Νοέμβριος 2009 Νο. 59 (124)
2 Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα
Α...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 2
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα
έρευνα του Monthly Rev...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα
Δημογραφική κατανομή των Ελλήνων αξιωματικών
1. Φύλο
...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 4
3. Από πότε ξεκινήσατε να υπηρετείτε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις;
...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 5
5. Έχετε υπηρετήσει στην καριέρα σας σε νατοϊκή θέση;
...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 6
7. Έχετε υπηρετήσει στην καριέρα σας σε νατοϊκή θέση; (Απαντούν μόνο
όσοι έχ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 7
9. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχετε απο...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 8
10. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχετε αποστρατευθεί
από ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 9
11. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχ...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 10
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα
12. Έχουν περάσε...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 11
13. Σε αυτό το διάστημα των 60 χρόνων πιστεύετε ότι η συ...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 12
14. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ τους για τη στενή
συνε...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 1
16. Σε σχέση με τον ΟΑΣΕ πιστεύετε ότι:
...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 14
18. Υπάρχουν συζητήσεις στους κόλπους του ΝΑΤΟ σχετικά με τον τρόπο
λήψ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 15
20. Θεωρείτε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότε...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 16
22. Κατά τη γνώμη σας το ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια:
...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 17
24. Ποια είναι η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ σήμερα;
...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 18
26. Κατά τη γνώμη σας από το 1952 μέχρι σήμερα τα οφέλη της Ελλάδας
από τ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 19
27. Κατά τη γνώμη σας από το 1952 μέχρι σήμερα τα οφέλη...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 20
28. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας
...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 21
29. Για μία χώρα σαν την Ελλάδα και με δεδομένα τα προβλ...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 22
31. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ με
ε...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 2
33. Πιστεύετε ότι το ΝΑΤΟ προστατεύει την Ελλάδα από μία εν...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 24
35. Πιστεύετε ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι:
Η ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 25
37. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις της ...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 26
38. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τις σ...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 27
39. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 28
40. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τι...
Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 29
41. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ...
Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 0
42. Εσείς προσωπικά είστε υπέρ ή κατά της διάλυσης του ΝΑΤΟ;
...
of 30

NATO STRATEGIES AND GREECE

Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      


Transcripts - NATO STRATEGIES AND GREECE

 • 1. Νοέμβριος 2009 Νο. 59 (124) 2 Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα Αποτελέσματα έρευνας 32 Ανάλυση της έρευνας για τις σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ Βαγγέλης Χωραφάς 46 Ελλάδα και ΝΑΤΟ Αντώνιος Αντωνιάδης 56 Η ελληνική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και οι προοπτικές της Αθανάσιος Βέννης 60 Το ΝΑΤΟ και η στρατηγική του κούκου Δημήτριος Δήμου 70 Εμείς και το ΝΑΤΟ Νίκος Κουρής 80 Κύπρος και ΝΑΤΟ Γιαννάκης Λ. Ομήρου 82 Το ΝΑΤΟ στο μέλλον Μανούσος Παραγιουδάκης 94 Κρίσιμη ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημήτρης Σκαρβέλης 98 ΝΑΤΟ: τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του και η Ελλάδα Αθανάσιος Τζογάνης 104 Η προοπτική του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα Παναγιώτης Χηνοφώτης
 • 2. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 2 Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα έρευνα του Monthly Review επεξεργασία στοιχείων από τη VPRC Η ταυτότητα της έρευνας Σκοπός Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων για τις σχέσεις Ελλάδας-ΝΑΤΟ. Τύπος και μέθοδος Ποσοτική έρευνα / Mail & E-mail Research. Πληθυσμός Ο ειδικός πληθυσμός των αξιωματικών στην Ελλάδα. Μέγεθος δείγματος Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 829 αξιωματικούς. Χρόνος διεξαγωγής Μάιος – Σεπτέμβριος 2009. Μέθοδος δειγματοληψίας Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ποσοστώσεων (quota sampling) των ένοπλων δυνάμεων της χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη στρατιωτική βαθμίδα (κα- τώτερη, μέση, ανώτερη), το όπλο προέλευσης (στρατός, αεροπορία, ναυτικό) και τη σχέση εν ενεργεία/απόστρατων αξιωματικών. Παρατηρήσεις Τα ποσοστά των απαντήσεων της έρευνας παρουσιάζονται σε στρογγυλοποιημένη μορφή. Σε κάθε διάγραμμα της έρευνας παρουσιάζεται ως τίτλος η πλήρης διατύπω- ση της ερώτησης, η οποία ετέθη στους ερωτώμενους. Η έρευνα αυτή δεν συνοδεύε- ται από κείμενο συμπερασμάτων της εταιρίας. Τα νούμερα στα διαγράμματα και στους πίνακες εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%).
