PREZIREKIN
LANEA
SAREKO INFORMATIKA SISTEMEN
ADMINISTRATZAILEA
MIREN OTERMIN PARRA
2
0. ARGIBIDEA……………………………………………………………………………….2
1. SARRERA………………………………………………………………………………….3
2. ANTOLAKETA………………………………………………...
3
1.SARRERA
Nire proiektuarekin asiera eman ala izateko lehenik eta behin gaia
aurkeratu behar izan nuen, eta aukeratua iz...
4
2.ANTOLAKETA
Prezirekin lanean asi baino lehenago informazioa lortu behar dugu.
Alde batetik aurkezpena zehinek egingo d...
5
Bestalde, zerbaitekin lanean asi aurretik, gai hori buruz ahal den
informazio gehiena lortu behar izaten da. Lanean aste...
6
3. IDEIEN ANTOLAKETA
Bestalde, lanean hasi haurretik, gure burura etortzen diren ideak
horganizatu behar ziren, Prezi-re...
7
Bakoitza bere datuak sartu hondoren, bere Prezi guztiak ikusi ahal
izango ditu eta bertan, beharrezkoa dagoena artu eta ...
8
Eta azkenik, ezkerreko alderdian behar-beharrezkoa dugun tresna
daukatu, “Editar ruta”. Diapositiba bakoitza bestearen
a...
9
Bideak adierazten goazen ehinean, “Editar ruta”-ren azpian azaltzen
joango dira, bata bestearen atzetik azkeneko diaposi...
of 9

