LUẬN VĂN:
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động
vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư
phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội
Lời mở đầu
Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ, với tốc độ phát
triển kinh tế luôn ở mức cao so vớ...
Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài phần mở đầu phần kết luận
và TLTK bao gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề...
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về NHTM và nghiệp vụ huy động vốn của
NHTM.
I. Tổng quan về NHTM.
1. Khái niệm và đặc điểm v...
Hệ thống Ngõn hàng Thương mại: là cỏc ngõn hàng hàng chuyờn doanh và
chức năng chủ yếu là kinh doanh tiền tệ thu lợi nhuận...
kinh tế luôn tồn tại những người có khoản tiền tạm thời nhàn rỗi chưa dùng đến hay
để dành cho những nhu cầu chi tiền sau ...
ở Vệt Nam nguồn vốn trong nước có thể khai thác qua các kênh cơ bản sau:
- Vốn ngân sách cấp.
- Vốn huy động qua thị trườn...
tăng khả năng sinh lời… để có thể hoàn trả lãi vay và hoàn vốn cho ngân hàng mà
vẫn thu được lợi nhuận.
Ngoài ra, công tác...
Với hoạt động rộng khắp của mình, các NHTM có khả năng huy động vốn từ
các cá nhân và tổ chức nước ngoài góp phần bảo đảm ...
nhau, khó gặp được nhau, các nhu cầu không phù hợp nhau, dẫn đến chi phí giao
dịch lớn. Tình hình này tất yếu sinh ra trun...
Như vậy, khi một khối lượng tiền gửi tăng lên, khả năng cho vay của toàn bộ
hệ thống NHTM sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ngược...
Khi đã huy động được vốn trong tay, để có thể tạo ra lợi nhuận, NHTM phải
tiến hành kinh doanh dưới các hình thứcdùng vốn ...
II.Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1. Vốn và sự cần thiết phải huy động vốn.
1.1.1. Các khái niệm.
“NHTM...
Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường với, chính sách phát triển nền
kinh tế nhiều thành phần Nhà nước đã khuyến k...
T=H-T’
Còn trong các tổ chức tài chính trung gian:
T=T-T’
Tóm lại từ những nét đặc thù trên ta có thể đưa ra khái niệm như...
do ngân sách Nhà nước cấp đối với các NHTM quốc doanh do giữa các bên đóng
góp đối với các NHTM liên doanh do các cổ đông ...
ngân hàng. Lãi suất của nguồn vốn huy động cũng thay đổi theo khoản mục 25:
những loại tài sản nợ là có thời hạn ngắn thì ...
nguồn vốn của ngân hàng thường biến động đôi khi ngoài sự kiểm soát của ngân
hàng. Do đó khoả vốn vay là khoản vốn bù đắp ...
năng riêng. Nhưng có thể thấy một điều không thể phủ nhận đó là tầm quan trọng
hơn cả của nguồn vốn huy động trong hoạt độ...
tế thị trường cần phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn nghĩa là phải đảm bảo
có lãi, tránh được những rủi ro có thể, ...
Chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nói chung và chuyển dịch cơ cấu nội bộ
trong từng ngành nói riêng có ý nghĩa quyết định...
Thông thường các đầu tư này lâm vào tình trạng thiếu vốn tự có. Vì thế trong
kinh doanh, họ cần phải đi tìm cách huy động ...
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng chỉ là phần bổ xung, không thể thay thế cho đầu
tư và sản xuất trong nước. Vì thế cần ...
tạo vốn để không ngừng mở rộng, phát triển vốn để cạnh tranh trên thị trường.
Nguồn vốn của NHTM như đã định nghĩa là khoả...
thì càng thu hút được nhiều khách hàng. ở nước ta, chế độ quản lý tiền tệ quy định
các tổ chức kinh tế đều phải mở tài kho...
một tài khoản lỏng, để có thể dễ dàng trong thanh toán. Nhưng chi phí để có được
khoản vốn này bao gồm chi phí cho việc du...
1.2.3. Huy động qua việc phát hành các công cụ nợ.
Các công cụ nợ của ngân hàng là các giấy nhận nợ mà ngân hàng bán cho
c...
III. Hiệu quả hoạt động huy động vốn
1. Khái niệm: Hiệu quả huy động vốn là gì?
Để nâng cao hiệu quả của công tác huy động...
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM.
2.1. Các chỉ tiêu định lượng
Để việc đánh giá về hiệu quả về hoạt...
trên vốn tự có Vốn tự có
- Tỷ lệ vốn huy động trên tổng dư nợ:
Chỉ tiêu này cho phép so sánh khả năng cho vay với khă năng...
mình đầu tư váo sản xuất kinh doanh, họ có thể mang đến ngân hàng để gửi tiền để
thu lãi tiền gửi. Ngân hàng nào đem lại c...
2.2.2. Uy tín ngân hàng và số lượng vốn bị rút trước hạn.
Với phương châm “đi vay để cho vay” ngân hàng muốn hoạt động kin...
Việc đa dạng hoá các hình thức huy động là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá
công tác huy động. Hiện nay các ngân hàng đều p...
ngân hàng… những yếu tố trên tạo lên sức mạnh tổng hợp của ngân hàng. Thực tế
một ngân hàng hội tụ đủ những yếu tố trên sẽ...
người gửi tiền sẽ thu hút được càng nhiều những khoản tiền nhàn rỗi. Các ngân
hàng cạnh tranh giành vốn không chỉ với nhau...
3.2. Các nhân tố khách quan:
+ Điều kiện kinh tế xã hội:
Đây là yếu tố khách quan đối với ngân hàng, yếu tố này ảnh hưởng ...
Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn ở chi nhánh ngân hàng đầu tư
và phát triển bắc hà nội.
2.1 Khái quát về chi nh...
năm 2000 lai chuyển đổi trực thuộc Sở Giao Dịch I Ngân hàng đầu tư và Phát triển
Việt Nam.
Ngày 15 tháng 10 năm 2002,Chi n...
trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư, cùng với công nghệ ngân hàng chặt chẽ,
hoạt động có bài bản, chi nhánh đã và đang ...
hoá các hình thức huy động vốn, áp dụng nhiều biện pháp nhằm đưa nguồn vốn
tăng nhanh.
Nguồn vốn huy động trong năm qua đã...
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh
of 87

Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nang cao hieu_qua_huy_dong_von_tai_cn_nh

 • 1. LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội
 • 2. Lời mở đầu Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ, với tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức cao so với các nước trên thế giới. Để có được thành tựu phát triển to lớn trên chúng ta đã phải huy động một lượng vốn rất lớn để đầu tư cho nền kinh tế. Vốn chính là yếu tố quan trọng và là điều kiện quyết định để phát triển nền kinh tế, điều này đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện đại hội VIII :” Chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nếu không huy động được nhiều vốn, nhất là những nguồn vốn dài hạn trong nước mà lòng cốt để thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng này phải là các Ngân hàng Thương mại các Công ty Tài chính”. Trên thực tế Việt Nam vẫn chưa huy đông hết mọi nguồn vốn có thể huy động, mặc dù thiếu vốn để đầu tư cho nền kinh tế nhưng thực tế lượng vốn trong nước (đặc biệt là nguồn vốn trong dân cư) và quốc tế là rất lớn mà chúng ta vẫn chưa khai thác hiệu quả. Do đó, với vai trò trung gian tài chính của mình thì các tổ chức tài chính như: Các Ngân hàng Thương mại cần phải có những chiến lược và giải pháp huy động vốn sao cho có hiệu quả, đáp ứng tốt nhu câù về vốn cho nền kinh tế. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp để hoàn thiện và phát triển hoạt động huy động vốn trong các Ngân hàng Thương mại sẽ có ý nghĩa rất to lớn cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Xuất phát từ những nhận thức trên kết hợp với thực tiễn ở đơn vị thực tập là Ngân Hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội em quyết định nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội”. Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề, em có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản như: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp lý thuyết hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh và một số phương pháp khác.
 • 3. Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài phần mở đầu phần kết luận và TLTK bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại (NHTM) và nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội.
 • 4. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về NHTM và nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. I. Tổng quan về NHTM. 1. Khái niệm và đặc điểm về NHTM. 1.1. Khái niệm. Ngõn hàng Thương mại là một sản phẩm được hỡnh thành và phỏt triển cựng với quỏ trỡnh phỏt triển của xó hội loài nguời – Khụng giống với nhiều sản phẩm khỏc, xột về mặt bản chất và cỏc hành vi của nú nguời ta coi ngõn hàng Thương mại như là một sản phẩm xó hụị- một nghành cụng nghiệp dịch vụ với tớnh cộng đồng và tớnh nhõn văn sõu rộng. Cũng giống như cỏc tổ chức tài chớnh khỏc, Ngõn hàng Thương mại- một định chế tài chớnh trung gian- luụn phải kinh doanh bằng tiền của nguời khỏc: Vay của cụng chỳng trong mọi cộng đồng, trong nhều cộng đồng, của cỏc ngõn hàng hành thương mại bạn, của ngõn hàng Trung ương. Vỡ vậy tất cả cỏc hoạt động kinh doanh của ngõn hàng luụn phải bảo đảm tớnh chớnh xỏc, tớnh hệ thống, nhưng biện phỏp xử lý thụng minh khộo lộo và tớnh bảo mật cao độ … Như vậy, Ngõn hàng Thương mại là một trung gian tài chớnh khụng thể thiếu được của nền kinh tế. Nú đúng vai trũ cho việc gặp gỡ cung cầu tiền tệ thụng qua huy động vốn của những người cú vốn nhàn rỗi rụỡ lại cho vay lại đối với cỏc cỏ nhõn và tổ chức cú nhu cầu về vốn, đẩy mạnh tốc độ quay vũng vốn, nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tỡnh hỡnh hoạt động của ngõn hàng phản ỏnh rất chớnh xỏc tỡnh trạng của nền kinh tế: Sự vững mạnh, phốn vinh hay yếu kộm của nền kinh tế đều được biểu hiện qua tỡnh hỡnh hoạt động của ngõn hàng. Hệ thống ngõn hàng ngày nay là hệ thống ngõn hàng hai cấp được hỡnh thành và hoạt động theo quy định và phỏp luật Nhà nước ban hành: Hệ thống Ngõn hàng Trung ương: Làm nhiệm vụ quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống, đưa ra quyết định về chớnh sỏch tiền tệ, tớn dụng và thực hiện nhiệm vụ phỏt hành tiền.
