TB or not TB?
• Aspect foarte variabil
• O extrema: leziune cazeificata acuta, cu
caverna (TB galopanta)
• Alta: forma cronica, de mu...
Simptome
• Nu - multa vreme
• Debut insidios + natura generala + plus factori de risc
Tablouri:
• Tuse persistenta la ...
Radiologic suspiciune:
• Umbre nodulare sau infiltrative in lobii
superiori, posterior si/sau apical
• Umbre bilaterale...
• Radiologic – localizarea postero- superioara,
heterogenitatea opacitatilor, prezenta de
leziuni nodulare satelite, int...
Rx importanta pentru:
• Suspiciunea clinica
• Determinarea intinderii leziunilor, topografiei
lor si a formei clinice
Examen fizic:
• Putine date: raluri apicale, dupa tuse
• Semnele fizice de excavat nu sunt demne de
incredere
• Semnel...
• Diagnosticul va fi luat in considereare ori de
cate ori se gasesc infiltrate pulmonare
persistente , localizate apical...
• Absenta simptomelor nu exclude activitatea!
• Simptomele depind mai putin de gravitatea
leziunilor si mai mult de adap...
• Excavatul – un semn prezumtiv de activitate
• Fibroza in benzi dense, bine trase, poate sa
domine tabloul Rx, dar nu t...
• Orice biopsie, facuta intr-o situatie clinica in
care tuberculoza este avuta in vedere, trebuie
sa faca obiectul unei ...
• Tuberculoza este o infectie bacteriana cronica
cauzata de M.tuberculosis si caracterizata de
formarea de granuloame in...
• Hipersensibilitatea tuberculinica este antigen
specifica in natura si urmeaza infectiei
primare;
• este dirijata cont...
Recunoastere a Ag procesarea sa de macrofage
(Ma1, Ma2, Ma3 etc)
• Limfocitele T dezvoltare de subseturi de
limfocite T...
• Desi hipersensibilitatea cutanata intarziata la
tuberculina este cea mai cunoscuta
manifestare a hipersensibilitatii t...
• Anticorpii nu au nici un rol major in imunitate,
hipersensibilitate sau patogeneza TB.
Diagnostic diferential
Neo
• Cavitatea centrala, calcificare si prezenta de leziuni satelite apar si in neo
• BK + nu e...
• “TB or not TB!” – Sir John Crofton
Tuberculoza secundara
• Cronica, “de uzura”, in care manifestarile
constitutionale sunt adesea mai proeminente
decat si...
• Progresia implica pierderea arhitecturii
pulmonare: fibroza, scadere de volum,
contractie “in sus”.
Mecanismul ftiziogen este datorat suprainfectiei
endogene plecata de la complexul primar (mai ales de
la componenta lui ...
TB poate cauza anormalitati nespecifice dar severe in
biochimia corpului:
• anemie normocitara normocroma
• scaderea al...
• Clinica = manifestari ale modificarilor
ftiziopatologice si histopatologice care se
produc in organismal alergic in co...
Debut:
• Progresiv – progresiv + constant+ ondulant
• Acut
• Pneumonic: nu herpes, faces frison, junghi difuz
• Pseudo...
Grupuri cu risc crescut si factori de risc de TB
Varsta:
•Batranii, in special barbatii
•Persoanele cu IDR pozitiv in p...
Contactii
•– in special recenti si intrafamiliali cu cazuri de
TB pulmonara activa, microscopic pozitiva
•“Transplantat...
4.Circumstante socio-economice
•Lipsa de locuinte, saracia, lipsa educatiei, somajul definite prin……
•Aceste caracterist...
8. Boli,dezordini si medicamente care predispun la progresia
infectiei catre boala
• - infectia HIV
• - rujeola, gripa ...
• TB secundara (“de tip ftizic”- ftizia) este o
manifestare de imbolnavire care survine pe un teren
deja alergizat de pr...
DIAGNOSTICUL POZITIV AL
TUBERCULOZEI
DEFINITIE
• Tuberculoza este o boala infecto-contagioasa,
cu caracter endemic, produsa de
Mycobacterium tuberculosis, c...
Complexul Mycobacterium tuberculosis= M. Tuberculosis, M.
Bovis, M. Africanum
• Specii strict patogene
• Cale de transm...
CLASIFICARE
• TUBERCULOZA PRIMARA (COPIL)
• TUBERCULOZA SECUNDARA (ADULT)
• TUBERCULOZA DISEMINATA (MILIARA)
• TUBERCU...
DIAGNOSTICUL POZITIV AL
TUBERCULOZEI
• CRITERIUL EPIDEMIOLOGIC- contact TB cu
bolnavi confirmati
• CRITERIUL CLINIC
•...
CLINIC
TTBB pprriimmaarraa ((ccooppiill)) TTBB sseeccuunnddaarraa ((aadduulltt))
--TTBB pprriimmaarraa llaatteennttaa aa...
