Contract nr. POSDRU/111/4.1/S/100197
26 februarie 2014 AMOFM
BUCURESTI
TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente
Munic...
26 februarie 2014 AMOFM
BUCURESTI
TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului
Bucuresti –SEMINAR 2
 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
 Axa prioritară 4 - M...
 Valoare:
 21.348.882 lei
 Data începerii proiectului:
 01.03.2012
 Data finalizării proiectului:
 28.02.2015
 Proi...
 Beneficiar
 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Teleorman
 Parteneri
 Agentia Municipala pentru Ocupare...
 Obiectiv general: imbunatatirea si
diversificarea tipurilor de servicii furnizate
clientilor SPO prin organizarea pietei...
 OS.1: Dezvoltarea si implementarea de
actiuni inovatoare in spijinul modernizarii
SPO, prin gestionarea de pachete de of...
 OS.4:Dezvoltarea bazei de date privind serviciile
furnizate prin crearea unor baze de date specializate
pe portalul „tel...
 Astfel se urmareste asigurarea unui acces
facil al somerilor pe piata muncii prin
realizarea unui parteneriat activ pent...
 Efectul pozitiv pe termen lung generat de
rezultatele proiectului il reprezinta
asigurarea unui instrument puternic in
p...
 Beneficiile pentru grupul tinta care deriva
din implementarea proiectului sunt generate
de accesul tuturor A.L. si P.L. ...
 Pentru atingerea acestui obiectiv se va
dezvolta serviciul de informare si mediere a
muncii prin site-ul specializat cu ...
 Proiectul va sprijini suplimentar activitatile
A.L. si P.L., asigurand un surplus de expertiza
şi activităţi inovatoare ...
 In urma accesarii portalului de catre
utilizatorii externi personalul agentiilor
judetene, A.L. si P.L. vor cunoaste inf...
Rata somajului in regiunea Sud
Muntenia variaza intre 7.43% si
10,56%, iar in regiunea Bucureti-
Ilfov este sub 2.8%, la ...
 Rata somajului in regiunea Sud-Muntenia
variaza intre 5.35% si 9,28%, iar in
regiunea Bucureti-Ilfov este sub 2.02%, la
...
26 februarie 2014 AMOFM
BUCURESTI
TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului
Bucuresti –SEMINAR 17
26 februarie 2014 AMOFM
BUCURESTI
TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului
Bucuresti –SEMINAR 18
Judet/S...
 Indicatori de realizare imediată (output)
 Număr de agenţii de ocupare sprijinite - 9
 Număr de evenimente de comunica...
 Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare – 9
 Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare -
100
26 februarie ...
 Activitatea 1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI. Obiectiv:
Organizarea, gestiunea si implementarea proiectului.
 Activitatea 2 R...
 Activitatea 5 CONCEPTIA SITE-ULUI SI BAZELOR DE DATE.
Obiectiv: Realizarea variantei optime din punct de vedere al
struc...
 Activitatea 9 REALIZAREA UNEI MEDIERI
ELECTRONICE, ASISTATA DE MEDIERE UMANA.
Obiectiv: Crearea unor aplicatii care sa r...
 Activitatea 14 INCARCAREA BAZELOR DE DATE.
Obiectiv: Partenerii, colaboratorii, persoanele si angajatorii
interesati vor...
 Activitatea 19 REALIZAREA UNUI PROGRAM DE
ACCESARE A BAZELOR DE DATE DECLARATII SI
SOMERI PE CELE DOUA REGIUNI SI OPERAR...
 Activitatea 13 REALIZAREA UNEI CAMPANII DE
PROMOVARE A ANGAJARII LA DISTANTE MAI MARI
FATA DE LOCALITATEA DE DOMICILIU. ...
 R1:Organizarea pietei muncii adiacente
Municipiului Bucuresti prin realizarea portalului
„TELEJOB” prin A11.
 R2:Realiz...
 R6:Realizarea bazelor de date specializate in
numar de 5(cinci) prin A6, A7, A8, A19,A20;
 R7:Realizarea modulului de m...
