Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”<br />Tolga ÇAKMAK<br />Bilgi ve Belge...
İçerik<br /><ul><li>Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi
Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları ve Genel Özellikleri
Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanımını Etkileyen Unsurlar
Kurumlarda Yapılandırılma Aşamaları
Değerlendirme ve Sonuç</li></ul>2<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojiler...
3<br />Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi<br />Kurumlar oluşumlarından bu yana varlıklarını sürdürebilmek, r...
4<br />Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi<br />“kurumsal işlemlerle bağlantılı olan içerik ve dokümanların d...
Belge Yönetimi
Dijital Varlıkların Yönetimi
E-posta Arşivleme ve E-posta Yönetimi
Web İçerik Yönetimi
İş Süreçleri Yönetimi
İş Akışı Süreçleri</li></ul>Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterpr...
Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br />	bütün kuruma yayılmış, izleneb...
Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br /><ul><li>İşle ilgili iletişim sü...
Web üzerinde sosyal medya yeniliklerine dayalı bir kavram olarak ya da ortak çalışma araçlarını, forumları, portalları, bl...
Bloglar, wikiler, forumlar, mesajlaşma, tagging, RSS beslemeleri, sosyal ağlar, kişiselleştirme işlemleri gibi teknolojile...
Yeni Nesil Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamaları (AIIM, 2008).</li></ul>6<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi ...
Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br /><ul><li>Kurumların elektronik o...
Kurum içinde üretilen yapılandırılmamış bilgilerin kayıt altına alınmasını
Farklı bölümler ve birimler arasındaki bilginin etkin dolaşımını
Kurum içinde Web 2.0 teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte kurumsal verimliliğin artırılmasını
Kurum içi iletişimin etkinliğinin sağlanması</li></ul>(Keldsen, 2008; McAfee, 2006, s.23; Platt, 2007).<br />7<br />Tolga ...
<ul><li>Kurumsal işleyişin çok yönlü bir boyuta taşınması ve kurumun çeşitli yönlerinin geliştirilmesi
Hedef kitlenin kurum hakkındaki görüşlerini alma ve kurumun hizmet veya ürünlerinin hedef kitleye sunulması
Çalışanların ortak çalışmalar yürütmelerinde, ortak düşünmelerinde ve içerik üretmeleri (Newman ve Thomas, 2009; Pepper, ...
Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Genel olarak Enterprise 2.0 araçları incelendiğinde araçl...
Bloglar;<br /><ul><li>Proje yönetiminde,
of 30

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web Teknolojileri: Enterprise 2.0 Teknolojileri

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web Teknolojileri: Enterprise 2.0 Teknolojileri

 • 1. Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”<br />Tolga ÇAKMAK<br />Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü<br />facebook.com/tcakmak<br />twitter.com/tolgacakmak<br />“ÜNAK İkibin10, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri<br />7-9 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Samsun<br />
 • 2. İçerik<br /><ul><li>Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi
 • 3. Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0
 • 4. Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları ve Genel Özellikleri
 • 5. Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanımını Etkileyen Unsurlar
 • 6. Kurumlarda Yapılandırılma Aşamaları
 • 7. Değerlendirme ve Sonuç</li></ul>2<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 8. 3<br />Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi<br />Kurumlar oluşumlarından bu yana varlıklarını sürdürebilmek, rekabette üstünlük sağlayabilmek, hedef kitlelerine ulaşabilmek adına çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalar kapsamında da sürekli olarak bilgi üretmektedirler. Ürettikleri bu bilgilerin yönetimi ile de başarıyı yakalayabilmektedirler. <br />Bu süreçte Kurumsal arşivler ve belge yönetimine yönelik uygulamalarla birlikte kurumsal içerik yönetimi uygulamaları da ön plana çıkmaktadır.<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 9. 4<br />Kurumsal Uygulamalar ve Kurumsal İçerik Yönetimi<br />“kurumsal işlemlerle bağlantılı olan içerik ve dokümanların dağıtılması, korunması, depolanması ve oluşturulması için kullanılan strateji, yöntem ve araçlar bütünü” (AIIM, 2008)<br /><ul><li>Doküman Yönetimi
 • 10. Belge Yönetimi
 • 11. Dijital Varlıkların Yönetimi
 • 12. E-posta Arşivleme ve E-posta Yönetimi
 • 13. Web İçerik Yönetimi
 • 14. İş Süreçleri Yönetimi
 • 15. İş Akışı Süreçleri</li></ul>Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 16. Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br /> bütün kuruma yayılmış, izlenebilme ve bütünleştirilebilme özelliklerine sahip olan hızlı ve etkin işbirliği, bilgi paylaşımı sağlayan web tabanlı teknolojilere yönelik bir sistem.(AIIM, 2009; Enterprise Social Software, 2009; Miles, 2009, s.23; Nielsen, 2009). <br />yalnızca mesleki ağ uygulamalarını içermeyen ve intranetlerde bloglar, wikiler gibi web 2.0 uygulamalarının yapılandırılmasını da kapsayan bir paradigma (Schaffers, Kristensen, Slagter ve Löh, 2007, s.155)<br />5<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 17. Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br /><ul><li>İşle ilgili iletişim süreçlerinde yeni bir değişim süreci.
