Politica de calitate din pachetul dereformă a PAC și lanțurile scurte ale hranei Tiberiu Cazac...
Cum ne hrănim noi ?• Produs tradiţional - produsul care trebuie să fie obținut din materii prime tradiționale, să pre...
Pachetul pentru calitate• Politica în domeniul calității este una din cele 16 sub-politici comunitare în domeniul agricul...
STG, DOP, IGP• Legislație comunitară: Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20/03/2006 privind protecția ...
Ce este STG, DOP, IGP ?• DOP/PDO – produse agricole și alimentare produse, procesate și preparate într-o anumită zonă ge...
Schemele de calitate în UE (sursa CE)
Scheme de calitate privind tradiționalitatea
Cum stăm noi
Produse tradiționale• MADR: Ordin nr. 690 din 28/09/2004 pentru aprobarea normei privind condițiile și criteriile pentru...
Practic (1) ORDIN Nr.160 din 14.03.2008 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentației...
Practic (2)
Practic (3)
Care este viitorul• Organizarea pe filieră ?• Menținerea produselor tradiționale ?• Retailul vânează tendința• Sus...
of 13

Politica de calitate din pachetul de reformă a PAC si lanturile scurte

Prezentare sustinuta in cadrul "Seminarul ad-hoc privind lanturile scurte al hranei", organizat de Unitatea de Sprijin a Retelei - Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala, la Bucuresti, in perioada 4-7 septembrie 2012.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Politica de calitate din pachetul de reformă a PAC si lanturile scurte

 • 1. Politica de calitate din pachetul dereformă a PAC și lanțurile scurte ale hranei Tiberiu Cazacioc
 • 2. Cum ne hrănim noi ?• Produs tradiţional - produsul care trebuie să fie obținut din materii prime tradiționale, să prezinte o compoziție tradițională sau un mod de producție şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producție şi/sau de prelucrare tradițional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparținând aceleiaşi categorii;• Tradiţionalitatea - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparținând aceleiaşi categorii; tradiționalitatea nu poate să se limiteze la o compoziție calitativă sau cantitativă ori la un mod de producție stabilit printr-o reglementare comunitară sau națională ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiționalității unui produs;
 • 3. Pachetul pentru calitate• Politica în domeniul calității este una din cele 16 sub-politici comunitare în domeniul agriculturii• Pachetul pentru calitate include: – O nouă reglementare privind schemele de calitate DOP și IGP, STG, un nou cadru pentru Termenii Opționali de Calitate – Un standard nou de marketing pentru toate produsele agricole, în special legat de locul de producție – Noi orientări privind schemele voluntare de certificare și etichetarea produselor
 • 4. STG, DOP, IGP• Legislație comunitară: Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20/03/2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agrciole și alimentare; REGULAMENTUL (CE) NR. 509/2006 AL CONSILIULUI din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole şi alimentare• Legislație națională: HG 828 din 25 iulie 2007 privind înființarea Sistemului de protecție a indicațiilor georgafice și denumirilor de origine ale produselor agricole și produselor alimentare, HG nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialitățile tradiționale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare• Comunicarea Comisiei – Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare• COM (2010) 733 Final, Propunere de Regulament al PE și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole
 • 5. Ce este STG, DOP, IGP ?• DOP/PDO – produse agricole și alimentare produse, procesate și preparate într-o anumită zonă geografică, folosind practici locale recunoscute• IGP/PGI – produse agricole și alimentare legate de o anumită zonă geografică, cel puțin una din etapele de producție, procesare sau procesare și preparare au loc în zona respectivă• STG/TSG – scoate în evidență caracterul tradițional, ori în compoziție ori în metodele de producție
 • 6. Schemele de calitate în UE (sursa CE)
 • 7. Scheme de calitate privind tradiționalitatea
 • 8. Cum stăm noi
 • 9. Produse tradiționale• MADR: Ordin nr. 690 din 28/09/2004 pentru aprobarea normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale• Ministerul Culturii: rețetele străvechi, elemente de patrimoniu, Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, nr. 26/2008
 • 10. Practic (1) ORDIN Nr.160 din 14.03.2008 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei specialități tradiționale garantate, Procedurii de declarare a opoziției la nivel național şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialității tradiționale garantate, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum şi Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului național
 • 11. Practic (2)
 • 12. Practic (3)
 • 13. Care este viitorul• Organizarea pe filieră ?• Menținerea produselor tradiționale ?• Retailul vânează tendința• Susținerea IGP, DOP, STG: 50 de ani…STG• Lanțurile alimentare scurte• Vânzări online, pachete• Coșul verde, coșul cu legume• Restaurante, grădinițe, școli

Related Documents