 • 3. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα Δημογραφική κατανομή των Ελλήνων αξιωματικών 1. Φύλο Γυναίκες 4 96 Άνδρες 2. Ηλικιακή κατηγορία 27 2 22 1 10 5 18-24 ετών 25-4 5-44 45-54 55-64 65 +
 • 4. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 4 3. Από πότε ξεκινήσατε να υπηρετείτε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις; 0-5 έτη 17 6-15 17 16-25 1 26-5 20 6 + 15 4. Είστε εν ενεργεία ή απόστρατος αξιωματικός; ΔΑ 2 Απόστρατος 44 54 Εν ενεργεία
 • 5. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 5 5. Έχετε υπηρετήσει στην καριέρα σας σε νατοϊκή θέση; ΔΑ 19 Ναι 25 56 Όχι 6. Έχετε υπηρετήσει στην καριέρα σας σε νατοϊκή θέση; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπηρετήσει στην καριέρα τους σε νατοϊκή θέση, Ν = 209 άτομα) 1 έτος 7 2 έτη 26 29 4 10 5 9 6+ 11 ΔΑ 8
 • 6. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 6 7. Έχετε υπηρετήσει στην καριέρα σας σε νατοϊκή θέση; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπηρετήσει στην καριέρα τους σε νατοϊκή θέση, Ν = 209 άτομα.) Μέσος όρος ,49 έτη υπηρεσίας 8. Σε ποιον κλάδο έχετε θητεύσει; Πολεμικό Ναυτικό Στρατός Ξηράς 21 5 26 Πολεμική Αεροπορία
 • 7. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 7 9. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχετε αποστρατευθεί από το Στρατό Ξηράς; Στρατηγός 1 Αντιστράτηγος 10 Υποστράτηγος 6 Ταξίαρχος 6 Συνταγματάρχης 25 Αν/χης 8 Ταγματάρχης Λοχαγός 16 Υπολοχαγός 14 Ανθυπολοχαγός 10 ΔΑ
 • 8. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 8 10. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχετε αποστρατευθεί από το Πολεμικό Ναυτικό; Ναύαρχος 1 Αντιναύαρχος Υποναύαρχος 2 Αρχιπλοίαρχος 4 Πλοίαρχος 24 Αντιπλοίαρχος 9 Πλωτάρχης 4 Υποπλοίαρχος 14 Ανθυποπλοίαρχος 15 Σημαιοφόρος 6 ΔΑ 18
 • 9. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 9 11. Σε ποιο βαθμό βρίσκεστε σήμερα ή με ποιο βαθμό έχετε αποστρατευθεί από την Πολεμική Αεροπορία; Πτέραρχος 1 Αντιπτέραρχος 1 Υποπτέραρχος 4 Ταξίαρχος 4 Σμήναρχος 27 Αντισμήναρχος 21 Επισμηναγός 4 Σμηναγός 8 Υποσμηναγός 9 Ανθυποσμηναγός 1 ΔΑ 8
 • 10. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 10 Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 12. Έχουν περάσει 60 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το διάστη- μα πιστεύετε ότι η συνεισφορά του στη συγκρότηση και τη λειτουργία του Δυτικού κόσμου ήταν: ΔΓ/ΔΑ Αρνητική 2 55 19 Θετική Ούτε/ούτε 28 27 19 1 10 Αρνητική Μάλλον Ούτε/ούτε Μάλλον Θετική ΔΓ/ΔΑ αρνητική θετική
 • 11. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 11 13. Σε αυτό το διάστημα των 60 χρόνων πιστεύετε ότι η συνεισφορά του ΝΑΤΟ στην εξέλιξη της παγκόσμιας κοινότητας ήταν: ΔΓ/ΔΑ 22 Αρνητική 52 Θετική 2 Ούτε/ούτε 5 2 17 12 10 Αρνητική Μάλλον Ούτε/ούτε Μάλλον Θετική ΔΓ/ΔΑ αρνητική θετική
 • 12. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 12 14. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ τους για τη στενή συνεργασία τους και την αλληλοχρησιμοποίηση μέσων. Οι συμφωνίες αυτές: Λειτουργούν 4 υπέρ του ΝΑΤΟ Ωφελούν εξίσου και τους δύο 5 οργανισμούς Λειτουργούν 10 υπέρ της ΕΕ Δεν ωφελούν 7 κανέναν 5 ΔΓ/ΔΑ 15. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ: Είμαι υπέρ της στρατιωτικής 48 αυτοδυναμίας της ΕΕ Είμαι υπέρ της διατήρησης 27 του παρόντος καθεστώτος Είμαι υπέρ της αποδέσμευ- σης της ΕΕ από το ΝΑΤΟ και 16 αναζήτησης νέων συμμάχων ΔΓ/ΔΑ 9