 R8: Realizarea studiului de piata privind piata muncii
incluzind nivelul muncii neinregistrate 3 studii prin
A18; realiz...
VA MULTUMIM!
26 februarie 2014 AMOFM
BUCURESTI
TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului
Bucuresti –SEMIN...
of 31

Prezentare proiect telejob seminar diseminare amofm bucuresti

Imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO prin organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti. Obiective specifice: -Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii SPO prin gestionarea de pachete specializate privind ocuparea, pentru beneficiari din regiunea adiacenta, cu ajutorul unui portal informatic. -Dezvoltarea serviciilor tip self-service prin acces la portal de la touch screen, PC uri si telefoane mobile, folosind intenetul. -Dezvoltarea solutiilor privind abordarea somajului neinregistrat prin inregistrarea de utilizatori externi ai portalului. -Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate prin crearea unor baze de date specializate pe portalul TeleJob. -Elaborarea de analize si studii privind piata muncii, incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale folosind ezperienta partenerilor transnationali. -Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta le ofera prin actiuni de promovare pe portalul informativ, prin aportul partenerilor transnationali si prin dezvoltarea de baze de date cu proiecte, cursuri si cursanti inscrisi voluntar.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Prezentare proiect telejob seminar diseminare amofm bucuresti

 • 1. Contract nr. POSDRU/111/4.1/S/100197 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 1
 • 2. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 2
 • 3.  FONDUL SOCIAL EUROPEAN  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  Axa prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare  Domeniul major de intervenţie 4.1 - Întărirea capacitătii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare Investeşte în OAMENI! 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 3
 • 4.  Valoare:  21.348.882 lei  Data începerii proiectului:  01.03.2012  Data finalizării proiectului:  28.02.2015  Proiect strategic 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 4
 • 5.  Beneficiar  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman  Parteneri  Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti - partener 1.  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov- partener 2  Insoft Development & Consulting - partener 3  Ecotech, Perugia - Italia - partener 4  Scuola Centrale Formazione, Venezia-Mestre Italia - partener 5 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 5
 • 6.  Obiectiv general: imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO prin organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 6
 • 7.  OS.1: Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in spijinul modernizarii SPO, prin gestionarea de pachete de oferte de locuri de munca specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta cu ajutorul portalului informatic.  OS.2: Dezvoltarea serviciilor tip self-service, prin acces la portal de la touch-screen, PC- uri si telefoane mobile, folosind internetul.  OS.3:Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, prin inregistrarea utilizatorilor externi ai portalului. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 7
 • 8.  OS.4:Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate prin crearea unor baze de date specializate pe portalul „telejob”.  OS.5:Elaborarea de analize si studii privind piata muncii, incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale folosind experienta partenerilor transnationali care prin studiul pietei muncii europene abordeaza si realizeaza studiul pietei muncii din regiunile unde se implementeaza proiectul.  OS.6: Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta le ofera prin actiuni de promovare prin portal si clasice cu aportul partenerilor transnationali si prin dezvoltarea de baze de date cu proiecte, cursuri si cursanti inscrisi voluntar. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 8