 • 5. Hệ thống Ngõn hàng Thương mại: là cỏc ngõn hàng hàng chuyờn doanh và chức năng chủ yếu là kinh doanh tiền tệ thu lợi nhuận, thực hiện cỏc nghiệp vụ trung gian và chấp hành đỳng theo sự quản lý của Ngõn hàng Trung ương. Theo phỏp lệnh ngõn hàng, hợp tỏc xó tớn dụng và cỏc cụng ty tài chớnh ngày 25/04/1990 thỡ Ngõn hàng Thương mại được định nghĩa: “Ngõn hàng Thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyờn là nhận tiền gửi của khỏch hàng với trỏch nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đú để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toỏn”. Như vậy, cựng với sự tiến bộ của ngõn hàng, hệ thống Ngõn hàng Thương mại đang ngày càng phỏt triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sõu, trở thành một thực thể cú vai trũ to lớn trong nền kinh tế, với hoạt động mang tớnh chất đặc thự. 1.2. Đặc điểm của NHTM. NHTM có những đặc điểm sau đây: Một là: NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh kiếm lời cho nên hoạt động của nó nhằm mục tiêu chủ yếu là theo đuổi lợi nhuận. Những hoạt động kinh doanh của NHTM là một loại hình kinh doanh đặc thù với chất liệu kinh doanh chủ yếu là quyền sử dụng các khoản tiền, sản phẩm của NHTM có đặc tính phi vật chất và hoạt động của nó gắn liền với quá trình vận động và lưu thông tiền tệ. Hai là: Hoạt động NHTM là hình thức kinh doanh có độ rủi ro cao hơn so với các hình thức kinh doanh khác và thường có ảnh hưởng sâu sắc liên quan đến ngành khác và cả nền kinh tế. Do đó, để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, nhằm kiểm soát và làm giảm nhẹ những tổn hại do ngân hàng vỡ nợ gây ra, chính phủ các quốc gia đặt ra những đạo luật riêng nhằm bảo đảm cho hoạt động của ngân hàng được vận hành an toàn và hiệu quả. Ba là: NHTM là một trung gian tài chính điển hình. Điều này được thể hiện rõ trên hai phương diện: - NHTM là trung giữa những người có vốn và người cần vốn. - NHTM là trung gian giữa ngân hàng trung ương ( NHTW ) với công chúng và nền kinh tế. Trước hết, NHTM là trung gian giữa người có vốn nhàn rỗi và người cần vốn để tạo điều kiện cho cung cầu về nguồn vốn được gặp nhau. Thật vậy trong nền
 • 6. kinh tế luôn tồn tại những người có khoản tiền tạm thời nhàn rỗi chưa dùng đến hay để dành cho những nhu cầu chi tiền sau này. Nhưng đồng thời cũng có những người có nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay cho nhu cầu nào đó ở hiện tại. Tuy nhiên, người có vốn và người cần vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được nhau và có nhu cầu và lợi ích phù hợp với nhau. Cho nên, để giải quyết được mâu thuẫn này cần phải có người thứ ba đứng ra làm trung gian để thoả màn được nhu cầu của cả hai phía. Và với việc thông qua cầu nối NHTM, những nguồn vốn có thời hạn, số lượng khác nhau đã chuyển thành những nguồn vốn phù hợp với nhu cầu của người cần vốn mà không cần đến việc ngươì có tiền nhàn rỗi và người có nhu cầu về vốn phải trực tiếp gặp nhau. Vì vậy, NHTM đóng vai tró trung gian giữa người có nguồn vốn nhàn rỗi và người có nhu cầu về vốn. Bên cạnh đó, NHTM không chỉ là trung gian giữa người có vốn nhàn rỗi với người cần vốn mà còn là trung gian giữa NHTW với công chúng và nền kinh tế. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng, là cơ quan tổ chức điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) quốc gia, bằng các công cụ của mình như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc (DTBB), lãi suất… đã tác động đến hoạt động của NHTM và NHTM đã chuyển tiếp các tác động của CSTT đến nền kinh tế. Ngược lại, hoạt động của các NHTM cũng phản hồi lại cho NHTW những thông tin của nền kinh tế để làm cơ sở cho NHTW đề ra và chỉ đạo CSTT nhằm thúc tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và kiểm soát lạm phát, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế. 2. Vai trò và chức năng của NHTM. 2.1. Vai trò của NHTM. Trong giai đoạn khởi đầu của quá trình CNH – HĐH nước ta, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu. Các đơn vị kinh tế cần có vốn để đổi mới trạng thiết bị, đào tạo nhân lực cải tiến chất lượng hàng hoá và dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và sản xuất…Điều đó phải đòi hỏi một lượng vốn đủ lớn để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, đủ khả năng tài trợ cho các dự án có quy mô lớn và thời gian đầu tư dài. Để đạt tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, việc tăng cường tìm kiếm nguồn vốn từ các nguồn khác nhau phục vụ cho sự nghiệp CNH- HĐH là một tất yếu.
 • 7. ở Vệt Nam nguồn vốn trong nước có thể khai thác qua các kênh cơ bản sau: - Vốn ngân sách cấp. - Vốn huy động qua thị trường tài chính trực tiếp (thị trường chứng khoán). - Vốn huy động qua các trung gian tài chính (tổ chức tín dụng, bảo hiểm, công ty tài chính…). Trong điều kiện nước ta hiện nay, nguồn thu ngân sách còn hạn chế nên không thể hoàn toàn trông chờ vào vốn ngân sách. Đối với thị trường tài chính trực tiếp, do thị chứng khoán nước ta mới hình thành, hàng hoá còn khan hiếm, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn cho đầu tư cho nền kinh tế. Vì vậy trong thời gian tời việc huy đông vốn phục vụ vho sự phát triển của nền kinh tế chủ yếu được thực hiện qua các trung gian tài chính, mà đặc biệt là các NHTM. Vì vậy hoạt động ngân hàng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Ta có thể kể đến một số vai trò quan trọng của ngân hàng thương mại như sau: Thứ nhất: NHTM với hoạt động huy đông vốn và cho vay đã giải quyết sự thiếu vốn tạm thời của nền kinh tế, giúp các doanh ngiệp có điều kiện sản suất kinh doanh. NHTM đống một vai trò to lớn trong việc thu hút, huy động, tích tụ và tập trung các nguồn tài chính nhàn rỗi trong nền kinh tế góp phần quan trọng tài trợ cho nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngân hàng có khả năng chuyển hoá các khoản tiền gửi nhỏ lẻ và có các thời hạn ngắn thành khoản tín dụng lớn có thời hạn dài hơn, tài trợ kịp thời cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai: Hoạt động của các NHTM góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Với chức năng chức năng trung gian thanh toán, HHTM đã rút ngắn tốc độ lưu thông hàng hoá tiền tệ trong nền kinh tế. Với hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng đã làm giảm cả thời giân và chi phí thanh toán nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng của ngân hàng là sự vận dụng trên cơ sở hoàn trả và có lợi tức. Qua lãi suất tín dụng ngân hàng thúc đâỷ các doanh nghiệp phải tăng cường công tác hoạch toán, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí
 • 8. tăng khả năng sinh lời… để có thể hoàn trả lãi vay và hoàn vốn cho ngân hàng mà vẫn thu được lợi nhuận. Ngoài ra, công tác thẩm định chỉ cho vay hoặc đầu tư với những dự án có hiệu quả của ngân hàng đã buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm phương án sản xuất tối ưu, bố trí sản xuất hợp lý, hiệu quả để có cơ hội vay vốn ngân hàng và đây là điều kiện để các doanh nghiệp sử dụng vốn vay một cách tối ưu. Thứ ba: NHTM bằng hoạt động của mình đã sử dụng việc phân bổ vốn giữa các vùng, qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia. Trong điều kiện Việt Nam, do sự khác nhau về điều kiện địa lý, tự nhiên và con người mà có sự chênh lệch về sự phát triển kinh tế- xã hội giữa các tỉnh, thành phố; giữa miền xuôi và miền ngược; giữa khu vực nông thôn và thành thị. Nhờ hoạt động của mình và thông qua mạng lưới các chi nhánh, NHTM sẽ đứng ra điều hoà vốn, thu hút những nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế rồi đầu tư và cho vay ở những nơi thiếu vốn, từ đó góp phần rút ngắn sự chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng Thứ tư: Ngân hàng hoat động có hiệu quả góp phần thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia như: ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế. Việc hoạch định các chính sách tiền tệ thuộc về NHTƯ nhưng để thực hiện được tốt các chính sách tiền tệ đó thì cần phải thông qua hệ thống các NHTM và các định chế tài chính trung gian khác. Các NHTM đóng vai trò là các trung gian tài chính trong nền kinh tế.Vì vậy, hoạt động của chúng có ảnh hưởng to lớn tới các chính sách kinh tế cũng như hoạt động của nền kinh tế. Thứ năm: NHTM là chiếc cầu nối giữa các nước, tạo môi trương quyết định phát triển ngoại thương, công nghiệp các ngành liên quan. Để phù hợp với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, hoạt động của NHTM cần được mở rộng, nhằm thúc đẩy cho việc mở rộng hoạt động kinh tế trong nước, tạo điều kiện hoà nhập nền kinh tế trong nước với nền kinh tế trong khu vực và nền kinh tế toàn cầu.
 • 9. Với hoạt động rộng khắp của mình, các NHTM có khả năng huy động vốn từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài góp phần bảo đảm nguồn vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đaị hoá đất nước.Đồng thời giúp các doanh nghiệp xâm nhập thị trường trường quốc tế một cách thuận lợi hơn, hiệu quả hơn và có khả năng cao nhờ hoạt động thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu. 2.2. Các chức năng của NHTM. NHTM là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với cộng đồng địa phương nói riêng. NHTM cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng nhất- đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán- và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Sự đa dạng trong các dịch vụ và chức năng cuả ngân hàng dẫn đến chúng ta được gọi là các “ Bách hoá tài chính”. Ta có thể thấy những chức năng cơ bản của ngân hàng đa năng hiện nay.  Chức năng trung gian tài chính Đây là chức năng quan trọng, phản ánh rõ nét nhất bản chất của NHTM là tổ chức chuyên nghề kinh doanh tiền tệ. Các NHTM, bộ phận chủ yếu của trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng từ những thực thể có vốn nhàn rỗi đến các thực thể có nhu cầu vốn. Với chức năng trung gian tài chính, NHTM có khả năng chuyển đổi mức rủi ro, chuyển đổi kỳ hạn, giảm chi phí giao dịch, cung cấp thông tin dịch vụ. Chuyển đổi mức rủi ro: NHTM có khả năng giảm thiểu rủi ro thông qua phương pháp đa dạng hoá danh mục đầu tư. Ngân hàng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó sử dụng vốn này cho danh mục đầu tư đa dạng của mình. Nhờ đó các ngân hàng đã giảm thiểu rủi ro. Chuyển đổi kỳ hạn: Thông qua việc đa dạng hoá danh mục đầu tư, ngân hàng không những chuyển đổi được rủi ro mà còn sử lý được các kỳ đáo hạn của tài sản và nguồn vốn. Điều này có nghĩa ngân hàng có thể sử dụng một phần vốn ngầm ngắn hạn để tài chợ cho danh mục tài sản có kỳ hạn dài hơn mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán. Giảm chi phí giao dịch: Quan hệ tín dụng giữa nguời có nhu cầu cho vay và người có nhu cầu vay gặp nhau gặo rất nhiều khó khăn như: không có thông tin về
 • 10. nhau, khó gặp được nhau, các nhu cầu không phù hợp nhau, dẫn đến chi phí giao dịch lớn. Tình hình này tất yếu sinh ra trung gian tài chính với khả năng thu hút mọi khoản tiền nhàn rỗi của người tiết kiệm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đi vay. Nhờ chuyên môn hoá và quy mô hoạt động lớn, các trung gian tài chính này có thể giảm được chi phí giao dịch, mức độ rủi ro xuống thấp nhất, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung.  Chức năng trung gian thanh toán. Một trong những chức năng không kém phần quan trọng của NHTM là làm tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn bằng cách tổ chức thực hiện một cơ chế thanh toán chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm Khi thực hiện chức năng làm trung gian thanh toán NHTM cung cấp cho khách hàng của mình nhiều phương tiện thanh toán trong và ngoài nước phong phú như: Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc, thẻ tín dung… nhờ các phương tiện thanh toán nà mà nhu cầu tiền mặt cho chi trả ngày càng giảm, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho xã hội. Ngân hàng thực hiện chức năng này vì hoạt động quản lý, thanh toán trên tài khoản sẽ an toàn,thuận tiện hơn nhiều so với thanh toán bằng tiền mặt. Để thực hiện tốt chức năng này ngân hàng phải tạo ra một cơ chế thanh toán hợp lý, thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng.  Chức năng tạo tiền. Chức năng này được thực hiện và thông qua các hoạt động tín dụng và đầu tư của NHTM trong mối quan hệ với khối dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước. Khi NHTM cấp vốn tín dụng cho khách hanh A, lập tức số tiền này có thể trở thành tiền gửi của khách hàng B (mở tại một ngân hàng bất kỳ) NHTM lại dùng vốn này để cho vay các đối tượng khác. Như vậy từ một đồng vốn ký thác ban đầu, hệ thống NHTM có thể tạo ra một số vốn tín dụng lớn hơn rất nhiều lần đẻ ra bội số tín dụng.Đây chính là khả năng tạo tiền của NHTM.Để kiểm soát khả năng này, luật pháp cho phép Ngân hàng Nhà nước được quyền buộc NHTM phải ký gửi tại Ngân hàng Nhà nước một phần của tổng số tiền họ nhận được từ nền kinh tế-gọi là khoản dự trữ bắt buộc (DTBB).
