REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD
DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR
i
NASIONALE
SERTIFIKAAT
(HANDEL)
N...
of 1

National N3 Certificate Commerce 1988

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - National N3 Certificate Commerce 1988

  • 1. REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR i NASIONALE SERTIFIKAAT (HANDEL) NOMMER-NUMBER N3 168'370 TOEGEKEN AAN AWARDED TO GEBORE-80RN T HUGHES MET INGANG VAN BOK 3/405 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ADMINISTRATION: HOUSE OF ASSEMBLY DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE NATIONAL CERTIFICATE (COMMERCE) 11/04/70 WITH EFFECT FROM 1/0111988 VAKKE GESLAAG SUBJECTS PASSED *DUI ONDERSKEIDING AAN *INDICATES DISTINCTION KANTOORPRAKTYK N3 OFFICE PRACTICE N3 KOMMUNIKASIE EN AFRONDING N3 COMMUNICATION AND DEPORTMENT N3 TIK N3 135 W.P.M) TYPING N3 135 W.P.M) KOOKKUNS N3 CCOKERY N3 XXXXXXXXXXXXXXX EKSAMENBEAMPTE EXAMINATION OFFICER G.P.-S.021-0050 ~h 9'!V.t~cAP · HOOF UITVOERENDE DIREKTEUR CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR

Related Documents