2
Klucze trzpieniowe kàtowe
UNI 6753 DIN 911 ISO 2936
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
42LMP Klucze pΠasko-oczkowe...
3
L
L
992 21,40 zΠ
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
DIN 317
192/S2 145,50 zΠ
126,00 zΠ
Komplet 2 kluczy oczkow...
4
861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-
1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
861PH 0-1-2-3
861PZ 1-2-3
...
5
920TX Nasadki z koƒcówkà
trzpieniowà profil
Torx®
960A
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
900 Nasadki szeÊciokàt...
6
44,00 zΠ
36,10 zΠ
44,00 zΠ
283 mm
44,00 zΠ
UNI 7914 ISO 5256
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
1.940,00 zΠ
9...
7
1150BM
1200MS
Magnetyzer/
demagnetyzer
do wkr´taków
UNI 10562 ISO 2380 DIN 5265
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU ...
8
Zestaw do wymiany pΠynu hamulcowego
CiÊnienie powietrza zasilajàcego:
min. 5 bar, max 11,5 bar
2.200,00 zΠ
1.500,00...
9
L
mm
150
200
250
300
500
1000
cena
zΠ
6,90
8,20
8,80
10,50
23,00
59,90
cena det.
Rysik traserski z har...
10
366,00 zΠ
190 mm
275,00 zΠ
Kg max 50
110 mm
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
1741B
Nitownica boczna, 4 wymi...
11
UNI EN 1492-1
Zawiesia pasowe
8157
Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
1.162,00 z...
12
650,00 zΠ 1924CD
1927A 558,00 zΠ 465,00 zΠ
Klucz udarowy
dwukierunkowy
Mechanizm
impulsowy
typu
koΠkowego
199 ...
13
Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus
wykonany z materiaΠu kompozytowego
Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak“
54...
14
1936/7PR
1/4 “
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 mm
C900PH PH1-PH2
C900LP 5,5-7 mm
C900ME 3-4-5-6-8-10 mm
900/21 15...
15
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
825,00 zΠ
660,00 zΠ
86,00 zΠ
68,80 zΠ
1944
MΠotek igΠowy
Ârednica igΠy – 3...
16
CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT
2400/CX24W
Wózki narz´dziowe 5 szufladowe
Cechy charakterystyczne:
– 5 szufla...
17
1/2“
C920A 10-11-12-13-
C920L 17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/25
C920/22/42 250 mm
C923/55
C956C Nasadki do Êwiec ...
18
1.820,00 zΠ 2.294,00 zΠ 4100/C41S 999,00 zΠ 1.285,00 zΠ
4100/C41H 1.150,00 zΠ 1.465,00 zΠ
StoΠy warsztatowe
Cechy c...
Narzedzia
of 18

Narzedzia

Narzędzia dsafdsfds sdfs fsd
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Services      


Transcripts - Narzedzia

 • 1. 2 Klucze trzpieniowe kàtowe UNI 6753 DIN 911 ISO 2936 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 42LMP Klucze pΠasko-oczkowe polerowane, typ dΠugi 94 Klucze oczkowe póΠotwarte dwustronne Komplet 11 kluczy czpieniowych kàtowych z r´kojeÊcià, profil Torx® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27- T30-T40-T45-T50 mm Klucze oczkowe 93C do rusztowaƒ, z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym, jednostronne, dwunastokàtne 53 Klucze pΠaskie jednostronne czernione DIN 894 DIN 3118 L L L L mm 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 21x21 22x22 24x24 27x27 30x30 32x32 L mm 148 167 172 186 197 207 223 233 243 261 270 280 301 318 338 376 394 435 cena zΠ 14,60 15,20 16,00 17,10 17,80 18,20 19,70 21,30 22,80 24,90 27,00 27,50 33,00 34,60 42,40 55,20 65,50 72,40 cena det. zΠ 18,20 19,60 22,50 24,50 25,50 25,60 27,30 29,50 31,50 33,50 36,50 39,00 47,00 48,00 56,50 69,00 85,00 94,00 mm 8x10 9x11 10x11 11x13 12x14 14x15 14x17 17x19 19x22 22x24 24x27 30x32 36x41 L mm 140 153 153 175 175 175 195 212 228 242 260 300 320 cena zΠ 18,50 19,50 21,00 22,20 23,70 28,50 28,90 28,90 30,00 40,20 43,50 53,70 140,00 cena det. zΠ 24,60 26,00 28,00 29,50 31,50 38,00 38,50 38,50 40,00 53,50 58,00 71,50 186,50 mm 17x19 19x22 19x24 21x22 L mm 315 315 360 315 cena zΠ 94,00 94,00 125,00 99,00 cena det. zΠ 116,00 116,00 154,50 125,00 mm 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 mm 15-35 35-50 50-80 80-120 120-180 L mm 136 143 160 168 174 180 193 200 216 233 239 250 cena zΠ 44,30 45,90 48,00 49,70 51,30 56,60 58,70 62,80 63,60 65,60 71,40 72,20 cena det. zΠ 54,00 56,00 58,50 60,50 62,50 69,00 71,50 76,50 77,50 80,00 87,00 88,00 mm 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 L mm 219 241 267 285 317 320 342 396 412 457 492 528 572 608 645 690 cena zΠ 25,70 29,00 39,10 44,10 50,90 63,00 136,00 160,00 185,00 220,00 265,00 325,00 405,00 495,00 550,00 810,00 cena det. zΠ 30,50 34,50 46,50 52,50 60,50 75,00 149,50 173,00 198,50 241,50 293,00 375,00 466,00 570,00 617,00 921,00 83 ISO 3318 mm 8x10 10x12 11x13 14x17 15x17 16x18 19x22 L mm 126 137 138 183 184 196 231 96N/B10 Klucze oczkowe dwustronne wygi´te Komplet 10 kluczy czpieniowych kàtowych 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8- 10-12 mm cena zΠ 29,00 29,90 31,10 41,40 46,40 50,40 66,20 cena det. zΠ 34,50 35,50 37,00 47,00 54,50 60,00 73,50 L 96N L L1 mm 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 56789 10 11 12 13 14 16 17 19 L1 mm 10 12 15 17 20 22 25 28 30 32 37 40 43 46 49 52 56 62 69 72 79 88 L mm 32 44 46 51 57 64 68 72 78 83 94 99 105 111 119 126 134 142 151 165 174 196 cena zΠ 0,85 0,85 0,85 0,85 1,05 1,10 1,21 1,45 1,55 1,75 2,30 3,10 3,90 4,50 5,60 6,80 8,05 10,60 12,20 18,50 18,80 26,30 cena det. zΠ 1,22 1,22 1,22 1,22 1,49 1,57 1,73 2,04 2,21 2,47 3,25 4,40 5,35 6,20 7,75 9,10 10,70 14,90 17,10 26,00 26,50 37,00 UNI 6753 DIN 911 ISO 2936 DIN 3117 ISO 6787 40,75 zΠ 29,50 zΠ 97TTX/S11 427,50 zΠ 299,00 zΠ 99SQ Klucze hakowe z pazurem, przegubowe 111 Klucze pΠaskie nastawne ze skalà, chromowane Âruba regulacyjna prowoskr´tna Skala w mm i w calach 142SN Klucze pΠasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym, z przegubem B A L L B mm 2,7 3,5 4,7 6,2 7,8 cena zΠ 59,00 68,90 89,80 124,20 157,90 cena det. zΠ* 72,00 84,00 109,50 151,50 192,50 L mm 100 150 200 250 300 380 450 600 A mm 15 24 24 34 35 45 54 62 cena zΠ 39,90 42,50 51,50 62,50 79,50 169,90 289,00 393,00 cena det. zΠ 49,00 50,00 62,50 75,50 99,50 209,00 354,00 482,00 Beta zastrzega sobie prawo wprowadzania udoskonaleƒ w swoich produktach bez powiadomienia. Ilustracje mogà niedokΠadnie oddawaç wyglàd produktów i ich rzeczywiste wymiary. Ceny detaliczne nie zawierajà podatku VAT. Zastrzega si´ prawo zmiany cen bez wczeÊniejszego informowania. W przypadku koniecznoÊci wprowadzania korekty cen odpowiednia informacja podawana b´dzie na stronie www.beta-polska.pl oraz dost´pna u partnerów handlowych. Promocja obowiàzuje w dniach 01.01.2012– 31.03.2012 lub do wyczerpania zapasów.