 • 11. Như vậy, khi một khối lượng tiền gửi tăng lên, khả năng cho vay của toàn bộ hệ thống NHTM sẽ tăng lên rất nhiều lần. Ngược lại, khi bớt đi một lượng tiền gửi, khả năng cho vay của toàn bộ hệ thống NHTMsẽ giảm đi rất nhiều lần. Cụ thể: Khả năng mở rộng tiền gửi của Ngân hàng = Số gửi huy động ban đầu x Hệ số nhân mở rộng tiền tệ Hệ số nhân mở rộng tiền tệ = 1 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Chức năng tạo tiền của hệ thống NHTM liên quan chặt chẽ với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Thông qua hệ thống NHTM, Ngân hàng Nhà nước có thể tăng hoặc giảm lượng tiền tương ứng. Ngoài các chức năng trên NHTM còn có các chức năng khác như: chức năng uỷ thác, chức năng bảo hiểm, chức năng môi giới… 3. Các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM. Nhìn chung các nghiệp vụ chủ yếu của một NHTM được chia làm 3 loại nghiệp vụ chính: nghiệp vụ huy động vốn, sử dụng vốn và nghiệp vụ trung gian. Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM được thực hiện qua hành vi mở tài khoản để thực hiện thanh toán cho khách hàng, hoặc huy động các loại tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, dân cư , phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, đi vay các Ngân hàng tổ chức tín dụng khác, đi vay Ngân hàng Trung ương… Đây là nguồn gốc để các NHTM phát tín dụng vào nền kinh tế, còn phần vốn tự có của NHTM chủ yếu là để phục vụ cho việc xây dựng cơ sỏ vật chất kỹ thuật mua sắm máy móc thiết bị … Như vậy có thể nói ngân hàng kinh doanh bằng nguồn vốn huy động là chủ yếu, tuỳ theo luật pháp của mỗi nước mà các NHTM được huy động một tỷ lệ cao hay thấp vốn huy động để kinh doanh. Thông thương vốn huy động của NHTM có thể gấp 20 lần vốn tự có của NHTM trở lên, hay nói cách khác đi vốn tự có của NHTM được quy định thông thường bằng hay lớn hơn 5% vốn huy động mà NHTM được phép huy động.
 • 12. Khi đã huy động được vốn trong tay, để có thể tạo ra lợi nhuận, NHTM phải tiến hành kinh doanh dưới các hình thứcdùng vốn huy động, mà chủ yếu là cấp tín dụng, các NHTM có thể sử dụng nguồn vốn đó để kinh doanh dướ các dạng đầu tư khác như: kinh doanh ngoại tê, kinh doanh chứng khoán, đầu tư vốn trực tiếp vào các doanh nghiệp dưới dạng góp vốn, thành lạp công ty… Nghiệp vụ sử dụng vốn có hiệu quả, góp pjần mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế, thu hút được nhiều khách hàng đến quan hệ giao dịch với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng nghiệp vụ huy động vốn. Bên cạnh đó NHTM cũng có thể tạo ra doanh thu cho mình bằng việc thực hiện các dịch vụ đươc phép như thanh toán, chuyển tiền hộ, tư vấn khách hàng, quản lý hộ tài sản cho khách hàng… trên cơ sở đó ngân hàng thu phí dịch vụ. Ngày nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đòi hỏi hoạt động dịch vụ trang thiết bị, cơ sở vật chất áp dụng công nghệ tiên tiếnvào hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt khâu thanh toán không dùng tiền mặt như uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thanh toán séc, thanh toán bù trừ, thực hiện chuyển tiền nhanh qua mạng máy vi tính, thực hiện thanh toán qua thẻ tín dụng. Thực hiện tốt khâu dịch vụ góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng. Hiện nay xu hướng nguồn thu về dịch vụ ngày cang tăng và chiếm tỷ lệ lớn về tổng thu trong kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời góp phần làm tăng chu chuyển đồng vốn, tiết kiệm vốn trong quá trình thanh toán, làm giảm khối lượng lưu thông tiền mặt, tiết kiệm được chi phí in ấn, kiểm đếm tiền… Ngân hàng thực hiện tốt khâu dịch vụ, thanh toán sẽ thu hút được ngày càng nhiều khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng. Từ đó tạo điều kiện cho công tác huy động vốn và cho vay của ngân hàng. Tóm lại: các hoạt động của NHTM có mối quan hệ mật thiết hữu cơ, làm tiền đề, điều kiện cho nhau. Vì vậy, các NHTM phải thực hiện tốt đồng bộ tất cả các hoạt động.
 • 13. II.Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.1. Vốn và sự cần thiết phải huy động vốn. 1.1.1. Các khái niệm. “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. theo định nghĩa trên vai trò chính của NHTM là một tổ chức trung gian tài chính với chức năng huy động những khoản tiền tiết kiệm, nhàn rỗi trong dân cư và cho vay đối với nền kinh tế nhằm biến chúng thành những khoản tiền đầu tư. Ngoài chức năng trên NHTM còn có những chức năng: thanh toán, bảo quản tài sản…Tất cả những chức năng trên của NHTM đều quan trọng. Tuy nhiên mỗi thời kỳ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau của nền kinh tế mà người ta chú trọng đến chức năng cơ bản của hệ thống NHTM. Với mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát thì chức năng tạo tiền của NHTM được lưu tâm hàng đầu. Với mục tiêu huy động vốn cho đầu tư phát triển thì chức năng nhận tiền gửi để cho vay của NHTM được phát huy… Hoạt động của NHTM luôn gắn liền với công tác huy động vốn. Vậy ta hiểu như thế nào là vốn? Trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, việc tạo nguồn vốn và đầu tư vốn là công việc của Nhà nước, nghĩa là Nhà nước đóng vai trò vừa là người cấp phát vốn đầu tư cho các thàh phần kinh tế, vừa là người tiêu thụ các sản phẩm mà các thành phần kinh tế đó sản xuất. Vốn của các doanh nghiệp chủ yếu do ngân sách của Nhà nước cấp hoặc vay tín dụng ngân hàng với lãi suất thấp. Thực tế cho thấy, nhu cầu vốn của các doanh nghiệp là rất lớn trong khi đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp có hạn còn nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư không thu hút được bởi chính sách huy động vốn chưa hợp lý, thủ tục gửi tiền và rút tiền còn rườm rà… Như vậy cơ chế bao cấp đã làm cho đồng không được lưu thông và sử dụng có hiệu quả, không có nơi giao dịch mua bán trên thị trường. Mặt khác cơ chế huy động vốn và sử dụng vốn trong thời kỳ này chưa được quan tâm đúng mức.
