Rewitalizacja Społeczna
Dolnego Miasta w Gdaosku
• Działania rewitalizacyjne wspomagają przełamanie izolacji społecznej i
przyczyniają się do stworzenia warunków sprzyjają...
Działania Społeczne na Dolnym Mieście:
Świetlica ucznia (CARITAS Archidiecezji Gdaoskiej)
• zajęcia pozalekcyjne dla uczni...
Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi (Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Klub Wodny „Gdaoskie Lwy”)
• zajęcia dla młodzieży
• ...
Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście (Fundacja
Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA)
• działanie skierowane do rodziców ...
Dotyk Sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”)
• działanie skierowane dla dzieci i młodzieży
• organizacja warsztatów...
„Opowiadacze historii – wspomnienia ukryte w fotografii” (Kolonia
Artystów, SIL Bliżej Centrum)
• wywiady i warsztaty
„Sło...
„Moje Drogi na Dolne Miasto – tożsamośd miejsca” (Fundacja
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM, Gdaoskie Towarzystwo
Pr...
Prezentacja dzialania spoleczne
of 9

Prezentacja dzialania spoleczne

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja dzialania spoleczne

  • 1. Rewitalizacja Społeczna Dolnego Miasta w Gdaosku
  • 2. • Działania rewitalizacyjne wspomagają przełamanie izolacji społecznej i przyczyniają się do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu społecznemu zdegradowanego obszaru •Zakres działao społecznych realizowanych w dzielnicy Dolne Miasto skierowany jest dla mieszkaoców w różnych grupach wiekowych • W czasie trwania projektu w przedsięwzięciach społecznych uczestniczy 1218 osób • W ramach programu Rewitalizacji Dolnego Miasta powstało Porozumienie o Współpracy Partnerskiej „Dolne Miasto Otwarte”. Celem Partnerstwa jest aktywizacja społeczności lokalnej Dolnego Miasta.
  • 3. Działania Społeczne na Dolnym Mieście: Świetlica ucznia (CARITAS Archidiecezji Gdaoskiej) • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej • program wychowawczy i socjoterapeutyczny • Średnioroczna liczba uczestników: 30 osób. Okienko przedszkolne (CARITAS Archidiecezji Gdaoskiej) • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym • nauczanie, wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka • Średnioroczna liczba uczestników: 12 osób
  • 4. Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny „Gdaoskie Lwy”) • zajęcia dla młodzieży • treningi sportowe na wodzie, ergometrach, siłowni • udział w sezonowych zawodach • Średnioroczna liczba uczestników: 25 osób. zDolne Miasto (Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”) • program dla młodzieży • zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, artystyczne, sportow e, edukacyjne (tj. korepetycje, zajęcia muzyczne, krawiectwo, taniec, wspinaczka) • Średnioroczna liczba uczestników: 50 osób
  • 5. Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA) • działanie skierowane do rodziców o niskich kompetencjach wychowawczych • terapia dla rodzin • poradnictwo rodzinne • wsparcie w sytuacjach kryzysowych • Średnioroczna liczba uczestników: 25 osób Klub Seniora na Dolnym Mieście „50 lat minęło czas na relaks” (Caritas Archidiecezji Gdaoskiej) • program dla seniorów • spotkania integracyjne •Zajęcia manualne i gry towarzyskie •Wyjścia kulturalno-rozrywkowe • Średnioroczna liczba uczestników: 25 osób
  • 6. Dotyk Sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”) • działanie skierowane dla dzieci i młodzieży • organizacja warsztatów artystycznych • przybliżenie dziedziny sztuki, rozwój kreatywności wśród najmłodszych mieszkaoców Dolnego Miasta • Średnioroczna liczba uczestników: 25 osób Zadania realizowane przez Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie na wsparcie realizacji zadao dla Gminy „Dom” Dolne Otwarte Miasto (Kolonia Artystów, SIL Bliżej Centrum) • warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży
  • 7. „Opowiadacze historii – wspomnienia ukryte w fotografii” (Kolonia Artystów, SIL Bliżej Centrum) • wywiady i warsztaty „Słowa uczą, przykłady pociągają” (SIL Bliżej Centrum, UKS Motława) • zajęcia dla dzieci z kajakarstwa i tenisa stołowego „Dolne Miasto Bliżej Brazylii. Capoeira – pokonad granice możliwości” (Klub Sportowy Capoeira Camangula, Klub Sportowy Capoeira) • treningi Capoeira w trzech grupach wiekowych
  • 8. „Moje Drogi na Dolne Miasto – tożsamośd miejsca” (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM, Gdaoskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki) • wykłady • warsztaty plenerowe, plastyczne Porozumienie o Współpracy Partnerskiej „Dolne Miasto Otwarte” •wspólne działanie na rzecz rozwoju kapitału społecznego dzielnicy Dolne Miasto • wspólna organizacja imprez o charakterze społecznym (np. Pożegnanie lata, Wielka Choinka na Dolnym Mieście organizowana rokrocznie)

Related Documents