DIPLOMSKI RAD
ŠTAMPANA DEKORATIVNA TKANINA
INSPIRISANA ŠKOLJKAMA
Univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet Umetnosti
Smer: Dizan...
UVOD
• Tekstil je jedna od najstarijih čovekovih kreacija koja je od svojih prvih
dana do danas imala bezbroj primena i na...
INSPIRACIJA
• Školjke kao inspiracija nametnule su se pre
svega zato što su prekrasne kreacije prirode i
puno su vise nego...
• Na početku stvaralačkog procesa, inspiracijom
školjki, dobijeni su raznovrsni estetski sadržaji. Svet
školjki pružio je ...
TEHNIKE IZRADE DIPLOMSKOG RADA
Pri kreativnom pristupu stvaranja dezena za dekorativnu tkaninu u diplomskom radu
korišćene...
• Za proces štampanja blokom potebno je vremena i visok
stepen veštine. Blok štampa je jedinstven, vremenski intezivan i
u...
•. Stencil je jedna od najstarijih tehnika štampanja i smatra se pretečom
sito-štampe.
• Ovi postupci su tokom dugih vekov...
IZRADA DIZAJNERSKOG REŠENJA
• Nasuprot realističkom prikazu, transponovanje nastaje iz podataka
senzorskog utiska i slobod...
Postupak rada
Kada je reč o dekorativnim tekstilnim materijalima, pored funkcionalne
komponente, i one estetske imaju prim...
• U početnom stadijumu za oslikavanje podloge na materijalu korisčena je
tehnika stencil. Upotrebam šablona oslikana je po...
ANALIZA I PRIMENA REALIZOVANIH RADOVA
Dezen br. 1 predstavlja dekorativnu tkaninu namenjenu za
ambijetalni tekstil. Motivi...
Dezen br. 2 takođe predstavlja
Dekorativnu tkaninu za
ambijentalni tekstil. Namera
je bila da se ovaj dezen
primeni na nam...
Dizajn dezena transformiše banalnu, očiglednu i statičnu prirodu
ponavljanja u kompoziciji koja sadrži ritam i harmoniju.
...
Motivi na
kompziciji br. 4
povezani su
preklapanjem,
blokiraju jedni
druge tako da na
mestima
preklapanja daju
nove oblike...
Poslednji dezen u diplomskom radu predstavlja dekorativnu
tkaninu namenjenu uredjenju nameštaja dnevne sobe. Kao što je
pr...
ZAKLJUČAK
• Kreiranje tekstila jedna je od najstarijih veština kojom je čovek izražavao svoja estetska
shvatanja. Dizajner...
Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.
Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.
Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.
Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.
of 20

Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.

Unikatno štampana dekorativna tkanina inspirisana školjkama
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija diplomskog rada- Katarina Filipovic,2015.

 • 1. DIPLOMSKI RAD ŠTAMPANA DEKORATIVNA TKANINA INSPIRISANA ŠKOLJKAMA Univerzitet u Novom Pazaru Fakultet Umetnosti Smer: Dizan i modna kreacija Mentor: doc. Tatjana Perevalov Student: Katarina Filipović
 • 2. UVOD • Tekstil je jedna od najstarijih čovekovih kreacija koja je od svojih prvih dana do danas imala bezbroj primena i namena. U enterijeru, tekstil postaje integrisani deo koji određuje i ističe njihovu atmosveru. Oblasti i primena tekstila u enterijeru predstavlja svojevrsni kreativni izazov kako za arhitekte tako i za dizajnere. Tekstil danas postaje novo sredstvo komunikacije u urbanoj sredini. Na polju dizajna tekstila kreativnost gotovo da ne poznaje granice. Lepota jednog prostora nije samo u luksuznoj opremi i promišljenom pozicioniranju elemenata već i u adekvatnom izboru tekstila. • Savremeni dizajn ambijentalnog tekstila postavlja tekstil kao dominantan materijal u enterijeru, što se može tumačiti upravo težnjom da se emotivne karakteristike dizajna postave u prvi plan. • Diplomski rad se zasniva na štampanoj ambijetalnoj dekorativnoj tkanini insprisanom školjkama.
