Natiivimainonnan opas
Natiivimainonnan työryhmä
Kesäkuu 2015
Lönnrotinkatu 20 B
00120 Helsinki
www.iab.fi
Twitter: @IABFinland
Natiivimainonnan työryhmä:
pj Anna Kurkela, A-lehdet,
An...
1. Johdanto
3
Natiivimainonta herättää tunteita. Paitsi että
sana taipuu väkinäisesti suomen kielelle, sen
merkitys on mon...
Natiivimainonnan määritelmä
Natiivimainonta on markkinointiviestinnän muoto, jossa mainostaja saa käyttöönsä
tilaa, joka o...
5
Sisältömarkkinointi on parhaimmillaan toimiva tapa vaikuttaa kuluttajaan, mut-
ta usein sisällöntuottajaksi ryhtynyt mai...
Mainossisältö on median julkaisemaa mainostajan sisältöä samanmuotoisena
oman sisältönsä kanssa. Mainossisältöjen muotoja ...
7
Mainostajan tulee myös huomioida omat resurssinsa natiivimainontaa suunnitelles-
saan. Toimiva natiivimainonta vaatii as...
8
Mittaaminen vaatii
ymmärrystä ja käsityötä
Natiivimainonnan onnistumisen
mittaamiselle ei ole yksinkertaista
kaavaa, sil...
9
Natiivimainonnan mittarit ja tavoitteet myynnilliseen seuraamiseen
• Määrittele seurattavien mittarien (näytöt, klikit j...
10
Miten mittarit valitaan?
Kaikellanäkyvyydelläjaviestinnälläonainamyösbrändivaikutuksia.Natiivimainontakampan-
jan laaju...
11
Kyselytyökalujen kautta tehtyjen tutkimusten mukaan natiivimainonta on erittäin
tehokasta, kunhan sisältö tarjoaa lukij...
12
Journalistin ohjeiden kohdassa 16 painotetaan mainossisällön ja toimituksellisen
aineiston erottamista: ”Ilmoitusten ja...
of 12

natiivimainonnan-opas-iab-finland

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - natiivimainonnan-opas-iab-finland

 • 1. Natiivimainonnan opas Natiivimainonnan työryhmä Kesäkuu 2015
 • 2. Lönnrotinkatu 20 B 00120 Helsinki www.iab.fi Twitter: @IABFinland Natiivimainonnan työryhmä: pj Anna Kurkela, A-lehdet, Anne Saloranta, Sanoma Antti Leino, GroupM Elina Hytönen, Sanoma Elina Karjala, Nelonen Media Heljä Hyytiä, Otavamedia Jaakko Hautanen, Interquest JanneHaussila,SBSDiscoveryMedia Janne Hautajoki, Kesko Johanna Lehtonen, Interquest Jukka Hurme, IL-Media Laura Kokko, MTV Lotta Heikkeri, IAB Finland Lotta Olkinuora, Interquest Minna Jaskari, RAY Mira Vaurula, Nelonen Media Niko Silventoinen, Sanoma Pietari Korhonen, Sanoma Sanna Valkeejärvi, Sanoma SatuSinisalo,SBSDiscoveryMedia Tommi Pasanen, RAY Ville Jahn, Sanoma IAB Finland ry on digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin kas- vua ja kehitystä edistävä järjes- tö, joka muodostuu noin sadasta jäsenyrityksestä. Jäsenet ovat medioita, mainostajia, mediatoi- mistoja, luovia toimistoja, tutki- muslaitoksia, analytiikkapalvelu- jen tarjoajia, internet-teknologiaa kehittäviä yrityksiä sekä mainos- verkostoja. Lue lisää toiminnasta ja jäsenyy- destä: iab.fi. Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä natiivimainonta on? 4 Natiivimainonnan määritelmä 4 Natiivimainontaa vai sisältömarkkinointia? 4 Relevanttia sisältöä oikeille kohderyhmille 5 Ohjaava ja sisällöllinen natiivimainonta 5 Natiivimainonta osana sisältöstrategiaa 6 3. Natiivimainonnan mittaaminen 7 Tavoitteiden asettaminen 7 Kovan datan mittarit ja brändimittarit 7 Kovan datan luvut 8 Myynnilliset mittarit 8 Kyselytyökalujen kautta saatava data ja brändimittarit 9 Miten mittarit valitaan? 10 Esimerkkejä natiivimainonnan mittaamisesta 10 4. Natiivimainonnan tunnistettavuus ja merkitseminen 11 Mainonnan tunnistettavuus 11 IAB Finlandin suositus natiivimainonnan merkitsemisestä 12
