Школаза основнои средње образовање „14. октобар„
Ниш, ул.Гоце Делчев2,тел.О18560848/101, факс 103/
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАС...
ТКАЊЕ: Програмираноткање,са две поткине нити,дебља потка и тања
поткакао основа платненогпреплетаја
3,4 4,1 1,2 4,1
1,3 1,...
Prezentacija asistivnog razboja
of 3

Prezentacija asistivnog razboja

Asistivni ručni razboj za tkanje. Škola "14. oktobar" Niš
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija asistivnog razboja

  • 1. Школаза основнои средње образовање „14. октобар„ Ниш, ул.Гоце Делчев2,тел.О18560848/101, факс 103/ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, 17- ТО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ЗНАЊУ И ВЕШТИНАМА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ, ШИВАЧ ТЕКСТИЛА И РУЧНИ ТКАЧ НИШ, ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14 ОКТОБАР“, НИШ, 29 . АПРИЛ 2015.ГОД. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДА: “ АСИСТИВНИ РУЧНИ РАЗБОЈ ЗА ТКАЊЕ „ Аутор:Зоран Николић,директоршколе Асистивна технологија је свако средство које има за циљ помоћ у реализацији неке радне операције. Директор Школе „ 14. октобар“, из Ниша, Зоран Николић, своја стручна знања текстилног инжињера, професора техничког образовања, кроз непосредан рад са ученицима са сметњама у развоју, као дипломирани дефектолог ,латио се иноваторским радом и уз помоћ наставника практичне наставе ове школе, осмислио је и направљен асистивни ручни разбој за ткање. Техничке карактеристике самог разбоја добиће свако од учесника овог такмичења, а ове предивне шаре на овом разбоју реализују се на следећи начин: УВОД: Четворонитни разбој из литературе „ Библија ткања“, на слици
  • 2. ТКАЊЕ: Програмираноткање,са две поткине нити,дебља потка и тања поткакао основа платненогпреплетаја 3,4 4,1 1,2 4,1 1,3 1,3 1,3 1,3 3,4 4,1 1,2 4,1 2,4 1,2 2,4 3,4 3,4 2,4 1,2 2,4 1,3 1,2 1,3 3,4 3,4 3,4 1,2 1,2 2,4 1,3 2,4 1,3 3,4 3,4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 3,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,4 2,4 1,4 3,4 1,2 1,3 1,3 3,4 1,2 2,4 2,4 3,4 1,2 Процес ткања одвија се као и на класичним разбојима.

Related Documents