Politiky na Domino serveru Radim Turoň, TCL DigiTrade 03.06.2010
Politika (Policy) <ul><li>Nástroj pro správu a distribuci nastavení prostředí Lotus Notes.
Distribuce jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů.
Snižuje časové a finanční náklady na administraci.
Zpřehledňuje administraci. </li></ul>
Co administrátorům umožňuje? <ul><li>Provádět „na dálku“ nastavení systému Lotus Notes pro uživatele.
Z jednoho místa hromadně měnit nastavení pro uživatele.
Vynutit si konkrétní nastavení pro konkrétního uživatele nebo skupinu uživatelů. </li></ul>
Dokumenty <ul><li>Pro nastavení politik se používají dva hlavní typy dokumentů: </li><ul><ul><ul><li>Policy settings docum...
Policy document. </li></ul></ul></ul><li>Dokumenty politik jsou uloženy v adresní knize. </li></ul>
Policy settings document <ul><li>Obsahuje v sobě konkrétní nastavení prostředí Lotus Notes.
Typ dokumentu určuje, o která nastavení se jedná: </li><ul><ul><ul><li>Registration.
Setup.
Archiving.
of 14

Politiky

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politiky

 • 1. Politiky na Domino serveru Radim Turoň, TCL DigiTrade 03.06.2010
 • 2. Politika (Policy) <ul><li>Nástroj pro správu a distribuci nastavení prostředí Lotus Notes.
 • 3. Distribuce jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů.
 • 4. Snižuje časové a finanční náklady na administraci.
 • 5. Zpřehledňuje administraci. </li></ul>
 • 6. Co administrátorům umožňuje? <ul><li>Provádět „na dálku“ nastavení systému Lotus Notes pro uživatele.
 • 7. Z jednoho místa hromadně měnit nastavení pro uživatele.
 • 8. Vynutit si konkrétní nastavení pro konkrétního uživatele nebo skupinu uživatelů. </li></ul>
 • 9. Dokumenty <ul><li>Pro nastavení politik se používají dva hlavní typy dokumentů: </li><ul><ul><ul><li>Policy settings document.
 • 10. Policy document. </li></ul></ul></ul><li>Dokumenty politik jsou uloženy v adresní knize. </li></ul>
 • 11. Policy settings document <ul><li>Obsahuje v sobě konkrétní nastavení prostředí Lotus Notes.
 • 12. Typ dokumentu určuje, o která nastavení se jedná: </li><ul><ul><ul><li>Registration.
 • 13. Setup.
 • 14. Archiving.
 • 15. Desktop.
 • 16. Security.
 • 17. Mail.
 • 18. Connections.
 • 19. Lotus Traveler.
 • 20. Roaming.
 • 21. Symphony. </li></ul></ul></ul></ul>
 • 22. Policy document <ul><li>Podle svého typu určuje jakým způsobem bude aplikován na uživatele </li><ul><ul><ul><li>Organizational – je navázán na organizační strukturu (=O, =OU).
 • 23. Explicit – administrator může přímo určit, kterým uživatelům nebo skupinám se politika aplikuje. </li></ul></ul></ul><li>Obsahuje informaci, které konkrétní Policy settings dokumenty mají být aplikovány. </li></ul>
 • 24. Aplikace organizačních politik <ul><li>Aplikují se na uživatele podle jejich příslušnosti k organizaci (=O) nebo organizační jednotce (=OU).
 • 25. Mají vůči sobě vztah nadřazenosti a podřízenosti tzv. „rodič(parent)-dítě(child)“. Tento vztah umožňuje politikám propagovat nastavení do svých potomků nebo naopak přebírat nastavení od svých rodičů. </li></ul>
 • 26. Přebírání a propagace nastavení <ul><li>V konkrétnch nastaveních na Policy Settings dokumentu můžeme definovat, zda se jejich hodnota má přebírat z rodičovské politiky a zda se má vnutit politikám-dětem vzešlym z aktualní politiky. </li></ul>
 • 27. Aplikace explicitních politik <ul><li>Administrátor na základě svého rozhodnutí přiřadí politiku uživateli nebo uživatelské skupině.
 • 28. Každý uživatel nebo uživatelská skupina mohou mít přiřazenu jednu explicitní politiku.
 • 29. Verze R8.5.1 přináší novinku – dynamickou politiku. </li></ul>
 • 30. Dynamická politika <ul><li>Umožňuje administrátorovi přímo v explicitní politice zadávat, pro které uživatele a skupiny má politika platit. </li></ul>
 • 31. Zamykání nastavení <ul><li>Konkrétní nastavení v Policy settings dokumentu lze zamknout a znemožnit tím uživateli měnit ho proti vůli administrátora.
 • 32. Aplikovatelné pouze na některé nastavení v Policy settings dokumentech. </li></ul>
 • 33. Vyjímka <ul><li>Používá se například v případě, že chci mít pro jednoho člověka odlišné nastavení, než které má přiřazeno organizační politikou. </li></ul>
 • 34. Jak zjistit skutečné nastavení? <ul><li>Policy synopsis – nástroj který zjistí skutečné nastavení politik pro zadaného uživatele.
 • 35. Effective settings – odvozuje skutečné nastavení politiky podle svého nastavení a nastavení ze všech svých rodičů. </li></ul>
 • 36. Doporučení administrátorům <ul><li>Velké množství politik sebou přináší nepřehlednost a chaos.
 • 37. Snažte se proto vždy optimalizovat počet politik. </li></ul>

Related Documents