 • 14. Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường với, chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần Nhà nước đã khuyến khích các thành phần kinh tế tự bỏ vốn đầu tư. Điều đó làm cho vốn trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu và là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Nhà nước không thể bỗng dưng mà có được vốn vì không được cấp vốn như trước nữa, cho nên buộc họ phải tìm cách mua vốn trên thị trường tài chính. Như thế người mua vốn phải trả lãi cho người có vốn trên thị trường về quyền sử dụng vốn trong thời gian đã định trước. Thông qua thị trường, vốn được chuyển rộng rãi, từ đó nó mới có thể thể hiện đủ bản chất và vai trò của mình. C.Mác đã khái quát hoá phạm trù vốn là: “Tư bản” qua định nghĩa hết sức cô đọng: “tư bản là giá trị mang lại thặng dư”. Như vậy, vốn phải được biểu hiện dưới hình thái giá trị của tài sản tức là vốn phải được đại diện cho một lượng giá trị thực của tài sản nhất định. Mặt khác vốn không chỉ biểu hiện thành tiền (tiền giấy, vàng, bạc, đá quý…) và phản ánh giá trị những tài sản hữu hình như máy móc thiết bị, đất đai, nhà cửa… mà còn được biểu hiện bằng giá trị của những tài sản vô hình như uy tín, trình độ, phát minh, sáng chế, thông tin, công nghệ…chính vì sự biểu hiện dưới các hình thức phong phú và đa dạng đó mà vốn cần phải được khai thác, sử dụng có hiệu quả mới đem lại lợi nhuận cao. Và cũng qua đó giúp ta phân biệt với tiền lương dễ dàng hơn: nếu có một lượng tiền được in không được phát hành trên cơ sở giá trị thực của hàng hoá để đưa vào đầu tư thì đó chỉ là vốn giả tạo chứ không phải là vốn đầu tư, thực chất chỉ những đồng tiền phát hành trên cơ sở đảm bảo bằng giá trị thực của hàng hoá mới được gọi là vốn. Như ta đã biết trong quá trình vận động, khác với các loại hàng hoá điểm xuất phát và điểm kết thúc của vốn đều là tiền. Sau một chu kỳ vận động vốn được lớn lên và đem lại hiệu quả cao, thể hiện: Trong doanh nghiệp sản xuất: T-H..SX..H-T’ T’= T+t >T Trong NHTM:
 • 15. T=H-T’ Còn trong các tổ chức tài chính trung gian: T=T-T’ Tóm lại từ những nét đặc thù trên ta có thể đưa ra khái niệm như sau: Vốn là các tài sản trong xã hội được đưa vào đầu tư nhằm mang lại hiệu quả trong tương lai. Vì thế trong nền kinh tế thị trường dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì vốn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của nó. Hoạt động ngân hàng cũng vậy, muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả mang lại hiệu quả cao thì công tác huy động cần phải được quan tâm đúng mức. 1.1.2. Nguồn vốn của NHTM. 1.1.2.1. Vốn tự có. Nếu đối với hai khoản mục vốn trên, ngân hàng chỉ là người có quyền sử dụng tạm thời mà không có quyền sở hữu thì vốn tự có là khoản vốn thuộc quyền sở hữu của ngân hàng và ngân hàng có quyền sử dụng khoản vốn này vào các mục đích khác nhau. Vốn tự có bằng phần chênh lệch giữa tổng tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng, vốn tự có của ngân hàng có thể được phân chia vào các tài sản có thời hạn dài như: tài sản cố định (TSCĐ), các khoản cho vay chung và dài hạn, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn … các loại TSCD như nhà cửa, thiết bị văn phòng là không thể thiếu để có thể vận hành hoạt động của các ngân hàng. Các loại tài sản có dài hạn là phần bổ xung vào khoản mục cho vay và đầu tư mà nguồn vốn huy động không đáp ứng đủ với lý do về thời hạn. Vốn tự có của ngân hàng còn được coi như “cái đệm” để chống đỡ sự sụt giảm giá trị của các tài sản có của NHTM, đảm bảo khó lòng thanh toán cho người gửi tiền … vì vậy, nguồn vốn tự có có vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng với những chức năng: Chức năng bảo vệ, chức năng đảm bảo thanh toán, chức năng hoạt động … Vốn tự có của NHTM được chia thành các khoản mục: Vốn điều lệ, vốn tự có bổ xung và các quỹ ngân hàng. - Vốn điều lệ: Là vốn tự có ban đầu khi thành lập ngân hàng. Đối với mỗi loại hình sở hữu ngân hàng, vốn điều lệ có nguồn gốc khác nhau: Vốn điều lệ có thể
 • 16. do ngân sách Nhà nước cấp đối với các NHTM quốc doanh do giữa các bên đóng góp đối với các NHTM liên doanh do các cổ đông đóng góp đối với các NHTM cổ phần … vốn điều lệ của NHTM mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động của NHTM nhưng nó lại mang tính ổn định cao. Nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. Một mặt vốn điều lệ là căn cứ pháp lý để thành lập ngân hàng, là cơ sở cần thiết ban đầu để thực hiện mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng, mặt khác sự tăng thêm vốn điều lệ hàng năm còn thể hiện năng lực và xu thế phát triển của ngân hàng. - Vốn tự có bổ xung và các quỹ ngân hàng hình thành khi ngân hàng đi vào hoạt động; có thể có vốn tự có bổ xung do Nhà nước cấp, do việc bán thêm cổ phần, nhưng chủ yếu được trích qua lợi nhuận của ngân hàng trong quá trình kinh doanh. Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ: Là một phần thu được từ kết quả kinh doanh của ngân hàng được trích lập hàng năm bằng 10% lợi nhuận và với mức tối đa do NHNN quy định. Quỹ dự trữ đặc biệt: là bộ phận quỹ dùng để dự phòng bù đắp cho các rủi ro trong quá trình hoạt động, được trích lập hàng năm bằng 10% lợi nhuận và cũng được trích trong một mức giới hạn do NHNN quy định. Ngoài ra còn có các quỹ khác: Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi … Với tầm quan trọng trong việc chống đỡ những rủi ro ngân hàng, NHNN thường quyết định mức vốn tự có tối thiểu khi thành lập hoặc NHTM chỉ được huy động vốn không quá bội số nhất định của vốn tự có. 1.1.2.2. Nguồn vốn huy động. Đây là nguồn vốn chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của một NHTM, thông thường tỷ lệ này là 70% – 80%. Nguồn vốn huy động là nguồn vốn không thuộc sở hữu của ngân hàng ma ngân hàng huy động được. Ngân hàng có quyền sử dụng tạm thời nguồn vốn này. Ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền, gửi tiền tiết kiệm, khách hàng mua trái phiếu, kỳ phiếu một khoản tiền bằng lãi suất huy động tính trên số tiền huy động. Ngoài ra ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn các khoản vốn này theo thoả thuận giữa khách hàng và
 • 17. ngân hàng. Lãi suất của nguồn vốn huy động cũng thay đổi theo khoản mục 25: những loại tài sản nợ là có thời hạn ngắn thì ngân hàng phải trả một khoản chi phí thấp hơn. Có khoản mục ngân hàng không phải trả chi phí, nhưng ngân hàng phải thanh toán hợp đồng với khách hàng qua tài khoản của họ tại ngân hàng. Nguồn vốn huy động có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì đây là nguồn vốn cơ bản để ngân hàng cho vay, qua đó thu lợi nhuận. Chính nguồn vốn huy động quy định nét đặc trưng của kinh doanh ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính khác, ngân hàng cũng cho vay đối với nền kinh tế. Nhưng nếu không có nguồn vốn huy động chiếm được tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn thì trung gian tài chính này đã chuyển sang một hình thức khác biệt. Ví dụ công ty tài chính có vốn bằng cách đóng góp vốn của các cổ đông hoặc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu đó là những khoản tiền lớn. Hay công ty bảo hiểm có vốn bằng phí bảo hiểm…Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính huy động vốn theo cách riêng của mình, điều này được quy định qua pháp luật về các loại hình kinh doanh tiền tệ. Nghiệp vụ huy động vốn vì vậy cũng là nghiệp vụ quan trọng và đặc trưng của NHTM. 1.1.2.3. Nguồn vốn đi vay. Đây là loại vốn mà NHTM đi vay của NHNN, vay tổ chức tín dụng khác hoặc vay các công ty…với lãi suất quy định bởi người cho vay mà NHTM cũng phải có trách nhiệm hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. So với nguồn vốn huy động vốn vay có những nét khác biệt. Nếu trong việc huy động vốn, ngân hàng là người đặt ra lãi suất và bị động trong việc nhận tiền thì trong vốn vay, lãi suất là lãi suất do người cho vay đặt ra, ngân hàng phải chấp nhận, ngân hàng là người chủ động trong quan hệ vay mượn nhưng quy định cho vay hay không là do người cho vay. Thông thường chi phí cho khoản vốn vay này cao hơn chi phí huy động vốn. Nhưng khoản vốn vay lại không thể thiếu trong quá trình hoạt động của các ngân hàng. Khoản vốn vay của một NHTM chi phí phát sinh khi ngân hàng có nhu cầu lớn trong thanh toán hoặc tín dụng. Đây là khoản vốn nhằm chống đỡ những khó khăn trong thanh toán hoặc bù đắp những thiếu hụt về vốn một cách tạm thời của NHTM. Đôi khi chi phí cho khoản vốn này cao hơn so với lãi suất cho vay của ngân hàng nhưng ngân hàng vẫn phải chấp nhận vì nguồn vốn huy động – khoản mục chủ yếu nhất trong
 • 18. nguồn vốn của ngân hàng thường biến động đôi khi ngoài sự kiểm soát của ngân hàng. Do đó khoả vốn vay là khoản vốn bù đắp những thiếu hụt cấp bách của nguồn vốn ngân hàng. Người ta thường gọi nghiệp vụ vay này là “vay nóng”, tuy nhiên trong quan hệ tín dụng với các NHTM, NHNN bao giờ cũng cho vay dưới các hình thức khác nhau, trong đó có các hình thức cho vay chiết khấu thường là thấp và NHTM có thể chấp nhận được. Nhưng một hạn chế đối với NHTM đó là việc NHNN chỉ cấp cho các NHTM một hạn mức tín dụng nhất định, hạn mức tín dụng này lại quá nhỏ bé so với nhu cầu về vốn của các ngân hàng. 1.1.2.4. Nguồn vốn trong thanh toán. Vốn trong thanh toán do ngân hàng tạo lập được khi thực hiện làm trung gian thanh toán giữa các đội tượng trong nền kinh tế, vốn tiền tệ nhàn rỗi được tạo ra dưới các hình thức: Do chênh lệch giữa thời điểm trích tài khoản người trả và thời điểm nhập số tiền đó vào tài khoản người được hưởng, do khách hàng phải lưu ký một lượng tiền nhất định để đảm bảo thanh toán với người được hưởng trong một số hình thức thanh toán: Séc bảo chi, thư tín dụng. 1.1.2.5. Một số nguồn vốn khác. Ngoài nếu kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tốt, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước thì nó có thể nhận được các nguồn vốn khác: Vồn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư, các nguồn vốn khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Đây là những khoản vốn ngân hàng nhận được từ chính phủ, các tổ chức chính trị, các ngân hàng lớn … tài trợ cho các dự án phát triển. Đối với NHĐT&PT thì nguồn vốn này chiếm tỷ trọng đáng kể. Việc giành được khoản vốn này làm đa dạng hoạt động ngân hàng và nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn của NHTM. Mặt khác, ngân hàng cũng nhận được một khoản chênh lệch lãi suất ngay cả khi ngân hàng chỉ đóng vai trò là người dải ngân. Điều đó đòi hỏi các ngân hàng phải tăng cường mở rộng các mối quan hệ đối nội, đối ngoại, tăng cường uy tín của mình để có thể tiếp nhận được nhiều nguồn vốn này. Mỗi loại vốn trong cơ cấu nguồn vốn của NHTM đều có tầm quan trọng riêng và không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của ngân hàng. Vốn huy động, vốn tự có, vốn vay hay vốn trong thanh toán đều có vai trò và chức