 • 3. INSPIRACIJA • Školjke kao inspiracija nametnule su se pre svega zato što su prekrasne kreacije prirode i puno su vise nego samo lepi ukrasi koji se mogu naći na plažama. Malo simbola ima tako dugu i bogatu tradiciju kao školjka ili biser. Posebno su omiljeni u umetnosti i finim zanatima, a upotreba im je rasprostranjena u različitim kulturama i milenijumima.
 • 4. • Na početku stvaralačkog procesa, inspiracijom školjki, dobijeni su raznovrsni estetski sadržaji. Svet školjki pružio je neiscrpan izvor za prikazivanje likovnih celina prvenstveno zbog dekorativnosti, njihove forme i harmonije.. Školjke obiluju raznovrsnošću boja, oblika i linija stoga omogućavaju stvaranje velikog broja dezena. Ornamenti školjki i njihovo uravnoteženo ponavljanje je usmereno ka dekorativnoj organizaciji površine.
 • 5. TEHNIKE IZRADE DIPLOMSKOG RADA Pri kreativnom pristupu stvaranja dezena za dekorativnu tkaninu u diplomskom radu korišćene su tradicionalne tehnike štampanja : blok štampa i stencil. • Blok štampa je jedna od najstarijih vrsta grafike, a postoji vec hiljadama godina. To je najednostavniji i najstariji način štampanja. Postojanje blokova potiče od drevnih civilizacija kao što su Egipat, Kina i Indija. • Tehnika blok štampe sastoji se od dizajna ili obrasca ugraviranim na drvenom ili metalnom bloku. Blok na kome je dizajn isklesan potapa se u paletu boja ili pigmenta i otiskuje se na površinu tkanine čime stvara otisak.
 • 6. • Za proces štampanja blokom potebno je vremena i visok stepen veštine. Blok štampa je jedinstven, vremenski intezivan i unikatan proces. U zavisnosti od količine pritiska koji se primenjuje blok pečatima svaki komad tkanine može biti unikatan i jedinstven. • Tri glavana oruđa za blok štampu su drveni blokovi, tkanina i boja. • Dizajn koji je jednobojan može se izvršiti brže, za dvostruke boje potrebno je više vremena i višestruki dizajn što bi značilo dodatnu radnu snagu i veću potrošnju boje. Nanos boje ne treba biti previše gust jer daje podignut efekat na materijalu koji utiče na estetski izgled dezena. Posle štampanja materijal se suši na suncu, to je proces fiksiranja.
 • 7. •. Stencil je jedna od najstarijih tehnika štampanja i smatra se pretečom sito-štampe. • Ovi postupci su tokom dugih vekova bili jedine metode štampanja. Tehniku karakteriše štampanje pomoću šablona. Šabloni su uglavnom pravljeni od plastike, papira, metala. • Stencil je tanak list materijala kao što je papir, plastika, metal od koga je isečen dizajn ili slova koji se štampa tako što boja prolazi kroz otvore i otiskuje se na materijal. Ključna prednost stencila je da se moze koristiti više puta i da moze proizvesti ista slova ili dizajn.
 • 8. IZRADA DIZAJNERSKOG REŠENJA • Nasuprot realističkom prikazu, transponovanje nastaje iz podataka senzorskog utiska i slobodne interpretacije. U kojoj meri, na koj način će određeni segmenti jedne celine biti prisutni u istraživačkoj koncepciji zavisi isključivo od ličnog senzibiliteta •. Pri stvaranju skica za dizajn tkanina, najčešći načini za povezivanje elemenata su dodirivanje, pokrivanje, providnost i prožimanje. •Elementi školji su umanjeni i uvećani i organizovani u samostalne i grupne celine čime doprinose ukupnoj estetskoj vrednosti. Umnožavanje linija i oblika kao i smanjivanje njihovih vrednosti u određenim intervalima stvaraju dekorativnost uz neograničenu mogućnost varijacija.
