ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mart 2012
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİnşaat Mühendisliği; Fizik ve matematiğin temel prensiplerini kullanarak gerek insan yapımı ge...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜYapı Mühendisliği ve MekaniğiYapı Mühendisleri betonarme, çelik,yığma ve ahşap gibi bütün yapıla...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Geoteknik Mühendisliği• Geoteknik Mühendisleri her türlü yapının temel sisteminin analizin...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ulaştırma MühendisliğiUlaştırma mühendisleri toplumsal açıdanhayati öneme sahip birçok ulaşım ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Hidrolik MühendisliğiSu mühendisleri hidrolojik ve hidrolik prensiplerikullanarak birçok su v...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Deprem Mühendisliği• Her türlü yapının deprem davranışını inceler, depremlerin oluş mekanizm...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yapı Malzemesi• Yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.• Hazır beton ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yapı İşletmesi• Yapı işletmecisi: – İş sözleşmelerini inceler, – Şantiyeler için malzeme t...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ? Dünyanın en eski ve geçerli mesleklerinden biridi...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI Tasarım ve projelendirme şirketlerinde tasarımcı, Ülkemizde...
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK&MİMARLIK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Köklü bir FakültedeFakültemiz 1976 yı...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tarihçe Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kuruluİ nun ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İlkemiz Ufkumuz• Ulusal ve uluslararası program • Çağdaş eğit...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Eğitimin Hedefleri• İnşaat mühendisliği ile ilgili güncel bilgi düzeyini kazandırmak• S...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜAkademik Kadro ANABİLİM DALLARI ÖĞRETİM ÜYELERİ 1 MEKANİK Doç.Dr. ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Fiziki MekanYeni bölüm binasıÖztimurlar inşaatfirması tarafından b...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÜTÜN ÜNİVESİTELER ARASINDA 2011 SIRALAMATÜRKİYEDE TOPLAMDA 70 ADET ÜNİVERSİTEDE YÜZÜ AŞ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? 30 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim, ...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? Köklü bir üniversitenin 16 milyon metrek...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? 3000 İnşaat Mühendisi Üyeye sahip İMO Bu...
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜUludağ Üniversitesi İnşaat MühendisliğiBölümünü tanımak istediğinizden dolayı Teşekkü...
of 23

İnşaat

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - İnşaat

 • 1. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mart 2012
 • 2. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİnşaat Mühendisliği; Fizik ve matematiğin temel prensiplerini kullanarak gerek insan yapımı gerekse doğal ortamda oluşmuş her türlü yapının planlaması, tasarımı, inşası ve kontrolü ile ilgili mühendisliğin en temel dalıdır Kapsadığı Alt Birimler:  Yapı Mühendisliği  Geoteknik Mühendisliği  Ulaşım Mühendisliği  Hidrolik Mühendisliği  Deprem Mühendisliği  Yapı Mekaniği  Yapı Malzemesi  İnşaat Yönetimi
 • 3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜYapı Mühendisliği ve MekaniğiYapı Mühendisleri betonarme, çelik,yığma ve ahşap gibi bütün yapılarıntasarım ve analizlerini yaparlar. Bunlar: – Konutlar, – Alışveriş Merkezleri, – Sanat Yapıları, – Fabrikalar, – Hastaneler, – Kuleler, gökdelenler, – Köprüler, – Viyadükler, – Stadyumlar…..
 • 4. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Geoteknik Mühendisliği• Geoteknik Mühendisleri her türlü yapının temel sisteminin analizini ve zemin ortamının özelliklerinin belirlenmesi işlerini yaparlar.- Sürekli temel sistemleri,- Radye temeller,- Kazıklı temeller,- Keson temeller,- İstinat duvarları,- İksa yapıları,- Şev stabilitesi,- Zemin iyileştirilmesi….
 • 5. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ulaştırma MühendisliğiUlaştırma mühendisleri toplumsal açıdanhayati öneme sahip birçok ulaşım yapısınınve trafiğin düzenlenmesini tasarlarlar. – Karayolları, – Otoyollar, – Demiryolları, – Metro ve hafif raylı sistemler – Beton yollar, – Toprak yollar, – Havaalanları, – Şehir için trafik ağları – Otopark alanları – Trafik sinyalizasyonları….
 • 6. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Hidrolik MühendisliğiSu mühendisleri hidrolojik ve hidrolik prensiplerikullanarak birçok su ve kıyı yapısının tasarımındagörev alırlar. Bunlar: – Barajlar, – Hidroelektrik Santraller – İçme suyu şebekeleri, – Drenaj sistemleri, – Kanalizasyon sistemleri, – Göletler, Bağlamalar, – Sulama kanalları – Taşkın önleme yapıları, – Derelerin ıslahı, – Dalga kıranlar, – Liman yapıları, -- Kıyı yapıları ….
