Phòng họp với thiết bị polycom vietnam
Ngày nay, nhu cầu họp trực tuyến đối với các công ty đang rất phổ biến và cần thiết...
Phòng họp trực tuyến 1 - 3 người
Phòng họp trực tuyến 4 - 7 người
Những Đối tượng thuê phòng họp thiết bị polycom vietnam:
  Doanh nghiệp trong nước có n...
of 3

Polycom vietnam

Polycom vietnam hội nghị trực tuyến - Video Conference chất lượng cao. Hội Nghị Trực Tuyến sẽ được thực hiện với chi phí và hiệu quả tốt nhất.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Polycom vietnam

  • 1. Phòng họp với thiết bị polycom vietnam Ngày nay, nhu cầu họp trực tuyến đối với các công ty đang rất phổ biến và cần thiết. Với nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình thì thuê phòng họp với thiết bị polycom vietnam là giải pháp tối ưu, cũng là đánh giá được hiệu quả của Video conferenc Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê phòng họp trực tuyến đầy đủ tiện nghi và tất cả chức năng cần thiết cho một cuộc họp từ xa. Phòng họp hội nghị trực tuyến cho thuê :
  • 2. Phòng họp trực tuyến 1 - 3 người
  • 3. Phòng họp trực tuyến 4 - 7 người Những Đối tượng thuê phòng họp thiết bị polycom vietnam:   Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu họp trực tuyến Hà Nội - Tp.HCM.   Văn phòng đại diện, chi nhánh các công ty nước ngoài: họp với công ty mẹ.   Các tổ chức chính quyền, luật pháp nước ngoài.   Phỏng vấn từ xa, đào tạo từ xa.  Xin liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất: polycom vietnam Phone: 08.3773.2427 - Ex: 101 Mobile: 0918.132.458

Related Documents