Koncepcja rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej w kontekście poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Osow...
Gdańsk Oliwa
GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWE ...
GDAŃSK OLIWALOKALIZACJA - TRANSPORT OBECNIE
GDAŃSK OLIWARUCH PO ZAKOŃCZENIU PRZEBUDOWY
GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOMUNIKACYJNEstan istniejący ...
GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH● historyczny...
UL. OPATA RYBIŃSKIEGO i STARY RYNEK OLIWSKIPROPOZYCJA PRZEBUDOWY Stary Rynek Oliwski ...
UL. OPATA RYBIŃSKIEGOISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWO TRAMWAJOWY skiego ybiń pat...
UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANA ZMIANA UKŁADU DROGOWO TRAMWAJOWEGO
UL. OPATA RYBIŃSKIEGO SKM Gdań Gda sk ZMIANA TRASY TRAMWAJOWEJ ...
UL. OPATA RYBIŃSKIEGO CIĄGI PIESZE I PIESZO-JEZDNELOKALIZACJE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH plac przy ul. Grunwaldzkie...
UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU - WARIANTYwariant Awariant B
UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU
AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOANALIZA MOŻLIWYCH PRZEKROJÓW CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKI
UL. OPATA RYBIŃSKIEGOSTAN ISTNIEJĄCY
UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIAWODA
UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIASZTUKA
UL. OPATA RYBIŃSKIEGODZIŚ I JUTRO
SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
PLAC INWALIDÓWWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU PLACU AMATERIAŁY POSADZKI A
PLAC INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
PLAC INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
TOROWISKO TRAMWAJÓWSTAN ISTNIEJĄCY
TOROWISKO TRAMWAJÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIE
TOROWISKO TRAMWAJÓWDZIŚ I JUTRO
Gdańsk Osowa
GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KILIŃSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWE natura - bliskie sąsiedz...
GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KIELNIEŃSKIEJGŁÓWNE ZAŁOŻENIA● nowa przestrzeń publicznawspółczesny charakter● pieszy dostęp do P...
GDAŃSK OSOWA - REJON UL KIELNIEŃSKIEJZMIANA UKŁADU DROGOWEGOstan istniejący proponowa...
UL. KIELNIEŃSKAISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWY ska ka Obwodnica trójmieska ...
UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJ mie a mieska Obwodnica trójmies...
UL. KIELNIEŃSKA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJ CIĄG PIESZO-JEZDNY Gda ńsk Oliw ...
UL. KIELNIEŃSKACIĄG PIESZO-JEZDNYPROPONOWANA LOKALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH plac miejski z towarzys...
UL. KIELNIEŃSKAWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKI A
UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO
UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO
Prezentacja oliwa&osowa odnowa przestrzeni publicznych w kontekście komunikacji
of 48

Prezentacja oliwa&osowa odnowa przestrzeni publicznych w kontekście komunikacji

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      Travel      


Transcripts - Prezentacja oliwa&osowa odnowa przestrzeni publicznych w kontekście komunikacji