 • 7. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Deprem Mühendisliği• Her türlü yapının deprem davranışını inceler, depremlerin oluş mekanizmasını ve depremlerden kaynaklanabilecek risk analizlerini gerçekleştirir.• Bu alan inşaat mühendisliği disiplini dışında jeoloji ve jeofizik mühendisliği disiplinlerinin bilgi birikimlerinden de faydalanır.• Yapıların deprem performanslarını inceler ve onarım-güçlendirmenin gerekli olup olmadığını belirler
 • 8. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yapı Malzemesi• Yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.• Hazır beton hesaplarını yapıp üretimini planlar,• Yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar,• Yapılardaki beton ve donatının projesinde öngörülen özelliklere sahip olup olmadığını belirler,• Bozulmuş malzemelerde malzeme onarımlarını planlar.
 • 9. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yapı İşletmesi• Yapı işletmecisi: – İş sözleşmelerini inceler, – Şantiyeler için malzeme teminini planlar, – Tüm iş programlarından ve takvimini planlar, – Kalite kontrolünü denetler ve işin zamanında güvenlik içinde sonuçlandırılmasını planlar, – Bütün inşaat işlerinin maliyet analizlerini yapar.
 • 10. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ? Dünyanın en eski ve geçerli mesleklerinden biridir. İnsanlığa hizmet eden en önemli mesleklerdendir. Sunduğu çözümler ve geliştirdiği tasarımlar ile hayatı kolaylaştırır. İstatistiklere göre, insan hayatını kurtaran veya riske atabilen en kritik ve sorumluluk isteyen bir meslek dalıdır. Yapıcılık ve tasarım ruhunu ortaya çıkartır. Problem çözme ve çözüm geliştirme kabiliyetlerini ortaya çıkartır ve geliştirir. Mühendislik formasyonu insanların hayata bakışlarını değiştirir. Sorun yerine çözüm üreten bir anlayış kazandırır. Toplumda yaygın olarak bilinen ve değer verilen bir meslek koludur.
 • 11. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI Tasarım ve projelendirme şirketlerinde tasarımcı, Ülkemizde ve yurtdışında bulunan şantiyelerde şantiye şefi, Üniversitelerde bilimsel çalışmalarda ve eğitim öğretim faliyetlerinde bilim adamı, Hazır beton şirketlerinde üretim ve gelişiminde rol olan kontrol mühendisleri, İnşaat malzemesi üreten firmanın AR-GE kısımlarında araştırmacı , İnşaat malzemesi ve bunlar gibi yapım işlerinde kullanılan birçok malzemenin pazarlamasında teknik eleman olarak bu ve benzeri birçok iş kolunda inşaat mühendisleri görev almaktadır.Bunlara ek olarak takım ruhuna sahip olmaları ve çözüm üretmedeki yatkınları nedeniyle birçok tecrübeli mühendis şirketlerin yöneticilik pozisyonunda görev almaktadırlar.
 • 12. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK&MİMARLIK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • 13. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Köklü bir FakültedeFakültemiz 1976 yılında kurulmuş ve Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi adı altındaHürriyet Tezok Kampüsünde eğitim-öğretime başlamıştır. 1978 yılında kurulan BursaÜniversitesi Elektrik Fakültesi de Elektronik Mühendisliği Bölümü ile aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine geçmiştir. Yüksek Öğretim Kurumlarında 1982 yılındagerçekleştirilen yeni yapılanma sonucunda iki Fakülte Uludağ Üniversitesi MühendislikFakültesi adı altında birleştirilmiştir. 1993 yılında Mimarlık Bölümünün açılması kararıile fakültemizin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarakdeğiştirilmiştir. Halen, kuruluş sırasıyla, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, İnşaatMühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde eğitim öğretim verilmektedir.Fakülte laboratuarlarla beraber toplam 8 binada çalışmalarını sürdürmekte olupakreditasyon çalışmaları çerçevesinde fiziki imkanlar iyileştirilmekte ve teknolojikolarak yenilenmektedir. Mühendislik fakültesi bünyesinde toplam 42 Profesör , 25Doçent, 28 Yardımcı Doçent , 33 Öğretim Görevlisi 68 Araştırma Görevlisi, olmaküzere 196 adet akedemik personelle 2011 yılı itibariyle 4500 öğrenciyle eğitim öğretimçalışmaları devam etmektedir.
 • 14. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Tarihçe Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kuruluİ nun 24.11.1994 tarih ve 2695 sayılı yazısıyla kurulmuştur. 5 Ocak 2010 tarihinde ilk öğretim üyesi atanarak faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2012 eğtim-öğretim döneminde lisans eğitimine bağlanmıştır. Halen 30 kişilik bir kontenjanla eğitim öğretim faliyetleri devam etmektedir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır.
