КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
● 1 дефиниција:Изработката, обработката и
доработката на слики со компјутер се нарекува
компјутерс...
Што е резолуција?
● Компјутерските слики се составени од мрежа
од мали квадратчиња наречени пиксели (pixel).
● Секој пи...
● На следнава слика е прикажан ист цртеж со
различни резолуции.
● Кога резолуцијата е повисока, квадратчињата
се поситн...
Типови на компјутерска
графика
● 2D И 3D ГРАФИКА
● Компјутерската графика може да биде 2D -
дводимензионална или 3D - ...
● Компјутерската графика може да биде:
● • бит мапирана графика и
● • векторска графика.
БИТ-МАПИРАНА ГРАФИКА
● Бит мапираните слики може да се замислат
како мапа од точки. Бројот на точки може да
биде со сто...
ПРЕДНОСТИ НА
БИТМАПИРАНАТА ГРАФИКА
● Бојата на секоја точка во сликата може да се
менува и на тој начин многу прецизно ...
НЕДОСТАТОЦИ НА
БИТМАПИРАНАТА ГРАФИКА ● Она што е потешко е смалувањето и
зголемувањето на сликата.
● Кога сликата се на...
ВЕКТОРСКА ГРАФИКА
● Векторските слики се креирани од голем број
точки, линии и полигони.
● Тие се креирани од голем бро...
НЕДОСТАТОЦИ НА
ВЕКТОРСКАТА ГРАФИКА
● Промената на изгледот на векторските
● слики се прави потешко затоа што е тешко да...
● Компјутерските слики можат да се чуваат во
различни
● формати. Форматот на сликата зависи од
програмата во која е
● ...
● Најпознати програми за компјутерска графика
се: Paint, Photoshop,
● CorelDRAW, Flash и други. Некои од овие
програми ...
of 12

Prezentacija grafika bitapirana i vektorska

Prezentacija grafika bitapirana i vektorska
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija grafika bitapirana i vektorska

 • 1. КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА ● 1 дефиниција:Изработката, обработката и доработката на слики со компјутер се нарекува компјутерска графика. ● 2 дефиниција:Сликите нацртани или обработени со компјутер се викаат компјутерска графика.
 • 2. Што е резолуција? ● Компјутерските слики се составени од мрежа од мали квадратчиња наречени пиксели (pixel). ● Секој пиксел може да биде со ● различна боја, со што се создаваат слики. Ваквата слика можеш ● да ја замислиш како мозаик од квадратчиња какви сигурно си ● правел/а во училиште. ● Бројот на пиксели на единица должина се нарекува резолуција. ● Квалитетот на компјутерската графика зависи од резолуцијата. ●
 • 3. ● На следнава слика е прикажан ист цртеж со различни резолуции. ● Кога резолуцијата е повисока, квадратчињата се поситни и сликата е појасна и поквалитетна. ● Кај сликите со висока резолуција квадратчињата се толку ситни што воопшто не се забележуваат и наместо за квадратчиња зборуваме за точки.
 • 4. Типови на компјутерска графика ● 2D И 3D ГРАФИКА ● Компјутерската графика може да биде 2D - дводимензионална или 3D - ● тродимензионална. Тродимензионалните слики имаат сенки и ефекти кои ги прават реални, за разлика од дводимензионалните. Најубаво тоа се гледа ● од следните слики
 • 5. ● Компјутерската графика може да биде: ● • бит мапирана графика и ● • векторска графика.
 • 6. БИТ-МАПИРАНА ГРАФИКА ● Бит мапираните слики може да се замислат како мапа од точки. Бројот на точки може да биде со стотици, илјадници,милиони. ● Точките од кои се состои сликата се видливи само ако сликата е зголемена. ● Секоја точка во сликата има точно одредена ● положба и боја.
 • 7. ПРЕДНОСТИ НА БИТМАПИРАНАТА ГРАФИКА ● Бојата на секоја точка во сликата може да се менува и на тој начин многу прецизно може ● да се создава, менува и поправа изгледот на ● битмапираната слика.
 • 8. НЕДОСТАТОЦИ НА БИТМАПИРАНАТА ГРАФИКА ● Она што е потешко е смалувањето и зголемувањето на сликата. ● Кога сликата се намалува, „се вадат“ дел од точките и на тој начин се смалуваат нејзините димензии. ● Ако истата слика посакате повторно да ја зголемите ќе недостасуваат „отстранетите“ точки и сликата веќе не може да се „врати“ во првобитниот изглед. ● За да се зголемат димензиите некои од постоечките точки се дуплираат. На овој начин сликата ќе се замати т.е. се добива слика со послаб квалитет.
 • 9. ВЕКТОРСКА ГРАФИКА ● Векторските слики се креирани од голем број точки, линии и полигони. ● Тие се креирани од голем број објекти претставени математички ● кои потоа може да се обработат на различни начини.
 • 10. НЕДОСТАТОЦИ НА ВЕКТОРСКАТА ГРАФИКА ● Промената на изгледот на векторските ● слики се прави потешко затоа што е тешко да ● се менува изгледот на големиот број објекти. ● ● Векторските слики можат лесно да се ● зголемуваат и смалуваат без да изгубат од ● својот квалитет. ●
 • 11. ● Компјутерските слики можат да се чуваат во различни ● формати. Форматот на сликата зависи од програмата во која е ● изработена, но може да биде одреден и од корисникот бидејќи ● програмите дозволуваат зачувување на сликите во различни ● формати. Најпознати формати на слики се следниве: ● ♦♦ bmp – користи неограничен број бои, но зафаќа многу простор ● на дискот; ● ♦♦ gif – користи до 256 бои и зафаќа помалку простор на дискот; ● ♦♦ jpg – користи неограничен број бои, зафаќа најмалку простор
 • 12. ● Најпознати програми за компјутерска графика се: Paint, Photoshop, ● CorelDRAW, Flash и други. Некои од овие програми ● имаат големи можности, но се потешки за учење, а некои се ● едноставни за учење и за работа, но имаат ограничени можности. ● Под оперативниот систем Edubuntu за цртање се користат ● програмите GIMP и OpenOffice.org Draw.