 • 3. 1. Johdanto 3 Natiivimainonta herättää tunteita. Paitsi että sana taipuu väkinäisesti suomen kielelle, sen merkitys on monelle epäselvä ja sekoittuu toi- seen muotisanaan, sisältömarkkinointiin. Vaikka natiivimainonta on syntyjään digimarkkinoinnin ilmaisu, sen alle mahtuvat myös esimerkiksi aika- kauslehtien advertoriaalit ja tv-ohjelmien tuote- sijoittelu. Myös niiden ja journalismin suhteesta on käyty kiivaita keskusteluja. Ilmiö itsessään ei siis ole uusi: kyse on median keinoja ja muotoja hyödyntävästä mainonnasta, kuluttajalähtöises- tä tavasta lähestyä yleisöä mainosviestillä. Markkinointi digitaalisissa kanavissa on viime vuosina moninkertaistunut: vuoden 2015 en- simmäisellä kvartaalilla digitaalinen mainonta muodosti jo 26 prosenttia Suomen kaikista mai- nospanostuksista1 . Verkon näkyvintä mainontaa ovat bannerit, mutta display-mainonnan kasvu- Ilmiössä itsessään ei ole mitään uutta: myös natiivimainonnassa on kyse on median keinoja ja muotoja hyödyntävästä mainonnasta. vauhti on tasaantunut muiden digitaalisten mainosmuotojen kiriessä. Perinteinen bannerimainonta on harvoin tehokkain keino esimerkiksi kuluttajien si- touttamiseen tai liikenteen ohjaamiseen mainossisältöjen pariin, ainakaan silloin kun “Osallistu ja voita” ei riitä. Lisäksi display-mainokset sivustoilta piilottavat ad block -ohjelmat ovat yleistyneet: Pagefairin ja Adoben tutkimuksen 2 mukaan vuonna 2014 suomalaisista internet-käyttäjistä yli 14 prosentilla oli mainostenesto-ohjelma ko- neellaan. Natiivimainonnan monet eri muodot antavat mahdollisuuden valita mark- kinointiviestin esitystavan tavoitteiden ja kohdeyleisöjen mukaan, ja mainokset myös julkaistaan mediasisältöjen joukossa. IAB Finlandin natiivimainonnan työryhmä perustettiin syksyllä 2014 pohtimaan ilmiö- tä Suomen markkinoilla. Ensimmäisissä kokouksissa keskityttiin perusasioihin: natiivi- mainonnan määrittelyyn ja aiheen rajaukseen. Medioiden, mainostajien ja toimistojen edustajista koostuva työryhmä päätti kirjoittaa oppaan, joka kartoittaisi natiivimainon- nan mahdollisuuksia sekä kannustaisi tekemään entistä laadukkaampaa natiivimainon- taa. Natiivimainonnan opas on katsaus siihen, mitä natiivimainonta on, miten sitä teh- dään ja miten sitä kannattaa mitata. Jokainen natiivimainos on ainutlaatuinen, joten emme valitettavasti voi antaa yksinkertaista kaavaa menestyksekkään natiivimainon- nan tekemiseen. Sen sijaan opas tarjoaa ideoita, vinkkejä ja arvokasta tietoa alati kehit- tyvään mainosmuodon tekemiseen. IAB Finlandin natiivimainonnan työryhmän puolesta Anna Kurkela, työryhmän puheenjohtaja 1) http://www.iab.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kvartaalitiedotteet/digimainonta-hatyyttelee-jo-sanomalehtien-mainospanostuksia.html 2) http://downloads.pagefair.com/reports/adblocking_goes_mainstream_2014_report.pdf
 • 4. Natiivimainonnan määritelmä Natiivimainonta on markkinointiviestinnän muoto, jossa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omalle sisällölle. Nativiimainonta on • maksettua sisältömarkkinointia eli vuokrattua mediaa • median keinoja ja muotoja hyödyntävää mainossisältöä • median sisältöelementtien kaupallistamista Natiivimainontaa vai sisältömarkkinointia? Sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle esimerkiksi viihdyttävää tai hyödyllistä sisältöä vastikkeetta saadakseen ja ylläpitääkseen asiakkuutta. Natiivi- mainonta taas tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen. 4 2. Mitä natiivimainonta on? YRITYS MEDIA KULUTTAJA Mainonta Natiivi- mainonta Julkaisu- sisällöt Sisältö- markkinointi Sisältömarkkinoinnin keinoin mainostaja voi ottaa haltuun oman alansa keskustelut ja asiantuntijuuden digitaalisissa kanavissa sekä nousemaan yleisön tietoisuuteen. Sisältömarkkinoinnilla pyritään luomaan tarpeita, viihdyttämään, tukemaan omaa asiantuntijuutta, nousemaan ajatusjohtajiksi tai esimerkiksi opettamaan kuluttajia tuotteiden käytössä.
