Zvíře jako potrava
6. hodina (25. 3. 2015)
Úvod do Animal Studies
Katedra sociologie, FF UK v Praze
Mazlíčci vs potrava
Nástin počátků konzumace masa
• První primáti (před 50 miliony let)
– konzumace převážně rostlinné potravy: ovoce,
ořechy,...
Australopithecus
• 1) bipedalismus (vzpřímená chůze)
• 2) konzumace masa
• 3) rozvoj mozku
– korelace mezi bipedalismem a ...
The Expensive-Tissue Hypothesis
• Aiello a Wheeler (1995):
– „konzumace masa nebo jiných výživných zdrojů
potravy vedla k ...
Energetics and the Evolution of Human
Brain Size
• Navarette, Schaik a Isler (2011):
– při kontrole proměnné „tuková tkáň“...
• Homo habilis (před 2 miliony let)
– začal lovit a používat kamenné nástroje, ale stále
je jeho potrava převážně rostlinn...
Evoluční význam konzumace masa
• Přizpůsobení se prostředí – konkurenční
výhoda
– Chladné období – živočišná strava
– Nedo...
Od zemědělství k industrializaci
• Vznik zemědělství (8 – 10 000 př. n. l.)
– Domestikace zvířat – ovce, kozy, krávy
– Kul...
Industriální revoluce
• Polovina 19. století
• Růst objemu a intenzity živočišné výroby
– Rostlinná výroba – zvýšení o 37 ...
20. století - Evropa
• První světová válka – nedostatek všeho
• Mezi válkami – nárůst konzumace, ale i obliba
vegetariánst...
20. století - Evropa
• 1949-1989 – konzumace masa na historicky
nebývalé úrovni, jak na západě, tak na
východě
– Velkochov...
Intenzivní šlechtění
• Důraz na vysokou užitkovost
– Několikanásobně více masa, mléka, vajec
– Krátká doba: méně krmiva, e...
20. století - USA
90. léta až současnost
• Mírný pokles konzumace masa
– I čeští lékaři doporučují snížení konzumace masa
– Odklon od červen...
Konzumace masa ve světě
Konzumace masa ve světě
• 2 miliardy lidí – převažuje živočišná strava
(USA, EU, Austrálie)
• 4 miliardy lidí – převažuje ...
Ekologické otázky živ. produkce
• Nadměrná produkce krmiv v Jižní Americe
• Emise skleníkových plynů
• Spotřeba vody
• Pro...
Rostlinná vs. živočišná strava
jejich vliv na ekostopu
Jak často konzumujete produkty živočišné
výroby? Téměř vždy 1,6, ni...
Další aspekty stravování
a jejich vliv na ekostopu
• Průmyslové balení: větší část 1,1, velmi málo 0,9
• Importované jídlo...
Jak snížit uhlíkovou stopu
• Oxfordská studie (2014): Dietary greenhouse
gas emissions of meat-eaters, fish-eaters,
vegeta...
Produkce krmiv v JA
Emise skleníkových plynů
• 16-20 % celosvětové produkce skleníkových
plynů (Co2, CH4, N2O) je emitováno
živočišnou produkc...
Spotřeba vody
• Varování Stockholm International Water
Institute (SIWI, 2012)
Prostorová náročnost
• Zdroj: Cowspiracy (2014)
Prostorová náročnost
Rozlišovací schémata
• Jedlá a nejedlá zvířata
• Rozdíly napříč kulturami
• Reálné vlastnosti vs. sociální konstrukty
Rozlišovací schémata u nás
• Jedlá zvířata:
– prase, kráva, kuře/slepice, krůta/krocan, ovce,
jelen, divoké prase, králík ...
Rozlišovací schémata jiných kultur
• Jedlá zvířata:
– Morče (Peru), pes (Čína), kůň (Kazachstán)...
• Nejedlá zvířata:
– K...
Co na obalech nenajdeme
Co na obalech nenajdeme
Co na obalech nenajdeme
Zdraví zvířat i lidí
• Velkochovy – velké riziko kumulace nemocí
– Epidemie ptačí chřipky, prasečí chřipky, BSE...
• Antib...
Udržitelná spotřeba
• Welfare, veganství, flexitariánství, permakultura?
Alternativní stravování a zdraví
• Proměna lékařského paradigmatu ve vztahu k
veganství a vegetariánství
– Sabaté, J. (200...
Správně sestavený jídelníček
vlevo konvenční – vpravo vegan
Kvalitativní rozhovor 1/2
• Téma: karnismus
• Respondent: majitel domácího mazlíčka a
zároveň konzument masa
• 1. okruh ot...
Kvalitativní rozhovor 2/2
• Měl by být proveden minimálně s 1 osobou
(délka 20 - 60 minut), nahrán na
diktafon/tablet aj.,...
Čtení na příště:
Singer, P. (2001). Osvobození zvířat. Praha: Práh,
kapitola 1. Všichni tvorové jsou si rovni (str. 17 - 3...
