PREVENIREA CONSUMULUIPREVENIREA CONSUMULUI
DE DROGURIDE DROGURI
PREVENIREA CONSUMULUIPREVENIREA CONSUMULUI
DE DROGURIDE DR...
Despre droguri …Despre droguri …
DefiniDefiniţţieie
Despre droguri …Despre droguri …
DefiniDefiniţţieie
 În accepţia clas...
Explicarea unor termeniExplicarea unor termeni
 AdicţiaAdicţia: dependenţa fizică şi/sau psihică de o: dependenţa fizică ...
 DezintoxicareaDezintoxicarea: procesul prin care un toxicoman: procesul prin care un toxicoman
este tratat pentru a scăp...
Amy Winehouse a cumpAmy Winehouse a cumpăărat 28 derat 28 de
grame de cocainagrame de cocaina şşi heroini heroinăă
Amy Win...
 PolitoxicomaniaPolitoxicomania: consumul mai multor: consumul mai multor
droguri, deseori cu intenţia de a le sporidrogu...
Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de...
ManifestManifestăările sevrajuluirile sevrajuluiManifestManifestăările sevrajuluirile sevrajului
 Nevoia acutNevoia acută...
 ToleranţaToleranţa: Toleranţa constă: Toleranţa constă
în dispariţia treptată aîn dispariţia treptată a
efectelor unei s...
Clasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilor
 I.I.
-- droguri...
Dintre cele mai cunoscute droguri şiDintre cele mai cunoscute droguri şi
efectele lorefectele lor
Dintre cele mai cunoscut...
VIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIE
 Din punct de vedere clinic o definiţie larg...
 CannabisulCannabisul
Cannabisul sau cânepa indiană este cel maiCannabisul sau cânepa indiană este cel mai
răspândit drog...
MarihuanaMarihuana
 MarihuanaMarihuana (engl. "grass", "kif",(engl. "grass", "kif",
"Heu", rom. "iarbă") este un"Heu", ro...
 Marijuana este un halucinogen mediu care areMarijuana este un halucinogen mediu care are
efectele antidepresive şi dezin...
““Afacere” cu… cannabis!Afacere” cu… cannabis!
 Trei persoane,Trei persoane, îîntre carentre care
un cetun cetăţăţean bel...
 DIICOT Oradea a finalizat cercetDIICOT Oradea a finalizat cercetăările farile faţăţă de Timy Bosman,de Timy Bosman,
37 d...
Dintre cele mai cunoscute droguri
şi efectele lor
Dintre cele mai cunoscute droguri
şi efectele lor
 OpiumulOpiumul
Culti...
Profilul consumatorului,Profilul consumatorului,
simptomelesimptomele
Profilul consumatorului,Profilul consumatorului,
sim...
Semne comportamentaleSemne comportamentale
 Schimbare în atitudine, comportament sauSchimbare în atitudine, comportament ...
EFECTELE CONSUMULUI DEEFECTELE CONSUMULUI DE
DROGURI ÎN IMAGINIDROGURI ÎN IMAGINI
Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?
     -- Să te in...
PersonalitPersonalităţăţi cu probleme legate dei cu probleme legate de
consumul de droguriconsumul de droguri
Acriţa Demi
...
Efectele consumului de energizanteEfectele consumului de energizante
 Consumul recomandat: o dozConsumul recomandat: o do...
 Gheorghe Mencinicopschi,Gheorghe Mencinicopschi,
specialistspecialist îîn alimentan alimentaţţieie şşii
directorul Insti...
 CombinaCombinaţţia cu alcool atacia cu alcool atacăă ficatulficatul
 ÎÎn cantitn cantităţăţi mari, astai mari, asta îîn...
Băuturile energizante te lasă fără vlagăBăuturile energizante te lasă fără vlagăBăuturile energizante te lasă fără vlagăBă...
 Aceste produse pot face parte dinAceste produse pot face parte din
dieta zilnică, atât timp cât avem undieta zilnică, at...
Energizantele provoacă dependenţăEnergizantele provoacă dependenţă
 Băute mai ales în perioadele în care suntBăute mai al...
Metode naturale de energizare aMetode naturale de energizare a
organismuluiorganismului
 Cafeua, ceaiul verde, ceaiul neg...
of 30

Prevenirea consumului de droguri

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prevenirea consumului de droguri

 • 1. PREVENIREA CONSUMULUIPREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURIDE DROGURI PREVENIREA CONSUMULUIPREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURIDE DROGURI Săptămâna “Şcoala Altfel" 2012 Profesor Tipa Ioana Elena COLEGIUL ,,GHEORGHE TĂTĂRESCU’’ ROVINARI
 • 2. Despre droguri …Despre droguri … DefiniDefiniţţieie Despre droguri …Despre droguri … DefiniDefiniţţieie  În accepţia clasică, drogul este substanţaÎn accepţia clasică, drogul este substanţa care, fiind absorbită de un organism viu, îicare, fiind absorbită de un organism viu, îi modifică una sau mai multe funcţii (OMS –modifică una sau mai multe funcţii (OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii); în sensOrganizaţia Mondială a Sănătăţii); în sens farmacologic, drogul este o substanţăfarmacologic, drogul este o substanţă utilizată sau nu în medicină, a căreiutilizată sau nu în medicină, a cărei folosire abuzivă poate crea dependenţăfolosire abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică sau tulburări grave alefizică şi psihică sau tulburări grave ale activităţii mintale, ale percepţiei şi aleactivităţii mintale, ale percepţiei şi ale comportamentului.comportamentului.  În accepţia clasică, drogul este substanţaÎn accepţia clasică, drogul este substanţa care, fiind absorbită de un organism viu, îicare, fiind absorbită de un organism viu, îi modifică una sau mai multe funcţii (OMS –modifică una sau mai multe funcţii (OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii); în sensOrganizaţia Mondială a Sănătăţii); în sens farmacologic, drogul este o substanţăfarmacologic, drogul este o substanţă utilizată sau nu în medicină, a căreiutilizată sau nu în medicină, a cărei folosire abuzivă poate crea dependenţăfolosire abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică sau tulburări grave alefizică şi psihică sau tulburări grave ale activităţii mintale, ale percepţiei şi aleactivităţii mintale, ale percepţiei şi ale comportamentului.comportamentului.
 • 3. Explicarea unor termeniExplicarea unor termeni  AdicţiaAdicţia: dependenţa fizică şi/sau psihică de o: dependenţa fizică şi/sau psihică de o substanţă, în special alcool, tutun şi/sau altesubstanţă, în special alcool, tutun şi/sau alte droguri, sau de anumite activităţi, cum ar fidroguri, sau de anumite activităţi, cum ar fi jocurile.jocurile.  DependenDependenţţaa: OMS defineşte dependenţa ca fiind: OMS defineşte dependenţa ca fiind starea fizică sau psihică ce rezultă dinstarea fizică sau psihică ce rezultă din interacţiunea unui organism cu o substanţă,interacţiunea unui organism cu o substanţă, caracterizată prin modificări de comportament şicaracterizată prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite întotdeauna de nevoia de aalte reacţii, însoţite întotdeauna de nevoia de a lua substanţa în mod continuu sau periodic,lua substanţa în mod continuu sau periodic, pentru a-i resimţi efectele psihice şi pentru apentru a-i resimţi efectele psihice şi pentru a înlătura suferinţele.înlătura suferinţele.