 • 9.  Astfel se urmareste asigurarea unui acces facil al somerilor pe piata muncii prin realizarea unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de ocupare care ofera servicii integrate de informare si de mediere multi-regionala a muncii si stimuleaza mobilitatea fortei de munca pentru someri si persoane neocupate neinregistrate prin oferirea de pachete de oferte de locuri de munca specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta Municipiului Bucuresti. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 9
 • 10.  Efectul pozitiv pe termen lung generat de rezultatele proiectului il reprezinta asigurarea unui instrument puternic in prevenirea si reducerea somajului asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane (Obiectiv general POSDRU). Alt efect pozitiv pe termen lung posibilitatea inaintarii de oferte si recrutarii de personal din zonele adiacente de catre angajatori in vederea ocuparii locurilor de munca. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 10
 • 11.  Beneficiile pentru grupul tinta care deriva din implementarea proiectului sunt generate de accesul tuturor A.L. si P.L. din cele doua regiuni la portal, dand posibilitatea inregistrarii locurilor de munca din oferta speciala care permite organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 11
 • 12.  Pentru atingerea acestui obiectiv se va dezvolta serviciul de informare si mediere a muncii prin site-ul specializat cu acces de la terminale ale A.L. si P.L. din cele doua regiuni, prin reteaua internet de utilizatori externi, utilizatori ai touch-screen-urilor instalate prin proiect si prin telefonul mobil. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 12
 • 13.  Proiectul va sprijini suplimentar activitatile A.L. si P.L., asigurand un surplus de expertiza şi activităţi inovatoare pentru satisfacerea nevoilor de ocupare a unui numar mare de someri sprijinind activitatea si suplinind intr- un fel reducerea de personal in urma restructurarii din sistemul A.N.O.F.M, cu rezultat vizibil in cantitatea şi calitatea serviciilor oferite somerilor si angajatorilor. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 13
 • 14.  In urma accesarii portalului de catre utilizatorii externi personalul agentiilor judetene, A.L. si P.L. vor cunoaste informatii privind utilizatorii neinscrisi in bazele de date curente ale acestora care pot fi folosite la implementarea unor activitati viitoare curente sau prin dezvoltarea de proiecte europene 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 14
 • 15. Rata somajului in regiunea Sud Muntenia variaza intre 7.43% si 10,56%, iar in regiunea Bucureti- Ilfov este sub 2.8%, la nivel de somaj natural, toate judetele din regiunea SM au o rata peste media nationala de 6.95%. Numarul de someri din regiunea SM este de 112.413 si locurile de munca in regiunea Bucuresti Ilfov sunt de 4.200/luna. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 15
 • 16.  Rata somajului in regiunea Sud-Muntenia variaza intre 5.35% si 9,28%, iar in regiunea Bucureti-Ilfov este sub 2.02%, la nivel de somaj natural, toate judetele din regiunea SM au o rata peste media nationala de 5.03% .  Numarul de someri din regiunea SM este de 79.083 si locurile de munca in regiunea Bucuresti-Ilfov sunt de 3.202/luna. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 16
 • 17. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 17
 • 18. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 18 Judet/Specificatie Bucurest i Ilfov Regiune a Bucurest i Ilfov Arges Calara si Dambovita Giurgi u Ialomit a Prahov a Teleorma n Regiunea Sud Muntenia Total someri Total 21941 279 7 24738 1402 0 6713 14132 5474 7051 16123 15570 79083 Femei 11649 137 0 13019 5861 2671 5598 2333 2861 6855 5740 31919 indemn.somaj 75% Total 9273 152 0 10793 5125 1500 3703 1315 1962 7592 2335 23532 Femei 4880 761 5641 2234 490 1398 494 780 3324 826 9546 indemn.somaj 50% Total 102 6 108 83 9 46 31 15 78 30 292 Femei 57 4 61 45 4 24 14 5 44 15 151 benef.pl.OUG98/99 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Femei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 som. neindemnizati Total 12566 127 1 13837 8812 5204 10383 4128 5074 8453 13205 55259 Femei 6712 605 7317 3582 2177 4176 1825 2076 3487 4899 22222 Rata Somajului 2.02 1.69 5.47 6.34 6.84 5.90 6.79 5.35 9.28