 • 5. 5 Sisältömarkkinointi on parhaimmillaan toimiva tapa vaikuttaa kuluttajaan, mut- ta usein sisällöntuottajaksi ryhtynyt mainostaja havaitsee, ettei laadukkaan sisäl- lön tuottaminen yksistään riitä tuomaan kuluttajia sen pariin. Jotta sisällöt tavoit- tavat kuluttajan, ne on vietävä palveluihin ja sivustoille, joissa yleisöt jo valmiiksi käyttävät aikaansa. Kaikilla mainostajilla ei myöskään ole resursseja laadukkaan sisällön tuottamiseen itse, jolloin median tai toimistojen asiantuntemus kohde- rymistä ja sisällöistä tulee tarpeeseen. Suhteessa sisältömarkkinointiin natiivimainonnan voi ajatella olevan maksettua sisältömarkkinointia muissa kuin mainostajan omissa kanavissa. Relevanttia sisältöä oikealle kohderyhmälle Siinä missä display-mainonta keskeyttää mediankäyttökokemuksen, natiivimainonta tarjotaan kuluttajalle integroituna osaksi mediasisältöjä. Natiivimainonnan tehtävä- nä on houkutella yleisö kuluttamaan mainossisältöä, ja onnistuneesti toteutettuun ja oikeassa kontekstissa esitettyyn natiivimainontaan suhtaudutaankin usein nimen- omaan kiinnostavana ja hyödyllisenä sisältönä. Natiivimainontaa kannattaa suunnitella ennemmin kuluttajan kuin lähettäjän näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä kohdemedian kanssa. Natiivimainonta ei silti ole oikotie onneen: Kos- ka natiivimainonta hyödyntää kunkin median omia sisältömuotoja mainosviestin kertomi- seen, se myös kilpailee huomiosta muiden si- sältöjen kanssa tasavertaisena. Natiivimainon- nan haasteena on olla tarpeeksi kiinnostavaa, jotta kuluttaja itse päättää siirtyä mainossisäl- lön pariin. Ohjaava ja sisällöllinen natiivimainonta Natiivimainontaa voi tehdä lukuisilla eri tavoil- la. Se voidaan kuitenkin jakaa kahteen pää- tyyppiin: ohjaavaan ja sisällölliseen. Ohjaava mainos näkyy osana haku- tuloksia, uutisvirtaa, sisältösuosituksia tai muuta medialle ominaista sisältöjen listaustapaa ja sen tavoitteena on ohja- ta kuluttaja pois alkuperäiseltä sivustolta mainostajan oman sisällön pariin.