TUSEA PERSISTENTA PESTE 3 SAPTAMANI ESTE CEL MAI
IMPORTANT SEMN DE APEL PENTRU TUBERCULOZA
PULMONARA
RADIOLOGIC
TTBB pprriimmaarraa ((CCooppiill)) TTBB sseeccuunnddaarraa ((AAdduulltt))
-CCoommpplleexxuull pprriimmaarr tt...
Leziunile nu ofera certitudinea diagnostica, insa suspiciunea este
crescuta de urmatoarele argumente:
• Localizare prefe...
Investigatii bacteriologice
CCOOPPIILL AADDUULLTT
--iizzoollaarree ssii eevviiddeennttiieerree ooccaazziioonnaallaa
aa ...
PRODUSELE RECOLTATE SE EXAMINEAZA:
• MICROSCOPIC
• IN CULTURA
• TESTAREA SENSIBILITATII LA MEDICAMENTE
ANTITUBERCULOAS...
MICROSCOPIC:
• Coloratie Ziehl-Nielsen (standardul de referinta) –identifica
BAAR
• Coloratia la rece cu auramina-iodam...
REZULTATELE SE EXPRIMA SEMICANTITATIV
• Metoda ieftina
• rapida (1-2 ore)
• relativ specifica
• relativ putin sensibil...
FFlluuoorreesscceennttaa NNoottaarree
sseemmiiccaannttiittaattiivvaa
ZZiieehhll--NNiieellsseenn
00 BBAAAARR nneeggaatti...
CULTIVAREA M.Tuberculosis pe diverse medii de
cultura: DIAGNOSTIC POZITIV
• SOLIDE- Lowenstein –Jensen (standardul de re...
CCrreesstteerreeaa ggeerrmmeenniilloorr NNoottaarreeaa rreezzuullttaattuulluuii
AAbbsseennttaa rreezzuullttaattuulluuii
...
IDENTIFICAREA SPECIEI
• CLASIC- testul niacinei, catalazei, nitrat-reductazei)
• MODERN- PCR
-hibridizarea monocatenelo...
TESTAREA SENSIBILITATII LA MEDICAMENTE
ANTITUBERCULOASE
• Informatii privind sensibilitatea/rezistenta tulpinii izolate ...
Examenul histopatologic
• Leziunile histopatologice= mijloc adjuvant de
diagnostic pozitiv, atunci cand ex. Bacteriologi...
IDR la tuberculina
CCOOPPIILL AADDUULLTT
--iiddrr ppoozziittiivv-- rrooll iimmppoorrttaanntt iinn
ddiiaaggnnoossttiicc;...
TESTUL LA QUANTIFERON
• Test diagnostic ajutator, “in vitro”, care utilizeaza un cocktail de peptide (ESAT-6, CFP-10,
TB...
FORME GRAVE DE TUBERCULOZA
• MENINGITA TUBERCULOASA
• TUBERCULOZA MILIARA
MENINGITA TUBERCULOASA
• Produsa prin diseminare hematogena in cursul primoinfectiei; rar prin
reactivare endogena ulter...
TUBERCULOZA MILIARA
CCOOPPIILL AADDUULLTT
--ffoorrmmaa sseevveerraa ddee bbooaallaa;;
--ddeebbuutt bbrruusscc--ffeebbrr...
TUBERCULOZA EXTRAPULMONARA
PLEUREZIA TUBERCULOASA
• Cea mai frecventa forma de tuberculoza extrapulmonara;
• Apare in special la adolescenti, adult...
PLEUREZIA TUBERCULOASA
• IDR negativa/ se pozitiveaza ulterior in cursul tratamentului (argument
diagnostic retrospectiv...
Alte forme de tuberculoza extrapulmonara:
• TB ganglionara: frecventa la copii, adulti tineri,idr frecvent pozitiv, ex ba...
TUBERCULOZA SI INFECTIA HIV
• INFECTIA HIV= cel mai mare factor de risc pentru aparitia tuberculozei la o
persoana infec...
Prezentare tb
Prezentare tb
of 60

Prezentare tb

Pt studentii An V MG
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare tb

 • 1. TB or not TB?
 • 2. • Aspect foarte variabil • O extrema: leziune cazeificata acuta, cu caverna (TB galopanta) • Alta: forma cronica, de multi ani, cu vindecare spontana, cu fibroza in unele zone si formare de cavitati • Altele : batalia BK- gazda -de lunga durata
 • 3. Simptome • Nu - multa vreme • Debut insidios + natura generala + plus factori de risc Tablouri: • Tuse persistenta la un barbat tanar, fumator • Pneumonie ce nu raspunde la un antibiotic • Hemoptizie, frecvent recurenta si minora • Boala cronica neexplicata • Detectie Rx fortuita
 • 4. Radiologic suspiciune: • Umbre nodulare sau infiltrative in lobii superiori, posterior si/sau apical • Umbre bilaterale infiltrative, cu aspect de diseminare incrucisata • Cavitare in lobii superiori • Calcificare • Fibroza in lobii superiori + umbre “flou”
 • 5. • Radiologic – localizarea postero- superioara, heterogenitatea opacitatilor, prezenta de leziuni nodulare satelite, intensitati/varste variabile, diseminari bronhogene, de aceeasi parte sau bilateral, evolutie taraganata, prelungita = pecetea TB • Varietate lezionala deosebita!