 • 4.  DezintoxicareaDezintoxicarea: procesul prin care un toxicoman: procesul prin care un toxicoman este tratat pentru a scăpa de dependenţa fizica deeste tratat pentru a scăpa de dependenţa fizica de un drog. Este procesul de „întoarcere laun drog. Este procesul de „întoarcere la normalitate” a organismului după eliminarea unuinormalitate” a organismului după eliminarea unui toxic.toxic.  NarcoticNarcotic: substanţă care provoacă narcoză, somn.: substanţă care provoacă narcoză, somn. În accepţia internaţională, prin acest termen suntÎn accepţia internaţională, prin acest termen sunt desemnate substanţe stupefiante (ex: morfina,desemnate substanţe stupefiante (ex: morfina, cocaina, opium)cocaina, opium) Un român care a transportat cocaină sub formă de capsule ascunse în stomacul său a murit la bordul avionului în care se afla, după ce una dintre capsule s-a spart.
 • 5. Amy Winehouse a cumpAmy Winehouse a cumpăărat 28 derat 28 de grame de cocainagrame de cocaina şşi heroini heroinăă Amy Winehouse a cumpAmy Winehouse a cumpăărat 28 derat 28 de grame de cocainagrame de cocaina şşi heroini heroinăă Celebra cântăreaţă Amy Winehouse a cumpărat nu mai puţin 28 de grame de cocaina şi heroină în noaptea de dinaintea morţii. Acest fapt îl dezvăluie chiar dealerul de la care diva a procurat substanţele interzise.
 • 6.  PolitoxicomaniaPolitoxicomania: consumul mai multor: consumul mai multor droguri, deseori cu intenţia de a le sporidroguri, deseori cu intenţia de a le spori efectele sau de a contracara efectele unoraefectele sau de a contracara efectele unora în beneficiul altora.în beneficiul altora.  SevrajulSevrajul: reprezintă răspunsul: reprezintă răspunsul organismului la absenţa drogului cu careorganismului la absenţa drogului cu care este obişnuit. Natura simptomelor şieste obişnuit. Natura simptomelor şi intensitatea acestora depinde de drogulintensitatea acestora depinde de drogul consumat. (ex: tremurături, durericonsumat. (ex: tremurături, dureri musculare, articulare, simptome specificemusculare, articulare, simptome specifice gripei etc.)gripei etc.)  SupradozăSupradoză: administrarea unei cantităţi de: administrarea unei cantităţi de drog mai mari decât capacitatea dedrog mai mari decât capacitatea de metabolizare a organismului.metabolizare a organismului.  PolitoxicomaniaPolitoxicomania: consumul mai multor: consumul mai multor droguri, deseori cu intenţia de a le sporidroguri, deseori cu intenţia de a le spori efectele sau de a contracara efectele unoraefectele sau de a contracara efectele unora în beneficiul altora.în beneficiul altora.  SevrajulSevrajul: reprezintă răspunsul: reprezintă răspunsul organismului la absenţa drogului cu careorganismului la absenţa drogului cu care este obişnuit. Natura simptomelor şieste obişnuit. Natura simptomelor şi intensitatea acestora depinde de drogulintensitatea acestora depinde de drogul consumat. (ex: tremurături, durericonsumat. (ex: tremurături, dureri musculare, articulare, simptome specificemusculare, articulare, simptome specifice gripei etc.)gripei etc.)  SupradozăSupradoză: administrarea unei cantităţi de: administrarea unei cantităţi de drog mai mari decât capacitatea dedrog mai mari decât capacitatea de metabolizare a organismului.metabolizare a organismului.
 • 7. Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?Ce este, de fapt, sevrajul nicotinic?  Sevrajul nicotinic,Sevrajul nicotinic, recunoscut ca boala de DSM-recunoscut ca boala de DSM- IV, este definit ca totalitatea simptomelor careIV, este definit ca totalitatea simptomelor care apar la oprirea aportului de nicotinapar la oprirea aportului de nicotinăă dupdupăă oo utilizareutilizare îîndelungatndelungatăă.. Cauza este simplCauza este simplăă:: fiind un drogfiind un drog îîn adevn adevăăratulratul sens al cuvantului, tutunul perturbsens al cuvantului, tutunul perturbăă funcfuncţţionareaionarea creierului, genercreierului, generâând o dependennd o dependenţăţă atatâât fizict fizicăă ccââtt şşii psihicpsihicăă..  Manifestarile sevrajuluiManifestarile sevrajului sunt multiplesunt multiple şşi diferi diferăă îîn funcn funcţţie de persoanie de persoanăă – exist– existăă fumfumăători care nutori care nu au avut nici unul din simptomele sevrajuluiau avut nici unul din simptomele sevrajului nicotinic, dupnicotinic, dupăă cum existcum existăă şşi persoane carei persoane care ““îîncearcncearcăă" forme severe. Din fericire, ele sunt" forme severe. Din fericire, ele sunt trectrecăătoare - au un punct culminant la aproximtivtoare - au un punct culminant la aproximtiv 48 - 72 de ore pentru ca apoi s48 - 72 de ore pentru ca apoi săă scadscadăă treptattreptat îînn trei sau patru saptamani.trei sau patru saptamani.
 • 8. ManifestManifestăările sevrajuluirile sevrajuluiManifestManifestăările sevrajuluirile sevrajului  Nevoia acutNevoia acutăă de a fuma (“de a fuma (“îîmimi cere organismul", "acere organismul", "aşş da oriceda orice pentru opentru o ţţigarigarăă!")!")  SenzaSenzaţţie de foame.ie de foame.  Nervozitate, iritabilitate,Nervozitate, iritabilitate, anxietateanxietate ("n-am ast("n-am astââmpmpăăr")r")  Frustrare sau furie, depresieFrustrare sau furie, depresie  AmeAmeţţeli ocazionale, dureri deeli ocazionale, dureri de cap ("am capul greu").cap ("am capul greu").  TremorTremor  TranspiraTranspiraţţieie..