 • 2. 3 L L 992 21,40 zΠ CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT DIN 317 192/S2 145,50 zΠ 126,00 zΠ Komplet 2 kluczy oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dwunastokàtnych, 4 w 1 8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm 13 mm 10 mm 12 mm 8 mm 340,00 zΠ 242,00 zΠ 194 86,50 zΠ 71,00 zΠ 128 mm GR 0 1-2 34 5-6 L mm 92 140 190 225 260 A mm 13 19 25 30 35 cena zΠ 17,60 18,00 27,20 45,90 84,00 cena det. zΠ* 19,40 19,90 30,00 49,50 90,00 19 mm 17 mm 18 mm 16 mm Klucz oczkowy z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym do koƒcówek wkr´takowych dwustronnych 47,00 zΠ 33,40 zΠ 72,00 zΠ 52,00 zΠ 332 Obcinak krà˝kowy do rur z miedzi i lekkich stopów Ø 3÷16 mm Ø 1/8’’÷5/8’’ 59 mm 334 Obcinak krà˝kowy do rur z miedzi i lekkich stopów Ø 3÷30 mm 1/8’’÷1’’1/8 150 mm 341 65,20 zΠ 79,50 zΠ Szczypce tnàce do rur z PCW Ø 0÷25 mm 190 mm 351C Zestaw 334 (obcinak krà˝kowy do rur z miedzi i lekkich stopów)+350 (praska do roztΠaczania koΠnierzy rur)+351P (stemple do praski) 334 Ø 3÷30 mm (1/8’’÷1’’1/8) 350 Ø 4÷14 mm 351P Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm 437U/09 755,00 zΠ 664,00 zΠ Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów M5(5x0,8)-M6(6x1,0)-M8(8x1,25)-M10(10x1,5)- M12(12x1,75) Zapasowe spr´˝ynki: M5 - 25 szt. M6 - 25 szt. M8 - 25 szt. M10 - 25 szt. M12 - 10 szt. wymiary pudeΠka: 225x150x45 mm waga: 1.600 g wymiary pudeΠka: 375x245x50 mm waga: 2.000 g 362 Klucze do rur wzmocnione 427 Wybijaki do chwytów Morse’a 374 Szczypce do rur 384 Klucz Πaƒcuchowy do rur Ø max 4’’ gas Ø max 115 mm 300 mm Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø max 1’’gas 1’’1/2 gas 2’’gas 2’’gas 2’’1/2 gas 3’’gas L mm 200 250 300 350 450 600 Ø max mm 34 49 60 60 76 90 cena zΠ 54,00 66,60 78,80 96,90 145,80 209,50 cena det. zΠ 73,00 90,00 106,50 131,00 197,00 283,00 Ø max mm 21 34 49 60 90 L~ 240 320 410 550 630 Ø max 1/2’’gas 1’’gas 1’’1/2 gas 2’’gas 3’’gas cena zΠ 69,70 92,00 119,00 189,00 350,00 cena det. zΠ 85,00 115,00 149,00 230,00 442,00 158,50 zΠ 125,00 zΠ 3.110,00 zΠ 2.499,00 zΠ 560/C12 Wzmacniacz momentu do u˝ytku w obu kierunkach, w walizce z tworzywa sztucznego PrzeΠo˝enie 12:1 Nm 2500 kgfm 250 lbf.ft 1844 1/2’’ 1’’ waga: 7.000 g 26,00 zΠ P´seta prosta punktowa 993G 24,50 zΠ 29,80 zΠ P´seta odgi´ta punktowa 150 mm 160 mm 1/4x5/16 L A
 • 3. 4 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5- 1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 861PH 0-1-2-3 861PZ 1-2-3 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 861TRW 1-2-3-4-5-6 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10 861SP 4-6-8-10-12 851SR 1/4’’ 867XZN/L 867TX/L CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 606 Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym dokΠadnoÊç: ±4% L L1 16,90 zΠ 900BG/30 Pokr´tΠo z zabierakiem 176 mm A D L cena zΠ 446,00 458,00 496,00 565,00 cena det. zΠ* 514,00 529,00 577,00 651,00 UNI EN 26789 ISO 6789 Nm 8÷60 20÷100 40÷200 60÷330 606/6 606/10X 606/20 606/30 Kgfm 0,8÷6 2÷10 4÷20 6÷33 Ibf.in 6÷44 15÷80 30÷150 40÷250 3/8 1/2 1/2 1/2 606/6 606/10X 606/20 606/30 D mm 30 30 40 40 A mm 33 37 43 43 L mm 305 345 440 560 waga g 595 680 920 1.180 1/2“ 3/8“ 667/20 Klucz dynamometryczny klikowy z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, dokΠadnoÊç ±4% D A UNI EN 26789 ISO 6789 UNI/ISO 3315 DIN 3122 L L 600,00 zΠ 510,00 zΠ 331,00 zΠ 249,00 zΠ 677/70 Klucz dynamometryczny Πamany z mechanizmem zapadkowym z przepychanym zabierakiem, dokΠadnoÊç ±4% 2.025,00 zΠ 1.210,00 zΠ 1/2“ 867/2 25 mm Nasadka z uchwytem do koƒcówek wkr´takowych 867 13,50 zΠ 11,50 zΠ Nm 40÷200 Kgfm 4÷20 Ibf.in 30÷150 D mm 40 A mm 43 L mm 440 waga: 960 g UNI EN 26789 ISO 6789 Nm 150÷700 Kgfm 15÷70 Ibf.in 100÷500 D mm 70 A mm 55 L mm 1140 waga: 6.200 g 1/2 3/4“ D A 861/C61P Zestaw 61 koƒcówek wkr´takowych i pokr´tΠa z uchwytem szybko-mocujàcym 53,00 zΠ 43,50 zΠ 120,50 zΠ 89,00 zΠ 897L Pokr´tΠo gi´tkie do koƒcówek wkr´takowych 19,90 zΠ wymiary pudeΠka: 270x120x45 mm waga: 975 g 867PE/L Koƒcówki wkr´takowe 75 mm trzpieniowe szeÊciokàtne, dΠugie mm 45678 10 12 cena zΠ 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 7,90 cena det. zΠ 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 9,65 110/4mm 75 mm Koƒcówki wkr´takowe profil XZN®, dΠugie M5 M6 M8 M10 M12 cena zΠ 6,50 6,50 6,50 6,50 8,60 cena det. zΠ 7,95 7,95 7,95 7,95 10,40 110/4mm 75 mm Koƒcówki wkr´takowe profil Torx®, dΠugie T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 cena zΠ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 cena det. zΠ 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 1/4 1/4 “ 110/4mm 110/4mm 75 mm 38 mm 10 mm 1/2’’ 867RTX/L Koƒcówki wkr´takowe profil Tamper Resistant Torx®, dΠugie T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 cena zΠ 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 cena det. zΠ 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 110/4mm 1/4 900/55 Pokr´tΠo z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym o 48 z´bach UNI/ISO 3315 DIN 3122 1/4 “ 48 125 mm 18 mm 920A L D Nasadki szeÊciokàtne UNI/ISO 2725 DIN 3124 D mm 12,4 13,5 14,9 16,1 17,5 18,7 20,1 21,5 22,7 24,1 25,3 26,6 27,8 28,8 29,9 30,8 32,2 33,2 34,7 36,2 37,2 38,6 40,2 42,3 L mm 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 mm 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 cena zΠ 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 14,00 14,00 14,00 15,20 15,20 15,20 15,60 15,60 16,30 cena det. zΠ* 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 16,30 16,30 16,30 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 19,90 19,90 19,90 21,70 21,70 21,70 22,30 22,30 23,20