 • 19.  Indicatori de realizare imediată (output)  Număr de agenţii de ocupare sprijinite - 9  Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel judeţean - Serviciul Public de Ocupare - 12  Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul Public de Ocupare - 4  Indicatori de rezultat  Numărul agenţiilor de ocupare care furnizează servicii de tip “self-service” - 9  Ponderea şomerilor beneficiari de servicii de tip “self-service” în total şomeri înregistraţi la o agenţie, intr-un procent de 2%  Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - 2 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 19
 • 20.  Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare – 9  Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare - 100 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 20
 • 21.  Activitatea 1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI. Obiectiv: Organizarea, gestiunea si implementarea proiectului.  Activitatea 2 REALIZAREA UNOR PROTOCOALE DE COLABORARE CU FACTORII INTERESATI IN REALIZAREA PROIECTULUI. Obiectiv: Folosirea rezultatelor proiectului in cit mai multe locatii.  Activitatea 3 PROMOVAREA PROIECTULUI – LANSARE, INFORMARE SI PUBLICITATE. Obiectiv: Cresterea gradului de informare în randul grupurilor tinta si al opiniei publice privind proiectul şi serviciile oferite.  Activitatea 4 ACHIZITII PUBLICE. Obiectiv: Achizitionarea bunurilor, serviciilor şi lucrarilor. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 21
 • 22.  Activitatea 5 CONCEPTIA SITE-ULUI SI BAZELOR DE DATE. Obiectiv: Realizarea variantei optime din punct de vedere al structurii bazelor de date, legaturile dintre acestea, limbaje, structuri, aplicatii si functionalitati ale site-ului.  Activitatea 6 CREAREA UNEI BAZE DE DATE CU FURNIZORII CARE ASIGURA FACILITATI SUPLIMENTARE LA OCUPAREA LOCULUI DE MUNCA. Obiectiv: Crearea efectiva a bazei de date cu furnizori care asigura facilitate suplimentare la ocuparea unui loc de munca.  Activitatea 7 CREAREA UNEI BAZE DE DATE CU DORITORII CARE AR ACCEPTA UN LOC DE MUNCA PE PACHETE SPECIALE. Obiectiv: Crearea efectiva a bazei de date cu persoanele care doresc sa ocupe un loc de munca in anumite conditii.  Activitatea 8 REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE CU PERSOANE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA CARE NU SUNT INSCRISE IN EVIDENTA AJOFM. Obiectiv: Crearea bazei de date cu persoanele care doresc sa ocupe un loc de munca si care nu sunt in evidentele AJOFM . 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 22
 • 23.  Activitatea 9 REALIZAREA UNEI MEDIERI ELECTRONICE, ASISTATA DE MEDIERE UMANA. Obiectiv: Crearea unor aplicatii care sa realizeze medierea electronica asistata.  Activitatea 10 SECURITATEA SI ACCESUL TUTUROR PARTENERILOR, COLABORATORILOR SI PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE INTERESATE INSCRISE IN SITE SAU DE PE TOUCHSCREEN SI TELEFOANE MOBILE. Obiectiv: Asigurarea securitatii si accesului la resursele proiectului.  Activitatea 11 REALIZAREA UNUI SITE AL PROIECTULUI CU ACESTE MATERIALE CU ACCES DE PE PC- URI, TOUCHSCREEN-URI SAU TELEFOANE MOBILE. Obiectiv: Realizarea unui site cu acces de pe PC- uri, touchscreen-uri sau telefoane mobile folosind internetul, in limba Romana si limba Engleza.  Activitatea 12 VERIFICAREA FUNCTIONALITATII SITE- ULUI SI BAZELOR DE DATE. Obiectiv: Verificarea site-ului si bazelor de date prin prisma utilizatorilor. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 23