 • 6. Mainossisältö on median julkaisemaa mainostajan sisältöä samanmuotoisena oman sisältönsä kanssa. Mainossisältöjen muotoja on yhtä monta kuin on eri medioita ja niissä erilaisia sisältötyyppejä ja konsepteja. Mainossisältö voi olla esimerkiksi video, tekstiartikkeli eli verkkoadvertoriaali, kuvia, infografiikkaa tai esimerkiksi blogiyhteistyötä. Omaan tarpeeseen sopivan mediamuodon sekä oikean sisällöllisen lähestymista- van löytämiseksi mainostajan ja sisällöntuottajan tulee ensin miettiä, millaisia ylei- söjä haluaa sisällöllä tavoittaa ja miten haluaa mainossisällön vaikuttavan yleisöön. Sisällöllisestä näkökulmasta mainossisältöjä voidaan jakaa esimerkiksi seu- raaviin, eri lähtökohdista toteutettuihin sisältötyyppeihin: Tietoa tarjoavat sisällöt • infografiikat, tutkimukset, whitepaperit • asiantuntija-artikkelit ja -blogit • asiantuntija vastaa -keskustelut Käytännön toimintaan ohjeistavat sisällöt • tee itse -ohjeet, vinkit, oppaat • reseptit Käyttäjiä aktivoivat, sosiaaliseen mediaan tukeutuvat sisällöt • kilpailut, testikoneet • testiryhmät, haasteet • keskustelut, kommentit • hashtagit, meemit Inspiraatiota tarjoavat sisällöt • inspiraatio- ja ideakuvat, -kuvasarjat, -videot • mietelauseet, tunnelma- ja tyyliblogit Viihteelliset sisällöt • pelit, testit • sarjakuvat, huumorikuvat ja -videot • viihdeartikkelit Natiivimainonta osana sisältöstrategiaa Natiivimainonnan tuominen osaksi sisältöstrategiaa on osa brändin pitkäjänteistä kehittämistä. Tuloksien saavuttamiseksi tavoitteiden tulee olla kirkkaana mielessä. Määrittele siis natiivimainonnalle: • kvantitatiiviset mittarit (ks. luku 3) • muut tavoitteet (esim. edelläkävijyys, ajatusjohtajuus, opettaminen, asian- omistajuus, provosointi, lukijoiden aktivointi) • rooli (esim. aktivoiva, ohjaava, viihdyttävä) • asema osana monikanavaista markkinointiviestintää 6 Esimerkkejä kotimaisista natiivimainoskampanjoista löydät case-pankista: iab.fi > Digimainonnan ABC > Natiivimainonnan opas
 • 7. 7 Mainostajan tulee myös huomioida omat resurssinsa natiivimainontaa suunnitelles- saan. Toimiva natiivimainonta vaatii asiantuntemusta, pitkäjänteisyyttä ja uskallusta heittäytyä mainonnan julkaisevan kanavan tyyliin. Lisäksi mainonnan toteuttamiseen tarvitaan sisällöntuotannon ammattilaisia ja aikaa. Natiivimainontaa ei kannata ajatella vain yksittäisinä mainoslähtöinä, vaan se sopii osaksi monikanavaisia mainoskampanjoita sekä tukemaan laajempia kokonaisuuksia. 3. Natiivimainonnan mittaaminen Tavoitteiden asettaminen Kuten kaiken mainonnan tekemisen, myös natiivimainonnan suunnittelun tulee alkaa mainonnalle asetetuista tavoitteista. Kun tavoitteet ovat selvillä, on helpom- pi asettaa kampanjalle tai jatkuvalle tekemiselle oikeat mittarit. Natiivimainonnan suunnittelussa olisi hyvä huomioida erityisesti seuraavat asiat: • Varaa riittävästi aikaa taustatyölle ja tavoitteiden selvittämiselle: mitä halu- taan saada aikaan, kenelle viestiä välitetään, mikä on oikea aika ja paikka? • Onko natiivimainonta oma itsenäinen kampanjansa, osa isompaa kampanja- kokonaisuutta vai jatkuvaa strategista ja pitkäaikaisempaa tekemistä? • Mikä on natiivimainonnan funktio osana muuta kampanjointia ja miten sen suoritusta seurataan? • Miten tavoitteet näkyvät itse sisällön suunnittelussa: mitä halutaan kertoa missäkin ympäristössä ja miten yhtenäinen tarina säilyy kirkkaasti jokaisessa kohtaamisessa päätelaitteesta tai mediaympäristöstä huolimatta? Kovan datan mittarit ja brändimittarit Mainostajien kasvanut kiinnostus natiivimainonnan eri mahdollisuuksia kohtaan on myös herättänyt tarpeen määritellä mittareita natiivimainonnan toimivuuteen ja te- hon todentamiseen. Mittarit voidaan jakaa karkeasti mainonnanhallinnan ja analytiik- katyökalujen (esimerkiksi Google Analytics) kautta saataviin niin sanottuihin kovan da- tan lukuihin sekä kyselytyökalujen kautta saataviin brändimittareihin. Dataa mainonnasta saadaan monesta eri lähteestä. Julkaisijan tarjoaman tiedon lisäksi on tärkeää muistaa myös mainonnan tehon mittaaminen mainostajan omien kanavien puolelta, jos natiivimainoskampanja esimerkiksi ohjaa yleisön mainostajan omille sivuille, verkkokauppaan tai suoraan kampanjakoodin kautta kivijalkamyymä- lään. Tällöin mainostaja voi mitata suoraan natiivimainonnan konversioita, esimerkiksi kuinka paljon mainontaan sijoitetut eurot toivat uusia asiakkaita verkkokauppaan tai yhteydenottoja suoraan myyjille. Natiivimainonnan parhaat tehot tulevat esiin pitkäjänteisessä tekemisessä, mikä on hyvä huomioida myös tavoitteiden ja mittareiden realistisessa asettamisessa.