 • 4. 5 920TX Nasadki z koƒcówkà trzpieniowà profil Torx® 960A CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 900 Nasadki szeÊciokàtne UNI/ISO 2725 DIN 3124 25 mm L L D D D 41,00 zΠ 30,80 zΠ 1/4 “ mm 4 4,5 5 5,5 6789 10 11 12 13 14 D mm 6,8 7,4 8,0 8,7 9,3 10,4 11,8 12,7 14,2 15,8 17,2 18,0 20,0 cena zΠ 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 cena det. zΠ 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 mm 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 20x20 21x21 22x22 23x23 24x24 25x25 26x26 27x27 28x28 30x30 32x32 D mm 11,5 12,5 13,0 14,0 16,5 17,5 19,0 19,5 21,5 22,5 24,5 26,0 26,5 29,0 30,5 30,5 32,5 33,5 35,0 36,5 37,5 39,0 39,0 42,5 45,5 L mm 110 116 120 125 133 143 148 154 167 182 193 198 215 220 222 236 250 256 272 282 296 296 314 348 364 cena zΠ 14,70 14,70 14,70 15,80 15,80 16,70 17,80 18,20 20,40 23,00 25,10 25,10 26,40 27,20 30,60 35,30 35,30 40,00 44,20 57,80 63,80 63,80 72,30 83,30 93,50 cena det. zΠ 17,20 17,20 17,20 18,50 18,50 19,60 20,80 21,30 24,00 27,00 29,50 29,50 31,00 32,00 36,00 41,50 41,50 47,00 52,00 68,00 75,00 75,00 85,00 98,00 110,00 920FTX Nasadki profil Torx® L 36,5 mm 24 mm 1/2“ Ø1 Ø 36,5 mm 33 mm D wewn´trzny 1/2“ 1/2“ D mm 13,2 15,0 16,3 18,8 20,4 22,9 25,0 26,5 L mm 36 37 37 37 37 37 37 40 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 cena zΠ 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 19,20 22,50 25,10 cena det. zΠ* 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 25,50 30,00 33,00 D mm 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0 L mm 58 58 58 58 58 120 58 120 58 58 140 58 120 T20 T25 T27 T30 T40 T40L T45 T45L T50 T55 T55L T60 T70L cena zΠ 26,60 26,60 27,00 27,00 28,90 28,90 28,90 38,30 37,50 38,50 42,40 55,70 64,40 cena det. zΠ* 35,50 35,50 36,00 36,00 38,50 55,00 38,50 60,50 38,50 51,00 79,50 53,50 92,00 L L 77 mm 77 mm 27 mm 960SL 111 mm D 920PE Nasadki z koƒcówkà trzpieniowà szeÊciokàtnà 1/2“ D mm 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,0 23,0 29,5 29,5 L mm 58 58 58 100 58 100 58 100 58 100 58 140 58 140 58 58 60 60 mm 345 5L 6 6L 7 7L 8 8L 9 9L 10 10L 12 14 17 19 cena zΠ 24,10 24,10 24,10 25,60 24,10 25,60 24,10 25,60 24,10 25,60 24,10 25,60 24,10 25,90 26,70 27,80 35,80 35,80 cena det. zΠ* 33,00 33,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,50 36,50 38,00 49,00 49,00 920/42 Pokr´tΠo z przesuwanym zabierakiem 57,50 zΠ 48,90 zΠ 168,00 zΠ 143,50 zΠ 165,50 zΠ 135,00 zΠ 115,00 zΠ 129,00 zΠ 920/44 Pokr´tΠo kàtowe 1/2“ 1/2“ 305 mm 42 mm 60 mm 230 mm UNI/ISO 3315 DIN 3122 UNI/ISO 3315 DIN 3122 Pokr´tΠo z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 1/2“ 72 275 mm 40 mm 43 mm 920/55 121,50 zΠ 99,00 zΠ Nasadka do wtryskiwaczy silników Diesla, otwarta 188,50 zΠ 153,00 zΠ 960 960G Nasadka do nakr´tek wieƒcowych korpusu wtryskiwacza do ci´˝arówek Mercedes UNI/ISO 3315 DIN 3122 Klucze nasadowe kàtowe 937 dwustronne 27 mm 1/2“ 76,00 zΠ 61,00 zΠ Nasadka do wtryskiwaczy silników Diesla Nasadka do sondy lambda, szeÊciokàtna, otwarta 960SL85 22xL=85 mm 960SL110 22xL=110 mm 1/2“ Ø 27 mm Ø1 22 mm
 • 5. 6 44,00 zΠ 36,10 zΠ 44,00 zΠ 283 mm 44,00 zΠ UNI 7914 ISO 5256 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 1.940,00 zΠ 960PMC Przyrzàd do sprawdzania ciÊnienia otwarcia wtryskiwaczy Bar max 400 1.700,00 zΠ 1009L/A Szczypce póΠokràgΠe dΠugie, ramiona pokryte podwójnà warstwà PCW 960P 360 mm 587,00 zΠ 469,00 zΠ Przyrzàd kontrolny ciÊnieniowy/podciÊnieniowy z akcesoriami i zΠàczkami 970/OT Nasadki udarowe owalne do nakr´tek piasty BPW L mm 65 80 96 111 970OT/65 970OT/80 970OT/96 970OT/111 L1 mm 61 73 90 104 waga kg 1,20 1,50 2,00 2,75 cena zΠ 260,00 299,00 330,00 440,00 cena det. zΠ 321,00 367,00 407,00 539,00 L L1 3/4“ 3/4“ 3/4“ 41 mm Nasadki udarowe oÊmiokàtne do nakr´tek piasty 970C 970C/80 80mm 41 mm 970C/95 95 mm 3/4“ 970C/100 100 mm 3/4“ 970C/109 109 mm 41 mm 970C/115 115 mm 3/4“ 970C/120 120 mm 41 mm 970C 80 970C 95 970C 100 970C 109 970C 115 970C 120 cena zΠ 315,00 450,00 455,00 468,00 468,00 468,00 cena det. zΠ 384,00 550,00 555,00 570,00 570,00 570,00 wymiary pudeΠka: 350x320x95 mm waga: 1.900 g 1009L/B 36,10 zΠ Szczypce póΠokràgΠe odgi´te o 45º, dΠugie, ramiona pokryte podwójnà warstwà PCW 273 mm 80 mm 73 mm 1009L/C 36,10 zΠ Szczypce póΠokràgΠe odgi´te o 90º, dΠugie, ramiona pokryte podwójnà warstwà PCW UNI 7915 ISO 5254 1047 Szczypce nastawne 253 mm 45 mm Szczypce do pierÊcieni zabezpieczajàcych wewn´trznych, proste 1032 L Ø mm 8÷12 12÷25 19÷60 40÷100 85÷200 L~ 140x0,9 140x1,3 180 225 300 cena zΠ 43,50 41,00 42,30 47,40 81,60 cena det. zΠ 53,00 50,00 58,80 70,00 99,50 Szczypce do pierÊcieni zabezpieczajàcych wewn´trznych, odgi´te o 90º 1034 L Ø mm 8÷12 12÷25 19÷60 40÷100 85÷200 L~ 130x0,9 130x1,3 170 210 290 cena zΠ 49,20 47,60 54,60 64,00 89,40 cena det. zΠ 60,00 58,00 66,50 78,00 109,00 UNI 7914 ISO 5256 Szczypce do pierÊcieni zabezpieczajàcych zewn´trznych, proste 1036 L Ø mm 3÷10 10÷25 19÷60 40÷100 85÷200 L~ 140x0,9 140x1,3 175 225 300 L mm 142 142 177 227 302 cena zΠ 51,70 48,80 50,50 64,00 99,30 cena det. zΠ 63,00 59,50 61,50 78,00 121,00 UNI 7915 ISO 5254 Szczypce do pierÊcieni zabezpieczajàcych zewn´trznych, odgi´te o 90º 1038 L L L1 A Ø mm 3÷10 10÷25 19÷60 40÷100 85÷200 L~ 135x0,9 135x1,3 175 220 300 L mm 137 137 177 222 302 cena zΠ 57,40 53,80 57,40 70,60 107,50 cena det. zΠ 70,00 65,50 70,00 86,00 131,00 L~ 140 190 240 300 Szczypce nastawne samoblokujàce A max mm 22 36 42 55 cena zΠ 36,80 41,30 51,00 68,90 cena det. zΠ 46,00 55,00 62,00 84,00 L~ 240 300 L1 mm 35 48 A max mm 36 50 cena zΠ 77,00 118,00 cena det. zΠ 93,50 146,50 1052 L Max rozstaw szcz´k – A 1118 72,30 zΠ85,00 zΠ No˝yce do ci´cia taÊm metalowych Fe = stal w´glowa Inox = stal nierdzewna 310 mm 42 mm 1,0 Fe 0,8 Inox
 • 6. 7 1150BM 1200MS Magnetyzer/ demagnetyzer do wkr´taków UNI 10562 ISO 2380 DIN 5265 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 230,00 zΠ mm 1,6 1,6 196,00 zΠ 29,50 zΠ 23,60 zΠ UNI/ISO 8764 DIN 5262 ISO 5746 UNI/ISO 5749 UNI/ISO 5748 SxAxL mm 1x5,5x100 1,2x6,5x125 1,2x8x150 1,6x10x200 L1 mm 202 240 248 325 cena zΠ 21,10 23,70 28,30 34,20 cena det. zΠ 25,70 28,80 34,50 41,60 PHxDxL mm 1x4,5x100 2x6x100 3x8x150 4x11x200 L1 mm 202 215 248 325 cena zΠ 21,10 23,50 28,30 39,00 cena det. zΠ 25,70 28,60 34,50 47,50 1241 Wkr´taki pΠaskie do pobijania 1242 Wkr´taki krzy˝owe profil Phillips®, do pobijania 1082BM Szczypce tnàce boczne, r´kojeÊci z kompozytu dwumateriaΠowego L L1 L1 mm 20 22 L mm 140 160 1092V L L1 1094V Szczypce tnàce czoΠowe, dêwigniowe Szczypce tnàce boczne dêwigniowe, ramiona pokryte PCW 39,00 zΠ 31,20 zΠ 141,50 zΠ 115,00 zΠ 337,00 zΠ 1293/D6 1295/C14 275,00 zΠ 195,00 zΠ 136,60 zΠ 54,50 zΠ 46,00 zΠ 58,00 zΠ 49,30 zΠ 1128BM No˝yczki