 • 9.  ToleranţaToleranţa: Toleranţa constă: Toleranţa constă în dispariţia treptată aîn dispariţia treptată a efectelor unei substanţe ceefectelor unei substanţe ce este administrată repetat, peeste administrată repetat, pe o anumită perioadă de timp,o anumită perioadă de timp, încât pentru a obţine acelaşiîncât pentru a obţine acelaşi efect se impune creştereaefect se impune creşterea progresivă a dozei. Deprogresivă a dozei. De menţionat ca obişnuinţa numenţionat ca obişnuinţa nu creează însă o imunitate totalăcreează însă o imunitate totală şi nelimitată în timp laşi nelimitată în timp la organismul care s-a obişnuitorganismul care s-a obişnuit cu toxicul. Efectul pe termencu toxicul. Efectul pe termen relativ lung este instalarearelativ lung este instalarea unei intoxicaţii cronice, cuunei intoxicaţii cronice, cu consecinţe grave asupra stăriiconsecinţe grave asupra stării de sănătate.de sănătate.  ToxicomanToxicoman: persoană: persoană dependentă de drog.dependentă de drog.  ToleranţaToleranţa: Toleranţa constă: Toleranţa constă în dispariţia treptată aîn dispariţia treptată a efectelor unei substanţe ceefectelor unei substanţe ce este administrată repetat, peeste administrată repetat, pe o anumită perioadă de timp,o anumită perioadă de timp, încât pentru a obţine acelaşiîncât pentru a obţine acelaşi efect se impune creştereaefect se impune creşterea progresivă a dozei. Deprogresivă a dozei. De menţionat ca obişnuinţa numenţionat ca obişnuinţa nu creează însă o imunitate totalăcreează însă o imunitate totală şi nelimitată în timp laşi nelimitată în timp la organismul care s-a obişnuitorganismul care s-a obişnuit cu toxicul. Efectul pe termencu toxicul. Efectul pe termen relativ lung este instalarearelativ lung este instalarea unei intoxicaţii cronice, cuunei intoxicaţii cronice, cu consecinţe grave asupra stăriiconsecinţe grave asupra stării de sănătate.de sănătate.  ToxicomanToxicoman: persoană: persoană dependentă de drog.dependentă de drog. Cocaina, menţionată printre cauzele morţii lui Whitney Houston
 • 10. Clasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilorClasificări ale drogurilor  I.I. -- droguri legale, admisedroguri legale, admise: cofeina, tutunul,: cofeina, tutunul, alcoolulalcoolul -- droguri ilegaledroguri ilegale: fac obiectul unor convenţii: fac obiectul unor convenţii internaţionale sau legi naţionale (în România -internaţionale sau legi naţionale (în România - menţionate de Legea 143/2000 privind combatereamenţionate de Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri)traficului şi consumului ilicit de droguri) II. după modul de acţiune asupra SistemuluiII. după modul de acţiune asupra Sistemului Nervos Central (SNC)Nervos Central (SNC), drogurile ilegale sau „de, drogurile ilegale sau „de abuz” se clasifică astfel:abuz” se clasifică astfel: -- stimulente ale SNCstimulente ale SNC: cocaina, amfetamine, crack: cocaina, amfetamine, crack -- depresive ale SNCdepresive ale SNC: opiacee (opiu, morfina,: opiacee (opiu, morfina, heroina, metadona, petidina, codeina), barbiturice,heroina, metadona, petidina, codeina), barbiturice, tranchilizantetranchilizante -- perturbatoare ale SNCperturbatoare ale SNC: cannabis, LSD, Ecstasy,: cannabis, LSD, Ecstasy, PCP, Mescalina, Psilocybina, PsilocynaPCP, Mescalina, Psilocybina, Psilocyna  I.I. -- droguri legale, admisedroguri legale, admise: cofeina, tutunul,: cofeina, tutunul, alcoolulalcoolul -- droguri ilegaledroguri ilegale: fac obiectul unor convenţii: fac obiectul unor convenţii internaţionale sau legi naţionale (în România -internaţionale sau legi naţionale (în România - menţionate de Legea 143/2000 privind combatereamenţionate de Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri)traficului şi consumului ilicit de droguri) II. după modul de acţiune asupra SistemuluiII. după modul de acţiune asupra Sistemului Nervos Central (SNC)Nervos Central (SNC), drogurile ilegale sau „de, drogurile ilegale sau „de abuz” se clasifică astfel:abuz” se clasifică astfel: -- stimulente ale SNCstimulente ale SNC: cocaina, amfetamine, crack: cocaina, amfetamine, crack -- depresive ale SNCdepresive ale SNC: opiacee (opiu, morfina,: opiacee (opiu, morfina, heroina, metadona, petidina, codeina), barbiturice,heroina, metadona, petidina, codeina), barbiturice, tranchilizantetranchilizante -- perturbatoare ale SNCperturbatoare ale SNC: cannabis, LSD, Ecstasy,: cannabis, LSD, Ecstasy, PCP, Mescalina, Psilocybina, PsilocynaPCP, Mescalina, Psilocybina, Psilocyna
 • 11. Dintre cele mai cunoscute droguri şiDintre cele mai cunoscute droguri şi efectele lorefectele lor Dintre cele mai cunoscute droguri şiDintre cele mai cunoscute droguri şi efectele lorefectele lor  TutunulTutunul Obiceiul de a fuma este unul din comportamenteleObiceiul de a fuma este unul din comportamentele cele mai periculoase pe termen lung pentrucele mai periculoase pe termen lung pentru sănătatea tinerilor. Consumul tutunului de cătresănătatea tinerilor. Consumul tutunului de către tineri este foarte răspândit în toate regiunile dintineri este foarte răspândit în toate regiunile din lume şi în creştere în ţările în curs de dezvoltarelume şi în creştere în ţările în curs de dezvoltare  AlcoolulAlcoolul Alcoolul este astăzi o problemă foarte gravă înAlcoolul este astăzi o problemă foarte gravă în ceea ce priveşte consumul de droguri. El esteceea ce priveşte consumul de droguri. El este cauza directă a afectiunilor ficatului, creierului,cauza directă a afectiunilor ficatului, creierului, stomacului, pancreasului, dar şistomacului, pancreasului, dar şi principala cauză aprincipala cauză a violenţelorviolenţelor..
 • 12. VIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIEVIOLENŢA IN FAMILIE  Din punct de vedere clinic o definiţie largDin punct de vedere clinic o definiţie larg acceptată a violenţei domestice esteacceptată a violenţei domestice este aceea formulată de Stark si Flitcraft:aceea formulată de Stark si Flitcraft:  ””Violenţa domestică este o ameninţareViolenţa domestică este o ameninţare sau provocare, petrecută în prezent sausau provocare, petrecută în prezent sau în trecut, a unei răniri fizice în cadrulîn trecut, a unei răniri fizice în cadrul relaţiei dintre partenerii sociali,relaţiei dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau deindiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fidomiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoţit de intimidări sau abuzuri verbale;însoţit de intimidări sau abuzuri verbale; distrugerea bunurilor care aparţindistrugerea bunurilor care aparţin victimei; izolarea de prieteni, familie sauvictimei; izolarea de prieteni, familie sau alte potenţiale surse de sprijin;alte potenţiale surse de sprijin; ameninţări făcute la adresa altorameninţări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru victimă,persoane semnificative pentru victimă, inclusiv a copiilor; furturi; controlulinclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale aleasupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, deplasărilor,victimei, alimentelor, deplasărilor, telefonului şi a altor surse de îngrijire şitelefonului şi a altor surse de îngrijire şi protecţie”.protecţie”.