 • 8. 8 Mittaaminen vaatii ymmärrystä ja käsityötä Natiivimainonnan onnistumisen mittaamiselle ei ole yksinkertaista kaavaa, sillä tehon mittarit riippu- vat tavoitteista ja toteutustavoista. Mitä syvällisempää tietoa kampan- jan onnistumisesta halutaan, sitä enemmän käsityötä ja ymmärrystä tarvitaan. Vaikka analytiikkaohjelmat ja mai- nonnanhallintatyökalut tuottavat paljon numeerista dataa, tietojen tulkitseminen tai eri tietolähteiden yhdistäminen vaatii aikaa ja vai- vannäköä. Natiivimainonnan tehon mittarit voidaan jaotella kolmeen eri tasoon sillä perusteella, kuinka paljon panostuksia niiden jalosta- minen ja tulkitseminen vaatii: Numeerinen data: analytiikka- ohjelmien ja mainonnanhallin- tatyökalujen tarjoamat luvut Jalostettu data: eri ohjelmien ja työkalujen tarjoamien lukujen yhdistäminen Kyselytutkimusten kautta saata- va data: ymmärrys mainonnan sisällön toimivuudesta sekä vai- kutuksista brändimielikuviin. Kovan datan luvut Kovan datan mittarit saadaan suoraan mainon- nanhallintatyökalujen sekä verkon analytiikkatyö- kalujen kautta. Tällöin natiivimainonnan kampan- joissa voidaan reaaliaikaisesti seurata ja mitata esimerkiksi seuraavia: • Ohjaavan natiivimainonnan näytöt, klikit ja klikkiprosentit • Mistä lähteistä tai ohjaavista natiivi- mainoksista sisällön pariin saavuttiin? • Kuinka monta kävijää sisältö tavoitti? • Kuinka monta sivua tai sisältöä kulutet- tiin? • Kuinka pitkään sisällön kanssa vietettiin aikaa? • Aktivoituivatko kävijät jakamaan sisältöä? • Aktivoituivatko kävijät sisällön parissa (kommentointi, tykkäys jne.)? • Palasivatko kävijät uudelleen sisällön pa- riin? On tärkeää muistaa, että eri työkalut tuottavat eri- laisia tuloksia. Siksi on hyvä selvittää, miten omat mittaus- ja analytiikkaohjelmat tuottavat dataa ja kuinka ne suhteutuvat esimerkiksi julkaisijan an- tamiin lukuihin. Esimerkiksi sivulla vierailleiden kävijöiden määrä saattaa vaihdella tuntuvasti oh- jelmasta toiseen, koska mittausmenetelmät ovat erilaiset. Myynnilliset mittarit Natiivimainonnan tehokkuutta kannattaa todentaa myös liiketoiminnan mittareilla. Myynnilliset mitta- rit kertovat lisää kampanjan tuloksista ja auttavat optimoimaan tulevia kampanjoita. Tulosten analysoinnissa kannattaa huomioida myös mahdollisuus vertailla kampanjoiden tulok- sia mainoksen julkaisijan analytiikkaan. Tällöin voi- daan voidaan löytää tulevaisuutta ajatellen mielen- kiintoisia kehityskohteita.
