Zagospodarowanie północnegoZagospodarowanie północnego
cypla Wyspy Spichrzów w Gdańskucypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
w fo...
Kalendarium ProjektuKalendarium Projektu
19.03.2014 r. – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego;
4.06-18.08....
Przedmiot partnerstwa - kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości
Miasta Gdańska na obszarze północnego cypla Wyspy Spich...
OFERTA NR 1
Konsorcjum firm:
Multibud W. Ciurzyński S.A.
Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.
Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o....
KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNAKONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM :OPRACOW...
KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNAKONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM :OPRACOW...
 
Kryterium:
Waga kryterium
OFERTA NR 1 OFERTA NR 2
Liczba pkt
przyznanych w danym
kryterium
Liczba pkt
przyznanych w dany...
Podsumowanie oceny punktowej ofertPodsumowanie oceny punktowej ofert
Na podstawie dokonanej oceny w związku z uzyskaniem n...
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
of 16

Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku zaprezentowana 19 marca 2015 roku.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja projektów zabudowy północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

  • 1. Zagospodarowanie północnegoZagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańskucypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnegow formule partnerstwa publiczno-prywatnego Ocena ofert i wybórOcena ofert i wybór najkorzystniejszej ofertynajkorzystniejszej oferty Gdańsk 19 marca 2015
  • 2. Kalendarium ProjektuKalendarium Projektu 19.03.2014 r. – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego; 4.06-18.08.2014 r. – negocjacje z Kandydatami; 17.12.2014 r. – zaproszenie Kandydatów do składania ofert; 27.02.2015 r. – termin składnia ofert; 19.03.2015 r. – wybór najkorzystniejszej oferty; 31.03.2015 r. – planowany termin podpisania umowy o PPP.
  • 3. Przedmiot partnerstwa - kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości Miasta Gdańska na obszarze północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno- funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z odbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych. Cel - obszar północnego cypla Wyspy Spichrzów funkcjonującą, atrakcyjną częścią miasta Gdańska. Zakres Przedsięwzięcia : zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia (zarówno publicznych jak i komercyjnych), a następnie oddanie do utrzymania i zarządzania wskazanych w umowie obiektów celu publicznego partnerowi prywatnemu. Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego:Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego:
  • 4. OFERTA NR 1 Konsorcjum firm: Multibud W. Ciurzyński S.A. Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. OFERENCI:OFERENCI: OFERTA NR 2 ACTIVA Sp. z o.o. EURO STYL Sp. z o.o. Sp. komandytowa KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin Kozikowski Nowak Nieruchomości Sp. z o.o. POLEKO Sp. z o.o. TPS Sp. z o.o.
  • 5. KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNAKONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM :OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM : Multibud W. Ciurzyński S.A.Multibud W. Ciurzyński S.A. Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o.Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. OFERTA NR 1OFERTA NR 1 (WYBRANE WIZUALIZACJE)(WYBRANE WIZUALIZACJE)
  • 6. KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNAKONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM :OPRACOWANA PRZEZ KONSORCJUM FIRM : ACTIVA Sp. z o.o.ACTIVA Sp. z o.o. EURO STYL Sp. z o.o. Sp. komandytowaEURO STYL Sp. z o.o. Sp. komandytowa KD Kozikowski Design Pracownia ArchitektonicznaKD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin KozikowskiMarcin Kozikowski Nowak Nieruchomości Sp. z o.o.Nowak Nieruchomości Sp. z o.o. POLEKO Sp. z o.o.POLEKO Sp. z o.o. TPS Sp. z o.o.TPS Sp. z o.o. OFERTA NR 2OFERTA NR 2 (WYBRANE WIZUALIZACJE)(WYBRANE WIZUALIZACJE)
  • 7.   Kryterium: Waga kryterium OFERTA NR 1 OFERTA NR 2 Liczba pkt przyznanych w danym kryterium Liczba pkt przyznanych w danym kryterium Ocena Koncepcji urbanistyczno- architektonicznej. 35% 35 pkt 23,77 pkt Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Partnerem Prywatnym i Podmiotem Publicznym 10% 10 pkt 5,67 pkt Wielkość partycypacji Podmiotu Publicznego w kosztach budowy Obiektów Celu Publicznego 25% 25 pkt 23,75 pkt Termin realizacji Przedsięwzięcia, rozumiany jako uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ostatniego Obiektu wchodzącego w skład Przedsięwzięcia 10% 10 pkt 7,2 pkt Wysokość płatności gotówkowej Partnera Prywatnego (premii) na rzecz Podmiotu Publicznego, bez podatku od towarów i usług 20% 19,81 pkt 20 pkt łączna liczba punktów przyznanych ofercie: 99,81 pkt 80,39 pkt Podsumowanie oceny punktowej ofertPodsumowanie oceny punktowej ofert
  • 8. Podsumowanie oceny punktowej ofertPodsumowanie oceny punktowej ofert Na podstawie dokonanej oceny w związku z uzyskaniem największej ilości punktów za najkorzystniejsza uznano ofertę nr 1 złożoną przez konsorcjum firm: • Multibud W. Ciurzyński S.A. • Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o. • Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. Wybrane istotne parametry najkorzystniejszej oferty: Termin realizacji Przedsięwzięcia 103 m-ce Wysokość oferowanej płatności gotówkowej na rzecz Podmiotu Publicznego netto 2 080 000,00 zł 1 Zwiększona partycypacja finansowa w zakresie realizacji Obiektów Celu Publicznego (w wysokości nie wyższej niż 5% kosztów danego Obiektu Celu Publicznego wynikającego z Oferty) 5% 2 Dodatkowa gwarancja jakości na dokumentację Obiektów Celu Publicznego 36 m-cy 3 Dodatkowa gwarancja jakości na Obiekty Celu Publicznego 36 m-cy

Related Documents