 • 6. Rx importanta pentru: • Suspiciunea clinica • Determinarea intinderii leziunilor, topografiei lor si a formei clinice
 • 7. Examen fizic: • Putine date: raluri apicale, dupa tuse • Semnele fizice de excavat nu sunt demne de incredere • Semnele fizice in lobul inferior - mai degraba nu e tuberculoza!
 • 8. • Diagnosticul va fi luat in considereare ori de cate ori se gasesc infiltrate pulmonare persistente , localizate apical, leziuni bilaterale excavate. • Nu exista un tablou radiologic patognomonic!
 • 9. • Absenta simptomelor nu exclude activitatea! • Simptomele depind mai putin de gravitatea leziunilor si mai mult de adaptarea individuala la tulburari functionale si dezordini anatomice
 • 10. • Excavatul – un semn prezumtiv de activitate • Fibroza in benzi dense, bine trase, poate sa domine tabloul Rx, dar nu trebuie considerata apriori ca leziune inactiva!
 • 11. • Orice biopsie, facuta intr-o situatie clinica in care tuberculoza este avuta in vedere, trebuie sa faca obiectul unei duble analize: bacteriologice si histologice!
 • 12. • Tuberculoza este o infectie bacteriana cronica cauzata de M.tuberculosis si caracterizata de formarea de granuloame in tesuturile infectate si de o hipersensibilitate “florida” mediata celular.
 • 13. • Hipersensibilitatea tuberculinica este antigen specifica in natura si urmeaza infectiei primare; • este dirijata contra proteinelor si nu exista un antigen dominant = hipersensibilitate la un evantai de proteine micobacteriene + adjuvanti multipli = multipli agenti proteici sunt totdeauna prezentati gazdei in compania unei baterii de adjuvanti - variabilitate!
 • 14. Recunoastere a Ag procesarea sa de macrofage (Ma1, Ma2, Ma3 etc) • Limfocitele T dezvoltare de subseturi de limfocite T activare Ma: killer, dar si potente supresoare Apar doi poli: • Pacientul cu boala cavitara cronica, curs prelungit si expresia florida a hipersensibilizarii la tuberculina • Anergie cutanata, absenta formarii granuloamelor - boala diseminata progresiva
 • 15. • Desi hipersensibilitatea cutanata intarziata la tuberculina este cea mai cunoscuta manifestare a hipersensibilitatii tuberculinice, formarea granulomului este probabil expesia sa central cea mai importanta.
 • 16. • Anticorpii nu au nici un rol major in imunitate, hipersensibilitate sau patogeneza TB.
 • 17. Diagnostic diferential Neo • Cavitatea centrala, calcificare si prezenta de leziuni satelite apar si in neo • BK + nu exclude neo! • BK – nu exclude TB! • Pot coexista! Pneumonie + abces – in special cand nu raspund la antibiotice • Atentie la pneumoniile cronice cu stafilococ, Klebsiella, anaerobi • Sarcoidoza - sa nu se uite ca tesutul luat de la periferia leziunii TB cazeioase poate sa arate granuloame necazeificate Aspergiloza bronhopulmonara alergica – frecventa la astmatici Alveolita extrinseca Pneumoconicoza Simptomele constitutionale cronice asociate cu TB • Pshionevroze • Diabet • Hipertiroidism • Batrani
 • 18. • “TB or not TB!” – Sir John Crofton
 • 19. Tuberculoza secundara • Cronica, “de uzura”, in care manifestarile constitutionale sunt adesea mai proeminente decat simptomele respiratorii: scaderea in greutate + stare subfebrila + transpiratii + etc. • Fara tratament este cronic progresiva, in pusee ondulante, cu perioade de stabilitate si de bine, dar apar invadate tot mai multe teritorii pulmonare
 • 20. • Progresia implica pierderea arhitecturii pulmonare: fibroza, scadere de volum, contractie “in sus”.