 • 15. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İlkemiz Ufkumuz• Ulusal ve uluslararası program • Çağdaş eğitim-öğretim değerlendirme kuruluşlarının yöntemlerini ve tekniklerini aradığı kriterleri de sağlayan, kullanarak, üstün nitelikli üstün nitelikli mezunlar mühendisler yetiştiren, yetiştirmek, araştırma ve sürekli bilimsel bilgi üretip topluma hizmet faaliyetlerini toplumsal gelişmeye katkı güncel standartlara göre sağlayan etkin bir bölüm yürütmektir. olmaktır.
 • 16. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Eğitimin Hedefleri• İnşaat mühendisliği ile ilgili güncel bilgi düzeyini kazandırmak• Somut düşünebilme ve problem modelleme yeteneğini kazandırmak• Problem çözme kabiliyetini kazandırmak• Matematik ve fen bilimleri temel ilkelerini mühendislik problemleri üzerinde kullanabilme kabiliyetini geliştirmek• Hesaplama ve çözümleme tekniklerine hakim olmak• İletişim kurabilme kabiliyetini öne çıkartmak• Kendini ifade edebilme kabiliyetini ortaya çıkartmak• Takım ruhunu kazandırmak• Yönetim ve yöneticilik ilkelerini benimsetmek.• Mesleki etik prensiplerini aşılamak.
 • 17. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜAkademik Kadro ANABİLİM DALLARI ÖĞRETİM ÜYELERİ 1 MEKANİK Doç.Dr. Babür DELİKTAŞ Betonarme Yapı Statiği Prof.Dr. Adem DOĞANGÜN 2 YAPI Malzeme Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU Çelik Yapılar Araş.Gör. Süleyman Özen Yapı İşletmesi Yrd.Doç.Dr. Serdar KORKMAZ Araş.Gör. Gökçen ERYILMAZ 3 HİDROLİK (ÖYP) 4 GEOTEKNİK Arş.Gör. Yeşim ÜNSEVER (ÖYP) 5 ULAŞTIRMA Akademik yapı sürekli güçlenmektedir. Türkiye ve yurt dışından 40 dan fazla akademisyen bölümümüze katılmak için başvurmuş bulunmaktadır.
 • 18. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Fiziki MekanYeni bölüm binasıÖztimurlar inşaatfirması tarafından bağışolarak yapılmaktadır.Kısa sürede hizmetegirecektir.
 • 19. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÜTÜN ÜNİVESİTELER ARASINDA 2011 SIRALAMATÜRKİYEDE TOPLAMDA 70 ADET ÜNİVERSİTEDE YÜZÜ AŞKIN İNŞAATMÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ARASINDA 12. SIRADAYIZ
 • 20. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? 30 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim, Yılda 5 milyon m3 den fazla beton tüketilen inşaat kenti Bursa, Her tür yapının inşa edildiği adeta açık bir laboratuvar olan Bursa, Öğrenci odaklı doğrudan akademisyenlere ulaşabileceğiniz ve tartışama imkanı bulabileceğiniz bir ortam. Yeni binası ve yapılacak loabaratuarlarıyla uygun fiziki koşullar, Tecrübeli akademik kadro, Sosyal olanaklarıyla uygun bir kampüs ortamı, Ülkemizin en büyük şehirlerinden biri olan endüstüri ve sanayi kenti Bursa, Çok farklı karakteristiklere sahip yapılara teknik gezi imkanı,
 • 21. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? Köklü bir üniversitenin 16 milyon metrekarenin üzerinde alana sahip yeşillikler içindeki kampusunda olması, Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, vb. spor yapma imkanı, Tiyatro, Müzik, Sinema,Toplum Gönüllüleri gibi 14 kültür ve sanat topluluğunda görev alabilme ve faaliyet gösterebilme , Astronomi, Bilimsel Araştırmalar, Doğa Gözlem gibi 41 Bilimsel Toplulukta görev alabilme ve faaliyet gösterebilme ya da yeni topluluk kurabilme imkanı, Atlı Spor, Dağcılık ve Doğa, Havacılık gibi 11 spor topluluğunda görev alabilme ve faaliyet gösterebilme imkanı,
 • 22. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NEDEN ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ? 3000 İnşaat Mühendisi Üyeye sahip İMO Bursa Şube ile ortak faaliyetler, Önemli inşaat firmalarında ve tecrübeli mühendislerin yanında staj yapma imkanı, Türkiye’de (muhtemelen) bir ilk, son sınıfta 2 gün inşaat firmalarında çalışarak dönem içi staj yapma imkanı, Bursa’da çok değer verilen ve önemsenen bir bölüm olması,
 • 23. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜUludağ Üniversitesi İnşaat MühendisliğiBölümünü tanımak istediğinizden dolayı Teşekkürler http://insaat.uludag.edu.tr/

Related Documents