 • 13.  CannabisulCannabisul Cannabisul sau cânepa indiană este cel maiCannabisul sau cânepa indiană este cel mai răspândit drog după alcool, cafea şi tutunrăspândit drog după alcool, cafea şi tutun  EcstasyEcstasy Extasy este unul dintre cele mai periculoaseExtasy este unul dintre cele mai periculoase droguri care ameninţă tinerii din ziua de astăzi.droguri care ameninţă tinerii din ziua de astăzi. Este distribuită masiv de către traficanţi, mai alesEste distribuită masiv de către traficanţi, mai ales la diferite reuniunila diferite reuniuni  CocainaCocaina Cocaina şi crackul sunt substanţe toxice care dauCocaina şi crackul sunt substanţe toxice care dau dependenţă fizică şi psihică importantă cudependenţă fizică şi psihică importantă cu consecinţe grave asupra consumatorilor. Efecteleconsecinţe grave asupra consumatorilor. Efectele negative lovesc nu numai pe consumator ci şinegative lovesc nu numai pe consumator ci şi familiile acestora, mediul de muncă şi societateafamiliile acestora, mediul de muncă şi societatea Dintre cele mai cunoscute droguri şi efectele lor
 • 14. MarihuanaMarihuana  MarihuanaMarihuana (engl. "grass", "kif",(engl. "grass", "kif", "Heu", rom. "iarbă") este un"Heu", rom. "iarbă") este un amestec din frunze, tulpini şiamestec din frunze, tulpini şi inflorescenţe mărunţite aleinflorescenţe mărunţite ale aceleaşi plante – cannabis-, ce areaceleaşi plante – cannabis-, ce are aspect de tutun verzui tăiat foarteaspect de tutun verzui tăiat foarte fin.fin.  Este cel mai frecvent drog ilicitEste cel mai frecvent drog ilicit utilizat în lume şi mult maiutilizat în lume şi mult mai periculos decît crede majoritateapericulos decît crede majoritatea urilizatorilor de droguri.urilizatorilor de droguri. Periculozitatea lui şi faptul că aPericulozitatea lui şi faptul că a crescut numărul utilizatorilor şi acrescut numărul utilizatorilor şi a scăzut vîrsta la care se începescăzut vîrsta la care se începe consumul este un semnalconsumul este un semnal important de alrmăimportant de alrmă
 • 15.  Marijuana este un halucinogen mediu care areMarijuana este un halucinogen mediu care are efectele antidepresive şi dezinhibitoare ca şiefectele antidepresive şi dezinhibitoare ca şi alcoolul. Efectele fumatului se resimt în generalalcoolul. Efectele fumatului se resimt în general după câteva minute, iar efectul maxim apare camdupă câteva minute, iar efectul maxim apare cam la 10-30 de minute ila 10-30 de minute impactul asupra corpuluimpactul asupra corpului  Consumatorul cronic de marijuana este expus laConsumatorul cronic de marijuana este expus la răceli frecvente, pneumonii, bronşite, emfizemrăceli frecvente, pneumonii, bronşite, emfizem pulmonar şi astmă bronşic, iar cu timpul, datorităpulmonar şi astmă bronşic, iar cu timpul, datorită deteriorării plămînilor şi căilor respiratorii, creştedeteriorării plămînilor şi căilor respiratorii, creşte riscul de cancer. Acest risc, determinat deriscul de cancer. Acest risc, determinat de substanţele chimice toxice din cannabis, este de 5substanţele chimice toxice din cannabis, este de 5 ori mai mare la fumătorii de marijuana decît laori mai mare la fumătorii de marijuana decît la fumătorii de tabac. Acest drog, scade şi starea defumătorii de tabac. Acest drog, scade şi starea de imunitate a organismului, adică puterea de a luptaimunitate a organismului, adică puterea de a lupta cu bolile şi infecţiile.cu bolile şi infecţiile.  Copii născuţi din mame consumatoare de drog auCopii născuţi din mame consumatoare de drog au o greutatea şi dimensiunile mai reduse decâto greutatea şi dimensiunile mai reduse decât normal, fiind mai predispuşi la îmbolnăviri. Studiinormal, fiind mai predispuşi la îmbolnăviri. Studii recente arată că deyvoltarea acestor copii este mairecente arată că deyvoltarea acestor copii este mai întârziată.întârziată.  Marijuana este un halucinogen mediu care areMarijuana este un halucinogen mediu care are efectele antidepresive şi dezinhibitoare ca şiefectele antidepresive şi dezinhibitoare ca şi alcoolul. Efectele fumatului se resimt în generalalcoolul. Efectele fumatului se resimt în general după câteva minute, iar efectul maxim apare camdupă câteva minute, iar efectul maxim apare cam la 10-30 de minute ila 10-30 de minute impactul asupra corpuluimpactul asupra corpului  Consumatorul cronic de marijuana este expus laConsumatorul cronic de marijuana este expus la răceli frecvente, pneumonii, bronşite, emfizemrăceli frecvente, pneumonii, bronşite, emfizem pulmonar şi astmă bronşic, iar cu timpul, datorităpulmonar şi astmă bronşic, iar cu timpul, datorită deteriorării plămînilor şi căilor respiratorii, creştedeteriorării plămînilor şi căilor respiratorii, creşte riscul de cancer. Acest risc, determinat deriscul de cancer. Acest risc, determinat de substanţele chimice toxice din cannabis, este de 5substanţele chimice toxice din cannabis, este de 5 ori mai mare la fumătorii de marijuana decît laori mai mare la fumătorii de marijuana decît la fumătorii de tabac. Acest drog, scade şi starea defumătorii de tabac. Acest drog, scade şi starea de imunitate a organismului, adică puterea de a luptaimunitate a organismului, adică puterea de a lupta cu bolile şi infecţiile.cu bolile şi infecţiile.  Copii născuţi din mame consumatoare de drog auCopii născuţi din mame consumatoare de drog au o greutatea şi dimensiunile mai reduse decâto greutatea şi dimensiunile mai reduse decât normal, fiind mai predispuşi la îmbolnăviri. Studiinormal, fiind mai predispuşi la îmbolnăviri. Studii recente arată că deyvoltarea acestor copii este mairecente arată că deyvoltarea acestor copii este mai întârziată.întârziată.
 • 16. ““Afacere” cu… cannabis!Afacere” cu… cannabis!  Trei persoane,Trei persoane, îîntre carentre care un cetun cetăţăţean belgian,ean belgian, acuzate cacuzate căă auau îînfiinnfiinţţat oat o fabricfabricăă de cannabis,de cannabis, complet utilatcomplet utilatăă şşii autonomautonomăă,, îînntrtr--oo localitate bihoreanlocalitate bihoreanăă, au, au fost trimisefost trimise îîn judecatn judecatăă de procurorii DIICOTde procurorii DIICOT Oradea. “InvestiOradea. “Investiţţia” aia” a fost costisitoare, fabricafost costisitoare, fabrica fiind utilata cufiind utilata cu echipamente specifice.echipamente specifice.
