Bun ă diminea ț a! 1
It takes 2 to tango sau Ni ște sfaturi pentru bloggeri 2
Matematic vorbind… <ul><li>INTRODUCERE: 2 + 1=3 slide-uri </li></ul><ul><li>CUPRINS: 10 slide-uri (x2) </li></ul><ul><li...
INTRODUCERE 4 http://www.thepractice.ro http://www.facebook.com/ThePracticeRomania www.twitter.com/ThePracticeRO
<ul><li>Slide-ul 4 </li></ul><ul><li>e important </li></ul>5
INTRODUCERE 6 http://www.linkedin.com/MonicaJitariuc http://www.facebook.com/MonicaJitariuc www.twitter.com/MonicaJitariuc
PREMISE <ul><li>Noi suntem consultan ț i de business </li></ul><ul><li>Unele bloguri/bloggeri sunt business-uri </li></ul...
Sfatul 1 Enigma 1 <ul><li>Build your credentials! </li></ul>8 Î ntr-o camer ă sunt 3 becuri. Afar ă sunt 3 î ntrerup ă...
Sfatul 2 Enigma 2 <ul><li>F ă - ț i PR! </li></ul>9 Ce-i î n lun ă Nu-i î n stele Ce-i î n tren Nu-i î n vapoare Ce-i...
Sfatul 3 Enigma 3 <ul><li>Business? </li></ul><ul><li>NEW Business! </li></ul>8 Alalt ă ieri aveam 18 ani, la anu’ voi av...
Sfatul 4 Enigma 4 <ul><li>Fii creativ! </li></ul>11 Ai la dispozi ț ie dou ă sfori identice ș i o cutie de chibrituri. ...
Sfatul 5 Enigma 5 <ul><li>S ă ai o filosofie ș i ni ș te principii! </li></ul>12 2 sofi ș ti greci se odihneau î n dru...
Sfatul 6 Enigma 6 <ul><li>Nu sta singur prea mult! Intr ă î n “breasl ă ” </li></ul>13 N-avem , c ă î nc ă v ă g â...
Sfatul 7 Enigma 7 <ul><li>Construie ș te- ț i o reputa ț ie î n “breasl ă ” și în afara ei! </li></ul>14 Un citat, spre...
Sfatul 8 Enigma 8 <ul><li>Construie ș te- ț i comunit ăț i și cunoaște-le bine ! </li></ul>16 Nu-l î ntrebi Ș i îț i r...
Sfatul 9 Enigma 9 <ul><li>Hai î n offline! </li></ul>16 Cât costă un ou? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu ...
Sfatul 10 Enigma 10 <ul><li>Evalueaz ă - ț i munca și rezultatele ! </li></ul>8 Dac ă ai dou ă articole despre brandul...
La schimb… <ul><li>Brief-uri clare </li></ul><ul><li>Deschidere la cap </li></ul><ul><li>Bun simț </li></ul><ul><li>Deadli...
<ul><li>Ș i…mul ț umesc! </li></ul>Fără număr...
of 19

Prezentare PR Beta Timișoara 12.05.2011

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare PR Beta Timișoara 12.05.2011