 • 18. Web üzerinde sosyal medya yeniliklerine dayalı bir kavram olarak ya da ortak çalışma araçlarını, forumları, portalları, blogları ve mesajlaşma işlemlerini bir araya getiren bir iş platformu.
 • 19. Bloglar, wikiler, forumlar, mesajlaşma, tagging, RSS beslemeleri, sosyal ağlar, kişiselleştirme işlemleri gibi teknolojilerin iş amaçlı kullanılması(Miles, 2009).
 • 20. Yeni Nesil Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamaları (AIIM, 2008).</li></ul>6<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 21. Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Enterprise 2.0; <br /><ul><li>Kurumların elektronik ortamda bilgi üretimini, paylaşımını ve düzenlenmesini
 • 22. Kurum içinde üretilen yapılandırılmamış bilgilerin kayıt altına alınmasını
 • 23. Farklı bölümler ve birimler arasındaki bilginin etkin dolaşımını
 • 24. Kurum içinde Web 2.0 teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte kurumsal verimliliğin artırılmasını
 • 25. Kurum içi iletişimin etkinliğinin sağlanması</li></ul>(Keldsen, 2008; McAfee, 2006, s.23; Platt, 2007).<br />7<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 26. <ul><li>Kurumsal işleyişin çok yönlü bir boyuta taşınması ve kurumun çeşitli yönlerinin geliştirilmesi
 • 27. Hedef kitlenin kurum hakkındaki görüşlerini alma ve kurumun hizmet veya ürünlerinin hedef kitleye sunulması
 • 28. Çalışanların ortak çalışmalar yürütmelerinde, ortak düşünmelerinde ve içerik üretmeleri (Newman ve Thomas, 2009; Pepper, 2009; Schaffers ve diğerleri, 2007, s.155).</li></ul>8<br />Kurumsal İçeriğin Yönetiminde Web Teknolojileri: Enterprise 2.0<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 29. Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Genel olarak Enterprise 2.0 araçları incelendiğinde araçların kurumsal işleyişte ve iletişimde önemli işlevleri taşıdığı ve kurumsal içeriğin yönetiminde etkili oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda literatürde yürütülen çeşitli çalışmalarda Enterprise 2.0 uygulamalarının kullanım alanları açıklanmaya çalışılmıştır (Anderson, 2007; Blunt ve Hine, 2010; Dawson, 2009; Gibson, 2009; Jandos, 2009; Miles, 2009; NSW Department of Commerce, 2009; ULCC, 2008). <br />9<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 30. Bloglar;<br /><ul><li>Proje yönetiminde,
 • 31. Ekip çalışmalarında iş birliği yapılmasında,
 • 32. Kurum içi iletişim gibi kurumsal işlemlerin gerçekleştirilmesinde,
 • 33. Günlük formatında raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde
 • 34. Kurum yapısına bağlı olarak paydaşlar ve müşterilerle informal iletişimin kurulmasında,
 • 35. Kurum hizmetleri ve ürünleri ile ilgili geri bildirim sağlanmasında,
 • 36. Alınan geri bildirimlerin koordinasyonu ve merkezi bir yapıdan yönetilmesinde kullanılmaktadır.</li></ul>10<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 37. Wikiler;<br /><ul><li>Proje yönetiminde,
 • 38. Yazılım projelerine ilişkin dokümanların oluşturulmasında
 • 39. Doküman yönetiminde,
 • 40. Ortak doküman oluşturma işlemlerinde,
 • 41. Oluşturulan dokümanların değerlendirilmesinde,
 • 42. Uzaktan eğitim uygulamalarında,
 • 43. Çalışanlar için teknik desteğin sağlanması işlemlerinde
 • 44. Pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılmaktadır</li></ul>11<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 45. Sosyal Ağlar;<br />Çalışanların profillerinin oluşturulmasında ve uzmanlık alanlarının belirlenmesinde,<br />Çalışanlar arasında sosyal etkileşimin oluşturulmasında,<br />Müşteri ilişkileri ve Internet üzerinden pazarlama işlemlerinde,<br />Belirli bir konuda ekip çalışmasına yönelik dosya paylaşımı ve ekip arasındaki etkileşimin sağlanmasına yönelik konularda kullanılmaktadır.<br />12<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 46. Podcast;<br /><ul><li>Kurumlarda eğitim materyallerine yönelik içeriğin oluşturulmasında,