 • 17.  DIICOT Oradea a finalizat cercetDIICOT Oradea a finalizat cercetăările farile faţăţă de Timy Bosman,de Timy Bosman, 37 de ani, cet37 de ani, cetăţăţean belgian, Ionel Abrudan, 53 de ani,ean belgian, Ionel Abrudan, 53 de ani, şşii Pavel Romocea, 55 de ani, ambii din Oradea, anchetaPavel Romocea, 55 de ani, ambii din Oradea, anchetaţţii pentru constituirea unui grup infracpentru constituirea unui grup infracţţional care a cultivational care a cultivat plante de cannabisplante de cannabis îîn scopul traficarii.n scopul traficarii.  La percheziLa percheziţţia efectuatia efectuatăă îîn luna mai la imobilul respectiv,n luna mai la imobilul respectiv, îînn care locuia Bosman, politistii antidrog au ridicat 32 kilogramecare locuia Bosman, politistii antidrog au ridicat 32 kilograme de plante de cannabis, alte 1,3 kilograme de inflorescende plante de cannabis, alte 1,3 kilograme de inflorescenţăţă dede cannabis, precumcannabis, precum şşi documentai documentaţţie amplie amplăă privind plantarea,privind plantarea, crecreşşterea,terea, îîntrentreţţinereainerea şşi evolui evoluţţia plantelor de cannabis.ia plantelor de cannabis.  ei riscei riscăă pedepse privative de libertate de la 5 la 20 de anipedepse privative de libertate de la 5 la 20 de ani şşii interzicerea unor drepturi.interzicerea unor drepturi.  DIICOT=Direcţia de Investigare aDIICOT=Direcţia de Investigare a InfracInfracţţiunilor de Criminalitate Organizată şiiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.Terorism.  DIICOT Oradea a finalizat cercetDIICOT Oradea a finalizat cercetăările farile faţăţă de Timy Bosman,de Timy Bosman, 37 de ani, cet37 de ani, cetăţăţean belgian, Ionel Abrudan, 53 de ani,ean belgian, Ionel Abrudan, 53 de ani, şşii Pavel Romocea, 55 de ani, ambii din Oradea, anchetaPavel Romocea, 55 de ani, ambii din Oradea, anchetaţţii pentru constituirea unui grup infracpentru constituirea unui grup infracţţional care a cultivational care a cultivat plante de cannabisplante de cannabis îîn scopul traficarii.n scopul traficarii.  La percheziLa percheziţţia efectuatia efectuatăă îîn luna mai la imobilul respectiv,n luna mai la imobilul respectiv, îînn care locuia Bosman, politistii antidrog au ridicat 32 kilogramecare locuia Bosman, politistii antidrog au ridicat 32 kilograme de plante de cannabis, alte 1,3 kilograme de inflorescende plante de cannabis, alte 1,3 kilograme de inflorescenţăţă dede cannabis, precumcannabis, precum şşi documentai documentaţţie amplie amplăă privind plantarea,privind plantarea, crecreşşterea,terea, îîntrentreţţinereainerea şşi evolui evoluţţia plantelor de cannabis.ia plantelor de cannabis.  ei riscei riscăă pedepse privative de libertate de la 5 la 20 de anipedepse privative de libertate de la 5 la 20 de ani şşii interzicerea unor drepturi.interzicerea unor drepturi.  DIICOT=Direcţia de Investigare aDIICOT=Direcţia de Investigare a InfracInfracţţiunilor de Criminalitate Organizată şiiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.Terorism. Ce este DIICOTDIICOT ?
 • 18. Dintre cele mai cunoscute droguri şi efectele lor Dintre cele mai cunoscute droguri şi efectele lor  OpiumulOpiumul Cultivarea macului (din care se extrage opiumul) se face peCultivarea macului (din care se extrage opiumul) se face pe suprafeţe întinse, cu precădere în Orientul apropiat,suprafeţe întinse, cu precădere în Orientul apropiat, mijlociu şi îndepărtat. După perioada de înflorire, plantamijlociu şi îndepărtat. După perioada de înflorire, planta formează o capsulă rotund-ovalară ce conţine seminţeleformează o capsulă rotund-ovalară ce conţine seminţele acesteiaacesteia  HeroinaHeroina Heroina se extrage prin transformarea morfinei obţinute dinHeroina se extrage prin transformarea morfinei obţinute din opiumul brut, adăugându-se diferite substanţe chimice.opiumul brut, adăugându-se diferite substanţe chimice. Deseori, traficantul "întinde" marfa cu glucoză, lactoză, acidDeseori, traficantul "întinde" marfa cu glucoză, lactoză, acid citric sau substanţe farmaceutice.citric sau substanţe farmaceutice.  AmfetamineAmfetamine Aceste substanţe simpatomimetice sunt derivaţi aiAceste substanţe simpatomimetice sunt derivaţi ai adrenalinei (epinefrinei) la care predomină efecteleadrenalinei (epinefrinei) la care predomină efectele excitatoare centrale. De aceea sunt numite şi "amine deexcitatoare centrale. De aceea sunt numite şi "amine de trezire" sau "amine tonifiante"trezire" sau "amine tonifiante"  OpiumulOpiumul Cultivarea macului (din care se extrage opiumul) se face peCultivarea macului (din care se extrage opiumul) se face pe suprafeţe întinse, cu precădere în Orientul apropiat,suprafeţe întinse, cu precădere în Orientul apropiat, mijlociu şi îndepărtat. După perioada de înflorire, plantamijlociu şi îndepărtat. După perioada de înflorire, planta formează o capsulă rotund-ovalară ce conţine seminţeleformează o capsulă rotund-ovalară ce conţine seminţele acesteiaacesteia  HeroinaHeroina Heroina se extrage prin transformarea morfinei obţinute dinHeroina se extrage prin transformarea morfinei obţinute din opiumul brut, adăugându-se diferite substanţe chimice.opiumul brut, adăugându-se diferite substanţe chimice. Deseori, traficantul "întinde" marfa cu glucoză, lactoză, acidDeseori, traficantul "întinde" marfa cu glucoză, lactoză, acid citric sau substanţe farmaceutice.citric sau substanţe farmaceutice.  AmfetamineAmfetamine Aceste substanţe simpatomimetice sunt derivaţi aiAceste substanţe simpatomimetice sunt derivaţi ai adrenalinei (epinefrinei) la care predomină efecteleadrenalinei (epinefrinei) la care predomină efectele excitatoare centrale. De aceea sunt numite şi "amine deexcitatoare centrale. De aceea sunt numite şi "amine de trezire" sau "amine tonifiante"trezire" sau "amine tonifiante"