 • 1. Bun ă diminea ț a! 1
 • 2. It takes 2 to tango sau Ni ște sfaturi pentru bloggeri 2
 • 3. Matematic vorbind… <ul><li>INTRODUCERE: 2 + 1=3 slide-uri </li></ul><ul><li>CUPRINS: 10 slide-uri (x2) </li></ul><ul><li>Î NCHEIERE: 1 + 1=2 slide-uri </li></ul><ul><li>Adic ă , +/- 15 slide-uri </li></ul>3
 • 4. INTRODUCERE 4 http://www.thepractice.ro http://www.facebook.com/ThePracticeRomania www.twitter.com/ThePracticeRO
 • 5. <ul><li>Slide-ul 4 </li></ul><ul><li>e important </li></ul>5
 • 6. INTRODUCERE 6 http://www.linkedin.com/MonicaJitariuc http://www.facebook.com/MonicaJitariuc www.twitter.com/MonicaJitariuc
 • 7. PREMISE <ul><li>Noi suntem consultan ț i de business </li></ul><ul><li>Unele bloguri/bloggeri sunt business-uri </li></ul><ul><li>Noi suntem (azi, ca exerci țiu ) consultan ț i* de bloguri/bloggeri </li></ul><ul><li>* Î n special î n comunicarea B2B unde B=blogge r ; Cel ă lalt B= agen ț ie, client direct, ONG, etc . </li></ul>7
 • 8. Sfatul 1 Enigma 1 <ul><li>Build your credentials! </li></ul>8 Î ntr-o camer ă sunt 3 becuri. Afar ă sunt 3 î ntrerup ă toare. Cum descoperi care î ntrerup ă tor aprinde care bec , neav â nd voie s ă intri î n camer ă dec â t o singur ă dat ă . p.s. f ă r ă r ă spunsuri gen “deschid u ș a ș i m ă joc cu î ntrerup ă toarele” sau “sparg pere ț ii ș i v ă d care î ntrerup ă tor unde duce” R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 9. Sfatul 2 Enigma 2 <ul><li>F ă - ț i PR! </li></ul>9 Ce-i î n lun ă Nu-i î n stele Ce-i î n tren Nu-i î n vapoare Ce-i î n Anglia ș i Fran ț a E de dou ă ori î n Constan ț a . R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 10. Sfatul 3 Enigma 3 <ul><li>Business? </li></ul><ul><li>NEW Business! </li></ul>8 Alalt ă ieri aveam 18 ani, la anu’ voi avea 21, cum e posibil acest lucru? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 11. Sfatul 4 Enigma 4 <ul><li>Fii creativ! </li></ul>11 Ai la dispozi ț ie dou ă sfori identice ș i o cutie de chibrituri. Fiecare sfoar ă arde exact jum ă tate de or ă . Ș tiind c ă sforile nu ard uniform, trebuie s ă m ă sori 45 de minute ș i s ă zici c â nd au trecut. Cum faci? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 12. Sfatul 5 Enigma 5 <ul><li>S ă ai o filosofie ș i ni ș te principii! </li></ul>12 2 sofi ș ti greci se odihneau î n drum spre cas ă și pun un pariu: s ă fac ă o curs ă p â n ă la por ț ile cet ăț ii. St ă p â nul calului care ajunge primul pierde . Cel ă lalt accept ă ș i se aseaz ă lini ș ti ți la umbra unui m ă slin. Deodat ă , brusc, unul dintre ei sare pe cal ș i cel ă lalt î l urmeaz ă , dup ă care gonesc ca demenții spre ora ș . De ce? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 13. Sfatul 6 Enigma 6 <ul><li>Nu sta singur prea mult! Intr ă î n “breasl ă ” </li></ul>13 N-avem , c ă î nc ă v ă g â ndi ț i la 5 care e destul de mi ș to, nu? p.s. eu ș tiu r ă spunsul pentru toate, normal. R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 14. Sfatul 7 Enigma 7 <ul><li>Construie ș te- ț i o reputa ț ie î n “breasl ă ” și în afara ei! </li></ul>14 Un citat, spre diversificare , În engleză, tot de diversificare : “ Be careful with people you meet on your way up, because you may also meet them on your way down”. Cine a zis? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 15. Sfatul 8 Enigma 8 <ul><li>Construie ș te- ț i comunit ăț i și cunoaște-le bine ! </li></ul>16 Nu-l î ntrebi Ș i îț i r ă spunde Cau ț i în jur Ș i nu ș tii unde. R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 16. Sfatul 9 Enigma 9 <ul><li>Hai î n offline! </li></ul>16 Cât costă un ou? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 17. Sfatul 10 Enigma 10 <ul><li>Evalueaz ă - ț i munca și rezultatele ! </li></ul>8 Dac ă ai dou ă articole despre brandul t ă u cel mai mi ș to din lume pe un blog ș i dou ă pe alt blog, c â te articole ai î n total? R ă spunde ț i pe twitter #prbeta #enigme cu cc la @ThePracticeRO
 • 18. La schimb… <ul><li>Brief-uri clare </li></ul><ul><li>Deschidere la cap </li></ul><ul><li>Bun simț </li></ul><ul><li>Deadline-uri decente </li></ul><ul><li>Plat ă la timp </li></ul>18
 • 19. <ul><li>Ș i…mul ț umesc! </li></ul>Fără număr...

Related Documents