 • 21. Mecanismul ftiziogen este datorat suprainfectiei endogene plecata de la complexul primar (mai ales de la componenta lui ganglionara), pe cale hematogena si avand ca veriga intermediara focarele initiale ale primoinfectiei tardive (focarele Simon). Alte mecanisme: • reactivarea afectului primar calcificat • focare hematogene diseminate= toate diseminarile subacute • perforatii gangliobronsice
 • 22. TB poate cauza anormalitati nespecifice dar severe in biochimia corpului: • anemie normocitara normocroma • scaderea albuminei serice cu cresterea globulinelor cresterea VSH • Na seric scazut prin sindrom de secretie neadecvata de ADH • Explorarea functionala respiratorie - pentru urmarirea evolutiei • Examene complementare au rol in procesul de intelegere si conturare a recuperarii si pentru tratamentele adjuvante + modulare tratament (vitamina D)
 • 23. • Clinica = manifestari ale modificarilor ftiziopatologice si histopatologice care se produc in organismal alergic in conditii de multiplicare masiva si de actiune distructiva tisulara generate de reactia imuna macrofagelor
 • 24. Debut: • Progresiv – progresiv + constant+ ondulant • Acut • Pneumonic: nu herpes, faces frison, junghi difuz • Pseudogripal • -Accident evocator: hemoptizie, pneumotorax spontan, laringita • - Inaparent • Manifestarile clinice se caracterizeaza prin progresitate si polimorfism • O suita de simptome ce apar in lant si evolueaza ondulant • Astenie • Febra • Transpiratii • Inapetenta • Tuse • Expectoratie • Dispnee • Dureri toracice • Hemoptizie • Casexie •
 • 25. Grupuri cu risc crescut si factori de risc de TB Varsta: •Batranii, in special barbatii •Persoanele cu IDR pozitiv in perioada adolescentei (in special femeile) •Copiii in primii cinci ani de viata (in special sugarii) •(copii intre 6-12 ani sunt protejati)
 • 26. Contactii •– in special recenti si intrafamiliali cu cazuri de TB pulmonara activa, microscopic pozitiva •“Transplantatii sociali”: emigrantii, refugiatii, muncitorii navetisti.. •Mai ales daca provin din tari/regiuni cu prevalenta inalta •Incidenta este mai mare in primii ani ….
 • 27. 4.Circumstante socio-economice •Lipsa de locuinte, saracia, lipsa educatiei, somajul definite prin…… •Aceste caracteristici sunt exagerate prin abuzuri de substante , in special alcool si droguri intravenoase 5. Rasa •- Asociata cu conditii sociale si economice 6. Persoanele cu Tb inactive - mai ales leziuni fibrotice apicale, tratate anterior inadecvat 7. Convertori recenti la tuberculina •- in primii 1-2 ani de la conversie
 • 28. 8. Boli,dezordini si medicamente care predispun la progresia infectiei catre boala • - infectia HIV • - rujeola, gripa • - silicoza • - neo maligne (carcinomul capului si gatului, stomacul si plamanul; boala Hodkin, limfoamele non-Hodkin, leucemiile acute limfocitare si mielogene) • - alte deficiente ale imunitatii mediatecelular – congenitale sau castigate • Terapia imunosupresiva (chimioterapia sau radioterapia) • Tratamentul corticosteroid cronic • Diabetul zaharat insulin-depedent instabil • Hemodializa • Insuficienta renala cronica, cu uremie • Gastricotomia, baypass-ul jeuno- ileal, conditii asociate cu deficiente nutritionale, pierdere in greutate substantiala, persoanele inalte si slabe • Adictia la droguri intravenoase • Transplantul de organe+ terapia imunosupresiva
 • 29. • TB secundara (“de tip ftizic”- ftizia) este o manifestare de imbolnavire care survine pe un teren deja alergizat de primoinfectie, la o oarecare distanta de aceasta (uneori in continuitate) si in conditii de predominenta a imunitatii fata de hipersensibilizare si avand originea in reactivarea unor focare latent post primare. Extinderea leziunilor se face pe cale bronhogena, in pusee succesive cu evolutie cronica, cu tendinta la vindecare prin fibrozare (nu prin calcificare) si absenta reactiilor ganglionare.
 • 30. DIAGNOSTICUL POZITIV AL TUBERCULOZEI
 • 31. DEFINITIE • Tuberculoza este o boala infecto-contagioasa, cu caracter endemic, produsa de Mycobacterium tuberculosis, caracterizata prin formarea de granuloame, cu inflamatie si distructie tisulara importante, localizare obisnuit pulmonara si evolutie naturala (adica in absenta unui tratament corect) cronica, consumptiva si deseori fatala.