dla elektryków, ostrza proste 78,00 zΠ 23 mm 200 mm 63,00 zΠ 2,5 mm 1102 No˝yce dêwigniowe jednor´czne 1105/C29 1.192,00 zΠ 999,00 zΠ cena zΠ 59,00 64,00 cena det. zΠ 72,00 78,00 L1 mm 89 L~ 180 200 mm 2,0 2,5 cena zΠ 210,00 243,00 cena det. zΠ 228,50 264,00 UNI/ISO 5749 230 mm R= 80Kgf/mm2 4 mm Zestaw 29 wycinaków w pudeΠku 1105 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18- 20-22-24-26-28-30-32-34-36-38- 40-42-44-46-48-50 mm 1105B R´kojeÊç 1105AD ¸àcznik wymiary pudeΠka: 325x280x55 mm waga: 2.700 g 145 mm 50 mm 1130BMX No˝yczki wielofunkcyjne, ostrza proste z mikrozàbkami, ze stali nierdzewnej 200 mm 58 mm Szczypce uniwersalne, r´kojeÊci z kompozytu dwumateriaΠowego L mm 160 180 200 220 L1 mm 37 41 45 50 mm 1,6 1,8 2,0 2,0 cena zΠ 58,30 63,40 66,80 66,80 cena det. zΠ 71,00 74,50 78,50 84,50 L L1 55 mm L L1 50 mm L D L1 A S Komplet 6 wkr´taków 1290 0,6x3,5x75- 1x5,5x150- 1,2x6,5x150 mm 1292 PH0x3x60- PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm Zestaw wkr´taka udarowego z akcesoriami 866LP 1,2x6,5-1,6-10 mm 866PH PH2-PH3 866PZ PZ2-PZ3 866PE 5-6 mm 866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55 895/6 1/2- 5/16 1295 1/2 wymiary pudeΠka: 170x100x35 mm waga: 1.300 g 1297TX/D7 Komplet 7 wkr´taków profil Torx® T8-T10-T15-T20-T25- T27-T30 1430/S5 Komplet 5 wykr´taków do uszkodzonych Êrub i szpilek 1430/1-1430/2- 1430/3-1430/4- 1430/5
 • 7. 8 Zestaw do wymiany pΠynu hamulcowego CiÊnienie powietrza zasilajàcego: min. 5 bar, max 11,5 bar 2.200,00 zΠ 1.500,00 zΠ Âciàgacz do zdejmowania ramion wycieraczek Âciàgacze z ramionami z koƒcówkami zast´pujàcymi kulki Âciàgacze do przegubów kulowych A Ø Ø 754,00 zΠ L1 1557 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 1370 MΠotki Êlusarskie HICKORY UNI 7778 ISO 1041 1390 MΠotki z obuchami z tworzywa sztucznego L L D L1 L1 waga g 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 L1 mm 82 95 105 112 118 122 130 135 145 155 L mm 260 280 300 310 320 330 350 360 380 400 cena zΠ 23,40 25,90 30,00 31,60 35,70 37,80 43,00 51,80 54,00 61,00 cena det. zΠ 27,50 31,50 36,50 38,50 43,50 46,00 50,50 57,50 67,50 71,50 waga g 135 230 365 700 1450 L1 mm 70 85 95 107 128 D mm 22 28 35 45 60 L mm 260 280 310 320 380 cena zΠ 34,50 43,90 58,80 95,60 159,00 cena det. zΠ 42,00 53,50 73,50 119,50 194,00 Ø mm 18÷22 36 45 A max mm 50 90 115 1559/22 1559/36 1559/45 cena zΠ 186,00 865,00 1.320,00 cena det. zΠ 232,50 1.016,00 1.555,00 UNI 7784 1458 125,00 zΠ Szczypce do pierÊcieni zabezpieczajàcych DIN 5417 200 mm 162,50 zΠ Ø 30÷100 mm 319,00 zΠ 285,00 zΠ 91,00 zΠ 70,00 zΠ 1467 1469D 872,00 zΠ 715,00 zΠ 211,00 zΠ 169,00 zΠ Cyfrowy tester pΠynu hamulcowego w pudeΠku z tworzywa sztucznego – Umo˝liwia kontrol´ pΠynów hamulcowych DOT – Mierzy temperatur´ wrzenia pΠynów hamulcowych – Skala pomiarowa z mo˝liwoÊcià przeΠàczania: ºC/ºF – DokΠadnoÊç: 100÷180ºC +/-3% >180ºC +/-5% – Zasilanie: 12V (akumulator pojazdu) 556,50 zΠ 450,00 zΠ wymiary pudeΠka: 310x230x100 mm waga: 1.100 g 1476 Szczypce nastawne samoblokujàce do obcinania rur wydechowych 250 mm UN 1 1/2’’x16 150 mm M14x1,5 Ø min 19 mm Ø max 75 mm 640,00 zΠ 1559V/8T Âruba hydrauliczna do Êciàgaczy do przegubów kulowych 1559/36 i 1559/45 1557V 86,00 zΠ 104,50 zΠ Nasadka udarowa do resorów piórowych Volvo Klucze Πaƒcuchowe do filtrów oleju L Ø 1489/33P Przyrzàd do demonta˝u koΠa pasowego alternatora, do alternatorów Bosch FIAT, Grande Punto M 10 mm 15 31 1/2“ 1505 1547/C6 1559 65 mm 30÷35 mm ¸o˝yska: 1547/1: 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304 1547/2: 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405 N 80000 Kg 8000 27 mm 1488 Ø mm 60÷110 60÷160 L mm 230 230 1488 1488L cena zΠ 196,00 219,00 cena det. zΠ 222,50 250,00 L1 mm 28 34 34 L mm 37 46 56 cena zΠ 170,00 175,00 190,00 cena det. zΠ 210,00 216,00 228,50 L Nasadki udarowe do resorów piórowych samochodów ci´˝arowych 3/4“
 • 8. 9 L mm 150 200 250 300 500 1000 cena zΠ 6,90 8,20 8,80 10,50 23,00 59,90 cena det. Rysik traserski z hartowanej stali 1694L 1694/L10 1694/L20 Lm 10 20 S mm 13 13 cena zΠ 25,50 31,00 1694A/L CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT zΠ 8,30 9,65 10,20 12,20 28,00 73,00 przegubów kulowych Suwmiarka noniuszowa uniwersalna DokΠadnoÊç odczytu: 0,05 mm 1/128” 762,00 zΠ 1561 Âciàgacze do 625,00 zΠ 72,00 zΠ 59,00 zΠ 152,50 zΠ 125,00 zΠ 1561/1 1561/2 1561/3 1561/4 Ø mm 18 25 30 40 A mm 36,6 45,7 62,0 63,0 L mm 39 47 63 75 cena zΠ 125,00 178,00 226,00 333,00 cena det. zΠ 158,50 223,50 282,00 438,00 Ø A L 1596 Zwornice z ramionami z nylonu zbrojonego wΠóknem szklanym 1682 Przymiary kreskowe gi´tkie, ze stali nierdzewnej A 250 mm 2 mm L 1/2 mm mm L1 L1 mm 60 60 60 A max mm 150 300 450 cena zΠ 66,50 74,20 83,70 cena det. zΠ 81,00 90,50 102,00 S mm 16 16 19 25 Lm2358 1692/2 1692/3 1692/5 1692/8 cena zΠ 10,90 11,20 16,00 29,90 cena det. zΠ 13,30 13,60 19,50 36,50 235 mm mm 0,05 ”1/128 1650 max 160 mm UNI/ISO 3599 DIN 862 18,80 zΠ 1712E Chwytaki magnetyczne 1719BMA/S5 15,50 zΠ 197,00 zΠ 168,00 zΠ 1688 1692 Komplet pilników póΠgΠadzików, z r´kojeÊcià 46,50 zΠ 1725 39,00 zΠ Oprawka z brzeszczotem 1728BM 31,50 zΠ BIMETAL 1737B 26,80 zΠ Szczotki do czyszczenia klem i zacisków akumulatora Przymiary zwijane, obudowa ABS, taÊma stalowa, klasa II 1678/C3 Kàtomierz uniwersalny z lupà, ze stali nierdzewnej 70 mm 300 mm 150 mm 200 mm Przymiary zwijane, taÊma z wΠókna szklanego pokrytego PCW, klasa III Przymiary zwijane, z r´kojeÊcià, obudowa ABS, taÊma z wΠókna szklanego pokrytego PCW, klasa III cena det. zΠ* 31,00 37,50 1694A/L30 1694A/L50 Lm 30 50 S mm 13 13 cena zΠ 60,00 81,00 cena det. zΠ* 72,50 98,50 S S S 1706DGT GΠ´bokoÊciomierz cyfrowy do pomiaru gΠ´bokoÊci bie˝nika opon 112,5 mm 60 mm max 25 mm mm 0,01 ”0,001 F kg 0,5 1,8 3,0 D mm 7,5 15 19 L mm 420 530 532 1712E/1 1712E/2 1712E/3 cena zΠ 59,90 78,80 97,00 cena det. zΠ 72,50 96,00 118,00 gi´tkie F – zdolnoÊç podnoszenia D L 200 mm (8“) 300 mm 420 mm Q T P M R 25,00 zΠ 1777BM 18,90 zΠ Nó˝ skΠadany, ostrze ze stali nierdzewnej 39,50 zΠ 29,70 zΠ 190 mm 80 mm 16 mm 1778N Nó˝ skΠadany, ostrze w kolorze tytanu, r´kojeÊç pokryta mi´kkim tworzywem 72 mm 21 mm 177 mm