 • 19. năng riêng. Nhưng có thể thấy một điều không thể phủ nhận đó là tầm quan trọng hơn cả của nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Vì vậy ngân hàng cần phải có những biện pháp thích hợp để huy động được nhiều nhất với chi phí bỏ ra ít nhất mà vẫn đem lại hiệu quả cao. 1.1.3. Vai trò của vốn tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta đã biết vốn là giá trị của các tài sản xã hội được đưa vào đầu tư nhằm mang lại hiệu quả trong tương lai. Chính vì vốn có vai trò quyết định trong việc tạo ra mọi của cải vật chất và những tiến bộ xã hội nên nó là nhân tố vô cùng quan trọng đeer thực hiện quá trình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Cụ thể là: 1.1.3.1. Góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Thông qua hoạt động cho vay ngân hàng đã tạo ra khả năng tài trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực thương nghiệp nguồn vốn của ngân hàng làm tăng thêm khả năng dự trữ hàng hoá, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển hàng hoá đến tay người tiêu dùng góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Còn trong lĩnh vực tài chính vốn của ngân hàng còn giúp chính phủ cải thiện được tình hình thiếu vốn của ngân sách vì thu nhập Nhà nước không phải lúc nào cũng bù đắp chi phí nên có lúc cũng phải tạm thời vay nợ của ngân hàng. Chính phủ sử dụng vốn vay của ngân hàng để đầu tư vào các lĩnh vực công cộng, xây dựng trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác. Bên cạnh đó cùng với ngân sách Nhà nước vốn của ngân hàng còn được sử dụng để hỗ trợ vào các chương trình dự án, đặc biệt là chương trình tạo việc làm cho người lao động, nhờ đó mức sống của người lao động có điều kiện được nâng cao. 1.1.3.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Cùng với việc thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, vốn của ngân hàng còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Thực ra ngân hàng cũng như các doanh nghiệp muốn tồn tại trong nền kinh
 • 20. tế thị trường cần phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn nghĩa là phải đảm bảo có lãi, tránh được những rủi ro có thể, đặc biệt là trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp. Vì thế ngân hàng chỉ có thể đầu tư vốn vào những doanh nghiệp làm ăn có lãi, có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Như vậy các doanh nghiệp lớn hoạt động hiệu quả có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đứng vững trong cơ chế thị trường hơn các doanh nghiệp khác. Đồng thời nó tạo ra quy trình đào thải đối với các doanh nghiệp mà nguồn vốn tích luỹ thấp, sử dụng vốn kém hiệu quả, sản xuất nhỏ lạc hậu, không đủ sức cạnh tranh. Kết quả đó càng thúc đẩy được quá trình tích tụ tập trung, sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất với quy mô lớn và uy tín ngày càng cao. 1.1.3.3. Tăng cường chế độ hạch toán kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại hay tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng đều cần phải có vốn. Trong nền kinh tế bao cấp với chế độ cấp phát và giao nộp sản phẩm Nhà nước đã làm vô hiệu hoá vai trò và tác dụng của vốn. Các doanh nghiệp Nhà nước phần lớn là được Nhà nước giao vốn hoặc vay tín dụng ngân hàng với lãi suất ưu đãi nên họ không quan tâm đến vấn đề tính toán hiệu quả sử dụng vốn mà chỉ tìm cách vay ngân hàng được càng nhiều càng tốt. Do đó, nó không tác dụng thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế. Ngược lại trong nền kinh tế thị trường việc kinh doanh lỗ lãi doanh nghiệp đều phải chịu, nghĩa là doanh nghiệp phải hoạt động trên cơ sở lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi. Vì thế để có đủ vốn hoạt động ngoài vốn tự có doanh nghiệp còn phải đi vay của ngân hàng. Để có được quyền sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định doanh nghiệp phải trả một khoản lãi cho ngân hàng như đã thoả thuận. Điều đó buộc doanh nghiệp phải tính toán đến hiệu quả của việc sử dụng vốn đảm bảo việc trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng mà vẫn thu được lợi nhuận cho riêng mình. Như vậy thông qua lãi suất tín dụng, vốn của NHTM đã không những góp phần làm cho công tác hạch toán kinh tế ở các doanh nghiệp được tăng cường và phát huy có hiệu quả hơn … mà còn góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao các nguồn lực về con người và tài nguyên cũng được khai thác có hiệu quả hơn. 1.1.3.4. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 • 21. Chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nói chung và chuyển dịch cơ cấu nội bộ trong từng ngành nói riêng có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng của việc phân phối và sử dụng có hiệu quả vốn của ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào việc phân bổ vốn tín dụng ngân hàng mà chỉ can thiệp gián tiếp thông qua công cụ lãi suất, thuế … để mở rộng hoặc thu hẹp đầu tư ở ngành này, lĩnh vực này hay ngành khác, lĩnh vực khác. Trải qua hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến quan trọng và đạt được những thành tựu to lớn nhưng chúng ta vẫn là nước nghèo, mức sống thấp, vốn trong nội bộ nền kinh tế còn quá ít. Trong khi đó nhu cầu vốn đầu tư cho cả nền kinh tế nói chung và cho việc phát triển công nghiệp nói riêng rất lớn và cấp bách. Muốn phát huy tốt nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài để thúc đẩy công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước cần phải tăng vốn đầu tư cho sự giáo dục, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. Hay nói cách khác vốn giữ một vị trí quan trọng quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 1.1.4. Sự cần thiết phải huy động vốn. Phải khẳng định rằng việc duy trì, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước ở nước ta hiện nay là một tất yếu. Nó bắt nguồn từ yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan, cũng như từ thực trạng và thực tiến phát triển của nền kinh tế đất nước. Kể từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, các đơn vị kinh tế được tự chủ trong kinh doanh đòi hỏi phải tự mình tạo lập các nguồn vốn khác nhau và sử dụng có hiệu quả. Muốn hoạt động sản xuất kinh doanh, trước tiên các nhà đầu tư mời pháp nhân, thu nhận có một số vốn nhất định mà pháp luật còn gọi là vốn pháp định. Hơn nữa, bản thân quá trình đầu tư cho xây dựng và mua sắm thiết bị công nghệ cũng rất cần đến vốn do đó các nhà đầu tư phải tính đến hiệu quả lâu dài nghĩa là không thể đầu tư vào công nghệ lạc hậu mà phải có phương tiện máy móc kỹ thuật tiên tiến.
 • 22. Thông thường các đầu tư này lâm vào tình trạng thiếu vốn tự có. Vì thế trong kinh doanh, họ cần phải đi tìm cách huy động vốn bằng nhiều cách khác nhau. Ngân sách Nhà nước do yêu cầu chi cho tiêu dùng đầu tư ngày càng tăng nhưng nguồn thu ngày càng eo hẹp và tăng trưởng chậm nên hầu như bị thiếu hụt. Nhà nước cũng cần có vốn để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tất nhiên, nguồn vốn đó có thể dược Nhà nước đáp ứng bằng cách in thêm tiền nhưng cách này có thể làm tăng tỷ lệ lạm phát và kéo theo nhiều hiện tượng khác không có lợi cho nền kinh tế. Do đó bản thân Nhà nước cũng cần tự tìm cách huy động vốn để bù đắp thâm hụt ngân sách của mình. Cuối cùng bản thân ngân hàng cũng phải có một lượng vốn ban đầu làm cơ sở cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của mình. Nhưng ngân hàng do bản chất là đi vay để cho vay hay nguồn vốn ngân hàng huy động được lại là nguồn vốn để các doanh nghiệp khác đi vay nên công tác huy động vốn lại càng có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, chính sách huy động vốn là một bộ phận quan trọng trong chính sách tiền tệ quốc gia, nó liên quan đến chính sách thu nhập trong phạm vi toàn xã hội, tác động trực tiếp đến mọi quan hệ tích luỹ và tiêu dùng, việc hoạch định chính sách huy động vốn trong nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tài chính, tình hình lạm phát và ổn định tiền tệ. Vì thế, việc đẩy mạnh công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển xã hội của nước ta hiện nay. Kinh nghiệm của các nước đã chỉ ra rằng: trong quá trình phát triển kinh tế của một đất nước nguồn đầu tư trong nước luôn có ý nghĩa quan trọng và giữ vai trò quyết định đến sự phát triển lâu dài và vững chắc của một đất nước. Trong luc đó lại là nguồn vốn chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng cho nên nếu phát huy tốt công tác này sẽ tăng cường được một nguồn vốn lớn cho nền kinh tế. Như vậy công việc đẩy mạnh công tác huy động vốn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quyết định đến cả quá trình phát triển nền kinh tế bởi lẽ: Trên phương diện lý luận và kinh nghiệm thực tế của các nước phát triển, bất kỳ nước nào cũng phải sử dụng nguồn lực nội bộ là chính. Sự chi viện, bổ xung từ bên ngoài dù là viện trợ cho vay hay đầu tư nước ngoài cũng chỉ là tạm thời. Vốn ODA là vốn vay thì cuối cùng vẫn phải dùng vốn trong nước để trả gốc và lãi. Vốn
 • 23. đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng chỉ là phần bổ xung, không thể thay thế cho đầu tư và sản xuất trong nước. Vì thế cần phải phát huy tốt công tác huy động vốn. Hơn nữa, thực tế việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài bao giờ cũng phải có vốn đối ứng bên trong mới có thể phát triển một cách vững chắc. Vì vậy dù là công trình được đầu tư từ nguồn vốn bên ngoài thì vốn đầu tư trong nước cũng có ý nghĩa quyết định bởi vì nếu không có vốn đầu tư trong nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế: điện nước, đường xá, thông tin liên lạc … hay là công trình văn hoá xã hội như trường học, bệnh viện … thì hiệu quả sản xuất sẽ giảm sút. Vả lại, về lợi ích dân tộc, nếu không có vốn đầu tư trong nước đủ mức cần thiết thì xét về lâu dài nguồn của cải làm ra (tính thông qua chỉ tiêu GDP) có thể lớn nhưng phần của cải thực mà ta được hưởng (tính thông qua chỉ tiêu GNP) lại rất ít. Như vậy, nền kinh tế nhìn thấy có vẻ phồn vinh nhưng thực ra của cải đó không thuộc sở hữu của nhân dân trong nước. Tỷ lệ góp vốn của các doanh nghiệp trong nước chỉ dừng lại ở mức 30% như hiện nay là lý do chủ yếu thiếu vốn đối ứng trong nước. Không ít doanh nghiệp trong nước phải dùng quỹ đất để góp vốn, phần còn lại phải đi vay nước ngoài để góp vốn liên doanh. Một số doanh nghiệp trong nước mua thiết bị nước ngoài theo hình thức trả chậm nhưng do không có vốn nên phải đi vay thương mại với những điều kiện bất lợi làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của công trình. Ngoài ra, nếu nói tới tỷ trọng giữa vốn trong nước và vốn nước ngoài xét về lâu dài vốn trong nước phải nhiều hơn vốn nước ngoài nhưng thực tế lại ngược lại. Bên cạnh đó, các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của các nước trong khu vực và trên thế giới trong những năm gần đây cho thấy không thể mong đợi sự tăng trưởng phát triển nhanh và vững chắc nhờ vào nguồn vốn bên ngoài. Với sự cần thiết như vậy vốn luôn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM. NHTM hoạt động theo phương châm: “đi vay để cho vay” mà vốn tự có của ngân hàng chi chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động (khoảng 5%). Do vậy để có thể tồn tại và phát triển, NHTM phải quan tâm tới các hình thức