 • 9. 9 Natiivimainonnan mittarit ja tavoitteet myynnilliseen seuraamiseen • Määrittele seurattavien mittarien (näytöt, klikit jne.) rinnalle myös syvempiä tavoitteita. Tavoiteputken voi rakentaa esimerkiksi Google Analyticsin avulla tai Google Analytics Verkkokauppa -tavoittena ja seurata tavoitteen konversiopro- senttia. • Seuraa liidejä, kauppoja, uutiskirjeiden tilauksia jne. • Seuraa konversioita sisältäneen liikenteen muita mittareita, esimerkiksi käy- tettyä aikaa sivustolla ja selattujen sivujen määrää tai tutki löytyykö tuntitasolla eroavaisuuksia konvertoituneiden kesken. • Analysoi tulokset kokonaisuutena muiden mittareiden kanssa ja löydä toimi- vat ratkaisut ja yhdistelmät. • Kehitä tulevia kampanjoita tulosten pohjalta. Vertailemalla edellisessä kappaleessa mainittuja kovan datan lukuja asettamiisi ta- voitteisiin saat muodostettua kampanjan tuloksista hyvän kokonaiskuvan myös myynnillisessä mielessä sekä kampanjan tuoton ja ROI:n. Kyselytyökalujen kautta saatava data ja brändimittarit Kyselytyökaluin kerätty data täydentää kovan datan mittareita. Kyselydatalla saadaan natiivimainonnalle altistuneiden näkökulma mukaan onnistumisen mittaamiseen ja pystytään kertomaan esimerkiksi miksi jokin sisältö toimi toista paremmin tai miten kampanja vaikutti brändimielikuviin ja -tunnettuuteen tai ostokiinnostukseen. Natii- vimainonnan vaikutus brändiin saadaan kysymällä natiivimainoskampanjaan altistu- neilta verkossa kyselytyökaluin esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: • Demografiat: sukupuoli, ikä, asuinpaikka, ammattiasema, talouden bruttotu- lot ym. • Tunnistiko sisällön mainokseksi? • Tunnistiko mainostajan sisällöstä? • Kuinka tarkasti perehtyi sisältöön? • Kuinka hyvin tuntee mainostajan entuudestaan? • Kuinka hyödyllisenä piti natiivimainonnan sisältöä? • Kuinka hyvin natiivimainonta sopii mainostajalle? • Millaisia brändimielikuvia natiivimainonta herättää mainostajasta? • Lisääkö natiivimainonta kiinnostusta yritystä, tuotetta tai palvelua kohtaan? • Onko jo hakenut tai aikooko hakea lisätietoja mainostettavasta yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta?
 • 10. 10 Miten mittarit valitaan? Kaikellanäkyvyydelläjaviestinnälläonainamyösbrändivaikutuksia.Natiivimainontakampan- jan laajuudesta, kestosta ja tavoitteista riippuen on hyvä miettiä, riittävätkö kovan datan mit- tarit vai onko syytä myös selvittää natiivimainonnan pidempiaikaisia brändivaikutuksia. Myös mainostajan toimiala vaikuttaa mittareiden valintaan. Päivittäistavaratoimialalla asiakkaiden ohjaaminensuoraantaivälillisestimyymäläänonselkeätavoite,kuntaasesimerkiksiauto-tai asumistoimialallapidempikestoisellabrändimielikuvienrakentamisellaontärkeärooli. Esimerkiksi natiivimainonnan ollessa osa isompaa kampanjakokonaisuutta voidaan kyselytyökalulla tehdä ennen-jälkeen-mittausta. Tavoitekohderyhmässä mitataan en- nen kampanjan käynnistymistä yrityksen, tuotteen tai palvelun bränditunnettuutta, ja kampanjan jälkeen tehdään sama mittaus sekä verrataan kampanjan jälkeen vaikutuksia bränditunnettuuden lisäksi brändimielikuviin ja ostokiinnostuksen lisääntymiseen. Esimerkkejä natiivimainonnan mittaamisesta Case ABC Kahvikalenteri • Asiakkaan kumppaniosio Iltasanomat.fi:ssä • Kesto: 4 viikkoa • Helmikuun aikana julkaistiin päivittäin uutta sisältöä asiakkaalle rakennetussa osiossa. Erilai- set videot, kyselyt, kilpailut, some-aktivoinnit, perusadvertoriaalit ja muu sisältö oli suunnitel- tu niin, että osio jaksoi