სსიპ ხაშურის მე–7 სკოლის პედაგოგი ციური ინასარიძე [email_address] Xashuri7.skola.dlf.ge 2010
მე–8 კლასი <ul><li>ფიზიკა </li></ul>
თემა გამტარები და იზოლატოები
მიზანი: <ul><li>დაკვირვების, აღწერის, ვარაუდის გამოთქმის, ანალიზის, საკუთარი აზრის დასაბუთების, კვლევის, პრეზენტაციის უნარ...
აქტივობები: <ul><li>საშინაო დავალების პრეზენტაცია; </li></ul><ul><li>კითხვა–პასუხი; </li></ul><ul><li>ექსპერიმენტული სამუშ...
მოსწავლეთა ორგანიზება: <ul><li>ინდივიდუალური, </li></ul><ul><li>მთელი კლასი, </li></ul><ul><li>ჯგუფური. </li></ul>
დროის განაწილება: <ul><li>შესავალი–15 წთ. </li></ul><ul><li>ძირითადი ნაწილი–10 წთ. </li></ul><ul><li>დასკვნითი ნაწილი–20 წ...
რესურსები: <ul><li>თითოეულ მოსწავლეზე–სახელმძღვანელო(მე–8კლასი ე.ბასიაშვილი),სამუშაო რვეული, ფანქარი,კალამი. </li></ul><ul...
გმადლობთ ყურადღებისთვის <ul><li>მომავალ შეხვედრამდე </li></ul><ul><li>კეთილი სურვილებით ციური ინასარიძე </li></ul>
of 9

Prezentac.

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentac.

  • 1. სსიპ ხაშურის მე–7 სკოლის პედაგოგი ციური ინასარიძე [email_address] Xashuri7.skola.dlf.ge 2010
  • 2. მე–8 კლასი <ul><li>ფიზიკა </li></ul>
  • 3. თემა გამტარები და იზოლატოები
  • 4. მიზანი: <ul><li>დაკვირვების, აღწერის, ვარაუდის გამოთქმის, ანალიზის, საკუთარი აზრის დასაბუთების, კვლევის, პრეზენტაციის უნარ–ჩვევების განვითარება; </li></ul><ul><li>დაკვირვება ელექტრული დენის გამტარებსა და იზოლატორებზე </li></ul>
  • 5. აქტივობები: <ul><li>საშინაო დავალების პრეზენტაცია; </li></ul><ul><li>კითხვა–პასუხი; </li></ul><ul><li>ექსპერიმენტული სამუშაო. </li></ul>
  • 6. მოსწავლეთა ორგანიზება: <ul><li>ინდივიდუალური, </li></ul><ul><li>მთელი კლასი, </li></ul><ul><li>ჯგუფური. </li></ul>
  • 7. დროის განაწილება: <ul><li>შესავალი–15 წთ. </li></ul><ul><li>ძირითადი ნაწილი–10 წთ. </li></ul><ul><li>დასკვნითი ნაწილი–20 წთ. </li></ul>
  • 8. რესურსები: <ul><li>თითოეულ მოსწავლეზე–სახელმძღვანელო(მე–8კლასი ე.ბასიაშვილი),სამუშაო რვეული, ფანქარი,კალამი. </li></ul><ul><li>თითიეულ ჯგუფზე–პლასტმასის ან რეზინის გარსით დაფარული სადენი, ორი ელექტრო მეტრი, ხის, მინის,ებონიტის ღეროები, აბრეშუმისა და შალის ნაჭერი. </li></ul>
  • 9. გმადლობთ ყურადღებისთვის <ul><li>მომავალ შეხვედრამდე </li></ul><ul><li>კეთილი სურვილებით ციური ინასარიძე </li></ul>