 • 19. Profilul consumatorului,Profilul consumatorului, simptomelesimptomele Profilul consumatorului,Profilul consumatorului, simptomelesimptomele  Semne fiziceSemne fizice:: - Pierderea /creşterea poftei de mâncare, o inexplicabilă- Pierderea /creşterea poftei de mâncare, o inexplicabilă scădere sau creştere în greutate, orice schimbare ascădere sau creştere în greutate, orice schimbare a obiceiurile alimentareobiceiurile alimentare - Schimbarea ritmului mersului, o încetinire sau o- Schimbarea ritmului mersului, o încetinire sau o înţepenire a mersului, o slabă coordonare a mişcărilorînţepenire a mersului, o slabă coordonare a mişcărilor - Insomnie, trezirea la ore neobişnuite, o lene neobişnuită- Insomnie, trezirea la ore neobişnuite, o lene neobişnuită - Ochii roşii şi înlăcrimaţi, pupile mai mari sau mai mici- Ochii roşii şi înlăcrimaţi, pupile mai mari sau mai mici decât de obiceidecât de obicei - Palme umede şi reci, mâini tremurătoare- Palme umede şi reci, mâini tremurătoare - Faţă roşie sau palidă- Faţă roşie sau palidă - Miros de substanţe la expiraţie, din corp sau de pe haine- Miros de substanţe la expiraţie, din corp sau de pe haine - Foarte activ, excesiv de vorbăreţ- Foarte activ, excesiv de vorbăreţ - Secreţii nazale ca la răceală, extremităţi reci- Secreţii nazale ca la răceală, extremităţi reci - Urme de înţepături pe antebraţe sau picioare- Urme de înţepături pe antebraţe sau picioare - Mereu mucos, greţuri şi vome frecvente, sau transpiraţii- Mereu mucos, greţuri şi vome frecvente, sau transpiraţii excesiveexcesive - Tremurături ale mâinilor, picioarelor sau capului- Tremurături ale mâinilor, picioarelor sau capului - Puls neregulat- Puls neregulat  Semne fiziceSemne fizice:: - Pierderea /creşterea poftei de mâncare, o inexplicabilă- Pierderea /creşterea poftei de mâncare, o inexplicabilă scădere sau creştere în greutate, orice schimbare ascădere sau creştere în greutate, orice schimbare a obiceiurile alimentareobiceiurile alimentare - Schimbarea ritmului mersului, o încetinire sau o- Schimbarea ritmului mersului, o încetinire sau o înţepenire a mersului, o slabă coordonare a mişcărilorînţepenire a mersului, o slabă coordonare a mişcărilor - Insomnie, trezirea la ore neobişnuite, o lene neobişnuită- Insomnie, trezirea la ore neobişnuite, o lene neobişnuită - Ochii roşii şi înlăcrimaţi, pupile mai mari sau mai mici- Ochii roşii şi înlăcrimaţi, pupile mai mari sau mai mici decât de obiceidecât de obicei - Palme umede şi reci, mâini tremurătoare- Palme umede şi reci, mâini tremurătoare - Faţă roşie sau palidă- Faţă roşie sau palidă - Miros de substanţe la expiraţie, din corp sau de pe haine- Miros de substanţe la expiraţie, din corp sau de pe haine - Foarte activ, excesiv de vorbăreţ- Foarte activ, excesiv de vorbăreţ - Secreţii nazale ca la răceală, extremităţi reci- Secreţii nazale ca la răceală, extremităţi reci - Urme de înţepături pe antebraţe sau picioare- Urme de înţepături pe antebraţe sau picioare - Mereu mucos, greţuri şi vome frecvente, sau transpiraţii- Mereu mucos, greţuri şi vome frecvente, sau transpiraţii excesiveexcesive - Tremurături ale mâinilor, picioarelor sau capului- Tremurături ale mâinilor, picioarelor sau capului - Puls neregulat- Puls neregulat
 • 20. Semne comportamentaleSemne comportamentale  Schimbare în atitudine, comportament sauSchimbare în atitudine, comportament sau personalitate fără o cauză aparentăpersonalitate fără o cauză aparentă  Schimbarea prietenilor sau evitarea celor vechi, nuSchimbarea prietenilor sau evitarea celor vechi, nu vrea să vorbească despre prietenii cei noi sauvrea să vorbească despre prietenii cei noi sau aceştia sunt cunoscuţi ca şi consumatori deaceştia sunt cunoscuţi ca şi consumatori de droguri.droguri.  Scăderea performanţelor şcolare, sau la muncă,Scăderea performanţelor şcolare, sau la muncă, întârzieri la şcoală, absentări nemotivate sauîntârzieri la şcoală, absentări nemotivate sau abandon şcolarabandon şcolar  Schimbarea comportamentului acasă, pierdereaSchimbarea comportamentului acasă, pierderea interesului pentru familie şi activităţile de familieinteresului pentru familie şi activităţile de familie  Dificultăţi de concentrare, distrat, uitucDificultăţi de concentrare, distrat, uituc  Lipsă de motivaţie în general, pierderea energiei, aLipsă de motivaţie în general, pierderea energiei, a stimei de sine, o atitudine de nepăsarestimei de sine, o atitudine de nepăsare  Stări de iritabilitate sau mânieStări de iritabilitate sau mânie  Comportament excesiv de secretosComportament excesiv de secretos  Necinste cronicăNecinste cronică
 • 21. EFECTELE CONSUMULUI DEEFECTELE CONSUMULUI DE DROGURI ÎN IMAGINIDROGURI ÎN IMAGINI
 • 22. Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?Cum te fereşti de droguri?      -- Să te informeziSă te informezi: ce sunt drogurile, cum acţionează,: ce sunt drogurile, cum acţionează, care sunt consecinţele. Informaţia te face mai puternic,care sunt consecinţele. Informaţia te face mai puternic, te ajută să iei decizii mai bune!te ajută să iei decizii mai bune! -- Să te cunoşti mai bine şi să ai încredere înSă te cunoşti mai bine şi să ai încredere în tine!tine! -- Să-ţi alegi cu mare atenţie prietenii!Să-ţi alegi cu mare atenţie prietenii! Nu teNu te înconjura de persoane cu reputaţie proastă,înconjura de persoane cu reputaţie proastă, ai curaj săai curaj să spuneţi „NU”spuneţi „NU”!!  UN PRIETEN ADEVĂRAT NU TE ÎNDEAMNĂ SĂUN PRIETEN ADEVĂRAT NU TE ÎNDEAMNĂ SĂ FACI CEVA CE ŢI-AR PUTEA DĂUNA!FACI CEVA CE ŢI-AR PUTEA DĂUNA!  -- Să ştii cui să te adresezi pentru ajutor (părinţi,Să ştii cui să te adresezi pentru ajutor (părinţi, profesori, medici, Centrului Judeţean deprofesori, medici, Centrului Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog)Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog)  -- Să vorbeşti cu părinţiiSă vorbeşti cu părinţii dacă ţi s-a propus sădacă ţi s-a propus să consumi droguri sau ai fost martor la un asemeneaconsumi droguri sau ai fost martor la un asemenea actact ..      -- Să te informeziSă te informezi: ce sunt drogurile, cum acţionează,: ce sunt drogurile, cum acţionează, care sunt consecinţele. Informaţia te face mai puternic,care sunt consecinţele. Informaţia te face mai puternic, te ajută să iei decizii mai bune!te ajută să iei decizii mai bune! -- Să te cunoşti mai bine şi să ai încredere înSă te cunoşti mai bine şi să ai încredere în tine!tine! -- Să-ţi alegi cu mare atenţie prietenii!Să-ţi alegi cu mare atenţie prietenii! Nu teNu te înconjura de persoane cu reputaţie proastă,înconjura de persoane cu reputaţie proastă, ai curaj săai curaj să spuneţi „NU”spuneţi „NU”!!  UN PRIETEN ADEVĂRAT NU TE ÎNDEAMNĂ SĂUN PRIETEN ADEVĂRAT NU TE ÎNDEAMNĂ SĂ FACI CEVA CE ŢI-AR PUTEA DĂUNA!FACI CEVA CE ŢI-AR PUTEA DĂUNA!  -- Să ştii cui să te adresezi pentru ajutor (părinţi,Să ştii cui să te adresezi pentru ajutor (părinţi, profesori, medici, Centrului Judeţean deprofesori, medici, Centrului Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog)Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog)  -- Să vorbeşti cu părinţiiSă vorbeşti cu părinţii dacă ţi s-a propus sădacă ţi s-a propus să consumi droguri sau ai fost martor la un asemeneaconsumi droguri sau ai fost martor la un asemenea actact ..