 • 32. Complexul Mycobacterium tuberculosis= M. Tuberculosis, M. Bovis, M. Africanum • Specii strict patogene • Cale de transmitere = aerogena • Sursa de boala = omul bolnav cu tuberculoza pulmonara care elimina bacili prin tuse si expectoratie, vorbit, cantat, stranut
 • 33. CLASIFICARE • TUBERCULOZA PRIMARA (COPIL) • TUBERCULOZA SECUNDARA (ADULT) • TUBERCULOZA DISEMINATA (MILIARA) • TUBERCULOZA EXTRAPULMONARA • FORME PARTICULARE
 • 34. DIAGNOSTICUL POZITIV AL TUBERCULOZEI • CRITERIUL EPIDEMIOLOGIC- contact TB cu bolnavi confirmati • CRITERIUL CLINIC • CRITERIUL PARACLINIC
 • 35. CLINIC TTBB pprriimmaarraa ((ccooppiill)) TTBB sseeccuunnddaarraa ((aadduulltt)) --TTBB pprriimmaarraa llaatteennttaa aassiimmppttoommaattiiccaa ((9900%%));; --1100%% ddiinn ccaazzuurriillee ddee pprriimmooiinnffeeccttiiee-- ssiimmppttoommaattiiccii;; -- ssiimmppttoommee ggeenneerraallee:: ffeebbrraa uussooaarraa,, aappaattiiee,, iinnddiiffeerreennttaa,, ttrraannssppiirraattiiii nnooccttuurrnnee,, iinnaappeetteennttaa,, ssccaaddeerree ppoonnddeerraallaa,, ttiirraajj,, ssttrriiddoorr;; --mmaanniiffeessttaarrii ccuuttaanneeoo--mmuuccooaassee:: eerriitteemm nnooddooss,, kkeerraattoo--ccoonnjjuunnccttiivviittaa fflliicctteennuullaarraa;; --ttiiffoobbaacciilloozzaa LLaannddoouuzzii;; --ssddrr.. ppsseeuuddoorreeuummaattiissmmaall --ddeebbuutt:: aaccuutt((3300--4400%%)),, iinnssiiddiiooss ((4400%%)),, aassiimmppttoommaattiicc((2200--4400%%));; --ssiimmppttoommee ggeenneerraallee:: aasstteenniiee ffiizziiccaa,, aannoorreexxiiee,, ttrraannssppiirraattiiii nnooccttuurrnnee,, ffeebbrraa ssaauu ssuubbffeebbrriilliittaattee,, ssccaaddeerree ppoonnddeerraallaa,, aammeennoorreeee rreecceennttaa nneejjuussttiiffiiccaattaa;; --ssiimmppttoommee rreessppiirraattoorriiii:: ttuussee ppeerrssiisstteennttaa ppeessttee 33 ssaappttaammaannii,, eexxppeeccttoorraattiiee mmuuccoo--ppuurruulleennttaa iinn ccaannttiittaattee mmiiccaa ssaauu aabbsseennttaa,, hheemmooppttiizziiee;; --oobbiieeccttiivv:: ttaabblloouu nneessppeecciiffiicc ((rraalluurrii aallvveeoollaarree ssaauu bbrroonnssiiccee,, ssddrr.. ddee ccoonnddeessaarree,, ssuufflluu aammffoorriicc))
 • 36. TUSEA PERSISTENTA PESTE 3 SAPTAMANI ESTE CEL MAI IMPORTANT SEMN DE APEL PENTRU TUBERCULOZA PULMONARA
 • 37. RADIOLOGIC TTBB pprriimmaarraa ((CCooppiill)) TTBB sseeccuunnddaarraa ((AAdduulltt)) -CCoommpplleexxuull pprriimmaarr ttiippiicc:: --aaffeecctt pprriimmaarr --aaddeennooppaattiiee hhiillaarraa ssii//ssaauu ppaarraattrraahheeaallaa hhoommoollaatteerraallaa;; --uunneeoorrii--aaddeennooppaattiiee hhiillaarraa//mmeeddiiaassttiinnaallaa iizzoollaattaa,, ffaarraa mmooddiiffiiccaarrii vviizziibbiillee iinn ppaarreenncchhiimm;; --ooccaazziioonnaall-- ccoonnddeennssaarree sseeggmmeennttaarraa ssaauu lloobbaarraa aassoocciiaattaa ccuu aaddeennooppaattiiee hhiillaarraa//mmeeddiiaassttiinnaallaa --NNOODDUULLII:: --mmiiccrroonnoodduullii ((<<33mmmm)) --nnoodduullii aacciinnaarrii ((44--1100mmmm)) --mmaaccrroonnoodduull ((>>1100mmmm)) uunniicc --OOPPAACCIITTAATTEE AALLVVEEOOLLAARRAA ((ccoonnddeennssaarree aacciinnaarraa)) --IIMMAAGGIINNEE CCAAVVIITTAARRAA --SSEECCHHEELLEE AALLEE PPRRIIMMOOIINNFFEECCTTIIEEII --OOPPAACCIITTAATTII DDEE NNAATTUURRAA FFIIBBRROOAASSAA ((iinn bbaannddaa ssaauu eexxttiinnssee)) --CCOOMMPPLLIICCAATTIIII ((PPNNEEUUMMOOTTOORRAAXX,, PPIIOOPPNNEEUUMMOOTTOORRAAXX,, PPLLEEUURREEZZIIEE DDEE IINNSSOOTTIIRREE))