 • 1. Koncepcja rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej w kontekście poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Osowa i Stara (Górna) Oliwa w Gdańsku
 • 2. Gdańsk Oliwa
 • 3. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWE natura Założenia parkowe Korytarze ekologiczne Trójmiejskie Park Krajobrazowy Oś widokowa Potoku Oliwskiego Zieleń przyuliczna historia Historyczna zabudowa w małej skali Historyczny układ ulic - możliwość odtworzenia aleji Katedra i Park Oliwski woda Zlewisko Potoku Oliwskiego Walor rekreacyjny stanowiący o charakterze dzielnicy sztuka Imprezy plenerowe w Parku Oliwskim Muzeum Narodowe w Pałacu Opatów (oddział Sztuki Współczesnej) Sztuka w przestrzeni miasta: muralesy, rzeźbyrzeźby: Magdalena Abakanowicz
 • 4. GDAŃSK OLIWALOKALIZACJA - TRANSPORT OBECNIE
 • 5. GDAŃSK OLIWARUCH PO ZAKOŃCZENIU PRZEBUDOWY
 • 6. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOMUNIKACYJNEstan istniejący proponowane usprawnienie ruchu ruch kołowy ogólnodostępny ciągi pieszo-jezdne przejścia piesze Stary Rynek ul. Opata Rybińskiego Stary Rynek ul. Opata Rybińskiego Oliwski Oliwski
 • 7. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH● historyczny charakter dzielnicy● otoczenie wody i natury● sztuką poza murami Parku Oliwskiego rzeżby: M. Abakanowicz
 • 8. UL. OPATA RYBIŃSKIEGO i STARY RYNEK OLIWSKIPROPOZYCJA PRZEBUDOWY Stary Rynek Oliwski Plac Inwalidów Ul. Opata Rybińskiego
 • 9. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWO TRAMWAJOWY skiego ybiń pata R ul. O
 • 10. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANA ZMIANA UKŁADU DROGOWO TRAMWAJOWEGO
 • 11. UL. OPATA RYBIŃSKIEGO SKM Gdań Gda sk ZMIANA TRASY TRAMWAJOWEJ O Oliwa CIĄGI PIESZE I PIESZO-JEZDNE tSopo cz zesz ańs k Wr Gd ul .O pa ta Ry bi ńs kie go
 • 12. UL. OPATA RYBIŃSKIEGO CIĄGI PIESZE I PIESZO-JEZDNELOKALIZACJE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH plac przy ul. Grunwaldzkiej na trasie pieszej do SKM (węzeł przesiadkowy) Plac Inwalidów proponowana lokalizacja przystanku tramwajowego Park Oliwski
 • 13. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU - WARIANTYwariant Awariant B
 • 14. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU
 • 15. AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOANALIZA MOŻLIWYCH PRZEKROJÓW CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
 • 16. AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKI
 • 17. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOSTAN ISTNIEJĄCY
 • 18. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIAWODA
 • 19. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIASZTUKA
 • 20. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODZIŚ I JUTRO
 • 21. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 22. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 23. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
 • 24. PLAC INWALIDÓWWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU PLACU AMATERIAŁY POSADZKI A
 • 25. PLAC INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 26. PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 27. PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 28. PLAC INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
 • 29. TOROWISKO TRAMWAJÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 30. TOROWISKO TRAMWAJÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIE
 • 31. TOROWISKO TRAMWAJÓWDZIŚ I JUTRO
 • 32. Gdańsk Osowa
 • 33. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KILIŃSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWE natura - bliskie sąsiedztwoTrójmiejskiego Parku Krajobrazowego rekreacja - tereny spacerowe i rekreacyjne - potencjalnie możliwe do realizacji obiekty sportowe mieszkańcy - brak przestrzeni publicznych - potrzeba stworzenia reprezenta- cyjnej ulicy handlowo-usługowej
 • 34. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KIELNIEŃSKIEJGŁÓWNE ZAŁOŻENIA● nowa przestrzeń publicznawspółczesny charakter● pieszy dostęp do Parku Krajobrazowegoprzestrzenie rekreacyjne● pierzeja ulicyfunkcje usługowe
 • 35. GDAŃSK OSOWA - REJON UL KIELNIEŃSKIEJZMIANA UKŁADU DROGOWEGOstan istniejący proponowane usprawnienie ruchu ul ul .K .K ie ie ln ln ie ie ńs ńs ka ka ruch kołowy ogólnodostępny ciągi pieszo-jezdne
 • 36. UL. KIELNIEŃSKAISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWY ska ka Obwodnica trójmieska ul .K ie ln ie ńs ka
 • 37. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJ mie a mieska Obwodnica trójmieska ul .K ie ln ie ńs ka
 • 38. UL. KIELNIEŃSKA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJ CIĄG PIESZO-JEZDNY Gda ńsk Oliw a ka ies jm tró ica dn woOb ul. Kie lni eń sk a
 • 39. UL. KIELNIEŃSKACIĄG PIESZO-JEZDNYPROPONOWANA LOKALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH plac miejski z towarzyszącymi funkcjami usługowymi plac miejski w sąsiedztwie szkoły podstawowej
 • 40. UL. KIELNIEŃSKAWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKI A
 • 41. UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
 • 42. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 43. UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO
 • 44. UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
 • 45. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 46. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 47. UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO

Related Documents