 • 13. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 1 16. Σε σχέση με τον ΟΑΣΕ πιστεύετε ότι: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ ΔΓ/ΔΑ 15 5 2 Μπορεί να εξελιχθεί σε αποφασιστικό μηχανισμό ασφάλειας στην Ευρώπη και να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ 17. Πιστεύετε ότι όσον αφορά τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ελλάδα και την Τουρκία: Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει 64 περισσότερο την Τουρκία Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την 24 Ελλάδα και την Τουρκία Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει 4 περισσότερο την Ελλάδα ΔΓ/ΔΑ 8
 • 14. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 14 18. Υπάρχουν συζητήσεις στους κόλπους του ΝΑΤΟ σχετικά με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων: Υποστηρίζω την αρχή ΔΓ/ΔΑ της ενισχυμένης πλειοψηφίας για αποτελεσμα- 9 τικότερη δράση του ΝΑΤΟ 17 74 Υποστηρίζω τη διατήρηση του βέτο των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ 19. Όπως γνωρίζετε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κυριαρχούν στις ανώτερες θέσεις διοίκησης του ΝΑΤΟ: ΔΓ/ΔΑ Η τάση αυτή πρέπει να συνεχισθεί λόγω 8 της εμπειρίας των Αμερικανών και του πρωτεύοντα 20 ρόλου που παίζουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ 72 Η τάση αυτή πρέπει να σταματήσει και να προωθηθούν στις θέσεις αυτές αξιωματούχοι και από άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ
 • 15. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 15 20. Θεωρείτε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο; ΔΓ/ΔΑ 16 4 Όχι 41 Ναι 21. Για κάθε μία από τις παρακάτω χώρες σε περίπτωση μελλοντικής διεύ- ρυνσης του ΝΑΤΟ, είστε υπέρ ή κατά της ένταξής τους; Υπέρ Κατά ΔΓ/ΔΑ Σερβία 62 21 17 Ρωσία 55 0 15 Αυστραλία 45 24 1 Νέα Ζηλανδία 4 25 2 Αίγυπτος 41 4 25 Ιαπωνία 40 7 2 Ουκρανία 5 46 19 Ινδία 5 2 Νότια Κορέα 2 40 28 Γεωργία 0 49 21 Ισραήλ 27 46 27
 • 16. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 16 22. Κατά τη γνώμη σας το ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια: Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ Θα ενισχυθεί από την πλήρη ένταξη της Γαλλίας; 78 15 7 Θα πρέπει να εκτελεί αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ; 68 2 9 Θα πρέπει να τροποποιήσει το Σύμφωνο Ένταξης Υποψήφιων Χωρών; 44 2 24 Θα πρέπει να εκτελεί αποστολές εκτός της περιοχής ευθύνης του; 1 59 10 Μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ΗΠΑ; 26 65 9 Θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν; 24 64 12 Μπορεί να υπάρξει χωρίς τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ; 20 7 7 23. 1999–2009: έχει ξεχασθεί η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία; ΔΓ/ΔΑ 7 Ναι 25 68 Όχι