 • 9. Postupak rada Kada je reč o dekorativnim tekstilnim materijalima, pored funkcionalne komponente, i one estetske imaju primarnu ulogu. . Koristeći širok opseg umetničkog oblikovanja i usklađujući ga sa odgovarajućim tehnološkim postupkom štampanja blok štampe i stencila ostvaren je estetski izraz u toku kreiranja tekstila za dekorativnu primenu. Uz primenu različitih sredstava za ralizaciju dezena korišćeni su: šabloni od plastike, kompresor, pečati od linoleuma i drveta, nožići za rezbarenje linoleuma, valjak za nanošenje boje, četkice, tekstilni materijal i boje za tekstil.
 • 10. • U početnom stadijumu za oslikavanje podloge na materijalu korisčena je tehnika stencil. Upotrebam šablona oslikana je podloga, čime su dobijene površine oslikane s preciznošću i valerskim vrednostima. • Tehnikom blok štampe postignuto je povezivanje elemenata s podlogom Nekoliko različitih blokova sa ugraviranim dezenom školjke korišćeno je kako bi se stvorila karakteristična ponavljanja.Samostalni i grupisani ornamenti naspram pozadine organizovani su po dijagonali, vertikali i horizontali. U zavisnosti od količine pritiska koji se primenjuje blok pečatima svaki komad tkanine može biti unikatan i jedinstven.
 • 11. ANALIZA I PRIMENA REALIZOVANIH RADOVA Dezen br. 1 predstavlja dekorativnu tkaninu namenjenu za ambijetalni tekstil. Motivi školjke na kompoziciji povezani su dodirivanjem, preklapanjem i prožimanjem formirajući likovnu celinu dezena. Kompozicija je otvorenog tipa, prostire se vertikalno, ali sadrži i više horizontalnih i delimično zaobljenih preseka u strukturi dezena. U valerskim odnosima zastupljeni su srednji i svetli tonovi sive i ružičaste boje. Kolorit karakteriše odnos tamnosive, svetlosive, ružičaste i boje peska uz bordo akcente tako da se ovaj dezen bazira na kolorističkoj harmoniji. Namera je bila da se ovaj dezen primeni na nameštaju dnevne sobe. U ovom projektu to su fotelja dvosed i jastuci.
 • 12. Dezen br. 2 takođe predstavlja Dekorativnu tkaninu za ambijentalni tekstil. Namera je bila da se ovaj dezen primeni na namestalju dnevne sobe, trosedu i draperijam. Kao što je prikazano na projektu delovi troseda u ovom slučaju jastuci presvučeni su mebl štofom kako bi se u prostoru stvorila dinamika i obogatio enterijer. U koloritu draperije dominiraju hladni tonovi sivoplave i sivozelene u kombinaciji sa zavesom boje peska kako bi se stvorio odnos toplo – hladno što daje posebnu toplinu prostoru. Zeleni akcenti na dezenu postignuti su ručnim oslikavanjem. Kompozicija je otvorenog tipa. Formirani oblici povezani su dodirivanjem, preklapanjem, prožimanjem i ponavljanjem
 • 13. Dizajn dezena transformiše banalnu, očiglednu i statičnu prirodu ponavljanja u kompoziciji koja sadrži ritam i harmoniju. Kompozicija je otvorenog tipa. Formirani oblici povezani su dodirivanjem, prožimanjem, preklapanjem i ponavljanjem stoga forme deluju “živo” uprkos beskrajnom ponavljanju. Ritam na kompoziciji nastao je iz odnosa motiva i pozadine kao i međusobnog odnosa motiva. Na ovom dezenu ritam je dinamičan jer sadrži akcente i različite frekvencije ponavljanja. Kompozicija je zasnovana na valerskom kontrastu srednjih i svetlih tonova, uz manju zastupljenost tamnijih. Odlikuje se kolorističkom raznovrsnošću a preovladavaju ružičasta i narandžasta, zatim srednji tonovi ljubičaste uz pojavu svetlih tonova bež boje. Dezen br. 3 predstavljen je na dvosedu, fotelji i jastuku. Ovakav dezen namestaja u kombinaciji sa hladnim tonovima sive boje na zavesi daje prostoru dinamiku i ravnotežu.. Crvena, žuta, narandžasta i ružičasta oživljavaju jednoličnu monotonu sobu i unose novu atmosferu i energiju u enterijeru
