Rewitalizacja
Dolnego Miasta w Gdaosku
Dolne Miasto w Gdaosku zostało objęte projektem pn.:
„Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku” realizowanym w ramach
Region...
Realizacja projektu jest wynikiem współpracy jednostek miejskich ze
społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, pr...
 Beneficjent:
 Partnerzy:
Gmina Miasta Gdaoska
Caritas Archidiecezji Gdaoskiej
Klub Wodny Gdaoskie Lwy
14. wspólnot mie...
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku w zakresie działao Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdaoska obejmuje:
 Przebudowę i adapt...
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B
Przebudowa i adaptacja budynku polegała na przystosowan...
ŚWIETLICA UCZNIA I OKIENKO PRZEDSZKOLNE
Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
przy ul. Jaskółczej 1
Założeniem przebudowy jest ułatwie...
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą podziemną i
zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów
budynków mieszkalnych
Planowane remonty i przebudowy mają na celu ożywienie oraz
poprawę wizerunku dzielnicy. Jej efektem będą nowe ulice, chodn...
Przebudowa dróg i
infrastruktury podziemnej
obejmuje ulice:
 Łąkowa
 Wróbla
 Dolna
 Śluza
 Kieturakisa
 Kurza
 Tor...
Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
•
wykonanie nowej nawierzchni ulic,
•
wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz mie...
Przebudową objętych zostało także 31 budynków mieszkalnych
bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych...
Wykonawca robót: SKANSKA SA
Koszt realizacji: 23 877 297,42zł
Czas realizacji: luty 2014 r. - czerwiec 2015 r.
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku
w zakresie działao społecznych obejmuje:







Świetlicę Ucznia i Okienko ...
Prezentacja dzialania inwestycyjne
Prezentacja dzialania inwestycyjne
of 17

Prezentacja dzialania inwestycyjne

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja dzialania inwestycyjne

 • 1. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku
 • 2. Dolne Miasto w Gdaosku zostało objęte projektem pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku obejmuje swoim zakresem działania naprawcze mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkaoców w sferze społeczno – ekonomicznej oraz infrastrukturalno – technicznej.
 • 3. Realizacja projektu jest wynikiem współpracy jednostek miejskich ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi Dolnego Miasta, a także prywatnymi gestorami sieci. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności dzielnicy, tak aby stała się ona ciekawym i atrakcyjnym miejscem.
 • 4.  Beneficjent:  Partnerzy: Gmina Miasta Gdaoska Caritas Archidiecezji Gdaoskiej Klub Wodny Gdaoskie Lwy 14. wspólnot mieszkaniowych z Dolnego Miasta  Wartośd projektu: 35,9 mln zł  Dofinansowanie: 44,96% - kwota dofinansowania 16,2 mln zł  Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • 5. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku w zakresie działao Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaoska obejmuje:  Przebudowę i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B na Świetlicę Ucznia i Okienko Przedszkolne.  Przebudowę budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1.  Przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów budynków mieszkalnych.
 • 6. Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B Przebudowa i adaptacja budynku polegała na przystosowaniu go do pełnienia funkcji Świetlicy Ucznia i Okienka Przedszkolnego. Budynek wyposażony w sale wielofunkcyjne oraz zewnętrzny plac zabaw jest miejscem przeznaczonym do zabawy i nauki dla najmłodszych mieszkaoców dzielnicy. Wykonawca robót budowlanych : Zakład Budowlany RAF-BUD z Kartuz Czas realizacji: III 2013 r. – XI 2013 r. Koszt realizacji: 1,87 mln zł
 • 7. ŚWIETLICA UCZNIA I OKIENKO PRZEDSZKOLNE
 • 8. Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 Założeniem przebudowy jest ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej CSW Łaźnia. Dzięki planowanym zmianom obiekt ma się stad bardziej otwartym dla zwiedzających oraz w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do kooca 2013 roku przedstawiony zostanie projekt przebudowy, którego realizacja planowana jest na drugą połowę 2014 roku.
 • 9. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą podziemną i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów budynków mieszkalnych
 • 10. Planowane remonty i przebudowy mają na celu ożywienie oraz poprawę wizerunku dzielnicy. Jej efektem będą nowe ulice, chodniki, drogi rowerowe, deptaki oraz aleje spacerowe. Modernizacji poddana zostanie także sied kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej. Roboty budowlane obejmą wykonanie izolacji do wysokości cokołów oraz przebudowę stref wejściowych do budynków mieszkalnych usytuowanych przy rewitalizowanych ulicach.
 • 11. Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej obejmuje ulice:  Łąkowa  Wróbla  Dolna  Śluza  Kieturakisa  Kurza  Toruoska  Radna Łącznie ok. 1 620 m
 • 12. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: • wykonanie nowej nawierzchni ulic, • wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych, • przebudowę alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej ul. Łąkowej, Wróbla i Dolnej, • przebudowę i częściową likwidację torowiska tramwajowego w ulicy Łąkowej i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo-jezdno-rowerowego, • przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej, • uregulowanie gospodarki wodnej w zakresie kanalizacji deszczowej, • uzupełnienie oraz rewaloryzację zieleni, • uzupełnienie i wprowadzenie nowego oświetlenia ulicznego oraz mebli miejskich, • przebudowę elementów 31 budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych, do wysokości cokołów.
 • 13. Przebudową objętych zostało także 31 budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych, w tym: • 17 budynków komunalnych zarządzanych przez GZNK, • 14 budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Budynki przebudowane zostaną w zakresie: • izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów, • przebudowy elementów wejśd do budynków.
 • 14. Wykonawca robót: SKANSKA SA Koszt realizacji: 23 877 297,42zł Czas realizacji: luty 2014 r. - czerwiec 2015 r.
 • 15. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdaosku w zakresie działao społecznych obejmuje:        Świetlicę Ucznia i Okienko Przedszkolne Młodzieżową Drużynę Smoczych Łodzi Dotyk Sztuki Klub Młodzieży Klub Seniora Poradnię dla Rodziców Konkurs Małych Grantów

Related Documents