LAPREHISTÒRIA 6è de Primària CEIP “Miguel Bordonau”
LA PREHISTÒRIA Període de temps que va des de l’aparició dels primers éssers humans fins a lainvenció de l’escriptura. E...
EL PALEOLÍTICÉs la primera etapa de la Prehistòria.S’organitzaven en grups familiars reduïts o tribus.Eren nòmades: es ...
LA VIDA EN EL PALEOLÍTIC
EINES DEL PALEOLÍTIC
EL NEOLÍTICS’inicià amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.L’ésser humà: Es va fer sedentari: habitava xicot...
LA VIDA EN EL NEOLÍTIC
EL NEOLÍTIC:eines, ferramentes, instruments...
EL NEOLÍTIC: La ceràmica
L’EDAT DELS METALLSEs va iniciar quan s’inventaren les primeres tècniques per a obtenir metalls. S’utilitzà primer el...
LA VIDA EN L’EDAT DELS METALLS
ELSMETALLS
MONUMENTS MEGALÍTICSMenhir Dolmen Cromlec
MENHIR
DOLMEN
CROMLEC
L’ARQUEOLOGIAL’arqueologia: És la ciència que es dedica a estudiar el passat a partir de les restes de materials q...
Arqueòleg
Restes arqueològics
LES PINTURES RUPESTRESPintaven a les parets de les coves i delsabrics rocallosos.Pintaven motius molt diversos: la s...
Pintures Rupestres
LA COVA D’ALTAMIRA
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
La Prehistòria
of 31

La Prehistòria

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - La Prehistòria

 • 1. LAPREHISTÒRIA 6è de Primària CEIP “Miguel Bordonau”
 • 2. LA PREHISTÒRIA Període de temps que va des de l’aparició dels primers éssers humans fins a lainvenció de l’escriptura. Etapes: Paleolític. Neolític. Edat dels metalls.Evolució de l’ésserhumà.
 • 3. EL PALEOLÍTICÉs la primera etapa de la Prehistòria.S’organitzaven en grups familiars reduïts o tribus.Eren nòmades: es desplaçaven a la recerca d’aliment o refugi.Habitaven en coves o refugis naturals; també construïen cabanes xicotetesamb branques, ossos i pells d’animals.Es vestien amb pells d’animals.S’alimentaven del que caçaven o pescaven. També recol·lectaven fruits oarrels.Coneixien el foc: per a protegir-se del fred, cuinar i il·luminar-se a la nit.Fabricaven instruments de pedra, fusta i os.Feien pintures rupestres a les parets de les coves.A la Península Ibèrica s’han trobat restes d’aquest període: Jaciment d’Atapuerca en Burgos. Pintures rupestres de la cova d’Altamira en Cantàbria
 • 4. LA VIDA EN EL PALEOLÍTIC
 • 5. EINES DEL PALEOLÍTIC
 • 6. EL NEOLÍTICS’inicià amb l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.L’ésser humà: Es va fer sedentari: habitava xicotets poblats que no solia abandonar. Usava telers per a teixir fibres vegetals i llana. Fabricava objectes de ceràmica. Va descobrir la roda. Navegava en embarcacions menudes.S’han trobat indicis d’aquest període: Pintures de les coves de Bicorp (Canal de Navarrés) Barranc de la Valltorta (Alt Maestrat i Plana Alta).
 • 7. LA VIDA EN EL NEOLÍTIC
 • 8. EL NEOLÍTIC:eines, ferramentes, instruments...
 • 9. EL NEOLÍTIC: La ceràmica
 • 10. L’EDAT DELS METALLSEs va iniciar quan s’inventaren les primeres tècniques per a obtenir metalls. S’utilitzà primer el coure i l’estany. Després el bronze: mescla de coure amb estany que era més resistent. Al final de la Prehistòria es va descobrir el ferro, més resistent encara que els metalls anteriors.És van construir poblats més grans de cases fetes amb rajoles d’atovó.Practicaven la barata o intercanvi de mercaderies, i així es va iniciar elcomerç.Construïen megàlits, monuments amb grans pedres, que servien com a llocsd’enterrament col·lectiu: Menhir, format per una sola pedra clavada a terra verticalment. Dolmen, construït amb dues pedres verticals i una altra d’horitzontal col·locada damunt. Cromlec, constituït per diversos menhirs o dòlmens per a formar un cercle.
 • 11. LA VIDA EN L’EDAT DELS METALLS
 • 12. ELSMETALLS
 • 13. MONUMENTS MEGALÍTICSMenhir Dolmen Cromlec
 • 14. MENHIR
 • 15. DOLMEN
 • 16. CROMLEC
 • 17. L’ARQUEOLOGIAL’arqueologia: És la ciència que es dedica a estudiar el passat a partir de les restes de materials que han quedat: ossos, restes d’aliments, instruments, eines, tombes, habitatges, construccions, etc. Té uns mètodes de treball propis (sobretot el de l’excavació) amb els quals pretén reconstruir el passat.Els jaciments: Són llocs on hi ha restes del passat. En un jaciment, les capes més profundes corresponen a les èpoques més antigues. Els més importants d’aquesta època es troben al sud de la Península, per exemple els trobats a poblats com Los Millares o El Algar, a Almeria.Arqueòleg: Excava amb cura en els jaciments buscant restes que li proporcionen informació. A partir de l’estudi, ha de descobrir com eren i quins costums tenien les persones del passat.
 • 18. Arqueòleg
 • 19. Restes arqueològics
 • 20. LES PINTURES RUPESTRESPintaven a les parets de les coves i delsabrics rocallosos.Pintaven motius molt diversos: la silueta de les mans símbols animals: bisons, cavalls, cérvols, mamuts, rinoceronts... escenes de cacera o de la vida quotidiana.Materials que utilitzaven per a pintar: Carbó vegetal Terres de colors o argila mesclades amb aigua o greix d’animals.Hi ha diverses explicacions sobre el seusignificat: Un ritual màgic propiciador de la caça Santuaris on es feien cerimònies rituals.
 • 21. Pintures Rupestres
 • 22. LA COVA D’ALTAMIRA

Related Documents