 • 9. 10 366,00 zΠ 190 mm 275,00 zΠ Kg max 50 110 mm CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 1741B Nitownica boczna, 4 wymienne koƒcówki 250 mm Nity Ø mm 2,4 3,2 4 4,8 5 Aluminium + + + + + Stal + + + + + Stal nierdzewna + + + 1741U Nitownica r´czna, boczna, 4 wymienne koƒcówki 200 mm 90 mm Nity Ø mm 2,4 3/3,2 4 4,8/5,0 Aluminium + + + + Stal + + + Stal nierdzewna + + + 250 mm 1742 Nitownica r´czna do osadzania nitonakr´tek, wyposa˝ona w 4 wymienne koƒcówki i trzpienie Ø mm 5679 M 3456 L mm 11 11 13 17 1749 Wyciskacz pistoletowy min 340 mm 93,50 zΠ 79,50 zΠ 125,50 zΠ 110,00 zΠ 114,50 zΠ 95,00 zΠ 153,50 zΠ 125,00 zΠ 1766 Uchwyt podciÊnieniowy do szyb podwójny 115,00 zΠ 89,00 zΠ 120,00 zΠ 90,00 zΠ 279,00 zΠ 225,00 zΠ 31,50 zΠ 25,20 zΠ 380 mm M 10x1 1750R/1 1750RT 81,50 zΠ 1750B/500 66,90 zΠ Smarownica dêwigniowa 31,50 zΠ 117,00 zΠ 28,60 zΠ 92,00 zΠ 1750CG/400 Nabój ze smarem 1750CG cc 400 Olejarki ciÊnieniowe z tworzywa sztucznego z rurkà metalowà gi´tkà D mm 65 80 95 95 cc 200 300 500 700 cena zΠ 21,70 22,50 23,40 24,80 cena det. zΠ 24,10 25,00 26,00 27,50 1753 D 120 mm 380 mm Narz´dzie wielofunkcyjne w skórzanym pokrowcu No˝yczki 1776A 1783 L ILOÂå OGRANICZONA ILOÂå OGRANICZONA L mm 215 240 cena zΠ 39,60 44,40 cena det. zΠ 49,50 55,50 1834A/150 Latarka wyposa˝ona w diod´ LED o du˝ej mocy wytwarza strumieƒ Êwietlny do 150 lumenów, wykonana z wytrzymaΠego aluminium w kolorze tytanu. Latarka wyposa˝ona w pokrowiec do noszenia na pasku 140 mm 1851VK Dozownik kleju na goràco dostarczany z 12 laskami kleju w pudeΠku 2119/C19 Skrzynka narz´dziowa trzycz´Êciowa z blachy stalowej bez narz´dzi wymiary: 450 x 200 x 160 mm 2119/C19L Skrzynka narz´dziowa trzycz´Êciowa z blachy stalowej, dΠuga bez narz´dzi wymiary: 550 x 200 x 160 mm 685,00 zΠ 2029/VV 807,00 zΠ Walizka narz´dziowa, wykonana z dwóch warstw grubego polipropylenu ze szczelinà powietrznà mi´dzy nimi, z kraw´dziami z aluminium wymiary: 490 x 230 x 380 mm bez narz´dzi
 • 10. 11 UNI EN 1492-1 Zawiesia pasowe 8157 Zawiesia pasowe UNI EN 1492-1 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 1.162,00 zΠ 2120LVU/2/S 899,00 zΠ Skrzynka narz´dziowa pi´ciocz´Êciowa z blachy stalowej, z narz´dziami 2120/C20L + 5915VU/2 253,00 zΠ 215,00 zΠ 12,40 zΠ 10,50 zΠ Pas mocujàcy z napinaczem zapadkowym, zamkni´ty, LC 750 kg, z bardzo mocnego polipropylenu (PP) EN 12195-2 8188CG Pasy mocujàce 28,50 zΠ 22,80 zΠ wymiary: 550 x 200 x 210 mm 2499PP/M Uchwyt magnetyczny na klucz pneumatyczny 8026A Szakle podΠu˝ne typu „A“, kute, ocynkowane Ø ‘’ 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8 1’’ 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.9/16 1.5/8’ 1.3/4 2’’ Ø mm 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 42 45 50 WLL kg 630 800 1000 1300 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 cena zΠ 5,90 7,40 9,20 13,50 16,30 24,10 34,20 42,10 57,40 82,10 118,00 155,00 217,00 280,00 cena det. zΠ 6,90 8,70 10,80 15,80 19,10 28,30 40,20 49,50 67,50 96,50 139,00 183,00 255,00 331,00 8053S Haki z uchem, ze stali w´glowej, utwardzone cieplnie, lakierowane C mm 20 22 23 27 32 41 53 58 WLL kg 800 1000 1600 2000 3200 5000 7500 10000 F mm 19 25 28 32 40 51 64 70 cena zΠ 17,50 23,00 29,00 36,00 61,00 139,00 299,00 410,00 cena det. zΠ 20,50 27,00 33,80 42,60 72,00 164,00 378,00 522,00 EN 1677-5 GRADO 4 F C 8090 Ogniwa rozbieralne ze stali stopowej, utwardzone cieplnie, lakierowane Ø mm 6 7-8 10 13 16 WLL kg 1120 2000 3150 5300 8000 cena zΠ 31,00 37,00 49,00 72,00 111,00 cena det. zΠ 36,50 43,50 57,60 85,00 131,00 EN 1677-1 GRADO 8 L2 mm 170 170 8188C L1 mm 480 480 Lm35 cena zΠ 18,90 20,40 cena det. zΠ 23,60 25,50 8150 H Zawiesia pasowe WLL ton 111111 H mm 30 30 30 30 30 30 Lm123456 cena zΠ 9,40 14,80 21,40 27,40 35,20 42,00 cena det. zΠ 11,00 17,40 25,20 32,20 41,30 49,50 L UNI EN 1492-1 L 8153 Zawiesia pasowe WLL ton 222222 H mm 60 60 60 60 60 60 Lm123456 cena zΠ 17,20 28,40 42,00 54,70 68,60 79,90 cena det. zΠ 20,20 33,30 49,50 64,30 80,60 94,00 H UNI EN 1492-1 L 8156 WLL ton 33333 H mm 90 90 90 90 90 Lm23456 cena zΠ 42,40 62,80 82,50 102,00 120,70 cena det. zΠ 49,90 73,80 97,00 120,00 142,00 H L WLL ton 444444 H mm 120 120 120 120 120 120 Lm234568 cena zΠ 58,70 84,90 116,00 136,00 161,50 214,00 cena det. zΠ 69,00 99,90 136,50 160,00 190,00 252,00 H Pas mocujàcy ze sprzàczkà zaciskajàcà z 2 hakami i uchami, LC 250 kg, z wysokiej klasy polipropylenu (PP) max 3500 mm, min 850 mm L 8158 Zawiesia pasowe WLL ton 555555 H mm 150 150 150 150 150 150 Lm234568 EN 12195-2 cena zΠ 77,80 110,50 143,70 177,30 209,00 279,00 UNI EN 1492-1 cena det. zΠ 91,50 130,00 169,00 208,50 245,50 327,00 H L = 5000 mm 1/2 L L L1 L2 L1 L2 L 25 mm 25 mm 25 mm z napinaczem zapadkowym, z 2 hakami i uchami, LC 375 kg, z bardzo mocnego poliestru (PES) EN 12195-2 8188FG2 39,50 zΠ 8188FG3 31,60 zΠ Pas mocujàcy ze sprzàczkà zaciskajàcà z 3 hakami i uchami, LC 250 kg, z wysokiej klasy polipropylenu (PP) EN 12195-2 170 mm 25 mm 450 mm
 • 11. 12 650,00 zΠ 1924CD 1927A 558,00 zΠ 465,00 zΠ Klucz udarowy dwukierunkowy Mechanizm impulsowy typu koΠkowego 199 mm 1927CD Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego Mechanizm impulsowy typu “podwójny bijak” 1/2“ 191 mm CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 1921M1 Klucz kàtowy dwukierunkowy Mechanizm zapadkowy Obroty biegu jaΠowego – 200 obr/min Max. moment obrotowy – 27 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 96 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 8,8) M7 11 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 12,9) M6 10 mm Waga: 640 g 1921M2 Klucz kàtowy dwukierunkowy Mechanizm zapadkowy Obroty biegu jaΠowego – 200 obr/min Max. moment obrotowy – 27 Nm Wlot powietrza – 1/4’’GAS CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 96 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 8,8) M7 1/4 11 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 12,9) M6 1/4 10 mm Waga: 640 g 198 mm Ø 1/4’’ GAS 3/8“ 39 mm 420,00 zΠ 357,00 zΠ 198 mm Ø 1/4’’ GAS 1/4 “ 1/4 1/4 39 mm 420,00 zΠ 357,00 zΠ 1921N3 357,00 zΠ 420,00 zΠ Klucz kàtowy dwukierunkowy Mechanizm zapadkowy Ø 1/4’’ GAS 1/2“ Obroty biegu jaΠowego – 150 obr/min Max. moment obrotowy – 68 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 