 • 17. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 17 24. Ποια είναι η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ σήμερα; Συμβάλλει στην πρωτοκαθεδρία 46 της Δύσης σε παγκόσμια κλίμακα Βοηθά τον εκσυγχρονισμό των 40 στρατών των χωρών-μελών Προστατεύει τις χώρες-μέλη από 6 εξωτερικές απειλές ασφάλειας Προστατεύει τις χώρες-μέλη 4 από ασύμμετρες απειλές Περιορίζει τον άναρχο χαρακτήρα 27 του διεθνούς συστήματος Διαμορφώνει ένα πλέγμα ειρηνικών 21 σχέσεων μεταξύ των μελών του ΔΓ/ΔΑ 10 25. Σχετικά με τη σχέση της Κύπρου με το ΝΑΤΟ πιστεύετε ότι: Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ 57 θα είναι μία θετική εξέλιξη Η Κύπρος δεν πρέπει 20 να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ Η ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα 14 PfP είναι μία θετική εξέλιξη ΔΓ/ΔΑ 9
 • 18. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 18 26. Κατά τη γνώμη σας από το 1952 μέχρι σήμερα τα οφέλη της Ελλάδας από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι: ΔΓ/ΔΑ Αρνητικά 28 Θετικά 42 27 Ούτε/ούτε 27 27 16 15 12 Αρνητικά Μάλλον Ούτε/ούτε Μάλλον Θετικά ΔΓ/ΔΑ αρνητικά θετικά
 • 19. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 19 27. Κατά τη γνώμη σας από το 1952 μέχρι σήμερα τα οφέλη του ΝΑΤΟ από τη σχέση του με την Ελλάδα είναι: ΔΓ/ΔΑ Ούτε/ούτε 6 18 Θετικά 60 16 Αρνητικά 27 18 9 7 6 Αρνητικά Μάλλον Ούτε/ούτε Μάλλον Θετικά ΔΓ/ΔΑ αρνητικά θετικά
 • 20. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 20 28. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και ΝΑΤΟ; Οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο δεν συμβαδίζουν πά- 70 ντα με τις αντίστοιχες της Ελλάδας Το ΝΑΤΟ υιοθετεί στην πράξη τη θέση 5 της Τουρκίας για το εύρος του εθνι- κού εναέριου χώρου στο Αιγαίο Οι διαδικασίες του ΝΑΤΟ υποβοηθούν 51 την παράκαμψη των διαδικασιών εναέ- ριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών Τα πολιτικά και νομικά προβλήματα που 45 δημιουργούν οι νατοϊκές ασκήσεις στο Αιγαίο Το ΝΑΤΟ δεν συμφωνεί με την Ελλάδα 9 για το ζήτημα έρευνας και διάσωσης μέσα στα όρια του FIR Αθηνών 5 Η ενεργοποίηση και οι αρμοδιότητες των CAOC Το νέο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ και 1 η συμβατότητά του με τις προτεραιότη- τες των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων Η λειτουργία των δυνάμεων ταχείας αντίδρα- 24 σης του ΝΑΤΟ (NFR), η ετοιμότητά τους και ο τρόπος συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτές Τα νατοϊκά προγράμματα εκσυγχρονι- 20 σμού και η συμπόρευσή τους με τις άμεσες ελληνικές στρατιωτικές απαιτήσεις 17 Τα πακέτα υποδομής του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα για εκσυγχρονισμό των νατοΪκών εγκατα- στάσεων δημιουργούν οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά προβλήματα στη χώρα
 • 21. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 21 29. Για μία χώρα σαν την Ελλάδα και με δεδομένα τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη σας: Το ΝΑΤΟ παρέχει στην Ελλάδα ένα ικανοποιητικό 49 περιβάλλον ασφάλειας Η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει νέες συμμαχίες, με χώ- 1 ρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ Η Ελλάδα μπορεί 10 να αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματα ασφάλειας ΔΓ/ΔΑ 10 30. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ (Αφγανιστάν, πειρατεία κ.λπ.); ΔΓ/ΔΑ 9 Ναι 40 51 Όχι
