Gelar Nabi Muhammad Arti Nama
01. aqib yg datang setelah para nabi dan tiada lagi setelahnya
02. abdullah hamba Allah SWT
...
46. huda yg menunjukkan ke jalan hidayah
47. iklil mahkota
48. izzul ‘arab kemuliaan orang-orang Arab
49. imamul muttaqin ...
93. mujib yg menjawab panggilan Allah SWT untuk taat
94. mujtaba yg terpilih
95. mukarram yg mulia dan dimuliakan
96. mukh...
140. ruhul haq ruhnya agama dan keimanan
141. ruhul qisth ruhnya keadilan
142. ruhul qudz ruh yg disucikan dari kekurangan...
187. thaha (wahai) lelaki, (wahai) manusia
188. thahir yg suci, murni jiwanya
189. thayyib yg terbaik dari semua yang baik...
of 5

Nama nama anak laki-laki dari gelar nabi muhammad

diambil dari dalailul khairat
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nama nama anak laki-laki dari gelar nabi muhammad

  • 1. Gelar Nabi Muhammad Arti Nama 01. aqib yg datang setelah para nabi dan tiada lagi setelahnya 02. abdullah hamba Allah SWT 03. afuwwu yg memaafkan 04. ainul ghurri sumber pemimpin yg dimuliakan 05. ainun na’im sumber kenikmatan 06. alamul huda yg mengetahui petunjuk 07. alamul iman yg mengetahui keimanan dan mengenal Allah SWT 08. alamul yaqin yg sangat mengetahui keyakinan 09. aziz mulia, kemuliaan, memiliki kemuliaan 10. abu ibrahim bapak Sayyid Ibrahim (putra Rasullulah dari Mariyah al-Qibthiyyah) 11. abu thahir bapak Sayyid Thahir (putra Rasullulah dari Siti Khadijah) 12. abu thayyib bapak Sayyid Thayyib (putra Rasullulah dari Siti Khadijah) 13. abu qassim bapak Sayyid Qassim (putra pertama Rasullah) 14. ahid yg adil 15. ahmad yg terpuji 16. ajir pembebas umat dari api neraka 17. amin yg memegang amanah, terpercaya 18. an-Najmuts Tsaqib bintang yg bersinar terang 19. baligh yg sampai pada Allah SWT 20. barrun yg empunya sifat-sifat baik 21. basyir yg menggembirakan 22. busyra yg menjadi kebahagiaan bagi orang beriman 23. da’in yg mjengajak ke jalan Allah SWT 24. dalilul khairat penunjuk kebaikan dan menyampaikannya 25. dzikrullah yg berdzikir pada Allah SWT 26. dzu’izzin yg beroleh pangkat yg mulia 27. dzu fadllin yg beroleh keutamaan 28. dzu hurmah yg beroleh kehormatan 29. dzu makanah yg mempunyai kedudukan agung 30. dzu quwwah memiliki kekuatan 31. fadhil unggul diantara manusia lain 32. fatih pembuka pada setiap kebaikan dan syari’at 33. fashihul lisan yg unggul lisannya / pandai bicara 34. ghiyats yg menolong 35. ghaits hujan 36. ghauts yg menolong, pertolongan 37. hadin yg menunjukkan hamba ke jalan Allah SWT 38. hamid yg terpuji 39. hasyir yg mengumpulkan 40. habibullah kekasih Allah SWT 41. hadiyatullah hadiah/pemberian dari Allah SWT 42. hafi yg menyampaikan permohonan 43. haq yg benar 44. harishun ‘alaikum yg memelihara 45. hizbullah tentaranya Allah SWT
