Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців за освітньо-ква...
Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців за освітньо-ква...
Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців за освітньо-ква...
Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців за освітньо-ква...
За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань
освіти у 2013 році було подано понад 620 тис. заяв
За допомогою Єд...
За допомогою Єдиної державної електронної бази
з питань освіти у 2013 році було зареєстровано
майже 2 .млн 198 .тис заяв
З...
За допомогою Єдиної державної електронної бази
з питань освіти у 2013 році було зареєстровано заяв
за освітньо-кваліфікаці...
Чисельність осіб, зарахованих на навчанняЧисельність осіб, зарахованих на навчання
за освітньо-кваліфікаційними рівнямиза ...
803823846854861881904920
951966
619 606
570 553
528 511 505 501 489 478
347 345 350 351 353 350
349 345 334 325
100
200
30...
Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання
до державних вищих навчальн...
Динаміка мережі вищих
навчальних закладів
У К Р АЇ Н А
120
238
197
66
102
122
243
199
64
89
109 118
198
62
83
245
97
117
5...
Зарахування студентів до вищих навчальних закладівЗарахування студентів до вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитац...
Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання
до державних вищих навчальн...
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ,ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ,
ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВЗАРАХОВАНИХ НА НА...
ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
(2009/2010 навчальний рік)(2009/2010 навч...
ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВСТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
329
528 56...
of 16

Prezent dvo 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezent dvo 2014

 • 1. Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнямипідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України)(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України) 70,1 83,6 75,8 78,7 76,6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2009 2010 2011 2012 2013 Молодший спеціалістМолодший спеціалістМолодший спеціалістМолодший спеціаліст УкраїнаУкраїнаУкраїнаУкраїна
 • 2. Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнямипідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України)(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України) 129,2 132 106,4 127,2 123 10 30 50 70 90 110 130 150 2009 2010 2011 2012 2013 БакалаврБакалаврБакалаврБакалавр УкраїнаУкраїнаУкраїнаУкраїна
 • 3. Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнямипідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України)(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України) 74,8 86,8 75,3 78,5 68,8 10 30 50 70 90 110 2009 2010 2011 2012 2013 СпеціалістСпеціалістСпеціалістСпеціаліст МОНмолодьспортуМОНмолодьспортуМОНмолодьспортуМОНмолодьспорту
 • 4. Формування обсягів державного замовлення наФормування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнямипідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України)(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України) 35,7 46,3 42,7 44,7 40,1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2009 2010 2011 2012 2013 МагістрМагістрМагістрМагістр УкраїнаУкраїнаУкраїнаУкраїна
 • 5. За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було подано понад 620 тис. заяв За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було подано понад 620 тис. заяв 22% 78% За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти ВСЬОГО
 • 6. За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було зареєстровано майже 2 .млн 198 .тис заяв За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було зареєстровано майже 2 .млн 198 .тис заяв 84% 16% До ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації До ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
 • 7. За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було зареєстровано заяв за освітньо-кваліфікаційними рівнями За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти у 2013 році було зареєстровано заяв за освітньо-кваліфікаційними рівнями 66% 11% 7% 16% Бакалаври Спеціалісти Магістри Молодші спеціалісти
 • 8. Чисельність осіб, зарахованих на навчанняЧисельність осіб, зарахованих на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнямиза освітньо-кваліфікаційними рівнями (на початок 2013/14 навчального року)(на початок 2013/14 навчального року) Чисельність осіб, зарахованих на навчанняЧисельність осіб, зарахованих на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнямиза освітньо-кваліфікаційними рівнями (на початок 2013/14 навчального року)(на початок 2013/14 навчального року) 171,3 296,8 157,9 77,8 0 50 100 150 200 250 300 350 Молодші спеціалісти Бакалаври Спеціалісти Магістри Молодші спеціалісти Бакалаври Спеціалісти Магістри Осіб
 • 9. 803823846854861881904920 951966 619 606 570 553 528 511 505 501 489 478 347 345 350 351 353 350 349 345 334 325 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Кількістьзакладів Всього I-II III-IV ДИНАМІКАДИНАМІКА МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВМЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ
 • 10. Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання до державних вищих навчальних закладівдо державних вищих навчальних закладів (за джерелами фінансування) на денну форму навчання(за джерелами фінансування) на денну форму навчання За данимиЗа даними Державної служби статистики УкраїниДержавної служби статистики України Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання до державних вищих навчальних закладівдо державних вищих навчальних закладів (за джерелами фінансування) на денну форму навчання(за джерелами фінансування) на денну форму навчання За данимиЗа даними Державної служби статистики УкраїниДержавної служби статистики України Молодший спеціаМолодший спеціалістлістМолодший спеціаМолодший спеціалістліст Кошти фізичних та юридичних осіб 38% Державний та місцевий бюджет 62%
 • 11. Динаміка мережі вищих навчальних закладів У К Р АЇ Н А 120 238 197 66 102 122 243 199 64 89 109 118 198 62 83 245 97 117 50 100 150 200 250 300 Університети Академії Інститути Коледжі Технікуми Училища Кількість 2011/2012 2012/2013 2013/2014
 • 12. Зарахування студентів до вищих навчальних закладівЗарахування студентів до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації України у 2013 році на початковий цикл навчання (тисяч осіб)(тисяч осіб) Зарахування студентів до вищих навчальних закладівЗарахування студентів до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації України у 2013 році на початковий цикл навчання (тисяч осіб)(тисяч осіб) (за оперативними даними)(за оперативними даними) ВСЬОГО за кошти державного та місцевого бюджету 468,1 221,3 0 500
 • 13. Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання до державних вищих навчальних закладівдо державних вищих навчальних закладів (за джерелами фінансування) на денну форму навчання(за джерелами фінансування) на денну форму навчання За данимиЗа даними Державної служби статистики УкраїниДержавної служби статистики України Зараховано на перший курс денної форми навчанняЗараховано на перший курс денної форми навчання до державних вищих навчальних закладівдо державних вищих навчальних закладів (за джерелами фінансування) на денну форму навчання(за джерелами фінансування) на денну форму навчання За данимиЗа даними Державної служби статистики УкраїниДержавної служби статистики України Кошти фізичних та юридичних осіб 41% Державний та місцевий бюджет 59% БАКАЛАВРБАКАЛАВРБАКАЛАВРБАКАЛАВР
 • 14. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ,ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ, ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ (на початок 2012/2013 навчального року)(на початок 2012/2013 навчального року) 441,9441,1 419,6 521,2 463,9 539,6 114,3 93,4 129,1 105,1 99,8 93,9 348,1341,3314,5 392,1 370,5 425,2 0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Тис.осіб I-ІV І-ІІ ІІІ-ІV
 • 15. ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (2009/2010 навчальний рік)(2009/2010 навчальний рік) 46,6 53,7 60,3 69,0 44,142,840,539,736,6 25,0 22,019,2 28,4 32,8 0 10 20 30 40 50 60 70 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 роки Тис.осіб
 • 16. ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВСТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 329 528 561,3 582,6 592,9 548,5 505,3 468 441,3 399,3 354,2 361,5 356,8 345,2 1723,7 2245,2 2364,52372,52318,6 2203,8 2026,7 1844,2 1686,9 1548 1402,9 2129,8 1954,8 1824,9 2052,71930,9 2109,3 2269,8 2437,1 2575,2 2709,1 2786,6 2813,8 2763,9 2599,4 2491,3 2311,6 2170,1 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013 2013/2014 Тис.осіб I-II III-IV Всього

Related Documents