 • 24.  Activitatea 14 INCARCAREA BAZELOR DE DATE. Obiectiv: Partenerii, colaboratorii, persoanele si angajatorii interesati vor incarca bazele de date si vor beneficia de rezultatele site-ului.  Activitatea 15 GESTIONAREA BAZELOR DE DATE SI SITE-ULUI. Obiectiv: Realizarea de backup-uri automate si manuale, intretinerea bazelor de date, controlul bazelor de date din punct de vedere al raportului marime-viteza prin arhivari sau alte mijloace. Interogarea de catre Solicitant, partenerii si colaboratorii din SPO a bazelor de date in vederea obtinerii de informatii si statistici care au o ritmicitate scazuta sau utile gestionarii cu posibilitate de export.  Activitatea 17 REALIZAREA UNEI RETELE DE SELF – SERVICE (TOUCHSCREEN) . Obiectiv: Crearea retelei. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 24
 • 25.  Activitatea 19 REALIZAREA UNUI PROGRAM DE ACCESARE A BAZELOR DE DATE DECLARATII SI SOMERI PE CELE DOUA REGIUNI SI OPERAREA IN TIMP UTIL A REGIMULUI PERSOANELOR DIN BAZA DE DATE A FIECAREI AL SI PL ( NEOCUPATE- SOMERI:OCUPATE-ANGAJATE). Obiectiv: Identificarea somerilor angajati.  Activitatea 20 REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE A CURSURILOR AUTORIZATE REALIZATE PENTRU FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR SI EVIDENTA NOMINALA A CURSANTILOR. Obiectiv: Realizarea unei baze de date cu cursurile si cursantii care au absolvit aceste cursuri din regiunile unde proiectul isi are aplicabilitatea prin inscriere voluntara. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 25
 • 26.  Activitatea 13 REALIZAREA UNEI CAMPANII DE PROMOVARE A ANGAJARII LA DISTANTE MAI MARI FATA DE LOCALITATEA DE DOMICILIU. Obiectiv: Creerea unei opinii favorabile in rindul utilizatorilor potentiali de agreere a muncii la distanta cu anumite facilitatati.  Activitatea 16 REALIZAREA UNEI ANCHETE LA NIVEL EUROPEAN. Obiectiv: Analiza rezultatelor produse de introducerea muncii la distanta, domenii de aplicare, puncte forte si puncte slabe.  Activitatea 18. REALIZAREA UNOR STUDII DE PIATA PRIVIND NECESARUL DE FORTA DE MUNCA - TREI STUDII. Obiectiv: Elaborarea unui studiu privind situatia pietei muncii in regiunile interesate.  Activitatea 21 DISEMINAREA REZULTATELOR. Obiectiv: Cunoasterea si de catre ceilalti actori ai SPO neimplicati in proiect a rezultatelor proiectului. 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 26
 • 27.  R1:Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti prin realizarea portalului „TELEJOB” prin A11.  R2:Realizarea accesului la portal de la terminalele grupului tinta A.L. si P.L. si personal desemnat din cadrul AJOFM-urilor , 100 persoane din 8 agentii judetene spijinite si cea municipala prinA10;  R3:Realizarea retelei de tip self-serv de pe touch-screen prin A17;  R4:Realizarea accesului la portal de pe telefoane mobile si PC prin internet; 9 agentii beneficiare de self- serv prin A10; 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 27
 • 28.  R6:Realizarea bazelor de date specializate in numar de 5(cinci) prin A6, A7, A8, A19,A20;  R7:Realizarea modulului de mediere electronica asistata prin A9;  R5:Realizarea unei baze de date cu utilizatorii externi ai portalului neiregistrati in evidenta agentiilor prin A8;  R10: Realizarea unei ponderi de 2% de beneficiari al retelei de tip self service din totalul numarului de someri inregistrati la o agentie prin A14;  R12 Realizarea unui data-center al proiectului A4 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 28
 • 29.  R8: Realizarea studiului de piata privind piata muncii incluzind nivelul muncii neinregistrate 3 studii prin A18; realizarea unei anchete la nivel european privind identificarea bunelor practici si evitarea potentialelor greseli in implementare prin A16;  R 9: Realizarea de actiuni pentru o mai buna viziblitate a SPO prin actiuni de promovare prin portal si clasice, o varianta demo a portalului, un buletin informativ lunar si 12 evenimente de comunicare si promovare prin A3,A13,A21;  R11 Realizare informare, publicitate, promovare prin rezultatele: anunt presa 20, afise 300, pliante 1800, brosuri 1800, bannere 8, bannere verticale 5 si buletine informative 3000 prin A3, A13, A16, A18, A21; 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 29
 • 30. VA MULTUMIM! 26 februarie 2014 AMOFM BUCURESTI TeleJob - Organizarea pietei muncii adiacente Municipiului Bucuresti –SEMINAR 30

Related Documents