SUŠTINA I KORISTI UVOĐENJA IMS U POSLOVANJE ŽELEZNICE SRBIJE U ODNOSU NA PRINCIPE ODRŽIVOG RAZVOJA Mr. Nena M. Tomović C...
<ul><li>C iljev i saobraćajne politike EU zasnovani na: </li></ul><ul><li>povećanju ukupne transportne efikasnosti, </l...
<ul><li>Suština promena zasniva se na primeni standarda koji se odnose na: </li></ul><ul><li>Kvalitet i nivo usluga železn...
<ul><li>Podrazumeva realizaciju četiri ne uvek komplementarna cilja: </li></ul><ul><li>obezbeđivanje društvenog napretka ...
<ul><li>C iljevi su i suština strategija održivog razvoja, promoviše sledeće: </li></ul><ul><li>smanjenje udela saobra...
<ul><li>UVO Đ ENJE IMS U POSLOVANJE Ž S </li></ul><ul><li>uspostavlja se među-funkcijska horizontalna menadžment struktur...
<ul><li>IMS - pristup preko standarda </li></ul><ul><li>QMS prvo, pa potom neki drugi MS – EMS, OHSAS… </li></ul><ul><l...
2. IMS sa TQM-om kao osnovom integracije Resursi, procesi i procedure sva tri standarda su u interakciji sa liderstvom i ...
<ul><li>PREPORUKE I PREDNOSTI UVOĐENJA IMS </li></ul><ul><li>Identifikovati one aktivnosti u procesu koje mogu da utiču na...
<ul><li>Prednosti uvođenja IMS u organizaciju su: </li></ul><ul><li>Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodst...
BEZ STANDARDIZOVANIH PROCEDURA NIJE MOGUĆE OBEZBEDITI POŠTOVANJE ZAKONSKIH PROPISA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U CELI...
of 11