 • 23. PersonalitPersonalităţăţi cu probleme legate dei cu probleme legate de consumul de droguriconsumul de droguri Acriţa Demi Moore Aflată în vizorul mass media din întreaga lume, Demi Moore a reuşit să şocheze datorită pierderii dramatice în greutate (se presupune ca actriţa are în jur de 42 de kilograme, în momentul de faţă, la o inălţime de 1,65 m) dar şi datorită presupuselor excese pe care a încercat să le ascundă timp de ani de zile: starul are probleme cu alcoolul, dependenţa de Red Bull şi de droguri. Aflată în vizorul mass media din întreaga lume, Demi Moore a reuşit să şocheze datorită pierderii dramatice în greutate (se presupune ca actriţa are în jur de 42 de kilograme, în momentul de faţă, la o inălţime de 1,65 m) dar şi datorită presupuselor excese pe care a încercat să le ascundă timp de ani de zile: starul are probleme cu alcoolul, dependenţa de Red Bull şi de droguri.
 • 24. Efectele consumului de energizanteEfectele consumului de energizante  Consumul recomandat: o dozConsumul recomandat: o dozăă pe zipe zi Pe cutia de Red Bull nu scrie cPe cutia de Red Bull nu scrie căă sese recomandrecomandăă o singuro singurăă dozdozăă pe zi, ape zi, aşşa cuma cum sussusţţin reprezentanin reprezentanţţii romii romââni aini ai producproducăătorului, atorului, aşşaa îîncncâât consumatorii nut consumatorii nu şştiu la ce cantitate stiu la ce cantitate săă se opreascse opreascăă.. NutriNutriţţioniioniăătii romtii româânini şşi specialii specialişştiitii îînn alimentaalimentaţţie atragie atrag şşi ei ateni ei atenţţiaia îîn ceea cen ceea ce privepriveşşte efectele nocive ale bte efectele nocive ale băăuturiloruturilor energizante, inclusiv Red Bull,energizante, inclusiv Red Bull, şşi susi susţţin cin căă arar trebuitrebui îînnăăsprite mijloacele de avertizaresprite mijloacele de avertizare asupra posibilelor urmasupra posibilelor urmăări neplri neplăăcute alecute ale consumului acestui tip de bauturi.consumului acestui tip de bauturi.
 • 25.  Gheorghe Mencinicopschi,Gheorghe Mencinicopschi, specialistspecialist îîn alimentan alimentaţţieie şşii directorul Institutului dedirectorul Institutului de CercetCercetăări Alimentare dinri Alimentare din BucureBucureşşti, atenti, atenţţioneazioneazăă asupra faptului casupra faptului căă “b“băăuturile energizante potuturile energizante pot dezechilibra organismuldezechilibra organismul dacdacăă sunt folositesunt folosite îînn exces. Ele mobilizeazexces. Ele mobilizeazăă pepe termen scurt, dar,termen scurt, dar, îînn timp, pot duce latimp, pot duce la epuizare”.epuizare”.
 • 26.  CombinaCombinaţţia cu alcool atacia cu alcool atacăă ficatulficatul  ÎÎn cantitn cantităţăţi mari, astai mari, asta îînsemnnsemnâând chiarnd chiar şşi doui douăă doze, cofeina condoze, cofeina conţţinutinutăă de aceste bde aceste băăuturi poateuturi poate duce la creduce la creşşterea tensiunii arteriale, la iritabilitate,terea tensiunii arteriale, la iritabilitate, insomnie, tremur. Combinate cu alcool, au uninsomnie, tremur. Combinate cu alcool, au un puternic efect deshidratantputernic efect deshidratant şşi pot reprezenta uni pot reprezenta un stres foarte puternic pentru ficat.stres foarte puternic pentru ficat.  Pe lPe lââggăă combinacombinaţţiile cu alcool, sunt de evitatiile cu alcool, sunt de evitat şşi celei cele cu pastile calmante, bcu pastile calmante, băăuturi ce conuturi ce conţţin cofeinin cofeinăă şşii sucuri foarte dulci, spun specsucuri foarte dulci, spun speciialialişştii. “Acestetii. “Aceste produse acproduse acţţioneazioneazăă asupra hormonilor careasupra hormonilor care regleazregleazăă nivelul zaharului din snivelul zaharului din sâângenge şşi,i, îîn exces,n exces, pot produce dezechilibre metabolice”, specificpot produce dezechilibre metabolice”, specificăă Mencinicopschi.Mencinicopschi.  Nu se recomandNu se recomandăă nici consumarea lor pe stomaculnici consumarea lor pe stomacul gol, deoarece stimuleazgol, deoarece stimuleazăă secresecreţţia gastricia gastricăă şşi ridici ridicăă nivelul aciditnivelul acidităţăţii din stomac.ii din stomac.  CombinaCombinaţţia cu alcool atacia cu alcool atacăă ficatulficatul  ÎÎn cantitn cantităţăţi mari, astai mari, asta îînsemnnsemnâând chiarnd chiar şşi doui douăă doze, cofeina condoze, cofeina conţţinutinutăă de aceste bde aceste băăuturi poateuturi poate duce la creduce la creşşterea tensiunii arteriale, la iritabilitate,terea tensiunii arteriale, la iritabilitate, insomnie, tremur. Combinate cu alcool, au uninsomnie, tremur. Combinate cu alcool, au un puternic efect deshidratantputernic efect deshidratant şşi pot reprezenta uni pot reprezenta un stres foarte puternic pentru ficat.stres foarte puternic pentru ficat.  Pe lPe lââggăă combinacombinaţţiile cu alcool, sunt de evitatiile cu alcool, sunt de evitat şşi celei cele cu pastile calmante, bcu pastile calmante, băăuturi ce conuturi ce conţţin cofeinin cofeinăă şşii sucuri foarte dulci, spun specsucuri foarte dulci, spun speciialialişştii. “Acestetii. “Aceste produse acproduse acţţioneazioneazăă asupra hormonilor careasupra hormonilor care regleazregleazăă nivelul zaharului din snivelul zaharului din sâângenge şşi,i, îîn exces,n exces, pot produce dezechilibre metabolice”, specificpot produce dezechilibre metabolice”, specificăă Mencinicopschi.Mencinicopschi.  Nu se recomandNu se recomandăă nici consumarea lor pe stomaculnici consumarea lor pe stomacul gol, deoarece stimuleazgol, deoarece stimuleazăă secresecreţţia gastricia gastricăă şşi ridici ridicăă nivelul aciditnivelul acidităţăţii din stomac.ii din stomac.