 • 22. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 22 31. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ με εντολή του ΟΗΕ; ΔΓ/ΔΑ 10 Όχι 7 5 Ναι 32. Κατά τη γνώμη σας σε τι ωφελεί την Ελλάδα η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ; Εξισορροπείται η επιρροή της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ 6 Ύπαρξη κοινών συμφερόντων και αντιμετώπιση κοινών απει- 6 λών με τις χώρες της Δύσης Συμβάλλει στην επιβίωση της χώρας σε ένα ασταθές 25 παγκόσμιο περιβάλλον Το ΝΑΤΟ συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των 21 ελληνικών ένοπλων δυνάμεων Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των 17 ισχυρών χωρών του πλανήτη ΔΓ/ΔΑ 1
 • 23. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 2 33. Πιστεύετε ότι το ΝΑΤΟ προστατεύει την Ελλάδα από μία ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Τουρκίας;. ΔΓ/ΔΑ 14 0 56 Όχι Ναι 34. Με ποια από τα παρακάτω κράτη η υπογραφή στρατιωτικής συμμαχίας θα ευνοούσε την Ελλάδα; Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ Κύπρος 79 10 11 Ρωσία 7 14 14 Σερβία 5 17 0 Κίνα 44 27 29 Αίγυπτος 6 2 2 Ισραήλ 6 0 4 Συρία 0 2 8 Ινδία 28 7 5
 • 24. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 24 35. Πιστεύετε ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι: Η ίδια 42 17 Μεγαλύτερη Μικρότερη 17 16 Καμία ΔΓ/ΔΑ 7 36. Σε σχέση με την αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, είστε υπέρ ή κατά; Κατά της αποχώρησης 64 Υπέρ της αποχώρησης 1 Υπέρ της αποχώρησης από το στρατιωτικό 11 σκέλος ΔΓ/ΔΑ 12
 • 25. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 25 37. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις της ΝΔ για τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 14 Μη ικανοποιητικές 40 46 Ικανοποιητικές 5 21 19 14 11 Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
 • 26. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 26 38. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 1 Μη ικανοποιητικές 47 40 Ικανοποιητικές 2 0 17 1 8 Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
 • 27. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 27 39. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΚΚΕ για τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 1 Ικανοποιητικές 12 75 Μη ικανοποιητικές 52 2 1 6 6 Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
 • 28. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 28 40. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 1 Ικανοποιητικές 15 72 Μη ικανοποιητικές 45 27 1 11 4 Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
 • 29. Η στρατηγική του ΝΑΤΟ και οι σχέσεις του με την Ελλάδα 29 41. Πόσο ικανοποιητικές θα λέγατε ότι είναι οι θέσεις του ΛΑΟΣ για τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 17 Μη ικανοποιητικές 51 2 Ικανοποιητικές 28 24 2 17 8 Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ
 • 30. Νοέμβριος 2009 MONTHLY REVIEW 0 42. Εσείς προσωπικά είστε υπέρ ή κατά της διάλυσης του ΝΑΤΟ; ΔΓ/ΔΑ 12 Υπέρ 28 60 Κατά Βάσει του Ν.3603/8-8-2007, σε περίπτωση ανακοίνωσης ή δημοσίευσης άλλων σχολίων ή συμπερασμάτων πέραν αυτών που ακολουθούν στην έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ανάλυση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος και όχι της εταιρείας. VPRC

Related Documents