Prezentacija tomovic,pejcic tarle

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacija tomovic,pejcic tarle

 • 1. SUŠTINA I KORISTI UVOĐENJA IMS U POSLOVANJE ŽELEZNICE SRBIJE U ODNOSU NA PRINCIPE ODRŽIVOG RAZVOJA Mr. Nena M. Tomović Centar za održivi razvoj, Železnice Srbije, Nemanjina 6, Beograd [email_address] P rof. Dr. Snežana Pejčić Tarle Sao braćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd [email_address] ACKNOWLEDGMENT This paper is a part of the project “Critical infrastructure management for sustainable development in postal, communication and railway sector of Republic of Serbia” funded by the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Project number: TR36022.
 • 2. <ul><li>C iljev i saobraćajne politike EU zasnovani na: </li></ul><ul><li>povećanju ukupne transportne efikasnosti, </li></ul><ul><li>smanjenju troškova </li></ul><ul><li>ekološkoj prihvatljivost transportnog sistema </li></ul><ul><li>Transformacija železničkog transportnog sistema: </li></ul><ul><li>interoperabilnosti </li></ul><ul><li>kvaliteta usluga </li></ul><ul><li>visokog standarda bezbednosti </li></ul><ul><li>otvaranja nacionalnog tržišta </li></ul>
 • 3. <ul><li>Suština promena zasniva se na primeni standarda koji se odnose na: </li></ul><ul><li>Kvalitet i nivo usluga železničke infrastrukture </li></ul><ul><li>Kvalitet transportne usluge </li></ul><ul><li>Zaštitu životne sredine, </li></ul><ul><li>Zaštitu i brigu o zdravlju i bezbednosti zaposlenih, </li></ul><ul><li>Upravljanju rizikom, </li></ul><ul><li>Bezbednosti informacija . </li></ul>
 • 4. <ul><li>Podrazumeva realizaciju četiri ne uvek komplementarna cilja: </li></ul><ul><li>obezbeđivanje društvenog napretka koji uvažava potrebe svih, </li></ul><ul><li>obezbeđivanje efikasne zaštite životne sredine, </li></ul><ul><li>pažljivo korišćenje i trošenje prirodnih resursa i </li></ul><ul><li>održavanje visokog i stabilnog nivoa ekonomskog rasta i zaposlenosti </li></ul><ul><li>s a jednakom važnošću uz ima u obzir i tretira ekonomske, socijalne i ekološke ciljeve . </li></ul>Održivi transport je aspekt globalne održivosti koja podrazumeva da zadovoljenje e gzistencijalnih potreba sadašnjosti ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.
 • 5. <ul><li>C iljevi su i suština strategija održivog razvoja, promoviše sledeće: </li></ul><ul><li>smanjenje udela saobraćaja u zagađenju vazduha i emisiji buke tako što će se poboljšati kvalitet motornog goriva i vozila i smanjiti upotreba fosilnih goriva, </li></ul><ul><li>uključivanje Republike Srbije u transevropsku mrežu s većom bezbednošću u saobraćaju, </li></ul><ul><li>podizanje kvaliteta saobraćajnih usluga i usluga saobraćajne infrastrukture, </li></ul><ul><li>povećanje intermodalnog transporta u ukupnom prevozu robe i putnika tako što će se korišćenje rečnog i železničkog saobraćaja povećati za 25 % u odnosu na 2005. godinu, </li></ul><ul><li>izgradnju jedinstvenih sistema prevoza putnika koji će biti prilagođeni korisniku, na regionalnom nivou u Republici Srbiji, </li></ul><ul><li>jačanje spoljne dimenzije tržišta – tranzitnog saobraćaja, izvoza i uvoza robe i usluga, </li></ul><ul><li>dalju operacionalizaciju i razradu pomenutih ciljeva kroz strategiju razvoja saobraćaja Republike Srbije. </li></ul>
 • 6. <ul><li>UVO Đ ENJE IMS U POSLOVANJE Ž S </li></ul><ul><li>uspostavlja se među-funkcijska horizontalna menadžment struktura, kojom se dobija integrisana više-nivovska struktura, </li></ul><ul><li>usvajaju se zajednički elementi standarda, uključujući zakonske zahteve, </li></ul><ul><li>ujednačeno formulisanje svih važnih politika za menadžment sisteme, kojima se jasno definišu eksterni i interni zahtevi iz ugla interesnih grupa i ključnog biznisa, </li></ul><ul><li>dobija se vodič dobre prakse, koji predstavlja multi-funkcionalni priručnik IMS-a, </li></ul><ul><li>postoji menadžment plan projekta, čije je težište na oceni, planiranju i upravljanju rizikom. </li></ul>
 • 7. <ul><li>IMS - pristup preko standarda </li></ul><ul><li>QMS prvo, pa potom neki drugi MS – EMS, OHSAS… </li></ul><ul><li>EMS prvo, pa potom neki drugi MS – QMS, OHSAS… </li></ul><ul><li>Simultano QMS sa nekim drugim MS, pa potom ostali MS </li></ul><ul><li>Integrisanje parcijalnih standarda se može ostvariti: </li></ul><ul><li>ukjučivanjem, tako što se uradi dokumentacija osnovnog standarda (QMS po JUS ISO 9001), a zatim se proširuje prema zahtevima ostalih standarda, </li></ul><ul><li>dodavanjem, tako što svaki standard ima svoju dokumentaciju koja se međusobno povezuje </li></ul>
 • 8. 2. IMS sa TQM-om kao osnovom integracije Resursi, procesi i procedure sva tri standarda su u interakciji sa liderstvom i kulturom, a sve je obuhvaćeno aktivnostima planiranja, upravljanja, merenja, unapređenja i auditinga, transformišući ulaze u izlaze. Izlazi se porede sa ciljevima, koji su definisani na osnovu politike IMS-a, kao i zahteva interesnih grupa organizacije. Rezultati ovih poređenja se manifestuju povratnom spregom na ulaz, gde se ciljevi mogu preispitati a resursi podesiti, ako je to potrebno.
 • 9. <ul><li>PREPORUKE I PREDNOSTI UVOĐENJA IMS </li></ul><ul><li>Identifikovati one aktivnosti u procesu koje mogu da utiču na kvalitet, životnu sredinu i zaštitu i bezbednost ljudi </li></ul><ul><li>Uz pomoć zaposlenih koji su uključeni u realizaciju procesa, razviti i dokumentovati procedure za operativno upravljanje procesom sa radnim uputstvima u kojima su jasno definisani operativni kriterijumi za realizaciju kvalitetne usluge na bezbedan način uz najmanji uticaj na životnu sredinu </li></ul><ul><li>Razviti i operativno upravljati procesima u svim fazama realizacije transportne usluge </li></ul>
 • 10. <ul><li>Prednosti uvođenja IMS u organizaciju su: </li></ul><ul><li>Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvesnija kada su integrisani ciljevi, resursi i mere i kada se vrši zajedničko preispitivanja IMS </li></ul><ul><li>Integracija sistema menadžmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti </li></ul><ul><li>Adapatacija osnovnog menadžment sistema prema različitim standardima je efikasnija i jeftinija od gradnje i primene pojedinačnih MS </li></ul><ul><li>Jednostavinije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koj imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih MS </li></ul><ul><li>Primena i održavanje sistema kroz integrisana ispitivanja, verifikacije, preispitivanja i valorizacije štedi vreme i novac </li></ul><ul><li>Jefitniji i efektivniji je reinženjering procesa koji sadrži više aspekata od višestrukih reinženjeringa sa određenog aspekta </li></ul><ul><li>Jeftiniji i efektivniji je interni audit i priprema za sertifikaciju IMS od pojedinačnih za svaki MS </li></ul><ul><li>Sticanje poverenja kod kupaca i pozitivan imidž na tržištu i u društvu </li></ul><ul><li>Integrisani sistem obezbeđuje veći nivo menadžment kontrole nego kada je uspostavljen menadžment više različitih sistema </li></ul><ul><li>Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana </li></ul><ul><li>Jednistveni program obuka za IMS štedi novac i vreme, a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za različite sisteme. </li></ul>
 • 11. BEZ STANDARDIZOVANIH PROCEDURA NIJE MOGUĆE OBEZBEDITI POŠTOVANJE ZAKONSKIH PROPISA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U CELINI ! HVALA NA PAŽNJI !

Related Documents