 • 27. Băuturile energizante te lasă fără vlagăBăuturile energizante te lasă fără vlagăBăuturile energizante te lasă fără vlagăBăuturile energizante te lasă fără vlagă  ""Energizantele conţinEnergizantele conţin cofeină, zahăr saucofeină, zahăr sau îndulcitori artificiali,îndulcitori artificiali, taurină, stabilizatori,taurină, stabilizatori, coloranţi şi arome. Acestecoloranţi şi arome. Aceste băuturi au rolul de abăuturi au rolul de a furniza energie unuifurniza energie unui organism care trebuie săorganism care trebuie să facă faţă unor eforturifacă faţă unor eforturi fizice, de concentrare saufizice, de concentrare sau unor factori de mareunor factori de mare stresstres..
 • 28.  Aceste produse pot face parte dinAceste produse pot face parte din dieta zilnică, atât timp cât avem undieta zilnică, atât timp cât avem un stil de viaţă echilibrat. "Paradoxal,stil de viaţă echilibrat. "Paradoxal, băuturile energizante nu trebuiebăuturile energizante nu trebuie băute atunci când organismul estebăute atunci când organismul este obosit, deoarece îl seacă şi deobosit, deoarece îl seacă şi de ultimele resurse. Pentru că au unultimele resurse. Pentru că au un conţinut ridicat de cofeină, dozaconţinut ridicat de cofeină, doza limită recomandată este de 250 delimită recomandată este de 250 de mililitri pe zi. Atunci când aceastămililitri pe zi. Atunci când această cantitate este depăşită, în organismcantitate este depăşită, în organism se produc diferite dezechilibre.se produc diferite dezechilibre.
 • 29. Energizantele provoacă dependenţăEnergizantele provoacă dependenţă  Băute mai ales în perioadele în care suntBăute mai ales în perioadele în care sunt examene, teste sau diferite concursuri, acesteexamene, teste sau diferite concursuri, aceste băuturti pot provoca dependenţă, spunbăuturti pot provoca dependenţă, spun nutriţioniştii. "Acest lucru apare din cauzanutriţioniştii. "Acest lucru apare din cauza cofeinei. Efectul de dependenţă de energizantecofeinei. Efectul de dependenţă de energizante este acelaşi ca şi în cazul cafelei", explică prof.este acelaşi ca şi în cazul cafelei", explică prof. dr. Mencinicopschi.dr. Mencinicopschi.  Ficatul şi inima sunt organele care au cel maiFicatul şi inima sunt organele care au cel mai mult de suferit din cauza abuzului de astfel demult de suferit din cauza abuzului de astfel de produse. "Băuturile energizante afecteazăproduse. "Băuturile energizante afectează organismul şi la nivelul sistemului nervos,organismul şi la nivelul sistemului nervos, deoarece persoanele care fac exces de acesteadeoarece persoanele care fac exces de acestea prezintă un risc crescut de a deveni depresivi",prezintă un risc crescut de a deveni depresivi", completează nutriţionistul Mencinicopschi.completează nutriţionistul Mencinicopschi.
 • 30. Metode naturale de energizare aMetode naturale de energizare a organismuluiorganismului  Cafeua, ceaiul verde, ceaiul negru,Cafeua, ceaiul verde, ceaiul negru, cerealele integrale, brânzeturile,cerealele integrale, brânzeturile, carnea, ouăle şi untul sunt doarcarnea, ouăle şi untul sunt doar câteva dintre alimentele care oferăcâteva dintre alimentele care oferă organismului "combustibil".organismului "combustibil".  "Persoanele care vor să beneficieze de"Persoanele care vor să beneficieze de un surplus de energie ar trebui să beaun surplus de energie ar trebui să bea două ceşti de cafea pe zi sau trei cănidouă ceşti de cafea pe zi sau trei căni de ceai. Toate aceste băuturi conţinde ceai. Toate aceste băuturi conţin cofeină, dar într-o cantitate mică, carecofeină, dar într-o cantitate mică, care nu ne pune sănătatea în pericol. Masanu ne pune sănătatea în pericol. Masa de dimineaţă reprezintă cea maide dimineaţă reprezintă cea mai sigură metodă de a oferi organismuluisigură metodă de a oferi organismului energia necesară pentru a duce la bunenergia necesară pentru a duce la bun sfârşit sarcini dificile", spune prof. dr.sfârşit sarcini dificile", spune prof. dr. Mencinicopschi.Mencinicopschi.  Cafeua, ceaiul verde, ceaiul negru,Cafeua, ceaiul verde, ceaiul negru, cerealele integrale, brânzeturile,cerealele integrale, brânzeturile, carnea, ouăle şi untul sunt doarcarnea, ouăle şi untul sunt doar câteva dintre alimentele care oferăcâteva dintre alimentele care oferă organismului "combustibil".organismului "combustibil".  "Persoanele care vor să beneficieze de"Persoanele care vor să beneficieze de un surplus de energie ar trebui să beaun surplus de energie ar trebui să bea două ceşti de cafea pe zi sau trei cănidouă ceşti de cafea pe zi sau trei căni de ceai. Toate aceste băuturi conţinde ceai. Toate aceste băuturi conţin cofeină, dar într-o cantitate mică, carecofeină, dar într-o cantitate mică, care nu ne pune sănătatea în pericol. Masanu ne pune sănătatea în pericol. Masa de dimineaţă reprezintă cea maide dimineaţă reprezintă cea mai sigură metodă de a oferi organismuluisigură metodă de a oferi organismului energia necesară pentru a duce la bunenergia necesară pentru a duce la bun sfârşit sarcini dificile", spune prof. dr.sfârşit sarcini dificile", spune prof. dr. Mencinicopschi.Mencinicopschi. Prof. Dr. Gheorghe Mencinicopschi (foto), şeful Institutului de Cercetări Alimentare

Related Documents