 • 24. tạo vốn để không ngừng mở rộng, phát triển vốn để cạnh tranh trên thị trường. Nguồn vốn của NHTM như đã định nghĩa là khoản vốn ngân hàng huy động thông qua nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm hay qua việc phát hành các công cụ nợ. Những khoản vốn này được coi là tài sản nợ của NHTM vì NHTM không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng tạm thời đối với chúng. NHTM phải có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn các khoản vốn đó cộng thêm một khoản tiền lãi tính theo mức lãi suất tạm thời gọi chúng là lãi suất huy động. Có nhiều tiêu thức để phận chia nguồn vốn huy động thành những loại khác nhau như: theo thời hạn huy động, theo đối tượng huy động, theo phạm vi không gian … Nhưng để có thể nhìn nhận thực trạng công tác huy động vốn một cách tốt nhất vì qua đó có thể đề ra các giải pháp chủ yếu để tăng cường và mở rộng khả năng huy động vốn của NHTM, người ta có thể phân chia thành các hình thức huy động sau: 1.2.1. Huy động qua các tài khoản tiền gửi. Huy động qua các tài khoản tiền gửi của khách hàng. Nguồn vốn trên các tài khoản tiền gửi của khách hàng ở ngân hàng là những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của khách hàng. Đây là khoản vốn chiếm tỷ trọng lớn trong khoản vốn qua tiền gửi và nguồn vốn huy động tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng mà mức lãi suất tiền gửi được ấn định và các loại tiền gửi này là có kỳ hạn hay không có kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi đối với loại có kỳ hạn thường cao hơn lãi suất tiền gửi không có kỳ hạn, đây là thông lệ chung. Tuy nhiên để thu hút được nhiều khách hàng, ngân hàng thường đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hoặc phương thức thanh toán nhanh gọn. Dựa vào số dư trên khoản tiền gửi của mình tại ngân hàng mà các khách hàng có thể chuyển chúng sang tài khoản khác đảm bảo cho khả năng thanh toán như uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu … việc thanh toán cho mình. Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào kỳ hạn của loại tiền gửi, nếu đó là loại tiền gửi có kỳ hạn thì khách hàng chỉ được thực hiện việc rút số dư vào bất kỳ thời gian nào. Ngân hàng quản lý và giữ hộ tiền cho khách hàng, đó chính là tạo cho khách hàng một tiện ích vì việc găm giữ tiền mặt thường tốn kém về chi phí, hoặc có nhiều rủi ro, mất mát, hư hỏng … một ngân hàng làm tốt trong khâu quản lý giữ hộ và trong khâu chi trả
 • 25. thì càng thu hút được nhiều khách hàng. ở nước ta, chế độ quản lý tiền tệ quy định các tổ chức kinh tế đều phải mở tài khoản ở một ngân hàng nào đó và chịu sự quản lý về thu, chi tiền tệ thông qua tài khoản đó. Đây là cách thức để hệ thống ngân hàng kiểm soát được lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế. Cũng với những khoản tiền gửi này mà ngân hàng có thể mở rộng các nghiệp vụ của mình như cho vay ngắn hạn, mua kỳ phiếu hoặc các tài sản có ngắn hạn khác…Tuy nhiên các tài khoản gửi này thường không có kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn, vì vậy để đảm bảo khả năng thanh toán các ngân hàng đều phải thực hiện một tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhất định theo quy định của NHNN; Tỷ lệ dự trữ bắt buộc này không chỉ quy định cho riêng tài khoản tiền gửi khi giao dịch mà cả đối với các loại tiền gửi ngắn hạn. Huy động qua tài khoản tiền gửi giao dịch của khách hàng. Đây là khoản tiền mà khách hàng mở tài khoản của mình tại ngân hàng phục vụ cho các nhu cầu thanh toán. Có thể kê ra đây các loại tài khoản như: tài khoản thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc cá nhân, séc chuyển tiền…Đây là những tài khoản mà người mở được quyền sử dụng nhưng công cụ thanh toán của ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của mình như: thư chuyển tiền, séc…Người ta còn gọi đây là những tài khoản tiền gửi có thể phát hành séc. Đây cũng là hình thức ngân hàng cung cấp tiện ích cho khách hàng bằng việc thanh toán hộ. Thay vì thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng chỉ cần phát một tờ séc như là một lệnh cho ngân hàng thực thi việc thanh toán hộ. Điều này sẽ góp phần làm giảm bớt đi khó khăn về không gian, thời gian trong công tác thanh toán giữa các khách hàng. Trước đây những tài khoản tiền gửi giao dịch ở ngân hàng chủ yếu là của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội hay những cá nhân có thu nhập cao thì ngày nay ở những nước công nghiệp phát triển và có công nghệ ngân hàng hiện đại, các cá nhân đều có tài khoản của mình ở ngân hàng để phục vụ cho việc chi trả lương hay thu nhập của mình. Để thu hút ngày càng nhiều khách hàng thì hệ thống ngân hàng phải có mạng lưới thông tin, hệ thống thanh toán hiện đại hơn nữa. Nhìn chung những khoản tiền gửi giao dịch của khách hàng là nguồn vốn có chi phí thấp của ngân hàng do việc người gửi sẵn sàng bỏ qua số tiền lãi để có được
 • 26. một tài khoản lỏng, để có thể dễ dàng trong thanh toán. Nhưng chi phí để có được khoản vốn này bao gồm chi phí cho việc duy trì tài khoản và phục vụ khách hàng như: chi phí in ấn, phát hành Séc, chi phí về thông tin… Một bất lợi phát sinh trong việc sử dụng nguồn vốn này đối với ngân hàng là tính ổn định của nguồn vồn này thấp, nó hoàn toàn phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh cũng như tiêu dùng của khách hàng. 1.2.2. Huy động vốn qua các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm trên các tài khoản của ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân, bộ phận thu nhập nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế các cá nhân được ngân hàng huy động để sử dụng cho các mục đích cho vay của mình. Tiền tiết kiệm cũng có thể là khoản vốn của các tổ chức dân cư gửi vào ngân hàng nhằm kiếm thu nhập qua các khoản tiền lãi. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi, tiết kiệmm là cách tốt nhất để các NHTM có thể thu hút được những khoản vốn nhỏ từ dân cư. Có hai loại tiền tiết kiệm là loại không kỳ hạn và loại có kỳ hạn: - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: mang đặc tính chung của tiền gửi không kỳ hạn, các khoản tiền tiết kiệm không kỳ hạn cho phép người gửi ruýt tiền bất cứ lúc nào. Phần lớn những người gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn là do người ta chưa xác định đựơc nhu cầu chi tiêu trong tương lai nhưng lại có một lãi suất tương đối cao - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: đây là khoản tiền gửi mà khách hàng chỉ được rút ra khi đến hạn thanh toán. Thực tế để thu hút khách hàng, ngân hàng đôi khi cũng cho phép khách hàng của mình rút tiền trước thời hạn. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thường cao và cao dần theo kỳ hạn của khoản tiền gửi, việc ngân hàng đưa ra mức lãi suất hấp dẫn đến với các khoản tiền gửi là một cách thu hút nhiều khách hàng. Ngoài ra việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc gửi tiền và rút tiền tiết kiệm cũng làm cho người dân, tổ chức kinh tế mong muốn đem tiền đến các ngân hàng để gửi tiết kiệm. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, nguồn vốn này chiếm một tỷ lệ không lớn trong tổng nguồn vốn củu các NHTM.
 • 27. 1.2.3. Huy động qua việc phát hành các công cụ nợ. Các công cụ nợ của ngân hàng là các giấy nhận nợ mà ngân hàng bán cho công chúng. Đây là cách thức vay vốn của NHTM, bởi vì những người sở hữu các công cụ này được hoàn trả vốn vào thời gian đáo hạn cộng thêm khoản tiền lãi nhất định. Những công cụ nợ của ngân hàng là: - Tín phiếu ngân hàng: Đây là công cụ nợ ngân hàng dùng để huy động những khoản vốn ngắn hạn. - Kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng: Là những công cụ nợ để ngân hàng huy động những khoản vốn trung - dài hạn. Nếu đối với các tài khoản tiền gửi phụ thuộc nhiều vào sở thích của khách hàng thì việc sử dụng các công cụ nợ là một hình thức huy động vốn mang tình chủ động của ngân hàng. Tuy nhiên việc khách hàng có chấp nhận mua các công cụ nợ đó hay không mới là diều quan trọng. Nguồn vốn huy động có được bằng việc phát hành các công cụ nợ sử dụng cho những khoản tín dụng trong kế hoạch của ngân hàng. Với lãi suất tín dụng trong kỳ kế hoạch, ngân hàng xác định mức lãi suất nhất định cho các công cụ nợ, hay đưa vào thời hạn các khoản tín dụng trong kế hoạch mà ngân hàng xác định sử dụng loại công cụ ngắn hạn hay trung - dài hạn. Đây là một hình thức tương đối mới mẻ so với các NHTM của các nước đang phát triển vì nó phụ thuộc vào uy tín và năng lực tài chính của các ngân hàng. Tại Việt Nam, Thống đốc NHNN đã ban hành quyết định số 89/ QĐ- NH9 và quyết định số 76/ QĐ- NH vào ngày 18/03/1995 về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu cùng với quy chế tổ chức hoạt động của thị trường này. Tuy nhiên sự chấp nhận của khách hàng, dân cư còn thấp. Thị trường chứng khoán ra đời phần nào đã thúc đẩy được việc mở rộng hình thức huy động vốn của các NHTM qua việc phát hành các công cụ nợ.
 • 28. III. Hiệu quả hoạt động huy động vốn 1. Khái niệm: Hiệu quả huy động vốn là gì? Để nâng cao hiệu quả của công tác huy động vốn đòi hỏi công tác huy động vốn phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất: Nguồn vốn huy động phải xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của ngân hàng để đảm bảo có khả năng đáp ứng cho hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng. Tức là vốn huy động phải có sự tăng trưởng ổn định về số lượng, có thể thoả mãn các nhu cầu tín dụng, thanh toán cũng như các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Thứ hai: Nguồn vốn huy động phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, đó chính là tính cân đối theo nhu cầu giữa vốn ngắn hạn và vốn trung dài hạn giữa huy động ở dân cư, huy động ở tổ chức và…Một cơ cấu vốn hợp lý phải là một cơ cấu vốn đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng và không có tình trạng bất họp lý, dư thừa hay thiếu vốn. Thứ ba: Nguồn vốn huy động phải đảm bảo tối thiểu hoá chi phí. Đây là yếu tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng. Chi phí này chính là số tiền mà ngân hàng phải trả cho các lượng vốn huy động được, chi phí hoạt động cao hay thấp phụ thuộc vào mức lãi xuất mà ngân hàng đưa ra, tất nhiên là lãi xuất huy động càng cao thì càng hấp dẫn khách hàng. Nhưng cả lãi xuất huy động và lãi xuất cho vay đều là công cụ cạnh tranh của ngân hàng và hai loại này lại có quan hệ phụ thuộc chặt chẽ với nhau và có khi đối ngược nhau, nếu ngân hàng nâng lãi xuât huy động để tăng cường huy động vốn thì cũng buộc phải nâng lãi xuất cho vay để đảm bảo bù đắp chi phí huy động và kinh doanh có lãi. Như vậy, nâng lãi xuất huy động quá cao thì lại đãn tới giảm khả năng cạnh tranh trong cho vay và đầu tư. Yêu cầu đặt ra cho ngân hàng là phải làm sao đưa ra mức lãi xuất hợp lý, vừa đảm bảo cạnh tranh trong huy động và cạnh tranh trong cho vay đồng thời đảm bảo có lãi. Có thể thấy rằng, việc tối thiểu hoá chi phí huy động theo tưng loại hình huy động là rất khó do những đặc điểm riêng của từng loại hình vừa nêu trên. Cơ sở để ngân hàng hàng tối thiều hoá chi phí huy động ở đây là sự hợp lý về cơ cấu vốn và sự cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.
