Hodejeger Trine-Lise Jagge tiltrer som partner i Tennebø & Partners i Mars 2011, og går inni Tennebø´s partnergruppering. ...


of 2

Pressemeldingfra Tennebø&Partners

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressemeldingfra Tennebø&Partners

  • 1. Hodejeger Trine-Lise Jagge tiltrer som partner i Tennebø & Partners i Mars 2011, og går inni Tennebø´s partnergruppering. Jagge er en av av mediabransjens mye benyttederekrutterere og hodejegereGår over til konkurrentenEn av mediabransjens profilerte hodejegere, Trine-Lise Jagge,melder overgang fra Raadhusgruppen til Tennebø & Partners.Hodejeger Trine-Lise Jagge tiltrer som partner i Tennebø & Partners våren 2011, oggår inn i Tennebøs partnergruppering. Jagge er en av mediabransjens myebenyttede hodejegere.-Lang erfaringJagge har det siste året vært med på å bygge opp rekrutteringsselskapetRaadhusgruppen, og avdelingen LUDOheadhunting. Jagge har dessutensolid erfaring og bakrunn fra ledelse og styrer.Stein Tennebø hos Tennebø & Partners bekrefter at Jaggetiltrer som partner i løpet av våren.-Vi gleder oss- Vi ble naturlig nok svært entusiastiske når Trine-Lise Jagge for en kort tid tilbakekontaktet oss, dette er jo en flott tilvekst for oss. Trine-Lise Jagge har en bakgrunn ogkompetanse fra media, internet og sosiale medier, som blir svært viktig i vår del avmarkedet fremover. Hos oss vil hun jobbe videre med de samme aktiviteter somtidligere, med særlig fokus på executive search og search. Vi gleder oss!- Marked i oppsving- Er det større bevegelse blant hodejegere og rekrutterere enn tidligere?- Ja - til en viss grad, markedet er i oppsving og det blir rift om de dyktigehodejegerene. Vi har vært i markedet siden 1989, og var blant de første selskapersom spesialiserte oss på tjenester innenfor omstilling, med outplacement som etkjerneområde. De senere årene er leder- og organisasjonsutvikling, executivecoaching, executive search og rekruttering en større andel av virksomheten vår, og viregner faktisk med å være 15 partnere i løpet av året, sier Stein Tennebø
  • 2.

Related Documents