 • 38. Leziunile nu ofera certitudinea diagnostica, insa suspiciunea este crescuta de urmatoarele argumente: • Localizare preferentiala a leziunilor dominante in segmentele apical si posterior ale lobilor superiori si segmentele apicale ale lobilor inferiori; in 15% din cazuri si in jumatatile inferioare; • Asociere de leziuni diferite pe aceeasi radiografie • Asocierea de leziuni la distanta in 2 lobi sau chiar in ambii plamani • Dinamica lenta in timp a leziunilor radiologice
 • 39. Investigatii bacteriologice CCOOPPIILL AADDUULLTT --iizzoollaarree ssii eevviiddeennttiieerree ooccaazziioonnaallaa aa bbaacciilliilloorr ddiinn pprroobbeellee cclliinniiccee;; --ssppuuttaa pprreelleevvaattaa ssppoonnttaann --ssppuuttaa iinndduussaa;; -pprreelleevvaatt ddee aassppiirraattiiee ggaassttrriiccaa pprriinn ttuubbaajj;; - ssaauu bbrroonnssiiccaa ((eennddoossccooppiicc)) PPrroodduussee rreeccoollttaattee:: --ssppuuttaa pprriinn eexxppeeccttoorraattiiee ssppoonnttaannaa;; --ssppuuttaa iinndduussaa;; --pprroodduuss ddee ssppaallaattuurraa bbrroonnssiiccaa;; --ttaammppoonnaarree llaarriinnggiiaannaa;; --aassppiirraatt bbrroonnssiicc;; --lliicchhiidd ddee llaavvaajj bbrroonnhhooaallvveeoollaarr;; --pprroodduussuull oobbttiinnuutt pprriinn bbiiooppssiiee bbrroonnssiiccaa;; --llaavvaajj ggaassttrriicc mmaattiinnaall --bbiiooppssiiee ppuullmmoonnaarraa;; --eexxppeeccttoorraattiiee ssppoonnttaannaa dduuppaa bbrroonnhhoossccooppiiee
 • 40. PRODUSELE RECOLTATE SE EXAMINEAZA: • MICROSCOPIC • IN CULTURA • TESTAREA SENSIBILITATII LA MEDICAMENTE ANTITUBERCULOASE
 • 41. MICROSCOPIC: • Coloratie Ziehl-Nielsen (standardul de referinta) –identifica BAAR • Coloratia la rece cu auramina-iodamina fenicata
 • 42. REZULTATELE SE EXPRIMA SEMICANTITATIV • Metoda ieftina • rapida (1-2 ore) • relativ specifica • relativ putin sensibila
 • 43. FFlluuoorreesscceennttaa NNoottaarree sseemmiiccaannttiittaattiivvaa ZZiieehhll--NNiieellsseenn 00 BBAAAARR nneeggaattiivv 00 11--33//330000cc 11--33//330000cc 11--99//1100cc 11++((++)) 11--99//110000cc 11--99//11cc 22++((++++)) 11--99//1100cc 1100--9900//11cc 33++((++++++)) 11--99//11cc >>9900//11cc 44++((++++++++)) >>99//11cc
 • 44. CULTIVAREA M.Tuberculosis pe diverse medii de cultura: DIAGNOSTIC POZITIV • SOLIDE- Lowenstein –Jensen (standardul de referinta)-2 luni • LICHIDE- MIDDLEBROOK 7H9/7H12 (rapida-1-2 saptamani-, dar scumpa)
 • 45. CCrreesstteerreeaa ggeerrmmeenniilloorr NNoottaarreeaa rreezzuullttaattuulluuii AAbbsseennttaa rreezzuullttaattuulluuii SSuubb 5500 ccoolloonniiii 5500--110000 ccoolloonniiii 110000--220000 ccoolloonniiii 220000--550000 ccoolloonniiii >>550000 ccoolloonniiii NNeeggaattiivv SSee nnootteeaazzaa nnrr eexxaacctt ddee ccoolloonniiii ++ ++++ ++++++ ++++++++
 • 46. IDENTIFICAREA SPECIEI • CLASIC- testul niacinei, catalazei, nitrat-reductazei) • MODERN- PCR -hibridizarea monocatenelor de AND -analiza polimorfismului fragmentelor de restrictie -spolingotiparea
 • 47. TESTAREA SENSIBILITATII LA MEDICAMENTE ANTITUBERCULOASE • Informatii privind sensibilitatea/rezistenta tulpinii izolate la medicamentele antituberculoase; • Testare obligatorie a sensibilitatii la pacientii aflati la retratament, la care e posibila instalarea unei rezistente dobandite, precum si la cei contacti cu cazuri de chimiorezistenta la care e posibila o rezistenta initiala; • Se va face cel putin pentru HIN si RMP.