Prezi eta informatika dok

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezi eta informatika dok

  • 1. PREZIREKIN LANEA SAREKO INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRATZAILEA MIREN OTERMIN PARRA
  • 2. 2 0. ARGIBIDEA……………………………………………………………………………….2 1. SARRERA………………………………………………………………………………….3 2. ANTOLAKETA……………………………………………………………………………4 3. IDEIEN ANTOLAKETA…………………………………………………………………..6 4. PREZIREKIN LANEAN……………………………………………………………………6 5. ONDORIOAK……………………………………………………………………………..9
  • 3. 3 1.SARRERA Nire proiektuarekin asiera eman ala izateko lehenik eta behin gaia aurkeratu behar izan nuen, eta aukeratua izan zen gaia Prezi-rekin lan bat egitea izan zen. Prezi web horri bat da eta hau, presentazio desberdinak egiteko erabiltzen da. Nik, Tolosaldea GLHI ikastetxearentzako presentazio bat egitea izan da. Bertako irakasle batek presentazio bat behar zuen, kanpotik eskolara etortzen diren ikasle desberdineei bertan zer erakusten den azaldu ahal izateko. Ikastetxean, gai desberdin asko erakusten da eta horietako bat informatika arlokoa da, hain zuzen ere. Beraz, ze gai landuko dugun jakinda lanean asi ginen.
  • 4. 4 2.ANTOLAKETA Prezirekin lanean asi baino lehenago informazioa lortu behar dugu. Alde batetik aurkezpena zehinek egingo duen eta entzuleak zehintzuk izango dire. Desberdina izaten bait da heldu edo ume bati aukezpena egitea. Gure kasuan, aurkezpena egingo duena irakasle bat izango da eta entzulea aldiz, beste ikastetxeetakit gurera ze ziklo dauden ikustera etortzen diren ikasle desberdinak izango dira. Hauek, gehienetan, batxilergoko ikasleak izaten dira. Bestalde, gai batetaz hitz egin haurretik, honen informazioa gehiena lortu behar da. Beraz, informatika arlo honetan ze gai ematen diren informazioa lortu beharko da. Eta gai bakoitza zer ematen den, berarekin zer egin daitekeen, … 2.1. Gaiak Nagusiak; - Sistema eragileak ezartzen - Hadwarea Oinarriak - Segurtasuna - Web aplikazioak ezartzea - Sareak planifikatzea eta administratzea - Datu Baseak Kudeatu 2.2. Gai ez nagusiak; - Ingelera - Enpresetan ekimen sortzailea - Lantokietako prestakuntza
  • 5. 5 Bestalde, zerbaitekin lanean asi aurretik, gai hori buruz ahal den informazio gehiena lortu behar izaten da. Lanean asten denean noraezean ez aurkitu ahal izateko. Beraz, gure kasuan Prezi zer den eta nola erabiltzen den ikasi beharko degu lehendabizi. Horretarako internetera jo genuen Prezi bera interneteko horrialde bat delako. Bertan, nahi haina informazio aurkitu nuen. Alde batetik, Prezi bera zer den eta nolakoa den jakin ahal izan nuen. Prezi bat egiten asi haurretik, nola egiten diren ikasi behar da. Gauza bakoitza non dagoen jakin eta nola erabili daiteken jakin behar da. Horretarako, Youtube horrialdean tutorial bideo asko zeuden Prezi bat nola erabiltzen den ikasi ahal izateko. Bestalde, Prezi aurkezpen desberdinak aurkitu genituen, hauek ikusiz ideak artu ahal izan nituen. Batzuk nahiko sinpleak ziren baina bazeuden zailal zirenak ere.
  • 6. 6 3. IDEIEN ANTOLAKETA Bestalde, lanean hasi haurretik, gure burura etortzen diren ideak horganizatu behar ziren, Prezi-rekin lanean hasi aurretik. Hau da, zirriborroak sortu behar ziren eta hondoren horiekin jolasean ibili. Bertan, gai bakoitza nola antolatu eta nola aurketuko genuen ere antolatu behar zen. Gai bakoitza ez bait da bestearen berdina eta. 4. PREZI-REKIN LANEAN Dena ongi lotuta genuenean Prezirekin lanean asi ginen. Lehendabizi, zure “sarrera” egin behar da bertan, eskatzen dizkizun datuak sartu hondoren. Bertan sartu nahi dezun aldiro, zure korreoko elbidea eta pasahitza eskatuko dizu. Bestela ezin izango dezu zuk zure datu basean sartu bakoitzaren aurkezpenak ikusi ahal izateko.
  • 7. 7 Bakoitza bere datuak sartu hondoren, bere Prezi guztiak ikusi ahal izango ditu eta bertan, beharrezkoa dagoena artu eta barruan sartuko gera. Behin barruan izanga, goiko alderdian, hiru atal azaltzen zaizkigu. Bertatik, behar ditugun irudi guztiak sartzeko aukera izango degu “Insertar” ataletik. Eta bestalde, “Marcos y flechas”-en ataletik, beharrezkoa ditugun fletxak eta ikusgarriak diren azalerak aukeratzeko aukera izango degu. Bestalde, horriaren ezkerreko alderdian, lanean ari geran ehinean, gure lana gordetzeko aukera izango degu, argi indarra joan, edo bestelako arazoak gertatzen direnean gure egindako lana galdu ez dezagun.
  • 8. 8 Eta azkenik, ezkerreko alderdian behar-beharrezkoa dugun tresna daukatu, “Editar ruta”. Diapositiba bakoitza bestearen atzetik joan ahal izateko inolako arazorik gabe eta behar ditugun efektuak emateko aukera hau erabili behar degu. Argazkian ikusten den bezala, argaki bakoitzaren ondoan zenbaki batzuk agertzen dira. Hauek, diapositibek ze bide jarraitu behar duten adierazten dute. Lehendabizi zehin azalduko den, eta hondoren zehin joango den.
  • 9. 9 Bideak adierazten goazen ehinean, “Editar ruta”-ren azpian azaltzen joango dira, bata bestearen atzetik azkeneko diaposibireino. 5. ONDORIOAK Esan dezaket asiera batean nahiko aldrebesa iruditzen baldin bazitzaiten ere Prezi bat sortzea, azkenean nahiko errexa egin zaitela Prezirekin aurkezpena bat sortzea. Bideo asko ikusi nituen eta saltsan denbora pasa nuen gauza bakoitza nola erabili eta nola jarri nahi nituen ohartu nintzen arte. Zirriborroak ere egin behar izan nituen, bai paper txurietan, baina Prezin bertan ere. Asieratik beste idea bat egin nuen nire buruan, baina, ikusi nuenean ez nuela asmatzen, azkenean desegin eta beste bide bat artzea pentsatu nuen.

Related Documents