  • 2. 46. huda yg menunjukkan ke jalan hidayah 47. iklil mahkota 48. izzul ‘arab kemuliaan orang-orang Arab 49. imamul muttaqin imamnya orang yg bertakwa 50. jami’ sang pemersatu 51. jabbar yg gagah melawan musuh, yg meluluskan umat dengan hidayah dan pengajaran 52. kafin yg mencukupkan pengikutnya 53. kamil yg semppurna 54. kasyful kurab yg menjawab kebingungan 55. kafil sang penjamin / penanggung 56. kalimullah yg berkomunikasi dengan Allah SWT 57. karim yg amat mulia 58. khalilur rahman kekasih Allah SWT 59. khatamul anbiya penutup para nabi (tidak ada lg nabi yg datang setelah beliau) 60. khatamur rusli penutup para rasul 61. khatibul umam yg memutuskan umatnya dalam hal syafaat 62. ma’lum yg dikenal 63. mahin yg menghapus 64. mabarrun yg banyak berbuat kebaikan 65. mad’uwwu yg berdoa pada Allah SWT 66. mahdi yg menunjukkan 67. mahmud yg amat dipuji 68. makhsush bil ‘izzi berpangkat mulia 69. makshush bil majdi berpangkat agung 70. makshush bisy syarof berpangkat mulia 71. makin yg agung kedudukannya 72. ma’mun bersih dari kejelekan 73. manshur yg ditolong 74. masyhud yg disaksikan 75. matin gagah dan kuat dalam agama Allah SWT 76. maushul yg sampai pada Allah SWT 77. miftah kunci segala perkara 78. miftahul jannah kunci surga 79. miftahul rahmah kunci rahmat 80. mishbaah pelita yg menerangi 81. mu’ammil yg merenungkan 82. mubaligh yg menyampaikan 83. mubasy-syir pembawa kabar gembira 84. mubin yg menjelaskan perintah Allah SWT 85. mudats-tsir yg diselimuti 86. mudzakkir yg selalu mengingatkan 87. mufadh-dhal diunggulkan dari yg lainnya 88. muhaimin yg amanah 89. muhammad yg amat terpuji dalam segala hal dan di semua alam 90. muhdin yg menunjukkan hidayah 91. muhyi menghidupkan orang mati 92. mujab yg dijabah doanya
  • 3. 93. mujib yg menjawab panggilan Allah SWT untuk taat 94. mujtaba yg terpilih 95. mukarram yg mulia dan dimuliakan 96. mukhtar yg dipilih 97. muktafin yg dicukupi oleh Allah SWT 98. mundzir yg menakuti 99. munir yg menerangi dirinya dan orang lain 100. munji yg menyelamatkan 101. muntaqa yg terpilih 102. muqilul ‘atsarat yg memperkecil dan memutuskan kejelekan 103. muqiimus sunnah yg menetapkan sunnah nabi-nabi terdahulu 104. muqaddam tersdepan 105. muqaddas disucikan dari dosa 106. muqaffa yg dituruti 107. muqtafin yg mengikuti (penurut) 108. mushlih yg menunjukkan mahluk dengan damai 109. mushaddiq yg banyak membenarkan Allah SWT 110. mushahihul hasanat yg mengesahkan kebaikan 111. mushtafa yg terpilih 112. musyaffa yg diterima syafa’atnya 113. mutawakkil yg menyerahkan urusan pada Allah SWT 114. muthi’ yg patuh pada hukum-hukum Allah SWT 115. muthahar yg disucikan jiwanya 116. muthaharul janan yg dibersihkan hatinya 117. mutha’ yg dituruti 118. muzammil yg berselimut 119. nashih yg memberi nasehat 120. nashir penolong agama Allah SWT 121. nabi Nabi 122. nabiyyur rahmah nabi yg mengasihi 123. nabiyyut taubah nabi yg membawa taubat 124. nadzir yg memberi peringatan 125. najiyullah yg bermunajat pada Allah SWT 126. ni’matullah nikmat Allah SWT 127. nur Cahaya 128. qadamu shidqin rahmat yg kekal 129. qa-idul ghurril muhajjalin pemimpin orang-orang yg putih bersih wajahnya 130. qawy yg kuat dalam tingkah lakunya 131. qayyim yg sempurna akhlak kemuliannya 132. rahim Penyayang 133. rahmah rahmat bagi sekalian alam 134. rafi’ur rutab tinggi derajatnya 135. rasul Utusan 136. rasulul malahim utusan peperangan 137. rasulul rahah utusan perdamaian 138. rasulul rahmah utusan yg menjadi rahmat bagi sekalian alam 139. rauf sang pengasih