 • 47. Çalışanlarca dinlenebilecek dosyaların oluşturulmasıyla kurum içi iletişimin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.</li></ul>Video/Görüntü Paylaşım Uygulamaları;<br /><ul><li>Üst yöneticilerle çalışanlar arasındaki iç iletişimin sağlanmasında,
 • 48. Çalışanlara eğitim uygulamalarının verilmesinde,
 • 49. Ürünler ve hizmetlerle ilgili tanıtım/kullanım bilgilerinin oluşturulmasında,
 • 50. Sosyal etkinliklerle ilgili paylaşımlarda kullanılmaktadır.</li></ul>13<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 51. RSS;<br /><ul><li>Bilginin e-postalar dışında kurum içinde akışının sağlanmasında,
 • 52. Ekip çalışmalarında yapılan işlemlere yönelik güncellemelerin sağlanarak çalışanların bilgilendirilmesinde,
 • 53. Hedef kitlenin içeriğe erişimini sağlamada gerekli yardımın yapılmasında,
 • 54. Dış bilgi kaynaklarının takip edilmesinde kullanılmaktadır.</li></ul>14<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 55. Etiketleme Uygulamaları (Tagging);<br /><ul><li>Kurum içi bilgi erişimde arama olanaklarının geliştirilmesinde ve bilgi erişimin hızlandırılmasında,
 • 56. Kurumsal içeriğin düzenlenmesinde ve kategorilere ayrılmasında,
 • 57. Kurum içi gruplar arasında bilgi paylaşımının etkinliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır.</li></ul>Sosyal İşaretleme Uygulamaları;<br /><ul><li>Çalışanlara, çalışma yaptıkları alanla ilgili kaynakların neler olduğunun gösterilmesinde,
 • 58. Aynı çalışmaların tekrarlanmasının önüne geçilmesinde,
 • 59. Belirli bir konudaki materyallerin bir araya getirilmesinde kullanılmaktadır</li></ul>15<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 60. Mashup Uygulamaları;<br /><ul><li>Son kullanıcı gereksinimlerinin karşılanmasında,
 • 61. Hizmet odaklı yaklaşım (Service Oriented Approach – SOA) uygulamalarının kullanılmasında,
 • 62. Kurum politikaları doğrultusunda kurum içi bilginin etkin kullanımının sağlanmasında yararlanılmaktadır.</li></ul>Sanal Dünya Uygulamaları;<br /><ul><li>Video konferans uygulamalarına alternatif olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesinde,
 • 63. Fiziksel olarak bir arada bulunulamayacak durumlarda toplantıların gerçekleştirilmesinde,
 • 64. Müşteri ilişkileri ve pazarlama işlemlerinde,
 • 65. Bazı proje yönetimi uygulamalarında kullanılmaktadır.</li></ul>16<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 66. Mikrobloglar;<br /><ul><li>Kurum içi gelişmelerin izlenmesinde,
 • 67. Çalışanların profilinin belirlenmesinde
 • 68. Kurum faaliyetlerinin tanıtılmasında
 • 69. Kurum içi çalışanların iletişiminde kullanılmaktadır. </li></ul>Anlık Mesajlaşma Uygulamaları;<br /><ul><li>Kurum içi ortak çalışmalara yönelik informal iletişimin sağlanmasında,
 • 70. Çalışanlar arasındaki informal iletişimin merkezi bir yapıdan sağlanmasında kullanılmaktadır.</li></ul>17<br />Kurumlarda Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanım Alanları<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 71. Enterprise 2.0 Uygulamalarının Genel Özellikleri<br />18<br />Extensions<br />Search<br />Links<br />Authoring<br />Signals<br />Tags / Tagging<br />(McAfee, 2006, ss.23-24)<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 72. 19<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Genel Özellikleri<br />Social<br />Free Form<br />Emergence<br />Extensions<br />Authoring<br />Signals<br />Search<br />Links<br />Tags / Tagging<br />Network Oriented<br />(Hinchcliffe, 2007; AIIM, 2008).<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 73. <ul><li>Kullanılan teknolojik sistemler,