 • 48. Examenul histopatologic • Leziunile histopatologice= mijloc adjuvant de diagnostic pozitiv, atunci cand ex. Bacteriologic e neconcludent (produse paucibacilare) • Se cultiva si fragmente tisulare • Produse: pleura, ggl, pericard, peritoneu, os/membrana sinoviala, rar perete bronsic, laringian, plaman (biopsii)
 • 49. IDR la tuberculina CCOOPPIILL AADDUULLTT --iiddrr ppoozziittiivv-- rrooll iimmppoorrttaanntt iinn ddiiaaggnnoossttiicc;; --vvaacccciinnaarreeaa BBCCGG ppooaattee ddaa rreezzuullttaattee ffaallss ppoozziittiivvee;; IIddrr nneeggaattiivv nnuu eexxcclluuddee ddiiaaggnnoossttiiccuull ssii nneecceessiittaa rreetteessttaarree uulltteerriiooaarraa ppeennttrruu ddiiaaggnnoossttiiccuull uunnuuii eevveennttuuaall vviirraajj ttuubbeerrccuulliinniicc ((llaa 22 lluunnii)) VViirraajj ttuubbeerrccuulliinniicc== ttrreecceerreeaa ddee llaa oo rreeaaccttiiee nneeggaattiivvaa llaa uunnaa ppoozziittiivvaa ssii eessttee ddiiaaggnnoossttiiccaa ppeennttrruu iinnffeeccttiiee ttuubbeerrccuullooaassaa rreecceennttaa.. SSaalltt ttuubbeerrccuulliinniicc== ccrreesstteerreeaa ddiiaammeettrruulluuii rreeaaccttiieeii ttuubbeerrccuulliinniiccee ccuu ppeessttee 1100 mmmm ffaattaa ddee tteessttaarreeaa aanntteerriiooaarraa.. --iiddrr nnuu eessttee ssppeecciiffiicc;; --aarree rrooll aajjuuttaattoorr;; -->>1100mmmm-- iinnffeeccttiiee pprreezzeennttaa;; <<1100mmmm--iinnffeeccttiiee aabbsseennttaa;; >>55mmmm-- ppoozziittiivvaa llaa iimmuunnoossuupprreessaattii;; --rreeaaccttiiii ffaallss ppoozziittiivvee:: eerroorrii ddee iinnjjeeccttaarree,, vvaacccciinnaarree BBCCGG,, ccoonnttaacctt ccuu mmiiccoobbaacctteerriiii aattiippiiccee;; --rreeaaccttiiii ffaallss nneeggaattiivvee:: eerroorrii ddee iinnjjeeccttaarree/cciittiirree,, ssaarrccooiiddoozzaa aaccttiivvaa,, bboollii hheemmaattoollooggiiccee mmaalliiggnnee,, iinnffeeccttiiii vviirraallee aaccuuttee ((oorreeiioonn,, vvaarriicceellaa)),, HHIIVV,, vvaacccciinnaarrii rreecceennttee ccuu vviirruuss vviiuu,, ccoorrttiiccootteerraappiiee,, eettaappaa iinniittiiaallaa aa iinnffeeccttiieeii ttuubbeerrccuullooaassee,, iinnaaiinntteeaa ccoonnssttiittuuiirriiii rraassppuunnssuulluuii iimmuunn))
 • 50. TESTUL LA QUANTIFERON • Test diagnostic ajutator, “in vitro”, care utilizeaza un cocktail de peptide (ESAT-6, CFP-10, TB7.7(p4) ) ce simuleaza proteinele MT, pentru a stimula celulele sangvine (limfocitele) prelevate de la pacient. Limfocitele care recunosc antigenii secreta IFN-gamma, si care reprezinta baza testului. • Nu poate face distinctia intre tuberculoza boala si infectia latenta; • Are o mare sensibiliatte si specificitate si nu este influentat de vaccinarea BCG sau de sensibilizarea altor bacterii • Rezultate disponibile rapid, in 24 ore; • Limite:- probe de sange care necesita incubare in maxim 16 ore de la prelevare; -nu a fost evaluat la gravide si la pacientii cu functie imuna alterata prin DZ, silicoza si unele afectiuni hematologice Test util la persoanele HIV pozitive; se coreleaza cu riscul infectiei cu MT la pacientii primitori de transplante, cu boli autoimune, sau cu afectiuni neoplazice; La copii- test util, cu sensibilitate cel putin egala cu cea a idr, insa cu o specificitate mai mare. Se exprima ca – pozitiv, negativ, indeterminabil.
 • 51. FORME GRAVE DE TUBERCULOZA • MENINGITA TUBERCULOASA • TUBERCULOZA MILIARA
 • 52. MENINGITA TUBERCULOASA • Produsa prin diseminare hematogena in cursul primoinfectiei; rar prin reactivare endogena ulterioara; • Clinic : A=C -debut insidios -iritare, cefalee, varsaturi -sdr.meningean, coma cu rigiditatea membrelor; Radiografia toracica p-a:-aspect normal; -caracteristica pentru tb primara -imagine miliara Ex. FO: -tuberculi coroizi; Ex. LCR- obiectiveaza diagnosticul- celularitate moderat crescuta cu predominenta limfocitelor; m.o.-BAAR-negativ; cultura-pozitiva