Děkuji za pozornost
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
Zvířata jako potrava
of 51

Zvířata jako potrava

Přednáška na téma Zvířata jako potrava v rámci předmětu Úvod do Animal Studies (katedra sociologie, FF UK v Praze).
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Zvířata jako potrava

 • 1. Zvíře jako potrava 6. hodina (25. 3. 2015) Úvod do Animal Studies Katedra sociologie, FF UK v Praze
 • 2. Mazlíčci vs potrava
 • 3. Nástin počátků konzumace masa • První primáti (před 50 miliony let) – konzumace převážně rostlinné potravy: ovoce, ořechy, zelené listy; ale též hmyz a ptačí vejce – ale zároveň i všežravé formy (mršiny) • Australopithecus (před 3 miliony let) – začal konzumovat maso (drobné živočichy) jako doplněk převážně rostlinné potravy
 • 4. Australopithecus • 1) bipedalismus (vzpřímená chůze) • 2) konzumace masa • 3) rozvoj mozku – korelace mezi bipedalismem a rozvojem mozku? – korelace mezi masem a rozvojem mozku?
 • 5. The Expensive-Tissue Hypothesis • Aiello a Wheeler (1995): – „konzumace masa nebo jiných výživných zdrojů potravy vedla k rozvoji mozkové tkáně“ • mediální zkratka „maso nás udělalo chytrými“ – další zdroje: ovoce, hlízy, olejnatá semena a ořechy – maso však mělo ve studii prominentní postavení – móda tzv. paleolitického stravování
 • 6. Energetics and the Evolution of Human Brain Size • Navarette, Schaik a Isler (2011): – při kontrole proměnné „tuková tkáň“ nebyla korelace mezi velikostí mozku a konzumace masa průkazná – záporná korelace mezi velikostí mozku a tukové tkáně kvůli energii potřebné k přenášení – lidé a kytovci– výhoda snadného pohybu – tukové zásoby nebránily vývoji mozku – maso jen jeden z mnoha faktorů energetické bilance • Vylepšení diety (maso, hlízy, ořechy) • Bipedalismus + používání nástrojů • Nové způsoby úpravy potravin
 • 7. • Homo habilis (před 2 miliony let) – začal lovit a používat kamenné nástroje, ale stále je jeho potrava převážně rostlinná • Homo erectus (před 1 milionem let) – používání ohně, schopnost skladovat ořechy a hlízy během zimy, sofistikovanější nástroje k lovu. Strava: maso, ovoce, výhonky, vejce a hmyz • Homo sapiens (před 125 000 lety) – postupné rozvíjení metod zpracování potravin: krájení, mletí, pečení a vaření – největší zastoupení masa v potravě – doba ledová – 9000 př. n. l. – domestikace zvířat, vznik zemědělství
 • 8. Evoluční význam konzumace masa • Přizpůsobení se prostředí – konkurenční výhoda – Chladné období – živočišná strava – Nedostatek zvěře – rostlinná strava • Samotný akt lovu – rozvoj sociálních dovedností • Více kalorií • Lze aplikovat na dnešní svět?
 • 9. Od zemědělství k industrializaci • Vznik zemědělství (8 – 10 000 př. n. l.) – Domestikace zvířat – ovce, kozy, krávy – Kultivace pšenice, ječmene a luštěnin – Zastoupení masa – cca 10% (dle oblasti) • 14. – 18. století – Maso = luxusní zboží nejbohatších vrstev – Běžná strava: chléb, ovesné a luštěninové kaše – V novověku též brambory, rajčata a kukuřice • 19. století – nástup industriální revoluce
 • 10. Industriální revoluce • Polovina 19. století • Růst objemu a intenzity živočišné výroby – Rostlinná výroba – zvýšení o 37 % – Živočišná výroba – zvýšení o 204 % Jakubec, Jindra (2006). Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, str. 124.
 • 11. 20. století - Evropa • První světová válka – nedostatek všeho • Mezi válkami – nárůst konzumace, ale i obliba vegetariánství (foto) • Druhá světová válka – Nedostatek masa – Ale fungující přídělový systém
 • 12. 20. století - Evropa • 1949-1989 – konzumace masa na historicky nebývalé úrovni, jak na západě, tak na východě – Velkochovy a družstva umožňují velkou produkci – Doporučení lékařů: jezte živočišné bílkoviny!
 • 13. Intenzivní šlechtění • Důraz na vysokou užitkovost – Několikanásobně více masa, mléka, vajec – Krátká doba: méně krmiva, energií atd.
 • 14. 20. století - USA
 • 15. 90. léta až současnost • Mírný pokles konzumace masa – I čeští lékaři doporučují snížení konzumace masa – Odklon od červeného k bílému masu • Roste počet vegetariánů v populaci • V rozvojových zemích však konzumace masa vzrůstá + populační růst = problém?
