kaustobioliti (ugljevi, nafta, zemni gas)  Rudarstvo je osnova za razvoj zanatstva i industrije
 • 13.  Ugalj – osnovni izvor energije  Rudne oblasti za sve vrste ruda (područje Vareša i Ljubije)  Rudnik na planini Radovan  Ruda mangana kod Bosanske Krupe
 • 14.  Na području Srebrenice otvoren rudnik olova i cinka  Olovna ruda u Olovu i njegovoj okolini  Ležišta boksita u području Vlasenice, Bosanske Krupe, Bešpelja i Mostara  Ležišta žive u Draževićima Nalazišta metala
 • 15.  Dolomiti, krečnjaci, mermeri, gline, kvarcni pijesci, laporci, bentoniti, feldspati  Za industriju važni: barit (Kreševo i Velika Kladuša), azbest (Bosansko Petrovo selo), magnezit (Kladanj)  Rudnik kamene soli u Tušnju  Ležišta i pojave nuklearnih sirovina, plemenitih metala (zlata i srebra) Nalazišta nemetala DOLOMIT MERMER