 • 53. TUBERCULOZA MILIARA CCOOPPIILL AADDUULLTT --ffoorrmmaa sseevveerraa ddee bbooaallaa;; --ddeebbuutt bbrruusscc--ffeebbrraa iinnaallttaa,, iinnaappeetteennttaa,, ttoorrppooaarree,, vvaarrssaattuurrii,, ddiiaarreeee;; --oobbiieeccttiivv-- ttaahhiiccaarrddiiee,, ddiissppnneeee,, cciiaannoozzaa,, --ccuu ssaauu ffaarraa hheeppaattoosspplleennoommeeggaalliiee;; --ccuu ssaauu ffaarraa iinnssuuff.. rreesspp.. aaccuuttaa;; --rraaddiiooggrraaffiiaa ttoorraacciiccaa pp--aa::-- iimmaaggiinneeaa mmiilliiaarraa,, ccuu ssaauu ffaarraa aaddeennooppaattiiee hhiillaarraa ssaauu mmeeddiiaassttiinnaallaa;; --iiddrr ppoozziittiivv;; EExx..FFOO,, EExx LLCCRR-- aarrgguummeennttee ddiiaaggnn.. TTuubbeerrccuulloozzaa mmiilliiaarraa aaccuuttaa:: --cclliinniicc:: ffeebbrraa,, ffrriissooaannee,, aannoorreexxiiee,, ssccaaddeerree ppoonnddeerraallaa,, ddiissppnneeee,, ttuussee sseeaaccaa,, uunneeoorrii ttaabblloouu ddee ddeettrreessaa rreesspp aaccuuttaa;; --oobbiieeccttiivv::ttaahhiiccaarrddiiee,, hheeppaattoommeeggaalliiee,, rraarr sspplleennoommeeggaalliiee;; --rraaddiiooggrraaffiiaa ttoorraacciiccaa::nnoorrmmaallaa llaa ddeebbuutt/aassppeecctt ttiippiicc ddee mmiilliiaarraa;; --eexx ssppuutteeii iinn mm..oo:: nneeggaattiivv;; --bbiiooppssiiaa ppuullmmoonnaarraa ttrraannssbbrroonnssiiccaa==ddiiaaggnnoossttiiccaa TTuubbeerrccuulloozzaa mmiilliiaarraa ccrroonniiccaa:: --llaa vvaarrssttnniiccii--ffeebbrraa ddee eettiiooll..nneepprreecciizzaattaa,,ssddrr..ccoonnssuummppttiivv --rraaddiiooggrraaffiicc--iimmaaggiinnee mmiilliiaarraa TTBB ddiisseemmiinnaattaa aarreeaaccttiivvaa:: rraarraa/HHIIVV/pprrooggnnoossttiicc rreezzeerrvvaatt
 • 54. TUBERCULOZA EXTRAPULMONARA
 • 55. PLEUREZIA TUBERCULOASA • Cea mai frecventa forma de tuberculoza extrapulmonara; • Apare in special la adolescenti, adulti tineri, rar la varstnici; • Poate fi izolata sau • De acompaniament al tuberculozei pulmonare • Clinic: - debut acut: durere intensa toracica, febra, tuse seaca, dispnee, scadere ponderala, fatigabilitate - debut insidios – la varstnici; Obiectiv: -matitate intensa, abolirea MV si a vibratiilor vocale, eventual suflu pleuretic; Radiografia toracica:-opacitate de tip lichidian/ obturarea SCD in pleureziile mici/ deplasarea mediastinului in pleureziile in cantitate medie/mare
 • 56. PLEUREZIA TUBERCULOASA • IDR negativa/ se pozitiveaza ulterior in cursul tratamentului (argument diagnostic retrospectiv) • Ex.lichidului pleural – lichid serocitrin/ exudat -bacteriologic rar pozitiv in m.o. -rar pozitiv si in cultura Biopsia pleurala- pe ac sau toracoscopie -diagnostica in 70-80% din cazuri -combinatie intre cultura pentru MT si examen histopatologic
 • 57. Alte forme de tuberculoza extrapulmonara: • TB ganglionara: frecventa la copii, adulti tineri,idr frecvent pozitiv, ex bacteriologic diagnostic; • TB osteoarticulara: localizare frecventa la nivelul coloanei vertebrale, radiografie, CT,RMN, ex. Bacteriologic din cazeumul exteriorizat, punctat sau biopsiat sau chiuretarea osului afectat; • TB renala: frecventa la varstnici, manifestari de organ, idr pozitiv, urocultura diagnostica; • TB genitala: salpingita/ orhiepididimita, diagnostic bacteriologic pentru urina sau sange menstrual; • Pericardita TB:rara, frecventa la HIV pozitivi, zgomote cardiace infundate, semne de IC dr, microvoltaj pe ECG, tamponada cardiaca, diagnostic prin biopsie pericardica; • TB peritoneala: ascita/ evolutie insidiosa sau ca abdomen acut/ diagnostic prin laparotomie exploratorie/ ex histologic, bacteriologic din fragmentele de peritoneu prelevate; • TB laringiana:rara/ intens contagioasa/ disfonie • Tuberculoame cerebrale/TB cutanata/TB intestinala/ TB hepatosplenica/TB auriculara/TB oculara/TB tiroidiana/TB suprarenaliana
 • 58. TUBERCULOZA SI INFECTIA HIV • INFECTIA HIV= cel mai mare factor de risc pentru aparitia tuberculozei la o persoana infectata in prealabil cu MT; • Tuberculoza asociata infectiei HIV este inclusa in definitia SIDA; • Clinic- functie de gradul deficitului imun al pacientului –tipic, atipic, diseminat; • TBP- CD4+>200/mm cub – clinic si radiografic identic cu cei neinfectati; frotiu pozitiv 75-80%; - CD4+<200/mm cub – TB miliara/ adenopatii mediastinale/ pleurezii; -frotiu frecvent negativ -idr negativ TBEP- frecventa in stadii avansate de imunodepresie