 • 14. Motivi na kompziciji br. 4 povezani su preklapanjem, blokiraju jedni druge tako da na mestima preklapanja daju nove oblike. U valerskim odnosima preovladavaju svetli odnosi sa povremenim srednjim i tamnim akcentima. Koloristički su dominantni tonovi ružičaste i zute koju prate ljubičasta, Svetloplava, bledo naranđasta sa akcentimatamnocrvene,svetlo plave i bele boje. Namera je bila da se ovaj dezen primeni na nameštaju dnevne sobe. Presvučeni su samo delovi troseda kako bi se stvorila asimetrija i dinamika a zavesa i jastuk razmijaju monotoniju jednoičnog prostora.
 • 15. Poslednji dezen u diplomskom radu predstavlja dekorativnu tkaninu namenjenu uredjenju nameštaja dnevne sobe. Kao što je prikazano na projektu, nameštaj čini dvosed, fotelja i dekorativni jastuci.Dvosed donosi novi i važni dodatak dnevnom boravku sa jasnim i skladnim dezenom i daje prostoru dozu energije. Redizajnirani su i delovi fotelje kako bi prostorija bila razigranija i zanimljivija. Svetlije i tamnije nijanse ljubičaste i lila boje osvežavaju dnevnu sobu i čine je vizuelno većom. Bilo tamna ili svetloljubičasta uvek je upečatljiva. Pečati su rotirani i otiskivani tako da formiraju oblik cveta. Ovakav motiv multipliciran je doslovnim ponavljanjem. U valerskim odnosima preovladavaju svetli tonovi sa povremenim srednjim i tamnim akcentima. Koloristički su dominantne nijanse sive i ljubičaste koju prate plavoljubičasta i bež uz svetloplave akcente.
 • 16. ZAKLJUČAK • Kreiranje tekstila jedna je od najstarijih veština kojom je čovek izražavao svoja estetska shvatanja. Dizajneri stvaraju oblike na tekstilu, a koriste tkanine, štofove, materijale za tapaciranje da bi stvorili širok dijapazon proizvoda. Ambijentalni tekstil determiniše životno okruženje, utiče na misli i stimuliše emotivne odgovore. Savremeni dizajn ambijentalnog tekstila postavlja tekstil kao dominantan materijal u enterijeru, što se može tumačiti upravo težnjom da se emotivne karakteristike dizajna postave u prvi plan. Pri stvarnju skica za dizajn tkanina, za povezivanje elemenata korišceni su elementi dodirivanja, raporta, preklapanja, pokrivanja i prožimanja. Kompozicija na mojim radovima je otvorenog tipa. • Tehnika koju sam koristila u diplomskom radu je kombinovana tehnika bojenja upotrebom šablona (stencil) i blok štampe. Stencil je tehnika bojenja tkanine pomoću šablona, koja je poslužila za oslikavanje podloge, čime su dobijene površine oslikane sa preciznošću . Blok štampu karekteriše štampanje reljefnim blokovima koji su izrađeni od drveta i linoleuma sa ugraviranim dezenom školjke. Boja se nanosi se na blok, a urezana slika se utisne na platno. • U neprekidnoj potrazi za kreativnim, nastaju ambijentalne celine prožete motivima školjki koji grade posebnu atmosveru u prostoru. Zavese, jastuci, štofovi i ostali delovi nameštaja imaju zajedničku primesu – motiv i poruku.