TRGOVAČKAŠKOLA
zAGRnB; n«3rr. KENNspvAbn4
NATJEČAJ
za radno mj esto
stručnog suradnika/ pedagoga- 1 izvršitelj/ ica na ...
of 1

Natjecaj2(05 2015)

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natjecaj2(05 2015)

  • 1. TRGOVAČKAŠKOLA zAGRnB; n«3rr. KENNspvAbn4 NATJEČAJ za radno mj esto stručnog suradnika/ pedagoga- 1 izvršitelj/ ica na određeno, puno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja) Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona 0 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr. , 90/11., 86/12 i 94/13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško» psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99) Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu 0 pedagoške - psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela i_z čl. 106. st. l. . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedya br.4, Zagreb ili na e-rnail: visnja. birus@trgovacka~ skola. hr Dan objave natječaja biti će 18. svibnja 2015. na web stranici Trgovačke škole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Related Documents