140 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 8,8) M10 1/4 16 mm Max. rozmiar Êruby – (kl. 12,9) M8 1/4 13 mm Waga: 1.220 g 46 mm 258 mm 795,00 zΠ Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego Mechanizm impulsowy typu “podwójny bijak” Ø 1/4’’ GAS Obroty biegu jaΠowego – 10.000 obr./min. Max moment obrotowy – 410 Nm Roboczy moment obrotowy – 250 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 79 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M16 1/4 24 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M14 1/4 21 mm Waga: 1.250 g 3/8“ 167 mm 167 mm + * + * Obroty biegu jaΠowego – 7.000 obr./min. Max moment obrotowy – 610 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 160 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M22 1/4 34 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M18 1/4 27 mm Waga: 2.700 g 1/2“ Ø 1/4’’ GAS 205 mm 890,00 zΠ 760,00 zΠ + * Ø 1/4’’ GAS Obroty biegu jaΠowego – 7.000 obr./min. Max moment obrotowy – 1.020 Nm Roboczy moment obrotowy – 610 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 130 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M22 1/4 34 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M18 1/4 27 mm Waga: 1.900 g 186 mm 690,00 zΠ 1927DA 590,00 zΠ Klucz udarowy dwukierunkowy Mechanizm impulsowy typu “podwójny bijak” Obroty biegu jaΠowego – 7.000 obr./min. Max moment obrotowy – 650 Nm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 155 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M22 1/4 34 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M18 1/4 27 mm Waga: 2.700 g + * 1/2“ Ø 1/4’’ GAS 183 mm 223 mm 2.050,00 zΠ 1928CD Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego Mechanizm impulsowy typu “podwójny bijak” 1.750,00 zΠ + * Ø 3/8’’ GAS Obroty biegu jaΠowego – 4.500 obr./min. Max moment obrotowy – 1.800 Nm Roboczy moment obrotowy – 1.290 Nm Wlot powietrza – 3/8’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 215 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M27 1/4 41 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M24 1/4 36 mm Waga: 3.500 g 3/4“ 235 mm 210 mm 1.580,00 zΠ 1928DA Klucz udarowy dwukierunkowy Mechanizm impulsowy typu “podwójny bijak” 1.350,00 zΠ + * Obroty biegu jaΠowego – 5000 obr./min. Max moment obrotowy – 1695 Nm Wlot powietrza – 3/8’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 240 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Max rozmiar Êruby – kl 8,8 M27 1/4 41 mm Max rozmiar Êruby – kl 12,9 M24 1/4 36 mm Waga: 4.300 g 3/4“ 217 mm 212 mm * p r z y z a k u p i e p r o d u k t ó w o z n a c z o n y c h r´kawiceSpartan GRATIS SPARTAN – r´kawice bezpalcowe dla mechaników – zalecane do Ø 3/8’’ GAS obsΠugi narz´dzi udarowych wszelkich typów. W caΠoÊci wykonane z najwy˝szej jakoÊci Êwiƒskiej skóry licowej. Na wewn´trznej stronie dΠoni naszycia wypeΠnione ˝elem Gel Absorb redukujàcym odczuwanie wibracji. Specyficzny ksztaΠt r´kawic uΠatwia prac´ z niewielkimi elementami np. nakr´tkami wentyli. Szerokie zapi´cie na rzep. W promocji dost´pne rozmiary L i XL.
 • 12. 13 Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak“ 548 mm Wiertarka pneumatyczna dwukierunkowa, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego 226 mm CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 3.080,00 zΠ 2.450,00 zΠ Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak“ + 1930CD * 250 mm Obroty biegu jaΠowego – 4.000 obr./min. Max moment obrotowy – 2.445 Nm Wlot powietrza – 1/2’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 320 l/min Ø przewodu powietrza – 13 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M36 55 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M30 46 mm Waga: 7.100 g 260 mm 1/4 1/4 1 “ Ø 1/2’’ GAS 3.460,00 zΠ 2.750,00 zΠ najmocniejszy w ofercie + * 1930HCD 8’’ 203 mm Obroty biegu jaΠowego – 4.000 obr./min. Max moment obrotowy – 2.711 Nm CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 350 l/min Ø przewodu powietrza – 13 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M39 60 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M33 50 mm Waga: 10.200 g 181 mm 1/4 1/4 Ø 1/2’’ GAS 1 “ Klucz udarowy dwukierunkowy Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak“ + * 2.620,00 zΠ 1930PA 2.150,00 zΠ 1 “ Obroty biegu jaΠowego – 3.500 obr./min. Max moment obrotowy – 2.445 Nm Wlot powietrza – 1/2’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 350 l/min Ø przewodu powietrza – 13 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M36 1/4 55 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9M30 1/4 46 mm Waga: 9.600 g Ø 1/2’’ GAS 300 mm 270 mm + * 3.150,00 zΠ 2.350,00 zΠ 1930LA Klucz udarowy dwukierunkowy Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak“ Obroty biegu jaΠowego – 4.000 obr./min. Max moment obrotowy – 2.445 Nm Wlot powietrza – 1/2’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 460 l/min Ø przewodu powietrza – 13 mm Max rozmiar Êruby – kl 8.8 M36 1/4 55 mm Max rozmiar Êruby – kl 12.9 M30 1/4 46 mm Waga: 10.600 g 1 “ 536 mm 8’’ 203 mm 198 mm Ø 1/2’’ GAS 1931CD10 490,00 zΠ 399,00 zΠ Wiertarka dwukierunkowa, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego 182 mm 145 mm Ø10 Rozstaw szcz´k uchwytu – 1÷10 mm Gwint wrzeciona – 3/8” 24 UNF Obroty biegu jaΠowego – 1800 obr/min Moc – 0,38 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 170 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.010 g Ø 1/4’’ GAS 710,00 zΠ 575,00 zΠ 1931CD13 145 mm Rozstaw szcz´k uchwytu – 1,0÷13 mm Gwint wrzeciona – 1/2" 20 UNC Obroty biegu jaΠowego – 800 obr/min Wlot powietrza – 1/4’’ GAS Moc – 0,38 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 170 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.290 g Ø 1/4’’ GAS Ø13 550,00 zΠ 1931AN10 450,00 zΠ Wiertarka kàtowa dwukierunkowa 212 mm Rozstaw szcz´k uchwytu – 1÷10 mm Gwint wrzeciona – 3/8” 24 UNF Obroty biegu jaΠowego – 1400 obr/min Wlot powietrza – 1/4’’ GAS Moc – 0,38 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 150 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.050 g Ø 1/4’’ GAS 97 mm Ø10 330,00 zΠ 1932B10 270,00 zΠ 140 mm Wiertarka dwukierunkowa 190 mm