kiinnostaa koko kam- panjan ajan. • Sisältöjä tuotettiin sekä Sanomien että asiak- kaan toimesta. • Eri sisältöihin ohjattiin kävijöitä suunnitelman mukaisesti IS:n natiivinostoihin tarkoitetuilla elementeillä. • Tavoitteet: Kuluttajan mielipiteen positiivinen muutos suhteessa ABC:n kahvitarjontaan ja sen laatuun, tunnettuus sekä preferenssin paranta- minen kohderyhmässä • Mittarit: Engagement: Kävijät sisällöissä, sisällön pa- rissa vietetty aika, aktivoitumiset Konversiot: muutos mielikuvassa, kahvin myynti • Tulokset: Engagement: kävijät sisällöissä yhteensä yli 115 000 sisällön parissa vietetty aika keskimäärin 01:33 min sisällön parissa vietetty aika yhteensä yli 2 925 tuntia aktivoituneita kuluttajia yhteensä yli 12 000 Case Voimaruuan kookosöljy -testiryhmä • Aktivoiva kampanja ja artikkelisarja Iltalehden Ilonassa • Laajuus: Viikko per sisältö. Kaksi artikkelia ja rekrytointikampanja. • Voimaruoka toi markkinoille kookosöljyn, jota he pitävät markkinoiden parhaana. Mainoslau- seena väite ei olisi ollut uskottava, mutta kun ku- luttajat päästetään ääneen, teho on huomattava. • Iltalehti vastasi testiryhmän kokoamisesta, kommunikaatiosta ja testaajien mielipiteiden perusteella tehtyjen juttujen sisällöntuotan- nosta. Projektista syntyi kaksi artikkelia, jossa kerrottiin kookosöljyn hyödyistä ruuanlaitossa ja kauneudenhoidossa. • Tavoitteet: Kookosöljyn ja sen hyötyjen tun- nettuus, Voimaruuan erottuminen kilpailijoista • Mittarit: Näkyvyys: Sivulataukset, sivulla käytetty aika Engagement: Testiryhmään ilmoittautuneet Testaajien arviot: Testaajille lähetetyn lomak- keen arviot Huomioarvotutkimus: lukijoiden suhtautumi- nen sisältöön • Tulokset: Näkyvyys: Sivulataukset 156 207, Face- book-jaot 3 177 Engagement:Testiryhmäänilmoittautuneet1837 Testaajien arviot: 100 % testanneista aikoi käyttää tuotetta tulevaisuudessa Huomioarvotutkimus: 73%:lla vastaajista heräsi positiivisia ajatuksia sisällöstä, 0%:lla huonoja; 90% vastanneista piti artikkelin sisältöä hyödyllisenä
 • 11. 11 Kyselytyökalujen kautta tehtyjen tutkimusten mukaan natiivimainonta on erittäin tehokasta, kunhan sisältö tarjoaa lukijalleen lisäarvoa ja mainostaja yhdistetään kiinnostavaan sisältöön selvästi esimerkiksi logollaan. Joskus mainostajan toiveena on häivyttää sisällön yhteydestä kaupallisuus mahdollisimman huomaamattomaksi, mutta tulosten aikaansaamiseksi sisältöjen kaupallisuus kannattaa tuoda selkeästi esiin. Piiloteltu kaupallinen viesti koetaan usein valheellisena ja negatiivisena. Toisaalta myöskään kiinnostavan sisällön luoma positiivinen mielleyhtymä ei yhdis- ty mainostajaan, mikäli logo tai muut brändielementit eivät ole näkyvästi sen yhtey- dessä esillä. Mainonnan tunnistettavuus mainokseksi on huomioitava myös kulutta- jalainsäädännön ja journalismin uskottavuuden säilymisen näkökulmista. Onnistuneimmissa natiivimainonnan esimerkeissä kyse on pitkäjänteisestä ja laa- jempaan markkinointistrategiaan integroidusta tavasta herättää kuluttajassa tunteita ja sitä kautta jättää pysyviä positiivisia muistijälkiä. Markkinoinnin vaikuttavuustut- kimuksissa on todettu, että erityisesti monikanavaratkaisuissa natiivimainonnalla on ollut selkeä rooli harkinnan ja suosittelun lisääjänä. 