BYGGENÆRINGEN Et moderne samfunn er avhengig av tilgang til boliger, skoler, næringsbygg, veier, vann og avløp for å kunne...
BYGGENÆRINGEN <ul><li>Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens (BAE-næringens) bedrifter og ansatte produserer alle typer byg...
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK <ul><li>Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt hånd...
Yrker i byggenæringen Tilbake til eidsvoll wiki sider Kilde: vilbli.no
Anleggsmaskinfører (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år ...
Asfaltør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplærin...
Banemontør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplær...
Betongfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Op...
Blikkenslager (svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><l...
Fagoperatør i trelastfaget (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li><...
Feier (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><...
Fjellfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - ...
Glassfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></...
Industrimaler (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - O...
Isolatør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><...
Limtrearbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Treteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplær...
Maler (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplær...
Murer (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i...
Renholdsoperatør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år ...
Rørlegger (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3....
Steinfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></...
Stillasbygger (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplær...
Taktekker (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3. og...
Trevaresnekker (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Treteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Oppl...
Tømrer (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring ...
Vei- og anleggsfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. o...
of 26

Pressentasjon av noen fag i byggebransjen

En pressentajon til bruk i forbindelse med programfag til valg i 8. klasse
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      Business      


Transcripts - Pressentasjon av noen fag i byggebransjen

 • 1. BYGGENÆRINGEN Et moderne samfunn er avhengig av tilgang til boliger, skoler, næringsbygg, veier, vann og avløp for å kunne fungere. Ingen annen næring har større direkte eller indirekte innvirkning på landets brutto nasjonalprodukt (BNP) som denne næringen. Kilde: Vi bygger Norge
 • 2. BYGGENÆRINGEN <ul><li>Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens (BAE-næringens) bedrifter og ansatte produserer alle typer bygg, anlegg, byggevarer, tekniske installasjoner, salg av byggevarer og tjenester og forvaltning og drift av eiendom. BAE-næringen er en velorganisert, moderne og effektiv næring med tradisjonsrike røtter. Den er den eldste, største og viktigste næringen i Norge. </li></ul>Kilde: Vi bygger Norge
 • 3. BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK <ul><li>Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. </li></ul><ul><li>Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. </li></ul>Kilde: Vilbli.no
 • 4. Yrker i byggenæringen Tilbake til eidsvoll wiki sider Kilde: vilbli.no
 • 5. Anleggsmaskinfører (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. </li></ul><ul><li>kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser </li></ul><ul><li>bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr </li></ul><ul><li>arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging </li></ul><ul><li>nivellering og enklere stikking </li></ul><ul><li>kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg </li></ul><ul><li>grunnarbeid og vegbygging </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 6. Asfaltør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>laboratorie- og kontrollarbeid </li></ul><ul><li>arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring </li></ul><ul><li>stikking og oppmåling </li></ul><ul><li>produksjon og utlegging av asfalt </li></ul><ul><li>bruke asfalt- og anleggsmaskiner </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 7. Banemontør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>arbeidsplanlegging og kvalitetssikring </li></ul><ul><li>bygging og vedlikehold av jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer </li></ul><ul><li>ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer </li></ul><ul><li>vedlikehold av bruer </li></ul><ul><li>feilretting, både planlagt og akutt </li></ul><ul><li>kontroll og visitasjon </li></ul><ul><li>godkjenning av sporets geometri </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 8. Betongfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. </li></ul><ul><li>fundamentering </li></ul><ul><li>forskaling og armering </li></ul><ul><li>utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering </li></ul><ul><li>branntetting og fuging </li></ul><ul><li>tegning- og konstruksjonsforståelse </li></ul><ul><li>rigging og drift av byggeplass </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 9. Blikkenslager (svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>montering av ventilasjonsanlegg og produksjon av tilpasningskomponenter </li></ul><ul><li>isolering, brannsikring og mantling </li></ul><ul><li>produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader </li></ul><ul><li>oppbygging og kledning/tekking av tak og fasader </li></ul><ul><li>produksjon i verksteder </li></ul><ul><li>servicearbeid på ventilasjonsanlegg samt fasader og tak </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 10. Fagoperatør i trelastfaget (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>En fagarbeider innen trelastfaget har sin arbeidsplass i sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trematerialer til bygninger, anlegg, snekkerfabrikker m.m. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>råvare- og ferdigvarehåndtering </li></ul><ul><li>materialvurdering </li></ul><ul><li>bruk av maskiner, verktøy og databaserte styringssystemer slik at produktene tilfredsstiller nasjonale, internasjonale og markedsmessige krav </li></ul><ul><li>kvalitetskontroll av hele produksjoner klargjort for leveranse </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 11. Feier (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som feier kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen feiere som driver privat virksomhet. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder </li></ul><ul><li>rensing av ventilasjonsanlegg </li></ul><ul><li>forebyggende brannvern </li></ul><ul><li>informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk </li></ul><ul><li>tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker </li></ul><ul><li>begrensning av skader etter brann </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 12. Fjellfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som fjellfagarbeider kan du få jobb innenfor bergindustrien og i anleggsbransjen </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder) </li></ul><ul><li>stikking, oppmåling </li></ul><ul><li>arbeidsplanlegging </li></ul><ul><li>boring og sprenging </li></ul><ul><li>anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid </li></ul><ul><li>bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 13. Glassfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>bearbeiding av glass, aluminium, stål og andre materialet </li></ul><ul><li>innramming </li></ul><ul><li>montering av glass i vindus- og fasadekonstruksjoner i forskjellige materialer </li></ul><ul><li>montering av vinduer og dører </li></ul><ul><li>montering av glass i fasader og skråstilte konstruksjoner </li></ul><ul><li>reparasjon og montering av glass i transportmidler </li></ul><ul><li>bearbeiding av glass </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 14. Industrimaler (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksteds-, skipsverft- og oljeindustrien </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>klimatisk kontroll </li></ul><ul><li>forbehandling av overflater med manuelle og mekaniske metoder. </li></ul><ul><li>oppbygging av malingssystem med kost, rull og høytrykkspumper </li></ul><ul><li>egenkontroll – bruk av kontroll- og måleutstyr </li></ul><ul><li>vedlikehold og ettersyn av utstyr </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 15. Isolatør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Arbeidsplasser for en isolatør finnes på bygg eller anlegg, ombord i skip, i oljeindustrien, offshoreindustrien eller i annen industri. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsområder er: </li></ul><ul><li>varmebevaring og kuldebevaring </li></ul><ul><li>frostbeskyttelse </li></ul><ul><li>brannbeskyttelse </li></ul><ul><li>støydemping </li></ul><ul><li>kondensisolering </li></ul><ul><li>innredning i boligmoduler og båter, industribygg og næringsmiddelbygg </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 16. Limtrearbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Treteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som limtrearbeider kan du få jobb i limtreindustrien. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>mottak og kontroll av råvarer </li></ul><ul><li>skjøting, høvling, limpåføring, pressing, herding og bearbeiding til ferdige konstruksjoner og elementer </li></ul><ul><li>drift av fingerskjøteanlegg, lamellhøvel, limeanlegg, presseutstyr og konstruksjonshøvel- eller pusseanlegg </li></ul><ul><li>kapping og tilskjæring av bjelker og sammensatte konstruksjoner </li></ul><ul><li>fresing, boring og montering av ulike typer forbindelser og beslag </li></ul><ul><li>klargjøring for transport. </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 17. Maler (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater </li></ul><ul><li>bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger </li></ul><ul><li>påføring av maling-, lakk- og beissystemer </li></ul><ul><li>oppsetting av systemer for veggbekledning </li></ul><ul><li>legging av beleggsystemer for gulv </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 18. Murer (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som murer kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner og staten </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>Murerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Sentrale arbeidsområder er </li></ul><ul><li>teglsteinsmuring og blokkmuring </li></ul><ul><li>flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner </li></ul><ul><li>skifer- og natursteinmuring </li></ul><ul><li>puss og overflatebehandling </li></ul><ul><li>muring og montering av ildsteder og piper </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 19. Renholdsoperatør (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Overflateteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv. </li></ul><ul><li>valg og bruk av riktige kjemikalier </li></ul><ul><li>valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet </li></ul><ul><li>service, kundebehandling og kommunikasjon </li></ul><ul><li>arbeid med inneklima og hygiene </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 20. Rørlegger (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg </li></ul><ul><li>installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg </li></ul><ul><li>montere utstyr og armatur i varmeanlegg </li></ul><ul><li>montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg </li></ul><ul><li>utføre servicearbeid </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 21. Steinfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>2, 3. og 4. år – Særløp - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Små og noen større private bedrifter innen steinbransjen, ute i steinbrudd eller inne på verksteder. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner. </li></ul><ul><li>bruddvirksomhet og utvinning av naturstein </li></ul><ul><li>bearbeidingsvirksomhet av stein til skiferplater, blokker eller ferdige produkter </li></ul><ul><li>montering </li></ul><ul><li>håndtering og transport </li></ul><ul><li>yrkestegning </li></ul><ul><li>bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 22. Stillasbygger (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging , bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg og eksisterende bygg </li></ul><ul><li>være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter </li></ul><ul><li>bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri </li></ul><ul><li>rigge, stroppe og planlegge ved kranløft </li></ul><ul><li>industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk» </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 23. Taktekker (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Klima-, energi- og miljøteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>vurdering av underlaget </li></ul><ul><li>diffusjonstetting </li></ul><ul><li>isolering, med og uten falloppbygging </li></ul><ul><li>mekanisk forankring av tekkinger </li></ul><ul><li>tekking av flate tak, skråtak og buetak </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 24. Trevaresnekker (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 - Treteknikk </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Trevaresnekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer vinduer, dører, trapper og/eller innredninger av tre. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>materialhåndtering </li></ul><ul><li>maskinering/bearbeiding </li></ul><ul><li>sammensettings- og monteringsarbeider </li></ul><ul><li>overflatebehandling </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 25. Tømrer (Svennebrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Byggteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong </li></ul><ul><li>produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger </li></ul><ul><li>lafting </li></ul><ul><li>rehabilitering og vedlikehold av bygninger </li></ul><ul><li>tegnings- og konstruksjonsforståelse </li></ul><ul><li>arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no
 • 26. Vei- og anleggsfagarbeider (Fagbrev) <ul><li>Utdanningsløp: </li></ul><ul><li>VG2 – Anleggsteknikk. </li></ul><ul><li>3. og 4. år - Opplæring i bedrift. </li></ul><ul><li>Aktuelle arbeidssteder </li></ul><ul><li>Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet. </li></ul><ul><li>Sentrale arbeidsoppgaver </li></ul><ul><li>arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring </li></ul><ul><li>stikking og oppmåling </li></ul><ul><li>rigging og drift av anlegg </li></ul><ul><li>bygging, drift og vedlikehold av veier </li></ul><ul><li>kommunaltekniske anlegg </li></ul><ul><li>bruk av masseforflytningsmaskiner </li></ul><ul><li>enkelt betongarbeid </li></ul>Tilbake: ← Kilde: Vilbli.no

Related Documents