 • 29. 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 2.1. Các chỉ tiêu định lượng Để việc đánh giá về hiệu quả về hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng được chính xác và đầy đủ, người ta thường sử dụng một số chỉ tiêu cơ bản sau: * Chỉ tiêu xác định chi phí huy động. - Thông thương người ta thường sử dụng phương pháp tính chi phí trung bình theo nguyên giá. Phương pháp này có ưu điểm là đánh giá được tình hình nguồn vốn trong quá khứ. Công thức: Chi phí trả lãi bình quân gia quyền = Chi phí trả lãi Tổng các khoản tiền gửi và vay Chi phí đặt ra = Chi phí trả lãi Tài sản có sinh lời Để bù đắp được các khoản chi phi trả lãi Chi phí đặt ra = Chi phí trả lãi + Các khoản CF khác Tài sản có sinh lời Để hoà vốn - Ngoài ra, người ta còn sử dụng một số phương pháp khác như: Phương pháp tính phí huy động vốn biên, phương pháp tính phí dự kiến bình quân gia quyền. * Chỉ tiêu đánh giá quy mô chất lượng của hoạt động huy động vốn. - Tỷ lệ vốn huy động vốn tự có: Chỉ tiêu này đánh giá khả năng huy động vốn tính trên một đồng vốn tự có Tỷ lệ vốn huy động = Vốn huy động x 100%
 • 30. trên vốn tự có Vốn tự có - Tỷ lệ vốn huy động trên tổng dư nợ: Chỉ tiêu này cho phép so sánh khả năng cho vay với khă năng huy động vốn, cho biết khẳ năng đáp ững nhu cầu vốn, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Tỷ lệ huy động vốn trên dư nợ = Vốn huy động x 100% Tổng dư nợ - Tỷ trọng từng loại hình huy động: Chỉ tiêu này dùng để xác định kết cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng theo từng thời kỳ, từ đó phát hiện những ưu và nhược điểm của ngân hàng trong công tác huy động vốn. Tỷ trọng từng loại = Số dư từng loại tiền gửi x 100% Tổng nguồn vốn huy động - Lãi suất duy động bình quân: Chỉ tiêu này xác định lãi xuất huy động bình quân của ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định. Qua đó, so sánh khả năng hấp dẫn khách hàng của ngân hàng bằng lãi xuất đông thời cho phép so sánh chi phí huy động giữa các ngân hàng. Lãi suất đầu vào bình quân = Chi phí lãi tiền gửi x 100% Số vốn huy động 2.2. Các chỉ tiêu định tính. 2.2.1. Mức thuận lợi và lợi ích của khách hàng gửi tiền. Đây là nhân tố quan trọng trong mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Mặc dù các ngân hàng ngày nay cạnh tranh với nhau chủ yếu ở chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhưng giá cả mỗi ngân hàng vốn là một nhân tố hấp dẫn khách hàng. Nghĩa là ngân hàng phải trả cho khách hàng thoả đáng nếu không muốn nói là tốt hơn các ngân hàng khác. Một khách hàng không muốm mang vốn nhàn rỗi của
 • 31. mình đầu tư váo sản xuất kinh doanh, họ có thể mang đến ngân hàng để gửi tiền để thu lãi tiền gửi. Ngân hàng nào đem lại cho khách hàng mức lợi nhuận tối đa và lợi ích tốt nhất ngân hàng đó sẽ huy động được vốn nhàn rỗi từ khách hàng. Khi đánh giá chất lượng công tác huy động vốn, người ta thường sử dụng chỉ tiêu trên để xem xét, đánh giá. Hiện nay khi NHNN ban hành cơ chế lãi suất thoả thuận, tức là giao quyền tự quyết và lãi suất huy động và cho vay cho các ngân hàng. Ngân hàng nào đưa ra mức lãi suất huy động vừa có khả năng cạnh tranh với các ngân hàng bạn, lại vừa hấp dẫn được khách hàng thì chứng tỏ công tác huy động vốn của ngân hàng đó là rất tốt. Hơn nữa, nếu ngân hàng rút ngắn được quy trình huy động vốn, hạ được chi phí huy động vốn đảm bảo thuận lợi cho người gửi tiền về thời hạn, loại tiền, lãi suất huy động, đại điểm giao dịch thì khách hàng sẽ đem vốn nhàn rỗi gửi tại ngân hàng đó và ngân hàng cùng hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Một số ngân hàng khi cần thiết một khối lượng vốn lớn đã áp dụng tiền gửi tiết kiệm có thưởng. Hình thức đó phần nào hấp dẫn được khách hàng bởi khách hàng là người luôn được lợi mà hoàn toàn không gặp rủi ro nào hết. Việc huy động vốn theo hình thức này có thể được tổ chức theo từng đợt huy động vốn, giá trị của giải thưởng tuỳ thuộc vào lượng tiền dự định trong đợt huy động. Phương pháp này xét kỹ còn có lợi hơn phương pháp lãi suất. Mặc dù bản chất là giống nhau. Ngân hàng bị giảm mộ phần lợi nhuận nhưnh bù lại số lượng khoản giao dịch tăng lên nên cuối cùng lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó ngân hàng có thể áp dụng một số biện pháp khác: tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết hay những ngày trọng đại đối với khách hàng có số tiền gửi lớn và thường xuyên. Thông thường tại các ngân hàng hiện nay, mỗi khi ngân hàng có nhu cầu gửi thêm tiền mặt hoặc rút ra thì họ phải trực tiếp mang sổ tiết kiệm tới tổ chức tín dụng nơi họ gửi vào. Khi có sự thoả thuận giữa các ngân hàng với nhau thì khách hàng có thể gửi tiền vào và rút tiền ra tại nơi thuận tiện nhất đối với họ. Điều này cần có sự tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa các ngân hàng. Mỗi ngân hàng không thể tự khép kín hoạt động của mình mà cần có sự liên kết với nhau có như vậy khả năng cung cấp cho khách hàng của mình mới phát triển và hiệu quả.
 • 32. 2.2.2. Uy tín ngân hàng và số lượng vốn bị rút trước hạn. Với phương châm “đi vay để cho vay” ngân hàng muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì ngân hàng phải tạo được uy tín đối với khách hàng. Uy tín của ngân hàng có sự tác động tới công tác huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng. Khi ngân hàng có uy tín, khách hàng sẽ tìm đến với ngân hàng đó để giao dịch, ngân hàng thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng. Ngược lại, khi ngân hàng mất uy tín khách hàng sẽ không đến với ngân hàng bởi vì họ sợ gặp rủi ro. Khi đó, những khách hàng đã gửi tiền tại ngân hàng sẽ tìm cách rút tiền gửi ra khỏi ngân hàng mặc dù số tiền gửi đó chưa đến hạn và khách hàng phải chịu thiệt vì số tiền lãi mà họ được hưởng được tính theo lãi suất thấp hơn hoặc lãi suất bằng không. Nếu số lượng vốn bị rút trước hạn quá lớn, ngân hàng đó sẽ rơi vào tình trạng mất cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn. Ngân hàng sẽ không còn khả năng thanh toán và cuối cùng là phá sản. Vì vậy, để đánh giá chất lượng công tác huy động vốn của một ngân hàng người ta còn so sánh tỷ lệ rút vốn trước hạn của một ngân hàng với các ngân hàng khác. Nếu tỷ lệ này cao thì chứng tỏ uy tín của ngân hàng không cao, công tác huy động vốn chưa được phát huy tốt. 2.2.3. Mức độ đa dạng hoá của các hình thức huy động vốn. Phần lớn các ngân hàng hiện nay đều huy động vốn theo các hình thức truyền thống: tiền gửi tiết kiệm, phát hành các công cụ nợ kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu…do vậy các ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng. Trong thời gian gần đây, một số ngân hàng đã tích cực đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, đặc biệt là ngân hàng đầu tư và ngân hàng công thương thông qua việc phát hành chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi bảo hiểm, phát hành các loại thư điện tử, thẻ rút tiền tự động (ATM)…Cụ thể ngày 12/02/2003 ngân hàng đầu tư đã phát hành chứng chỉ tiền gửi và đạt được thành công ngoài mong đợi. Dự kiến trong hai tháng để huy động 3000 tỷ Việt Nam đồng nhưng chỉ trong 20 ngày ngân hàng đã huy động đủ số tiền trên và phải kết thúc đợt huy động.
 • 33. Việc đa dạng hoá các hình thức huy động là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá công tác huy động. Hiện nay các ngân hàng đều phấn đấu huy động vốn đảm bảo tăng trưởng nhanh và vững chắc theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. Thông thường tỷ lệ tăng nguồn vốn huy động của các NHTM ở Việt Nam khoảng 5- 9%. Cơ cấu nguồn vốn huy động chuyển biến theo chiều hướng tích cực là: Tăng cường nguốn vốn huy động dài hạn bởi hiện nay nguồn vốn huy động của các ngân hàng thì có đến 80% là ngắn hạn (dưới 12 tháng) làm cho khả năng cung ứng vốn vay trung - dài hạn bị hạn chế, đồng thời là nhân tố tiềm ẩn đe doạ sự ổn định và an toàn của hoạt động ngân hàng. Tăng cường nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ, cố gắng giảm vốn huy động có lãi suất cao, tăng huy động vốn có lãi suất thấp, đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. Thực hiện tốt việc lập và điều chỉnh kế hoạch về nguồn vốn tạo điều kiện tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên công tác huy động vốn phải tuân thủ các chỉ tiêu mang tính bắt buộc sau: Số lượng vốn huy động không được vượt quá 20 lần vốn tự có của bản thân ngân hàng. Đồng thời tỷ lệ (VTC/VHĐ)*100% luôn phải lớn hơn hoặc bằng 5%. Việc tuân thủ các chỉ tiêu trên sẽ giúp cho ngân hàng tránh được các rủi ro, đảm bảo tăng trưởng nhanh, ổn định và vững chắc. 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn. Công tác huy động vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với một ngân hàng. Nó trực tiếp tác động đến kết quả kinh doanh của ngân hàng tức là ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của ngân hàng đó. Tuy nhiên công tác huy động vốn cũng chịu ảnh hưởng của một số nhân tố chủ quan và khách quan. Để mở rộng và tăng cường hiệu quả công tác huy động vốn, ngân hàng cần phải xem xét những nhân tố sau: 3.1.Các nhân tố chủ quan: Đây là các yếu tố mang tính chủ quan của bản thân NHTM: địa điểm của ngân hàng, thế mạnh uy tín của ngân hàng, lãi suất huy động vốn, những tiện ích trong thanh toán các dịch vụ do ngân hàng cung ứng, chính sách cán bộ, công nghệ
 • 34. ngân hàng… những yếu tố trên tạo lên sức mạnh tổng hợp của ngân hàng. Thực tế một ngân hàng hội tụ đủ những yếu tố trên sẽ thu hút được nhiều khách hàng, tạo lập được mối quan hệ bền chặt với các tổ chức kinh tế, với các tổ chức tín dụng và tạo được niềm tin với công chúng. Cụ thể: + Công nghệ ngân hàng: Trong cạnh tranh các ngân hàng không ngừng đổi mới công nghệ ngân hàng, bởi lẽ các dịch vụ đặc biệt, các dịch vụ về chuyên môn. Ngân hàng sẽ được đa dạng, được đổi mới ngày càng tốt hơn. Đáp ứng được tình hình kinh doanh của NHTM. + Đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng: Bất cứ một NHTM nào có dịch vụ tốt đa dạng thì hiển nhiên NHTM đó có nhiều lợi thế hơn các NHTM có dịch vụ hạn chế. Trong điều kiện thành phố thiếu bãi đậu xe, nếu ngân hàng nào có bãi đậu xe rộng rãi, thoải mái thì đó cũng là một lợi thế. Ngoài ra những lợi thế còn phát huy ở các NHTM có dịch vụ ngân hàng qua thư, các hệ thống chi trả tự động, các máy rút tiền tự động làm việc suốt ngày đêm, các phòng giao dịch cho vay được chuyên môn hoá. + Đội ngũ cán bộ ngân hàng: Một ngân hàng có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, đoàn kết, thân thiện thì đó là nền tảng thành công của ngân hàng. Bởi lẽ khách hàng muốn giao dịch, kinh doanh với một ngân hàng bề thế tiện lợi, các nhân viên dễ mến, lịch sự và có chuyên môn. + Công tác phân tích cân đối vốn của NHTM: Đây là nhân tố hết sức quan trọng trong những yếu tố liên quan đến ngân hàng. Nếu một ngân hàng có nhu cầu tín dụng lớn và thường xuyên thì họ phải lỗ lực trong công tác huy động vốn và ngược lại. Mỗi ngân hàng cũng vạch ra cho mình những kế hoạch trong công tác huy động vốn để phù hợp với nhu cầu tín dụng đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh của mình. + Chính sách lãi suất: Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn của NHTM. Việc duy trì lãi suất cạnh trạnh huy động, đặc biệt cần thiết khi lãi suất thị trường đã ở mức tương đối cao. Một lãi suất hợp lý đối với ngân hàng và hấp dẫn đối với
 • 35. người gửi tiền sẽ thu hút được càng nhiều những khoản tiền nhàn rỗi. Các ngân hàng cạnh tranh giành vốn không chỉ với nhau mà còn với các tổ chức tiết kiệm và người phát hành các công cụ khác nhau của thị trường vốn. Đặc biệt trong giai đoạn khan hiếm tiền tệ, dù cho những khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng sẽ thúc đẩy người gửi tiết kiệm và nhà đầu tư chuyển vốn từ một công cụ mà họ có sang tiết kiệm hoặc đầu tư hay từ một tổ chức tiết kiệm này sang một công ty hoặc một tổ chức khác. + Chính sách khách hàng: Liên quan đến chính sách này là tâm lý của người dân trong việc sử dụng tiện ích của ngân hàng, độ tin tưởng của người dân vào ngân hàng, thói quen gửi tiền, thói quen tiết kiệm, sở thích về tiêu dùng…điều ảnh hưởng này có thể thấy rất rõ qua việc so sánh tâm lý của công chúng giữa các nước. Những nước có nến kinh tế hàng hoá phát triển thì ngân hàng trở nên gần gũi với công chúng và việc sử dụng những tiện ích do ngân hàng cung ứng trở nên thường xuyên hơn. Ngược lại đối với các nước đang phát triển, nơi mà nền kinh tế hàng hoá chưa phát triển thì ngân hàng còn là một điều xa lạ với một bộ phận lớn công chúng. Bên cạnh đó ngân hàng thường chia khách hàng ra làm nhiều loại để có cách đối xử phù hợp. Với những khách hàng lâu năm, giao dịch thường xuyên, số dư tiền gửi lớn, được ngân hàng tín nhiệm thì ngân hàng sẽ có chính sách lãi suất ưu đãi, cũng như việc thực hiện xét thưởng cho đối tác. + Các yếu tố khác: Ta có thể kể đến yếu tố thông tin, một yếu tố có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực trong đó có hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một mạng lưới thông tin hiện đại, các ngân hàng có thể cung cấp cho quảng đại quần chúng những hiểu biết về ngân hàng, các vấn đề chính sách tài chính- tiền tệ, về các tiện ích mà ngân hàng có thể mang đến cho người dân. Thông tin còn phục vụ đắc lợi cho công tác Marketing của các ngân hàng. Với những khách hàng có thể nói thông tin là phương tiện tốt và nhanh nhất làm cho người dân trở nên gần gũi với ngân hàng hơn. Ngoài yếu tố thông tin còn có rất nhiều những yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của các NHTM như: sự cạnh tranh của các ngân hàng khác, sự cạnh tranh của các định chế tài chính khác, môi trường, pháp luật….