4. Natiivimainonnan tunnistettavuus ja merkitseminen Lisää tietoa ja ohjeistuksia mai- nonnan tunnistettavuudesta: Ajantasainen lainsäädäntö: finlex.fi Kilpailu- ja kuluttajavirasto: kkv.fi Julkisen sanan neuvosto: jsn.fi Kansainvälinen kauppakamari: iccwbo.org Mainonnan tunnistettavuus Kuluttajan on helposti kyettävä erottamaan yri- tyksen natiivimainonta toimituksellisesta sisällös- tä tai kuluttajien tai muiden kirjoittajien omista mielipiteistä. Sekä kuluttajansuojalaki että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettu laki sisältävät samansisältöisen säännöksen markki- noinnin tunnistettavuudesta. Lainsäädännön no- jalla markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun mark- kinoidaan. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjeistaa verk- kosivuillaan, että markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi se, että kyseessä on mainos ja kuka on mainostaja. KKV:n mukaan tunnistettavuuden vaatimus koskee mainoksen sisällön ja esitystavan lisäksi myös mainonnan sijoittelua: ”Mainokset on pidettävä selkeästi erillään muusta aineistosta. Vastaanottajan on voitava tunnistaa myös, missä mainos alkaa ja loppuu. Esitysvälineestä riippuu, miten mainos erotetaan muusta aineistosta.” KKV ei ole tehnyt erillistä linjausta tai ohjeistusta natiivimainonnasta.
 • 12. 12 Journalistin ohjeiden kohdassa 16 painotetaan mainossisällön ja toimituksellisen aineiston erottamista: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.” Myös piilomainontaa koskevassa periaatelausumassa vuodelta 2013 (hyväksytty 27.11.2013) Julkisen sanan neuvosto painottaa selkeän erottelun merkitystä: ”Tie- donvälityksen uskottavuutta turvataan tekemällä lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen sisällön välinen raja. Tämä on eri- tyisen tärkeää silloin, kun ilmoituksille ja kaupalliselle yhteistyölle haetaan vakuutta- vuutta journalistisia sisältöjä muistuttavilla ratkaisuilla.” JSN on perustanut huhtikuussa 2015 piilomainontatyöryhmän muotoilemaan esi- tystä journalistisen ja kaupallisen sisällön erottamisesta toisistaan ”median murrok- sessa ja nopeasti kehittyvästä nettimaailmassa”. Työryhmä keskittyy muun muassa natiivimainontaan. Esitystä ei ole tämän oppaan valmistuessa julkaistu. Myös Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ohjeistuksessa painotetaan mainon- nan läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamuksen säilyttämistä. ICC:n natiivimainonta- linjauksen mukaan kuluttajan tulee helposti tunnistaa viesti mainossisällöksi. Lisäksi mainostavan tahon tulee käydä selkeästi ilmi mainoksesta ja merkintöjen olla hel- posti huomattavia ja ymmärrettäviä. IAB Finlandin suositus natiivimainonnan merkitsemisestä IAB Finland suosittaa, että mainostajat, markkinoijat, toimistot ja julkaisijat seuraa- vat seuraavia periaatteita natiivimainontaa suunnitellessaan ja tehdessään: 1) Natiivimainos sisältää visuaalisen elementin, jonka kautta kuluttaja ymmär- tää olevansa mainossisällön eikä toimituksellisen sisällön parissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi mainostajan logoa, värejä tai muita elementtejä, jotka erottavat mainossisällön toimituksellisesta sisällöstä. 2) Natiivimainos sisältää tunnistetekstin, jonka kautta kuluttaja ymmärtää ole- vansa mainossisällön eikä toimituksellisen sisällön paris sa. Käyttökelpoisia tunnistetekstejä voi asiayhteydestä riippuen olla esim. ”ILMOITUS”, ”MAINOS” tai muu selkeä ja ymmärrettävä ilmaisu. 3) Natiivimainossisällön tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja alan itse- sääntelyelimien antamia suosituksia mainonnan tunnistettavuudesta ja pii- lomainonnan torjumisesta (esim. edellä mainitut KKV:n ja ICC:n ohjeistukset sekä Journalistin ohjeet).

Related Documents