  • 4. 140. ruhul haq ruhnya agama dan keimanan 141. ruhul qisth ruhnya keadilan 142. ruhul qudz ruh yg disucikan dari kekurangan 143. sa’dul khalqi yg membahagiakan mahluk dgn karunia dan barokah 144. sa’dullah kebahagiaan Allah SWT 145. sayyid sang pemimpin 146. sabiq yg terdepan 147. saiq menggiring pada kebaikan 148. saifullah pedangnya Allah SWT (pedang dalam konteks ini bisa berarti pembela) 149. sayyidul kaunain pemimpin di dunia dan akherat 150. sayyidul mursalin pemimpin para rasul 151. shidqun yg benar 152. shiratullah jalan menuju Allah SWT 153. shirathum mustaqim jalan agama Allah yg lurus 154. shafiyullah yg tulus pada Allah SWT 155. shafuhun ‘aniz zallat yg memaafkan kesalahan 156. shahihul islam yg paling lurus keimanan Islamnya 157. shadiq yg benar 158. shahibud darajatir rafi’ah yg tinggi derajatnya 159. shahibul ‘alamah yg memiliki tanda kenabian 160. shahibul bayan yg memiliki penjelasan 161. shahibul burhan yg punya dalil / hujjah 162. shahibul buraq yg memiliki buraq 163. shahibul fadhilah yg memiliki keutamaan 164. shahibul faraj yg mengangkat kesusahan dunia dgn syafa’atnya 165. shahibul hujjah yg punya dalil / hujjah 166. shahibul izar yg memakai sarung (sebagian besar pakaian beliau adalah sarung bukan celana) 167. shahibul khatam yg memilik cap kenabian 168. shahibul liwa yg memegang bendera pujian 169. shahibul maqam yg punya kedudukan terpuji 170. shahibul mi’raj yg memiliki tangga ke langit 171. shahibul mighfar yg memakai penutup kepala 172. shahibul qadam yg memiliki sifat mendahulukan 173. shahibul qadhib yg memiliki pedang 174. shahibul wasilah yg memiliki sifat keutamaan 175. shahibul ridha yg memiliki ridho 176. shahibus saif yg berpedang 177. shahibus sulthan yg memiliki hujjah/dalil yg nyata 178. shahibusy syafa’ah yg bersyafaat 179. shahibut taj yg bermahkota sorban 180. shalih yg saleh 181. siraj cahaya pelita 182. syafin sang penyembuh 183. syahid yg menyaksikan 184. syafii yg menolong mahluk 185. syafiq menyayangi umat 186. syahir yg mashyur / terkenal
  • 5. 187. thaha (wahai) lelaki, (wahai) manusia 188. thahir yg suci, murni jiwanya 189. thayyib yg terbaik dari semua yang baik 190. udzunu khair yg mendengar kebaikan 191. ummi yg tidak menulis dan membaca 192. urwatun wutsqa tempat berlindung/bertahan yg kokoh 193. washil yg sampai pada Allah SWT 194. wahid tunggal kedudukan, akhlak, kemuliaan dan seluruh yang baik di dunia 195. wajih yg memiliki kedudukan, akhlak, kemuliaan dan seluruh yang baik di dunia 196. wakil yg menjamin 197. wali yg dekat dengan Allah SWT 198. washul penyambung silaturahim 199. yasin Yaasin

Related Documents