 • 36. 3.2. Các nhân tố khách quan: + Điều kiện kinh tế xã hội: Đây là yếu tố khách quan đối với ngân hàng, yếu tố này ảnh hưởng chung đến việc huy động và khơi thông nguồn vốn của cả nền kinh tế trong đó có nguồn vốn của NHTM. Cụ thể trong một nền kinh tế phát triển nguồn tiền gửi, tiền tiết kiệm gửi vào các NHTM ngày càng nhiều… Ngoài ra với một nền kinh tế phát triển thì công nghệ ngân hàng được hiện đại hoá, người dân có thói quen sử dụng những lợi do các NHTM cung ứng, các nghiệp vụ thanh toán chủ yếu qua ngân hàng, ngân hàng thu được càng nhiều khoản vốn, chiếm dụng được vốn trong thanh toán. lạm phát là một yếu tố kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến công tác huy động vốn của ngân hàng. Người dân gửi tiền vào ngân hàng hy vọng rằng họ sẽ thu được khoản tiền lãi nhất định, lạm phát cao hoặc biến động có thể làm trượt giá đồng tiền và họ sẽ chuyển các tài khoản của họ sang hình thái khác có tính ổn định hơn về giá trị. + Các chính sách của Nhà nước: Đây là các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHTM: chính sách tiết kiệm, chính sách lãi suất, chính sách về thu hút vốn…Đôi khi NHNN quy định về lãi suất huy động đã làm ảnh hưởng lớn đến khả năng huy động vốn của NHTM nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung.
 • 37. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn ở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. 2.1 Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 2.1.1 Quá trình ra đời và sự phát triển của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển khu vực gia lâm được thành lập vào ngày 31/10/1963 .Tiền thân của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia lâm là từ phòng cấp 3,sau đó chuyển thành chi điếm với tên gọi là chi điếm 3 ngân hàng Kiến Thiết thành phố Hà Nội thuộc ngân hàng kiến thiết Việt Nam–Bộ tài chính.Khi đó Chi điếm 3 gồm 25 cán bộ phụ trách cấp phát vốn cho 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh. Đến năm 1981 ,Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Chi nhánh ngân hàng ĐầuT ư và Xây Dụng khu vực 3 thành phố Hà Nội thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam.Đến năm 1990,Chi nhánh đổi tên thành chi nhánh ngân hàng Đầu Tư và Phát triển huyện Gia Lâm thuộc ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố Hà Nộitháng 8
 • 38. năm 2000 lai chuyển đổi trực thuộc Sở Giao Dịch I Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2002,Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm chính thức tách khỏi sở Giao Dịch 1 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ,trở thành Chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội.Trải qua 40 năm hoạt động với bao nhiêu thăng trầm ,sau nhiều lần đổi tên và bổ sung nhiều chức năng ,nhiệm vụ song về bản chất thì chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội vẫn là một ngân hàng quốc doanh đóng vai trò phục vụ cho sự nghiệp đầu tư và phát triển của đất nước. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội có trụ sở tại 558 đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm-Hà Nội ở xa khu dân cư và thương mại tập trung, vị trí lại bị che khuất. Ngay tại địa bàn hoạt động có 4 ngân hàng và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Khách hàng của chi nhánh chủ yếu là các đơn vị xây lắp, do đó nhu cầu vốn rất lớn. Do địa điểm không được thuận lợi nên việc huy động vốn rất khó khăn. Trải qua quá trình phát triển hiện nay Chi nhánh có 70 cán bộ, công nhân viên: + Ban giám đốc: 2 người. + Phòng kế toán: 9 người. + Phòng tín dụng: 9 người. + Phòng nguồn vốn: 5 người. + Phòng tổ chức hành chính và các bộ phận trực thuộc: 13 người. + Tổ kiểm tra nội bộ trực thuộc ban giám đốc: 2 người. + 5 bàn tiết kiệm trải rộng 4 quận, huyện: 20 người. Trước sự chuyển biến của đất nước, ngân hàng nói chung và chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội nói riêng đang thực sự đóng vai trò là đòn bẩy tích cực của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chi nhánh đang từng bước khẳng định vị trí của mình đối với nền kinh tế. Là một chi nhánh có bề dày hoạt động đầu tư, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, chi nhánh đã có những kinh nghiệm quý báu
 • 39. trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư, cùng với công nghệ ngân hàng chặt chẽ, hoạt động có bài bản, chi nhánh đã và đang hoà nhập với nền kinh tế thị trường tạo lập được niềm tin với khách hàng. Sự phát triển và thành công của chi nhánh luôn gắn với các doanh nghiệp, các ngân hàng bạn. Do vậy chi nhánh đã đạt một số thành tựu đáng kể. 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội chuyển sang hoạt động kinh theo cơ chế kinh doanh muộn hơn các NHTM khác, do đó kinh nghiệm kinh doanh chưa có, đồng thời về đặc điểm riêng thì chi nhánh ở vị trí xa khu dân cư và xa trung tâm nên có nhiều bất lợi trong kinh doanh. Bù lại những điểm bất lợi đó chi nhánh có bề dày trong hoạt động cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong đầu tư các công trình giao vận tải, có những kinh nghiệm quý báu trong hoạt đọng thẩm định các dự án trung–dài hạn. Sau những năm chuyển sang cơ chế hoạt động của một NHTM, chi nhánh đã dần hoà nhập vào nền kinh tế thị trường, với việc áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, hoạt động có bài bản và với những chính sách khách hàng năng động, có đội ngũ cán bộ giao dịch với thái độ tận tình, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lọi cho khách hàng, áp dụng linh hoạt các hình thức huy động vốn cả ngoại tệ và nội tệ từ dân cư và tư các tổ chức kinh tế nhờ vậy mà chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về tất cả các mặt hoạt động: huy động vốn, sử dụng vốn, các dịch vụ ngân hàng và phát triển khách hàng. Cụ thể như sau: 2.1.2.1 Công tác huy động vốn. Với tầm quan trong của nguồn vốn huy động trong hoạt động kịnh doanh của ngân hàng,chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội. đã rất chú trọng đến công tác huy động vốn. Để thực hiện tốt công tác huy động vốn, chi nhánh cũng như các NHTM khác dựa vào cơ sở vật chất sẵn có, cũng như những lợi thế của mình đã đưa ra các hình thức huy động vốn nhằm thu hút khách hàng. Với phương châm: “huy động vốn để cho vay, thu nợ để cho vay” chi nhánh đã tích cực huy động vốn tại chỗ, mở rộng mạng lưới huy động tới khắp các địa bàn dân cư, đa dạng
 • 40. hoá các hình thức huy động vốn, áp dụng nhiều biện pháp nhằm đưa nguồn vốn tăng nhanh. Nguồn vốn huy động trong năm qua đã tăng trưởng một cách nhanh chóng và vững chắc theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2003 tổng nguồn vốn huy động đạt 746.526 triệu đồng tăng 16,05 % so với năm 2002 (số tuyệt đối là 140.612 triệu đồng). Điều này chứng tỏ chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong công tác huy động vốn. Mặc dù chi nhánh đặt ở vị trí xa trung tâm thương mại và dân cư. Vị trí trụ sở không thuận lợi cho công tác giao dịch. Nhưng chi nhánh đã có những chủ trương huy động vốn phù hợp, sử dụng các biện pháp tuyên truyền vận động kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để tăng huy động vốn theo chiều hướng tích cực. Chi nhánh đã đẩy mạnh và đổi mới phương thức huy động vốn bằng các chính sách như ưu đãi tiền gửi, ưu đãi cho vay…ngân hàng huy động vốn từ các nguồn vốn chủ yếu: tài khoản tiền gửi của dân cư, tiền gửi của các cơ quan, tổ chức kinh tế và tư nhân, phát hành trái phiếu kì phiếu. Với những chính sách đó, chi nhánh bắc hà nội_ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đã thu hút được nhiều khách hàng, tạo lập được uy tín trên thị trường. Số lượng khách hàng đến giao dịch, thanh toán, quan hệ với ngân hàng ngày càng tăng. Cụ thể tính đến cuối tháng 12/2004 đã có khoảng 300 đơn vị và tổ chức kinh tế mở tài khoản giao dịch tại chi nhánh, tăng 17% so với năm 2003.

Related Documents