ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA Projekat ’’Komadić koji nedostaje’’ - prevencija nasilja i mladi u riziku
O PROJEKTU <ul><li>„ Organizacija kreativnog okupljanja”- OKO iz Beograda sprovodi i koordinira ovaj projekat u partnerstv...
CILJ PROJEKTA <ul><li>Cilj projekta je izgradnja kapaciteta volonterske strukture i pokretanje 4 Volonterska servisa i ...
CILJEVI PROJEKTA <ul><li>Ovo se postiže izgradnjom održivih omladinskih volonterskih servisa (LVS) usko povezanih sa Kan...
CILJ PROJEKTA <ul><li>Projekat doprinosi stvaranju kritične mase koja transformiše ponašanja mladih i sposobnost da se nos...
REZULTATI PROJEKTA <ul><li>Lokalni volonterski servisi su do sada organizovali 10 mirovnih akcija sa preko 1000 direktnih ...
<ul><li>Zoran Zlatkovi ć </li></ul><ul><li>Organizacija kreativnog okupljanja OKO </li></ul><ul><li>okoorganizacija @gmail...
 
of 8

Prevencija nasilja i mladi u riziku - Zoran Zlatkovic

Prezentacija projekta "Komadić koji nedostaje" - prevencija nasilja i mladi u riziku. Prezenter Zoran Zlatković. Balkanska konferencija o mladima u riziku, Beograd, 28.2.2012.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prevencija nasilja i mladi u riziku - Zoran Zlatkovic

  • 1. ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA Projekat ’’Komadić koji nedostaje’’ - prevencija nasilja i mladi u riziku
  • 2. O PROJEKTU <ul><li>„ Organizacija kreativnog okupljanja”- OKO iz Beograda sprovodi i koordinira ovaj projekat u partnerstvu sa Centrom za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada, UNICEF kancelarijom u Srbiji, Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i 9 srednjih škola koje su uključene u program &quot;Škola bez nasilja &quot;. </li></ul>
  • 3. CILJ PROJEKTA <ul><li>Cilj projekta je izgradnja kapaciteta volonterske strukture i pokretanje 4 Volonterska servisa i 9 info punktova sa funkcijom da podstiču i promovišu kulturu nenasilja u 9 srednjih škola u Subotici, Novom Sadu, Bačkom Petrovcu i Bečeju kako bi se formiralo sigurno okruženje za lični i socijalni razvoj mladih ljudi. </li></ul>
  • 4. CILJEVI PROJEKTA <ul><li>Ovo se postiže izgradnjom održivih omladinskih volonterskih servisa (LVS) usko povezanih sa Kancelarijama za mlade i školama koji organizuju mirovne akcije i aktivnosti usmerene na promociju nenasilja (sportski događaji, tribine, izložbe, predstave, gostovanja u lokalnim medijima i sl.). </li></ul><ul><li>Projekat obezbeđuje učešće mladih iz srednjih škola i lokalnih zajednica , uključujući i mlade u riziku oslanjajući se na program &quot;Škola bez nasilja'', kao mogućnost za smanjenje nasilja i prevenciju nasilnog ponašanja. </li></ul><ul><li>Osnovna podrška je pružena školskim timovim za sprečavanje nasilja , kao i aktivistima lokalnih kancelarija za mlade i NVO, koji stvoraju mogućnosti za veće angažovanje u lokalnoj zajednici i uključivanje mladih u riziku. </li></ul>
  • 5. CILJ PROJEKTA <ul><li>Projekat doprinosi stvaranju kritične mase koja transformiše ponašanja mladih i sposobnost da se nosi sa konfliktom, ohrabrivanjem i preispitivanjem stavova dominantnih kulturnih normi među mladima. Zajednička investicija svih aktera u lokalnoj zajednici u izgradnju kulture mira snažno doprinosi razvoju zajednice u celini. </li></ul>
  • 6. REZULTATI PROJEKTA <ul><li>Lokalni volonterski servisi su do sada organizovali 10 mirovnih akcija sa preko 1000 direktnih i više hiljada indirektnih korisnika, postavili 9 info punktova u školama sa ciljem informisanja mladih, osnovali 5 fejsbuk grupa sa ciljem povezivanja mladih i promocije aktivnosti, učestvovali u okviru mirovnog kampa Vojvodina 2011 u Kikindi i incirali više lokalnih inicijativa koje promovišu aktivizam mladih. </li></ul>
  • 7. <ul><li>Zoran Zlatkovi ć </li></ul><ul><li>Organizacija kreativnog okupljanja OKO </li></ul><ul><li>okoorganizacija @gmail.com </li></ul>

Related Documents