 • 74. Kurumun boyutu,
 • 75. Çalışanların kurumsal işleyişteki dağılımı,
 • 76. Kurumun çalışma alanı,
 • 77. Paydaşlar,
 • 78. Kurumda yürütülen düzenlemeler,
 • 79. Kurumdaki bilgi yoğunluğu,
 • 80. Kurum kültürü
 • 81. Çalışanların yaş dağılımı (Dawson, 2009, s.33).</li></ul>20<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kullanımını Etkileyen Unsurlar<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 82. <ul><li>Değişim, Değişikliğe Uyum ve Değişikliğe Karşı Direnç
 • 83. Kurumun teknik altyapısında kullanılan yazılım platformlarının belirlenmesi
 • 84. Personel Eğitimleri
 • 85. Kullanılacak uygulamaların taşıdıkları işlevlerin kurumsal amaçlar doğrultusunda açıkça belirlenmesi
 • 86. Kurumsal politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar
 • 87. Kurumsal Bilgi Güvenliği Uygulamaları (ISO 27001 uyum süreci…).</li></ul>21<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 88. Enterprise 2.0 uygulamalarının adaptasyonunda öncelikli olarak bu uygulamaların yapılandırılma süreci dikkate alınmalıdır.<br />Bu süreç;<br />22<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />(Carpenter, 2008).<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 89. 23<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 90. 24<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 91. 25<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 92. 26<br />Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 93. Enterprise 2.0 Uygulamalarının Kurumlarda Adaptasyonu<br />27<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 94. <ul><li>Enterprise 2.0 uygulamaları kurumsal içeriğin paylaşılmasını, içerik unsurlarının kurumun farklı noktalarına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
 • 95. Ortaklaşa çalışma ve iş birliği halinde çalışmaları daha etkin boyutlara taşımaktadır.
 • 96. Ayrıca kurumda yapılandırılmamış içeriğin kayıt altına alınmasını gerektiğinde söz konusu içeriğin yeniden kullanılabilmesini, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlamaktadır.</li></ul>28<br />Değerlendirme & Sonuç<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 97. Değerlendirme & Sonuç<br /><ul><li>Sağladıkları birçok avantaja karşın bu uygulamaların yapılandırılmasında kurum kültürü, çalışanlar, paydaşlar, maliyet gibi birçok unsur dikkate alınmalı,
 • 98. Enterprise 2.0 uygulamaları Kurumun bilgi güvenliği uygulamaları içerisindeki yeri netleştirilmeli (ISO 27001, ISO 27005, kurumsal uygulamalar…)
 • 99. Yapılandırma süreçlerinin etkin yönetimi ile bu uygulamaların kullanım amaçları ve uygulamalardaki içeriğin üretimi, korunması, saklanması ve gerektiğinde yeniden kullanılması gibi yönetim konularında kurumsal politikaların oluşturulması önemlidir.</li></ul>29<br />Tolga Çakmak<br />Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”ÜNAK ikibin10 07 – 09 Ekim 2010<br />
 • 100. Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: “Enterprise 2.0”<br />Tolga ÇAKMAK<br />Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü<br />facebook.com/tcakmak<br />twitter.com/tolgacakmak<br />“ÜNAK İkibin10, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri<br />7-9 Ekim 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Samsun<br />