 • 16. Konzumace masa ve světě
 • 17. Konzumace masa ve světě • 2 miliardy lidí – převažuje živočišná strava (USA, EU, Austrálie) • 4 miliardy lidí – převažuje rostlinná strava – ALE Začínají následovat „náš“ model
 • 18. Ekologické otázky živ. produkce • Nadměrná produkce krmiv v Jižní Americe • Emise skleníkových plynů • Spotřeba vody • Prostorová náročnost
 • 19. Rostlinná vs. živočišná strava jejich vliv na ekostopu Jak často konzumujete produkty živočišné výroby? Téměř vždy 1,6, nikdy 0,6
 • 20. Další aspekty stravování a jejich vliv na ekostopu • Průmyslové balení: větší část 1,1, velmi málo 0,9 • Importované jídlo: import 1,1, regionální 0,8 • Množství: mnohem větší 1,3, menší 0,8
 • 21. Jak snížit uhlíkovou stopu • Oxfordská studie (2014): Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK • Snížení konzumace masa o polovinu: snížení uhlíkové stopy o 30 %. • Přechod na vegetariánství: snížení uhlíkové stopy o 45 % • Přechod na veganství: snížení uhlíkové stopy o 60 %.
 • 22. Produkce krmiv v JA
 • 23. Emise skleníkových plynů • 16-20 % celosvětové produkce skleníkových plynů (Co2, CH4, N2O) je emitováno živočišnou produkcí (více než emise z dopravy). • Chovy zvířat emitují 65 % lidmi produkovaných oxidů dusíku a 37 % metanu. Zdroj: UN Livestock's long shadow report 11/06
 • 24. Spotřeba vody • Varování Stockholm International Water Institute (SIWI, 2012)
 • 25. Prostorová náročnost • Zdroj: Cowspiracy (2014)
 • 26. Prostorová náročnost
 • 27. Rozlišovací schémata • Jedlá a nejedlá zvířata • Rozdíly napříč kulturami • Reálné vlastnosti vs. sociální konstrukty
 • 28. Rozlišovací schémata u nás • Jedlá zvířata: – prase, kráva, kuře/slepice, krůta/krocan, ovce, jelen, divoké prase, králík (?)... • Nejedlá zvířata: – Pes, kočka, opice, delfín, morče, papoušek, labuť, antilopa, kůň (?)...
 • 29. Rozlišovací schémata jiných kultur • Jedlá zvířata: – Morče (Peru), pes (Čína), kůň (Kazachstán)... • Nejedlá zvířata: – Kráva (Indie), prase (Židé, Arabové), králík (USA)...
 • 30. Co na obalech nenajdeme
 • 31. Co na obalech nenajdeme
 • 32. Co na obalech nenajdeme
 • 33. Zdraví zvířat i lidí • Velkochovy – velké riziko kumulace nemocí – Epidemie ptačí chřipky, prasečí chřipky, BSE... • Antibiotika – ze zákona se nesmí podávána plošně, ale často porušováno • Dlouhé transporty a špatné zacházení na jatkách – maso plné stresových hormonů • Špatné pracovní a hygienické podmínky zaměstnanců
 • 34. Udržitelná spotřeba • Welfare, veganství, flexitariánství, permakultura?
 • 35. Alternativní stravování a zdraví • Proměna lékařského paradigmatu ve vztahu k veganství a vegetariánství – Sabaté, J. (2003). „The contribution of vegetarian diets to health and disease: a paradigm shift?“ • Tato proměna se týká zejména Kanady, USA, UK, Austrálie, je znatelná i např. v Německu. • Stanoviska institucí: NHS (UK), Americká dietetická asociace, Kanadští dietologové, USDA (USA), NHMRC (Austrálie).
 • 36. Správně sestavený jídelníček vlevo konvenční – vpravo vegan
 • 37. Kvalitativní rozhovor 1/2 • Téma: karnismus • Respondent: majitel domácího mazlíčka a zároveň konzument masa • 1. okruh otázek: domácí mazlíček • 2. okruh otázek: hospodářské zvíře – U obou: vztah k němu, jeho povaha, zda je individuum, jsou-li srovnatelní, kdy je možné ho zabít, jak by s ním mělo být zacházeno atd.) – Důležité je dodržet pořadí okruhů
 • 38. Kvalitativní rozhovor 2/2 • Měl by být proveden minimálně s 1 osobou (délka 20 - 60 minut), nahrán na diktafon/tablet aj., poté přepsán a vyhodnocen • Formát odevzdaného úkolu: dotazník (či okruhy témat), shrnutí výsledků a v příloze přepsaný rozhovor • Délka 20 - 60 minut, diktafon, přepis, vyhodnocení • Deadline: 30. 4. 2015, 3 body
 • 39. Čtení na příště: Singer, P. (2001). Osvobození zvířat. Praha: Práh, kapitola 1. Všichni tvorové jsou si rovni (str. 17 - 37)
 • 40. Děkuji za pozornost

Related Documents