Rozstaw szcz´k uchwytu – 1÷10 mm Gwint wrzeciona – 3/8" 24 UNF Obroty biegu jaΠowego – 1.800 obr/min Wlot powietrza – 1/4’’ GAS Moc – 0,44 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 160 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.150 g Ø 1/4’’ GAS Ø10 1932RS13 450,00 zΠ 370,00 zΠ Wiertarka dwukierunkowa 223 mm Ø 1/4’’ GAS 140 mm Ø13 Rozstaw szcz´k uchwytu – 1,5÷13 mm Gwint wrzeciona – 1/2” 20 UNC Obroty biegu jaΠowego – 750 obr/min Wlot powietrza – 1/4’’ GAS Moc – 0,55 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 160 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.400 g Ø 1/4’’ GAS 206 mm 470,00 zΠ 1935F 380,00 zΠ Wkr´tarka dwukierunkowa z r´kojeÊcià Obroty biegu jaΠowego – 800 obr./min. Max moment obrotowy – 16 Nm CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 150 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Rozmiar Êruby – 6-9 M Uchwyt 1/4 1/4’’ Waga: 1.150 g 135 mm
 • 13. 14 1936/7PR 1/4 “ C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 mm C900PH PH1-PH2 C900LP 5,5-7 mm C900ME 3-4-5-6-8-10 mm 900/21 150 mm C900/30 C903/55 C900/20B 75 mm C900/25 1,25-1,5-2,0-2,5 mm CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 365,00 zΠ 299,00 zΠ 38,3 mm 1933L Szlifierka prosta z wrzecionem przedΠu˝onym Ârednica tulei zaciskowej – 3-6 mm Obroty biegu jaΠowego – 25.000 obr/min Wlot powietrza – 1/4’’ GAS Moc – 0,20 kW CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 230 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 670 g Ø 1/4’’ GAS 255 mm 1.350,00 zΠ 1936/5 1.050,00 zΠ Szlifierka kàtowa Rozmiar tarczy Êciernej – 125 mm Gwint wrzeciona – M14 Obroty biegu jaΠowego – 12.000 obr./min Moc – 0,7 kW Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 380 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.980 g Ø 1/4’’ GAS 260 mm 95 mm WERSJA PRZEMYS¸OWA WERSJA PRZEMYS¸OWA Szlifierka kàtowa Rozmiar tarczy Êciernej – 178 mm Gwint wrzeciona – M14 Obroty biegu jaΠowego – 7000 obr./min Moc – 1,4 kW Wlot powietrza – 3/8’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 500 l/min Ø przewodu powietrza – 13 mm Waga: 3.400 g Ø 3/8’’ GAS 317 mm + 903A/C53 Zestaw nasadek z akcesoriami 1/2“ C920A 9-10-11-12-13-14-15-17-18-19- 21-22-23-24-26-27-30-32 mm C920/21 125 mm C920/22 250 mm C920/25 C923/55 C956C Nasadki do Êwiec 16 mm (5/8’’) - 21 mm (13-16’’) wymiary pudeΠka: 380x300x85 mm waga: 5.170 g 1.980,00 zΠ 1.390,00 zΠ GRATIS 105 mm 900,00 zΠ 720,00 zΠ 1936/5P Szlifierka kàtowa, korpus wykonany z materiaΠu kompozytowego 95 mm Rozmiar tarczy Êciernej – 125 mm Gwint wrzeciona – M14 Obroty biegu jaΠowego – 10.000 obr/min Moc – 0,51 kW Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 350 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 1.780 g 260 mm 1942LR 16,00 zΠ 19,80 zΠ Brzeszczot bimetalowy 32 z´by/cal, do pilarki model 1942 i 1942S 1/4’’ GAS Ø 238 mm 380,00 zΠ 305,00 zΠ 566,00 zΠ 450,00 zΠ 1940 MΠotek Êcinak Uchwyt dΠuta – 11 mm Ârednica tΠoka – 19 mm Skok tΠoka – 67 mm IloÊç uderzeƒ na min. – 3500 Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 240 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Waga: 1.920 g Ø 1/4’’ GAS 216 mm 90 mm n. 32x1’’ 148 mm 11 149,00 zΠ 119,00 zΠ 1940/S5 Komplet 5 dΠut do mΠotka Êcinaka model 1940 i 1940HD 1940 SN, ST, SD, SPS, SDT 495,00 zΠ 1942S 399,00 zΠ Pilarka posuwowa pneumatyczna, wyciszona IloÊç suwów na min. – 9000 Skok – 10 mm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 210 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Waga: 700 g 39 mm Ø 1/4’’ GAS 1946 Nitownica pneumatyczna Wyposa˝ona w wymienne koƒcówki: Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm SiΠa ciàgni´cia – 8000 N Skok – 14 mm Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 1,2 l/cykl Ø przewodu powietrza – 6 mm Ârednica nita max – aluminium Ø 4,8 mm Waga: 1.510 g Ø 1/4’’ GAS 270 mm 228 mm 320,00 zΠ 265,00 zΠ Szlifierka prosta Ârednica tulei zaciskowej – 3-6 mm Obroty biegu jaΠowego – 20.000 obr./min Moc – 0,38 kW CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 220 l/min Ø przewodu powietrza – 10 mm Waga: 670 g Ø 1/4’’ GAS 182 mm 45,1 mm 1933I
 • 14. 15 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 825,00 zΠ 660,00 zΠ 86,00 zΠ 68,80 zΠ 1944 MΠotek igΠowy Ârednica igΠy – 3 mm Skok tΠoka – 33 mm IloÊç uderzeƒ na min. – 3000 Wlot powietrza – 1/4’’ GAS CiÊnienie robocze – 6,2 Bar Zu˝ycie powietrza Êr. – 140 l/min Ø przewodu powietrza – 8 mm Waga: 2.630 g Ø 1/4’’ GAS 313 mm 46 mm 1944AR Komplet 19 igieΠ zapasowych do mΠotka igΠowego model 1944 39,00 zΠ 31,00 zΠ Ø 1/4’’ GAS 1949F Pistolet do przedmuchiwania Obudowa kompozytowa WejÊcie powietrza 1/4“ mosi´˝ne Parametry techniczne: Poziom dêwi´ku – 90dBA Maksymalne ciÊnienie powietrza – 10 Bar Zu˝ycie powietrza (6 Bar) – 220 l/min Zakres temperatury – 15÷70 °C Waga: 133 g 172 mm 125 mm 100 mm 42,00 zΠ 33,00 zΠ Ø 1/4’’ GAS 1949G Pistolet do przedmuchiwania z regulacjà strumienia powietrza Obudowa kompozytowa WejÊcie powietrza 1/4“ mosi´˝ne Regulowany strumieƒ powietrza Parametry techniczne: Poziom dêwi´ku – 90dBA Maksymalne ciÊnienie powietrza – 10 Bar Zu˝ycie powietrza (6 Bar) – 150 l/min Zakres temperatury – 15÷70 °C Waga: 145 g 125 mm 120 mm 104 mm 29,50 zΠ 22,00 zΠ 41,50 zΠ 37,40 zΠ 1918C 1919ML Naolejacze “mini” Ø 1/4’’ 3/8’’ cena zΠ 41,00 46,00 cena det. zΠ 51,00 57,50 1919L Olej smarujàcy do narz´dzi pneumatycznych, ISO 32 G´stoÊç (20ºC) 875 Kg/m3; LepkoÊç (40ºC) 32 cSt; ¸atwopalnoÊç COC 210ºC; Próg zamarzania -33ºC cc 500 Nauszniki przeciwhaΠasowe wykonane z PCW TΠumienie od 15,4 dB przy 63 Hz do 37dB przy 8000 Hz EN 352-1 1919F ZespóΠ uzdatniania powietrza 1919F1/4 1919F3/8 1919F1/2 150 mm przepΠyw powietrza max 1000l/min 1350l/min 2500l/min 220 mm wlot/wylot powietrza 1/4’’GAS BSPT 3/8’’GAS BSPT 1/2’’GAS BSPT cena zΠ 360,00 360,00 360,00 cena det. zΠ 451,00 451,00 451,00 CiÊnienie max: 9,5 Bar CiÊnienie robocze: 0,5-8,5 Bar Temperatura pracy: 5-60ºC ZdolnoÊç filtrowania: 5 μm Poj. zbiorników: kondensat 60 cc / olej 90 cc Waga: 1.300 g 1915B Przewody ciÊnieniowe, spiralne, 95º Shore’a, dΠugoÊç do 9 m D1xD mm 6,5x10 8x12 11x16 Ø GAS BSP 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’ cena zΠ 69,00 87,00 140,00 cena det. zΠ 104,50 129,00 209,00 D D1 Ø 1915C Przewody ciÊnieniowe, spiralne, 95º Shore’a, dΠugoÊç do 12 m D1xD mm 6,5x10 8x12 11x16 Ø GAS BSP 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’ cena zΠ 87,00 105,00 180,00 cena det. zΠ 129,00 151,50 260,00 D D1 Ø 1915D Przewody ciÊnieniowe, z oplotem, 95º Shore’a, dΠugoÊç do 9 m D1xD mm 8x12 11x16 Ø GAS BSP 1/4’’ 3/8’’ cena zΠ 97,00 165,00 cena det. zΠ 114,50 196,50 D D1 Ø 1915E Przewody ciÊnieniowe, z oplotem, 95º Shore’a, dΠugoÊç do 12 m D1xD mm 8x12 11x16 Ø GAS BSP 1/4’’ 3/8’’ cena zΠ 129,00 210,00 cena det. zΠ 151,50 252,00 D D1 Ø 4,54 zΠ 4,15 zΠ 2335 Tarcza do ci´cia stali nierdzewnej, bardzo cienka 125x1,0x22,2 mm AA46T T41 (pΠaska) – Do stali w´glowych i nierdzewnych – Nie zawiera zwiàzków ˝elaza, siarki i chloru – Wykonana ze szlachetnego korundu – Do ci´cia cienkich blach i profili – GΠadkie kraw´dzie ci´tego materiaΠu – Nie przegrzewa ci´tego materiaΠu Dopuszczalna pr´dkoÊç: – obrotowa 12250 obr./min – liniowa 80 m/s UWAGA KONKURS Kupujàc jednorazowo minimum 50 tarcz RASTA 2335 mo˝esz wziàç udziaΠ w konkursie i wygraç jednà z dziesi´ciu nawigacji GPS NOMAD Evo 4.3 P9440. SzczegóΠy u sprzedawcy lub na www.beta-polska.pl
 • 15. 16 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 2400/CX24W Wózki narz´dziowe 5 szufladowe Cechy charakterystyczne: – 5 szuflad (588 x 367 mm) z prowadnicami kulkowymi: * 1 szuflada o wysokoÊci 50 mm, * 2 szuflady o wysokoÊci 80 mm, * 1 szuflada o wysokoÊci 160 mm, * 1 szuflada o wysokoÊci 320 mm. – Dna szuflad wyΠo˝one wyÊcióΠkà ochronnà z porowatej gumy. – 4 du˝e koΠa o Êrednicy 125 mm: 2 staΠe i 2 skr´tne (jedno z hamulcem). – Centralny zamek z boku. – Maksymalne obcià˝enie statyczne: 800 kg. – Blat roboczy z tworzywa ABS. – Mo˝liwoÊç zamocowania wieszaka model 2499PC na rolk´ r´cznika papierowego i póΠki model 2499PF na butelki. – Boczne panele perforowane do wieszania narz´dzi. Waga bez narz´dzi: 51 kg 2400/CX24OW + 2400/CX24RW 2400/CX24GW 588 mm 440 mm 700 mm 50 mm 80 mm 80 mm 160 mm 320 mm 367 mm 900 mm r´kawiczki DRUZUS GRATIS 1.630,00 zΠ 999,00 zΠ ILOÂå OGRANICZONA
 • 16. 17 1/2“ C920A 10-11-12-13- C920L 17-19 mm C920/21 125 mm C920/25 C920/22/42 250 mm C923/55 C956C Nasadki do Êwiec 1/4 “ 14-15-16-17-18-19-21-22- 24-27-30-32 mm 16 mm (5/8’’) - 21 mm (13/16’’) C895/6 1/2“ 5/16 CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 923FTX/C16 928E/C15 spodnie robocze 7953 Rozmiar: L 243,00 zΠ 139,00 zΠ 678,00 zΠ 389,00 zΠ 1.080,00 zΠ 699,00 zΠ 409,00 zΠ 235,00 zΠ 167,00 zΠ 108,00 zΠ 903/C35 Zestaw nasadek z akcesoriami Zestaw nasadek z akcesoriami Zestaw nasadek z akcesoriami 1/4 “ C900 4-4,5-5-5,5- 6-7-8-9-10- 11-13 mm C900LP 4-5,5-7 mm C900PH PH1-PH2-PH3-PH4 C900ME 3-4-5-6-8-10 mm C900/20 50 mm C900/20L 100 mm C900/25 C900/30 C900/42 C900FL 145 mm 903/55 1,5-2-2,5 mm C925AD wymiary pudeΠka: 260x170x50 mm waga: 1.130 g 903A/C93 C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm C900AL 6-7-8-9-10-11-12-13 mm C900/25 C900/30 C900/42 C900FL 145 mm C903/55 C900/20 50 mm C900/20L 100 mm 1,25-1,5-2-2,5-3 mm 1/4 “ 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 5/16 T10-T15-T20- T25-T27-T30 4-5,5-6,5 mm PH1-PH2 3-4-5-6 mm PZ1-PZ2 Adapter AD T40-T45-T50- T55-T60-T70 8-10-12 mm PH3-PH4 7-8-10-12-14 mm wymiary pudeΠka: 380x285x86 mm waga: 5.950 g Zestaw 16 nasadek profil Torx® C920FTX E10-E11- E12-E14- E16-E18-E20- E22-E24 C920RTX T20-T25- T27-T30- T40-T45- T50 1/2“ wymiary pudeΠka: 260x170x50 mm waga: 1.550 g 923A/C25 Zestaw nasadek z akcesoriami 1/2“ C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm C920/21 125 mm C920/22 250 mm C920/25 C920/42 C923/55 wymiary pudeΠka: 380x285x86 mm waga: 3.950 g wymiary pudeΠka: 540x180x80 mm waga: 14.875 g 3/4“ C928A 30-32-34-36-38-41-46-50- 55-60 mm C928/21 100 mm C928/22 200 mm C928/25 C928/42 450 mm C928/55 500 mm GRATIS ILOÂå OGRANICZONA ILOÂå OGRANICZONA ILOÂå OGRANICZONA ILOÂå OGRANICZONA ILOÂå OGRANICZONA +
 • 17. 18 1.820,00 zΠ 2.294,00 zΠ 4100/C41S 999,00 zΠ 1.285,00 zΠ 4100/C41H 1.150,00 zΠ 1.465,00 zΠ StoΠy warsztatowe Cechy charakterystyczne: – Blat roboczy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej z kraw´dziami wygi´tymi na zewnàtrz – Stalowy szkielet wsparty na 6 nogach – Maksymalne obcià˝enie statyczne 1200 kg – Mo˝e byç zestawiony z tablicà narz´dziowà C57P bez mo˝liwoÊci jej zamocowania – Dwie szuflady z zamkiem – Mo˝e byç przymocowany do podΠogi 5600/C56O 5600/C56R 5600/C56G CENY NETTO NIE ZAWIERAJÑ PODATKU VAT 5600/C56 zapraszamy do korzystania z promocji nowy cennik 2012 dost´pny u dystrybutora dystrybutor Wózek narz´dziowy dwucz´Êciowy Cechy charakterystyczne: – Âcianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjàtkowà wytrzymaΠoÊç poΠàczonà z obni˝onà wagà – Dwa làczone ze sobà moduΠy: - moduΠ górny – skrzynka narz´dziowa - moduΠ dolny z dwoma szufladami o wysokoÊciach 95 mm i 295 mm – KoΠa o bardzo du˝ej Êrednicy (160 mm), uΠatwiajàce ciàgni´cie wózka np. po schodach – Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego moduΠu – Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane – Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo – Górna skrzynka narz´dziowa zawiera wyjmowanà tac´ na drobne elementy Wymiary: (dΠ. x szer. x wys.) 495 x 335 x 660 mm (z wysuni´tym uchwytem 871 mm) Wózek narz´dziowy dwucz´Êciowy Cechy charakterystyczne: – Âcianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjàtkowà wytrzymaΠoÊç poΠàczonà z obni˝onà wagà – Dwa làczone ze sobà moduΠy: - moduΠ górny – skrzynka narz´dziowa - moduΠ dolny z dwoma szufladami o wysokoÊciach 95 mm, jednym wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokoÊci 66 mm na drobne elementy i jednà szufladà o wysokoÊci 295 mm – KoΠa o bardzo du˝ej Êrednicy (160 mm), uΠatwiajàce ciàgni´cie wózka np. po schodach – Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego moduΠu – Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane – Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo – Górna skrzynka narz´dziowa zawiera wyjmowanà tac´ na drobne elementy Wymiary: (dΠ. x szer. x wys.) 495 x 335 x 825 mm (z wysuni´tym uchwytem 920 mm) 2000 mm 640 mm 930 mm

Related Documents