OpiskeluPorin yliopistokeskuksessa
Porin yliopistokeskus -University Consortium of Pori Aalto-yliopisto Tampereen Tampe...
Miksi opiskella Porissa?• Pienet opetusryhmät, hyvä kontakti opettajiin• Ristiin opiskelemalla yksilöllinen tutkinto• Va...
Porissako opiskelijaelämää?• Ylioppilasyhdistys Pointer ry ja ainejärjestöt – valvovat opiskelijoiden etuja yliop...
Yhdistä neljän yliopiston tarjonta• Ristiinopiskelun avulla – opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opintojaksoj...
Hakukohteet 2013 yhteishaussa
Turun yliopiston kauppakorkeakouluPorin yksikkö• Tutkintokoulutuksen pääaineet: – johtaminen ja organisointi – laske...
Turun yliopisto, Kulttuurituotannon jamaisemantutkim. koulutusohjelma• Tutkintokoulutuksen pääaineet: – digitaalinen ku...
Muut väylättutkintokoulutukseen
Avoimen yliopiston väylä • Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta (n. 10€/...
Ammattikorkeakoulustamaisteriopintoihin• Yliopistokeskuksen maisteriohjelmiin voi hakea erillisvalinnassa AMK- tutkinnon...
Hakukohteet erillisvalinnassa 2013• Aalto-yliopisto, Taiteen laitoksen Porin yksikkö – Visuaalisen kulttuurin maisterio...
www.ucpori.fi/haku
of 13

Porin yliopistokeskus yhteishaku 2013

Porin yliopistokeskus on 3300 opiskelijan, 200 asiantuntijan ja neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja oman yksikön tarjonnan lisäksi yliopistokeskuksen muista yksiköistä ja avoimesta yliopistosta. Porin yliopistokeskuksessa toimivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Porin yliopistokeskus yhteishaku 2013

 • 1. OpiskeluPorin yliopistokeskuksessa
 • 2. Porin yliopistokeskus -University Consortium of Pori Aalto-yliopisto Tampereen Tampereen Turun yliopisto teknillinen yliopisto yliopisto Rehtorikokous Johto | Johtoryhmä Opetus | Tutkimus | Hallinto | Viestintä Aalto-yliopisto Tampereen Tampereen Turun yliopiston Taiteen laitoksen Porin teknillinen yliopisto Porin yksiköt yksikkö yliopisto Porin yksikkö - Kauppakorkeakoulu Porin laitos - Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus - Merenkulku - Lääketiede Tukipalvelut Palvelukeskus Prizzpoint Oy | Opiskelijapalvelut Pointer ry | Porin tiedekirjasto
 • 3. Miksi opiskella Porissa?• Pienet opetusryhmät, hyvä kontakti opettajiin• Ristiin opiskelemalla yksilöllinen tutkinto• Vaihto- ja jatko-opiskelumahdollisuus• Tehokas yhteydenpito työelämään, valmistuneet työllistyvät hyvin• Viihtyisä kampus keskustassa• Edulliset asunnot, lyhyet etäisyydet, kattava vapaa-ajan tarjonta• SIIVU.fi-palvelu: maakunnan korkeakoulu-uutiset, satakuntalais- yritysten myöntämät opiskelijaedut (myös toisen asteen opiskelijoille)
 • 4. Porissako opiskelijaelämää?• Ylioppilasyhdistys Pointer ry ja ainejärjestöt – valvovat opiskelijoiden etuja yliopistokeskuksessa ja kaupungissa – järjestävät tapahtumia ja bileitä – tarjoavat opiskelijapalveluita• Opiskelijatalo Saikku – korkeakouluopiskelijoiden kohtaamispaikka Porin keskustassa – Lounaskahvila, opiskelijasauna, kokousten, bändi-iltojen yms. järjestämispaikka
 • 5. Yhdistä neljän yliopiston tarjonta• Ristiinopiskelun avulla – opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen muiden yksiköiden opetustarjonnasta – Mahdollista koota yksilöllinen tutkinto sekä verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden kanssa• Esimerkkejä – Pääaine johtaminen (kauppakorkeakoulu), sivuaine tuotantotalous (TTY) – Pääaine digitaalinen kulttuuri (TY), sivuaine visuaalinen kulttuuri (Aalto) – Pääaine sosiologia (TaY) , sivuaine markkinointi (kauppakorkeakoulu)
 • 6. Hakukohteet 2013 yhteishaussa
 • 7. Turun yliopiston kauppakorkeakouluPorin yksikkö• Tutkintokoulutuksen pääaineet: – johtaminen ja organisointi – laskentatoimi ja rahoitus – markkinointi• Valmistuneet työskentelevät mm. – taloushallinnossa – rahoitusalalla – myynti- ja markkinointitehtävissä – henkilöstöhallinnossa• Kauppatieteellisen alan yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.kauppatieteet.fitse.utu.fi/pori/opiskelu
 • 8. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon jamaisemantutkim. koulutusohjelma• Tutkintokoulutuksen pääaineet: – digitaalinen kulttuuri – kulttuuriperinnön tutkimus – maisemantutkimus• Valmistuneet työskentelevät mm. – kulttuurituotannossa – museoissa – viestinnän tehtävissä – kaupunkisuunnittelussa• Yhteishaku 4.3.-3.4.2013, pääsykokeeton opiskelijavalinta todis- tusten ja motivaatiokirjeen perusteellahum.utu.fi/satakunta/opiskelu
 • 9. Muut väylättutkintokoulutukseen
 • 10. Avoimen yliopiston väylä • Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta (n. 10€/op) • Opetus vastaa yliopiston perusopetusta • Avoimen väylä – Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina. – Mahdollisuus pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi yliopistokeskuksen maisteriopintoihin erillisvalinnassa ns. avoimen väylän kautta ucpori.fi/avoin
 • 11. Ammattikorkeakoulustamaisteriopintoihin• Yliopistokeskuksen maisteriohjelmiin voi hakea erillisvalinnassa AMK- tutkinnon pohjalta• AMK:sta valmistuvien (erityisesti SAMK) hakukelpoisuutta UCPori- maisteriopintoihin lisätty: – TTY / ns. SAMK-väylä: amk-opintoihin sisällytetään yliopisto-opintoihin valmentava matematiikan moduuli sekä AMK- ja DI-opintoihin soveltuvia kursseja  TTY Porin yksikössä erilliskiintiö – TaY: sosionomiopintoihin voidaan sisällyttää tiettyjä TaY:n kursseja  sisäänpääsy-mahdollisuudet paranevat + kurssit hyväksi luetaan tutkintoon
 • 12. Hakukohteet erillisvalinnassa 2013• Aalto-yliopisto, Taiteen laitoksen Porin yksikkö – Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma (TaM)• Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos – Tietotekniikka (DI) – Tuotantotalous (DI)• Tampereen yliopiston Porin yksikkö – Sosiaalipolitiikan maisterikoulutus (YTM) – Sosiologian maisterikoulutus (YTM) – Sosiaalityön maisteriopinnot (YTM) – Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma (YTM)• Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö – Liiketalouden tradenomien erillisvalinta (KTM) – Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM)• Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohj. – Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot (FM)
 • 13. www.ucpori.fi/haku