UDI i 2009
Direktør Ida Børresen
Sentrale tema
• Fortsatt mange asylsøkere
• Enslige mindreårige fra Afghanistan
• Behov for flere mottaksplasser
• Arb...
Jobb, krig og kjærlighet
2008 2009
6%
...
Fortsatt mange asylsøkere
4
10000
15000
...
Asylsøknader ved utløpet av juni 2009
1932 Afghanistan + 484 %
1025 Eritrea + 35 %
...
Enslige mindreårige fra Afghanistan
250
200
150
100
50
0
jan.07 apr jul okt jan.08 apr jul ...
Tiltak i UDI
• Ny innsatsenhet på Torshov
• Vergevakt-ordning
• I tillegg nye tiltak lansert fra regjeringen i forrig...
Aldersvurdering av enslige mindreårige
asylsøkere
5% Enslig mindreårig ved søknad –
...
Realitetsbehandlede asylsaker
2007, 2008 og første halvår 2009
2007 2008 2009*
...
Frivillig retur
210
180
150
120
90
60
30
0
Irak Kosovo Russland Andr land
...
Vi trenger flere mottaksplasser
12
Hva er status?
• 16 991 beboere
...
Før et mottak blir etablert
14
… og etter
15
Arbeidsinnvandringen går ned
16
Færre nye arbeidstillatelser
15000
10000
5000
0
jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 ...
ja
n.
20 000
40 000
60 ...
Ansvar for egen identitet
• Skille: De som bidrar/ikke bidrar
• Dokumentere eller sannsynliggjøre
• Avslag/begrensede t...
Asylsøkere per august 2008 - registrert ID-relaterte
dokumenter september 2008 og juni 2009
100 %
80 % ...
ID-vurdering i asylvedtak første halvår 2009
100 %
32
80 %
...
Nye sider: udi.no/statistikk
22
Takk for oppmerksomheten!
Og her kan du finne mer informasjon:
• www.udi.no
• www.udi.no/statistikk
• www.twitter....
of 23

Pressekonferanse Juli 2009

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Pressekonferanse Juli 2009

 • 1. UDI i 2009 Direktør Ida Børresen
 • 2. Sentrale tema • Fortsatt mange asylsøkere • Enslige mindreårige fra Afghanistan • Behov for flere mottaksplasser • Arbeidsinnvandringen flater ut • Sikker identitet 2
 • 3. Jobb, krig og kjærlighet 2008 2009 6% 3% 8% 25 % 30 % 11 % 66 % 51 % Familie Beskyttelse Utdanning Arbeid 3 Fordeling for de som har fått en oppholdstillatelse i Norge første halvår i 2008 og 2009
 • 4. Fortsatt mange asylsøkere 4
 • 5. 10000 15000 20000 0 5000 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Asylsøknader 1985–2009 1999 2000 * Regjeringens forventning om 18 000 asylsøknader 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 2009*
 • 6. Asylsøknader ved utløpet av juni 2009 1932 Afghanistan + 484 % 1025 Eritrea + 35 % 925 Somalia + 125 % 737 Irak - 34 % 592 Statsløs + 75 % 342 Nigeria + 185 % 295 Russland - 40 % 271 Iran + 53 % 271 Etiopia + 132 % 214 Serbia/Kosovo - 50 % 1487 Andre land + 36% 8091 Totalt + 50% 6
 • 7. Enslige mindreårige fra Afghanistan 250 200 150 100 50 0 jan.07 apr jul okt jan.08 apr jul okt jan.09 apr Andre land Afghanistan 7
 • 8. Tiltak i UDI • Ny innsatsenhet på Torshov • Vergevakt-ordning • I tillegg nye tiltak lansert fra regjeringen i forrige uke: Utvidet aldersvurdering, avslag når det ikke er behov for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag, omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland 8
 • 9. Aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere 5% Enslig mindreårig ved søknad – enslig mindreårig ved vedtak 17 % Enslig mindreårig ved søknad – over 18 år ved vedtak 10 % 68 % Ikke enslig mindreårig – over 18 år ved søknad Mindreårig, men med omsorgsperson Første halvår 2009 9
 • 10. Realitetsbehandlede asylsaker 2007, 2008 og første halvår 2009 2007 2008 2009* 0% 14 % 16 % 20 % 20 % 17 % 19 % 11 % 14 % 21 % 42 % 59 % 47 % Asyl Humanitære grunner Annen beskyttelse Avslag 10
 • 11. Frivillig retur 210 180 150 120 90 60 30 0 Irak Kosovo Russland Andr land 1. halvår 2008 1. halvår 2009 11
 • 12. Vi trenger flere mottaksplasser 12
 • 13. Hva er status? • 16 991 beboere • 122 mottak • 108 kommuner Beboere i mottak, per region • Nord: 3 761 • Midt: 2 201 • Vest: 2 781 • Sør: 2 262 • Øst: 3 430 • Indre øst: 2 556 Nytt så langt i år: 16 mottak, 2 300 plasser 13
 • 14. Før et mottak blir etablert 14
 • 15. … og etter 15
 • 16. Arbeidsinnvandringen går ned 16
 • 17. Færre nye arbeidstillatelser 15000 10000 5000 0 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 Førstegangstillatelse Fornyelse 17
 • 18. ja n. 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 0 03 ju l.0 3 ja n. 04 ju l.0 4 ja n. 05 ju l.0 5 ja n. 06 ju l.0 6 ja n. 07 Gyldige tillatelser følger etter ju l.0 7 ja n. 08 ju l.0 8 ja n. 09 ju l.0 18 9
 • 19. Ansvar for egen identitet • Skille: De som bidrar/ikke bidrar • Dokumentere eller sannsynliggjøre • Avslag/begrensede tillatelser • Internasjonalt samarbeid 19
 • 20. Asylsøkere per august 2008 - registrert ID-relaterte dokumenter september 2008 og juni 2009 100 % 80 % 742 541 1107 856 483 60 % 638 739 651 40 % 1015 599 20 % 650 210 284 120 19 42 0% September Juni September Juni September Juni September Juni Irak Eritrea Somalia Afghanistan Min. ett av utvalgte dok Ingen av utvalgte dok * Dokumenter av typen: Pass, Innenrikspass, Statsborgerbevis, Nasjonalt ID-kort og Førerkort. 20
 • 21. ID-vurdering i asylvedtak første halvår 2009 100 % 32 80 % 2215 60 % 337 40 % 286 20 % 1571 80 0% Dokumentert Sannsynliggjort Ikke sannsynliggjort Avslag Innvilgelse 21
 • 22. Nye sider: udi.no/statistikk 22
 • 23. Takk for oppmerksomheten! Og her kan du finne mer informasjon: • www.udi.no • www.udi.no/statistikk • www.twitter.com/utlendingsdir • www.udiregelverk.no UDIs pressekontakter: 23 35 17 00 presse@udi.no 23

Related Documents